Na kekeda Laa Totoonao Sa Bol Fua Sa Timotii
Sa Timotii nia waa fasi maefera baita 'i Listra ('Aks 16:1). Nia, waa kwaimani nia sa Bol ne keerua daru kai lea kwaimani ki 'ana kula nai sa Bol lea ki ai uri faarongo talo lae sulia Faarongoa Diana nee sulia sa Disas Kraes. Sa Bol 'e kedaa buka nee 'ana si kada nia lea uri Masedonia ma ka faasia sa Timotii uri ka too 'i 'Efesas. Sa Bol 'e kekeda fua sa Timotii ka faarongoa uri ka too 'i 'Efesas ka fofolo diana suusia tai toolangaidooa garo ne ruu mai matangana konia manata mamana 'i seeri 'ana si kada nai. Na toa toolangaidoo garo nai ki da luia tai kwaini fanga ki nia abu dasi 'anida, ma kera daka saea lau guu ne arai lae fai 'afe lae nia nao si diana ma daka saea lau tai doo 'oro lau. Nia ka faarongoa lau guu 'ana si ade laa diane fua toaa nia ki Kraes uri ili lae sulia, 'ana si kada kera 'ana ofu lae ki 'ana faabaita lana God. Ma nia ka faarongoa lau guu sa Timotii 'ana birangaa ne tala'ana toaa nia ki God dai faatainia lao tooa kera ki.
Sa Timotii nia toolangaidoo fua toaa da kwaitalai ki fua toaa nia ki Kraes sui gwana. Ma nia ka kedaa lau guu si baea 'oro ni kwai'adomi lae ki fua sa Timotii uri ka 'adomi nia 'ana raoa nia.
Na 'inifuui doo ki laona buka nee:
Toolangaidoo lae sulia figua God ma toa rao ki 1:1—3:16
Toolangaidoo lae sulia raoa nia sa Timotii 4:1—6:21
1
Nau sa Bol na 'aboosol nia Kraes Disas ne. God na waa kwai faamauri kolu ma Kraes Disas ne kolu manata ngado 'ani nia daru falea si baea fifii fuaku uri ili lana raoa nee 'ana 'aboosol lae. Nau ku kekeda kau fuamu Timotii, suli 'oe talafana 'alakwa mamana tiifau nau naa 'ana bali 'ana manata mamana lae 'ana Kraes. Maa kia God fainia Kraes Disas na Aofia kia daru ka ade diana fuamu, ma daru ka kwai'ofei 'ani 'oe ma daru ka falea 'adaru aroaroe fuamu.
Sa Bol saea sa Timotii ka firu suusia toolangaidooa garo ki
'Ana si kada bae ku faasi 'oe uri ku lea mai Masedonia, nau ku bae fifii mai fuamu. Nau ku dooria 'oko too ngado 'amua 'i 'Efesas uri 'oko saea fua tai toaa 'i sena ki kera daka too 'ada faasia faarongo talo lae sulia toolangaidooa garo ki fua toae ki. 'Oko saea lau gu fuada kera daka too 'ada faasia roo lae gwada 'ana unu lae sulia ununua ma talisibaraa nao si mamana ki guu. Doo nai ki ne adea toae ki daka olisusuu gwada faafia doo nao si mamana ki ma ka nao si 'adomi kera guu uri ili lae sulia manata lana God ma manata mamana lae 'ani nia. Aia ma na bae fifii laa ne 'oe ilia fua toae ki, nia doo uri ka 'adomi kera lau 'ana uri daka liosau mamana 'ani kera kwailiu. Liosaua nai ne sakatafa mai faasia si ruruidoo ne sakwadoloa fasi ta'aa lae, si lioewane ne diana ma na fiitooa mamane 'ana God. Tai toaa da lea 'e'ete naa faasia doo nai ki ma daka dau na 'ada 'ana olisusuu ta'aa lae fai toae ki fua mange. Kera da dooria gwada toolangaidoo lae sulia taki bae sa Mosis fua toae ki ma daka bae kwaifanei gwada sulia doo nai ki fua figue ki, ma sui ni kera 'i tala'ada daka ulafusia lau gwada malutana doo nai ki da bae sulia fua toae.
