4
Na waa da toolangaidoo garo ki
Na Anoedoo Abu nia bae folaa ka saea naa ne 'afa dani 'isi ki tara tai toaa kera dai lukasia manata mamana laa kera ma dai lea na 'ada sulia bae lana ma na toolangaidooa nia anoedoo suke ki ne lea mai faasia anoedoo ta'ae ki. Na toolangaidooa nai ki da lea mai faasia toaa da suke ki gwada 'ana doo diane ki ma ka nao dasi lio saitomana gu garo laa kera ki 'i tala'ada. Na waa suke nai ki kera da toolangaidoo daka luia arai lae ma 'afe lae fasia wane ma keni ma daka luia lau guu tai fanga fasia 'ani lana lae nia abu. Ma sui fanga nai ki, na fanga God nia saungainida ki mai fua toaa manata mamana ki uri daka tango nia fuai lea sui daka 'ania ki gwada. Na doo neki God nia saungainida mai da diana sui guu, ma kolu 'afitai kolu ka ote kolu ai lea kolu tangoa God fuai sui kolu ka 'ani gwakolu, suli God nia sae diana lana naa si fanga nai 'i nunufana bae lana ma 'i nunufana foa lae.
Na waa rao diana nia sa Disas Kraes
Timotii 'ae, lea 'oe 'o bae sulia toolangaidooa neki fua toaafuta kia ki 'ana bali 'ana manata mamana lae, nia kai faatainia ni 'oe na waa 'o fafurongoa ma 'oko ade sulia na toolangaidooa mamana nee sulia manata mamana lae 'ana God ne 'oe lea mai sulia ka dao naa nai. Ma 'i seeri nia ka faatainia naa ni 'oe na waa rao diana nia sa Disas Kraes. Nao 'osi roo gwamu 'ana olisusuu lae sulia 'atona ununua nao si mamana ki ne nao si lea sulia manata lana God. 'O susuu 'amu fai ili lana si doo ne God nia dooria. 8-9 'Oe saitomana gwamu bae waa ki da bae 'urii, “Ili lana si doo ne kai faatetedea noniwane 'i tari'ina ne nia diana!” Si doo nai 'e mamana ma sui ta, si doo 'e diana tasa ka talua kula nai ne fua waa ka susuu fainia ili lana si doo ne God nia dooria, suli tara nia 'adomia wane lao tooa nia 'i tari'ina ma ka 'adomi nia lau guu fua lao tooa nia 'ana kada nii 'ua kau. Si baea nai nia si baea mamana 'asia naa ma si baea uri faamamane lana. 10 Nia ne adea kolu ka rao fifii ma kolu ka sasi ngangata naa, suli na manata ngado laa kolu 'e nii 'ana God mauri nee. God nia waa fua faamauri lana toae ki sui guu ne da manata mamana 'ani nia.
11 'O toolangainia doo nai ki 'ana toae ma 'oko bae fifii 'ani kera uri daka ade ki sulia. 12 Nao 'osi faolomainia toae ki uri daka saea 'oe nao 'osi tala'ana kwaitalai lae suli ne 'oe waa 'ofi baita gwamu. 'O too 'ana tooa diane uri na toaa manata mamana ki daka lio rongokwaisulii 'ani 'oe 'ana bae lamu, na ade lamu, na liosaua 'oe, na manata mamana laa 'oe ma na tooa 'oe ne nia 'uri tasi doo 'e sasaolia, uri 'i seeri kera daka ilia lau guu. 13 'Oko teemainia kekeda laa abu ki fuana toae ki ma 'oko falebaea sulia malutana faarongoa diana nee fuada ma 'oko toolangaidoo fuada. 'O ade 'uri nai fuada lelea nau ku dao gu kau siamolu. 14 Nao 'osi lukasia lau falea 'oe ne Anoedoo Abu faasui na fuamu 'ana si kada ne toaa gwaungai ki da fale 'aba faafi 'oe ma daka bae 'ana bae brofet lae faafi 'oe. 15 'O ilia doo nai ki ma 'oko fale 'oe naa fua ili lana kwaini raoa nai uri toae ki sui guu daka suai na raoa 'oe nai nia lea diana naa. 16 'Oko sua diana sulia abulo lamu ma na toolangaidooa ne 'oe ilia. 'O ili 'uri nai uri God ka faamauri 'oe ma na toaa ne da fafurongoa bae lamu.