13
Na roo doo kwasi ki
Sui nau ku suana lau tii doo kwasi nai 'e sakatafa mai faasia lao asi. Na doo nai 'e too 'ana tii taafuli konadoo ki ma na fiu gwaidoo ki fainia tii taafuli 'eeregwaua 'i gwauda. Ma na satae doo 'ana bae tataga lae ki talea God, kera kedaa 'i gwauda ki. Aia, na doo kwasi nai na suana lae nonina 'e mala 'ana nonina doo da saea 'ana lebat, ma na 'aena ki ka lio mala 'ana 'aena doo da saea 'ana bea, ma na fakana ka lio mala 'ana fakana laeon. Ma na baekwa bae ka faa na kau na tetedea nia 'i tala'ana, na doo ni goorua nia 'ana 'initoaa, ma na rigitaa nia fua doo kwasi nai. Sui nau ku suana tii mae maala ni maeli lana nai 'ana ta tii gwaidoo 'ana fiu gwaidoo baki 'ana doo kwasi bae, ma sui na mae maala nai ka maafo naa. Ma na toae ki sui lao molaagali daka kwele 'asia naa 'ana doo kwasi nai, ma daka lea na 'ada 'i burina. Ma na toae ki daka faabaitaa naa baekwa nai, suli nia 'e falea rigitaa nia fuana doo kwasi nai. Ma kera daka faabaitaa lau guu na doo kwasi nai daka 'urii, “Nao ta waa lau si 'uria naa doo kwasi nee, ma ka nao ta waa si bobola na fainia firu lae fainia.”
Ma God ka faolomainia fua doo kwasi nai uri ka uu nia 'ana 'i tala'ana ma ka bae tataga talea God. Ma God ka faolomainia uri ka 'inito sulia faitaafuli madama ma roo madama sarenga ki. Ma nia ka bae tataga fua God ma fua satana God. Ma fua fera God ni too lae 'i salo ma na toaa da too 'i salo boroi na doo kwasi nai ka bae tataga sui gu fuada. Ma God ka faolomainia lau guu uri firu lae fainia toaa nia God ki ma uri siitasa lae faafi kera. Ma nia ka 'inito naa fua fiiwane ki sui guu ma na maefere ki sui guu, ma na baea 'e'ete ki sui guu. Ma na toae ki sui guu kera daka faabaitaa naa doo kwasi nai. Toaa nai ki ne God nao si kedaa gu mai satada laona buka 'ana mauria firi 'ana si kada God nao si saungainia 'ua doo ki. Na buka nai, na buka nia Kale Sifsif bae da saungia ka mae naa 'i nao.
Aia kamolu toaa neki molu too 'ana alinga ki, molu rongo. 10 Ni tii kera ne God 'e filida uri tara daka dau kera, tara daka dau kera naa. Ma ni tii kera ne God 'e filida uri tara daka saumaelida 'ana 'ile ni firu, tara daka saumaelida 'ana 'ila ni firu. Aia, ni kamolu na toaa nia ki God 'e nao molu si manata sala, suli nia naa ne si kada kamolu uri molu ka susuu ta'aa fai na manata mamana laa kamolu ki.
11 Sui nau ku suana ta doo kwasi na 'ana 'e sakatafa mai fasi lao saegano. Nia 'e too 'ana roo konadoo ki mala 'ana ta Kale sifsif, sui ma lingena ka mala 'ana ta baekwa baita. 12 Nia 'e ngalia rigitaa nia doo kwasi bae 'i nao ka rao ai 'ana suumai lana toae ki lao molaagali uri faabaita lana doo kwasi bae 'i nao bae maala baita nia 'e maafo naa. 13 Ma na ruana doo kwasi nai ka ilia naa doo kwaibalatana ki. Ma nia ka ilia ere ka 'asia mai faasia lao salo fua lao molaagali 'ana kada toae ki bubungia gwada. 14 Ma nia ka talai garo 'ana toae ki sui guu lao molaagali 'ana doo kwaibalatana ni kwele lae ki ai ne God 'e faolomainia fuana uri ka ilia. Nia 'e ilia doo nai ki sulia doori lana doo kwasi bae 'i nao. Ma nia ka saea fuada uri daka saungainia nunuidoo ni foosi lana 'ana doo kwasi bae 'i nao, bae da kwae maala mai 'ani nia 'ana 'ile sui ka mauri gwana bae. 15 Ma God ka faolomainia lau guu na ruana doo kwasi nai uri nia ka falea mauria fuana nunuidoo nai, uri ka bae ma ka saea daka saumaelia toaa nai ki sui guu nai nao dasi foosi nia. 16 Ma nia ka suumainia naa fua toaa nai ki sui guu, ne 'ita 'ana toaa 'initoe ki lea ka dao 'ana toaa mala kera ki, toaa suadoo ki lea ka dao 'ana toaa siofaa ki, toaa da sakwadoloa ki lea ka dao 'ana toaa dasi sakwadoloa ki, uri kera daka kedaa na mamalafooa nia nai 'i maa 'aba aolo kera ki ma nao 'i madarada ki. 17 Uri waa ne nao nia si too 'ana mamalafooa nai, nia nao si usi tasi doo ma si faafoli 'ana tasi doo. Na mamalafooa nai naa ne na satana doo kwasi nai 'ua guu, ma nao naba da filia fua satana doo nai.
18 Nia 'uri nai, molu ka filodoo uri molu ka saitomana malutana doo nai. Waa ne nia manataa taari nia saitomana malutana naba nia doo kwasi nai, suli na naba nai nia na satana wane nai. Ma na naba nai ne: Ono talanga ono taafuli ma ono doo.*
* 13:18 Naba nai na 666.