Kolu kolu saitomana, na taki nia doo diane gwana lelea wane nia toolangai 'o'olo ai. Ma kolu ka saitomana lau guu, na taki nai 'e nao lau doo fua toaa da 'o'olo ki naa. Nia doo lau 'ana uri faatai lana 'o'oloe fua toaa da ilia doo garo ki. Na doo lau 'ana fua toaa ne nao dasi too gu farana taki lao tooa kera ki ma daka ade faasia ki. Ma na doo lau 'ana fua toaa abulo ta'aa ne da sua ma ka nao dasi too tii bali fua God, ma doo lau 'ana fua toaa sauwane ma na toaa da saungia maa kera ki fai gaa kera ki. 10 Ma doo lau 'ana fua toaa ooe ki, ne da ooe kera kwailiu kera wane ki, ma daka ooe kera kwailiu kera keni ki. Na doo lau 'ana fua toaa ne da lauwane daka faafoli ki ai, ma toaa suke ma na toaa da alangai sui daka 'oia lau gwada alangaia kera ki. Na doo lau 'ana fua toaa ne da toolangaidoo ma ka lea 'e'ete faasia toolangaidooa 'o'olo ki, ma tai doo 'oro ki lau ne lea 'e'ete faasia toolangaidooa 'o'olo nee. 11 Toolangaidooa 'o'olo nai nia lea 'ua gu sulia Faarongoa Diana tasa ne lea mai fasi God ne diana tasa. Na Faarongoa Diana nai ne God nia alu 'i 'abaku uri faarongo talo lae ai fua toae ki.
Kraes Disas nia lea mai fua faamauri lana toaa abulo ta'aa ki
12 Nau ku tangoa 'asia naa Kraes Disas na Aofia kia suli nia fiitoku ma ka alua raoa nia 'i 'abaku, 13 sui boroi 'ana ni nau ku ilimatainia mai ma ku firu mai fai nia ma ku sae ta'aa lana mai. Na Aofia kolu nia 'ofe nau suli nau ku ilia doo nai ki laona ulafusidooe 'ana si kada nao kwasi manata mamana 'ua 'ani nia. 14 Na ade dianaa nia Aofia fuaku 'e baita tasa ma ka adea nau ku manata mamana 'ana sa Disas Kraes ma ku liosau 'ani nia.
15 Si baea mamane uri faamamane lana tiifau naa ne nia 'urii, “Kraes Disas nia lea mai lao molaagali uri faamauri lana toaa abulo ta'aa ki.” Ma ni nau naa ne ku abulo ta'aa ka tasa 'ana wane sui guu. 16 God nia 'ofe nau uri Disas Kraes ka 'arutoku 'ana faatai lana ne God nia mamarato tasa maasia toaa abulo ta'aa 'asia ki naa 'ana faamauri lada nunufana manata mamana laa kera 'ani nia mala ne nia ilia fuaku nau waa abulo ta'aa tasa. 17 Na God ne mauri ma ka 'inito totoo firi, ne wane 'afitai ka suana 'ana maana, alua toae ki sui guu da faabaita nia 'ada, ne nia taifili nia guu ne nia God. Alu kera faabaita nia 'ada ma daka tango nia firi 'ada totoo si sui. Iuka, nia 'uri nai.
18-19 Aia ni 'oe 'alakwa nau sa Timotii, doo nai ki nau ku tooa ki siamu nai, na doo uri 'oko ade sulia ki ma ka 'adomi 'oe uri 'oko firu laona firua diana nee kolu firu ai suusia toolangaidooa suke ki. Ma doo uri ka 'adomi 'oe 'oko uu ngasi 'ana manata mamana laa 'oe 'ana God ma 'oko too 'ana si manata laa ne 'o'olo. Doo nai ki nau ku saea nai da lea 'ua guu sulia si baea na Anoedoo Abu nia bae mai 'ana toaa gwaungai ki ma ka saea sui ki naa suli 'oe.
Tai toaa, kera da lukasia naa doo 'o'olo nai ki da saitomana ma ka nao dasi manata mamana naa 'ana Kraes. 20 Ta roo waa 'ani kera ne sa Haemenas fai sa 'Aleksanda. Roo waa nai ki, nau ku faolomai keerua naa fua sa Saetan uri daru ka saitomana 'adarua doo ne keerua ilia nia garo ma uri daru ka too 'adaru faasia sae lana doo garo sulia God.
1:18-19 1 Timotii 4:14