3
Na birangaa 'o'olo ki
'O saea lau guu fuana toaa nena uri daka too 'i farana si baea nia waa baita kera ki 'ana gafman, ma uri daka noni maabe 'ana ili lana doo diane ki 'ana kada ki sui guu, ma too kwaimani lae laona enoenoe fainia toae sui gwana ma ka nao dasi unutai ta'aa lau 'ana ta wane. 'Ana kada 'i nao mai, kolu oewanea ma kolu ka ade faasia ma na waa ki daka suke kolu daka faagaro kolu ki gwada. 'I seeri na kwaidooria ta'aa 'e'ete kwailiu kolu ki daka 'inito faafi kolu. 'Ana kada 'i nao, na toaa kolu ki manata lada fungu 'ana rakesasue ma si lio ni doori lana si doo ta waa kau, ma kolu ka malimae 'ani kolu kwailiu.
Ma sui God na waa ne faamauri kolu nia ka faatainia ade dianaa nia ma liosaua nia fuakolu. Nia ka nao si faamauri kolu lau uri maana tasi doo diana ne kolu ilia fuana. Nia faamauri kolu gwana 'i nunufana kwai'ofeia nia fuakolu. 'Ana rigitaa nia Anoedoo Abu, God nia faafaalu kolu ka adea kolu ka futa faalu lau ma kolu ka too 'ana mauria falu. God nia fale dangatai mai 'ana Anoedoo Abu nia fuakolu 'i nunufana sa Disas Kraes waa ne faamauri kolu. 'I seeri, God ka 'olosi kolu sulia na kwai'ofeia nia fuakolu, ma kolu ka saitoma diana ai ne kolu kai too 'ana mauria firi ne kolu kwaimaakwalii maasia. Si baea mamane nai.
Nau ku dooria 'oko bae fifii sulia doo mamana nai ki, uri na toaa neki da manata mamana 'ana God, daka sasi ngangata uri ili lana raoa diane ki. Suli doo 'uri nai ki ne diana ma ka kwai'adomi fua toae ki sui gwana. Sui ta 'oe 'oko too 'amua faasia olisusuu oewanea lae, ma na isufutae ki ma na olisusuu lae ki gwana faafia malutana taki bae sa Mosis. Suli na doo nai ki, doo tatakwai ki gwana, ne nao dasi 'adomia guu ta wane. 10 'Oe 'oko ngatafia wane ne nia safalia toli lae 'i matangana toaa manata mamana ki. Ma lea burina 'oe ngatafia 'ana roo si kada ki boroi, ma nia ka nao si too gu faasia, 'oko lukasi nia. 11 'Oe saitomana sui naa waa 'uri nai nia waa ta'ae, ma na abulo ta'aa laa nia ki da faatainia ne nia 'e garo naa.
Na baea 'isi ki
12 Nau kwai odua kau sa 'Atemas ma nao sa Tikikas siamu. Sui fatai nia kafi dao tomu, 'o ilili fasi uri lea lae mai siaku 'i Nikobolis. Suli nau ku manata uri too lae 'i seeri 'ana kada 'ana uni koburu, suli asi nia koburua. 13 Ma si kada sa Senas, na waa bae 'ana taki ma sa 'Abolos keeru ade akau fua lea lae mai, 'oko kwai'adomi mai fuadaru 'ana doo ki sui guu ne keeru dooria fua lea laa keerua ade lea daru ka oli kukuru 'ana tasi doo. 14 Tasi ade laa naa fua toaa kolu ki daka ilia nai, 'ana ili lana doo diane ki fua 'adomi lana toaa ne doo ki 'afitai fuada. Lea 'uri nai taari toaa manata mamana ki kera nao dasi too tatakwai gwada.
15 Na toae neki sui guu kera too fai nau, kera falea kau si baea 'ana manata diana laa kera fuamu. Ma 'oko falea lau guu si baea 'ana manata diana laa kameli fua toaa manata mamana ki ne kera saitoma meli mai.
God ka ade diana 'ana fuamolu sui.