15
JESUSA PILATUZ̈QUIN CHJICHTA
Kjantati timplu chawjc jilirinacz̈tan wajt jilirinacz̈tan judío lii tjaajiñinacz̈tan tjappacha jilirinacz̈tan ajczitac̈ha. Nekztan Jesusa c̈hejlz̈cu Pilato jilirz̈quin chjitchic̈ha. Nekztan niiz̈quiz intirjichic̈ha. Nekztan Pilatuqui pewczic̈ha:
—¿Am judionacz̈ chawjc jilirimya?
Jesusaqui kjaazic̈ha:
—Nuz̈upanzac̈ha, amiz̈ chiitacama.
Nekztan nii timplu jilirinacaqui Jesusiz̈ quintra c̈hjultaki tjojtunchic̈ha. Pilatuqui pewczizakazza:
—¿Kjaz̈tiquiztan am ana kjaazñi atjo? Tjapamanaz̈ am quintra chiila, pero.
Jesusaqui ana c̈hjulu tawkz̈cu z̈elatc̈ha. Nuz̈quiz Pilatuqui ana iya c̈hjulumi chiiz̈iñi atchic̈ha.
Z̈OÑINACAQUI JESUSIZ̈ QUINTRA CHIICHIC̈HA
Pilatuqui pascu pjijztiquiz tsjii piriz z̈oñi cutzñipantac̈ha z̈oñinacaz̈ chiitacama. Carsilquiz tsjii kjaz̈ultan gobierno quintri z̈oñinacaz̈ chawjcta z̈elatc̈ha. Barrabás cjita ujchiz z̈oñi carsilquiz chawjctazakaztac̈ha. Revolucionquiz z̈oñi conchic̈ha Barrabás cjita z̈oñiqui. Jaziqui z̈oñinacaqui Pilatu pewczñi tjonchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Wejtnacalta tsjii z̈oñi cutz̈inalla. Tuquitanpacha nuz̈ cutzñampanla amqui.
Pilatuqui kjaazic̈ha:
—¿Anc̈hucqui pecya, tii judionacz̈ chawjc jiliri cutzta cjisjapajo?
10 Jesusa c̈hjaawjcu, nii timplu jilirinacaqui Pilatuz̈quiz intirjichic̈ha; nii zizzic̈ha Pilatuqui. 11 Nekztan nii timplu jilirinacaqui Jesusiz̈ quintra z̈oñinaca aptjapchic̈ha. Nekztan z̈oñinacaqui maychic̈ha, Barrabaspankaz cutzta cjisjapa. 12 Pilatuqui wilta pewczic̈ha:
—¿Tiizti? ¿Jaknuz̈t wejr paaj cjii anc̈hucjo? Anc̈hucqui tii judionacz̈ jiliric̈ha cjinc̈hucla.
13 Nii z̈oñinacaqui kjawchic̈ha:
—¡Tii z̈oñi conzna! ¡Cruzquiz ch'awczna!
14 Nekztan Pilatuqui chiichic̈ha:
—¿Kjaz̈tiquiztan, c̈hjul uj paachit teejo?
Nii z̈oñinacazti juc'anti kjawchic̈ha:
—¡Cruzquiz ch'awczna!
15 Pilatuqui nuz̈quiz z̈oñinacz̈ kuz wali cjisjapa Barrabás cutzic̈ha. Jesusa cusa wjajtkatz̈cuqui, Pilatuqui zultatunacz̈quiz intirjichic̈ha, cruzquiz ch'awcta cjisjapa.
16 Nekztan nii zultatunacaqui jilirz̈ kjuy patiuquin Jesusa chjitchic̈ha. Nekzi parti zultatunaca ajcznajo kjawzic̈ha. 17 Nekztan Jesusiz̈quiz tsjii morat zquiti tjutzic̈ha. Niz̈aza tsjii ch'apirar pillu irata niz̈tiz̈tan Jesusiz̈ achquiz scarzinchic̈ha. 18 Nekztan ararcan kjawchic̈ha:
—¡Viva tii judío nacionz̈ chawjc jiliri! —cjican.
19 Nekztan tsjii parz̈tan Jesusiz̈ achquiz t'etkatchic̈ha; llawsiz̈tan tjujtchic̈ha; rispittaz̈oka quillsic̈ha. 20 Nekztan burla paaz̈cuqui Jesusiz̈quiztan nii morat zquiti chjojkz̈inchic̈ha. Niiz̈ persun zquiti tjutzic̈ha. Nekztanaqui Jesusa chjitchic̈ha cruzquiz ch'awczjapa.
JESUSAQUI CRUZQUIZ CH'AWCTATAC̈HA
21 Tsjii Cirene wajtchiz z̈oñi z̈elatc̈ha, Simón cjita. Pucultan z̈oñz̈ ejptac̈ha niiqui, Rufo, niz̈aza Alejandruz̈ ejp. Jochquiztan kajkz̈catc̈ha. Nekz watan mantichic̈ha, Jesusiz̈ cruza kuz̈ajo. Nuz̈quiz uytissic̈ha.
22 Nekztan Jesusaqui Golgota yokquin chjichtatac̈ha. Golgota cjitaqui tuz̈ cjic̈ha: “Ach Tsjij Yokac̈ha”. 23 Nekztan Jesusiz̈quiz vinu mirrz̈tan t'ajz̈ta tirinchic̈ha. Jesusazti ana licz pecchic̈ha. 24 Jalla nekztanaqui cruzquiz ch'awcz̈cu, sultatunacaqui zurtiychic̈ha niiz̈ zquitinaca tanzjapa, jakzilta sultatut nii zquiti tanznac̈haja, nii zizjapa.
25 Wenzlaka Jesusaqui cruzquiz ch'awctatac̈ha. 26 Kjaz̈tiquiztan tii z̈oñi cruzquiz ch'awctataz̈laja, niiqui cjijrchic̈ha tsjii tawliquiz, tuz̈ cjican: “Tiiqui judionacz̈ chawjc jiliric̈ha”.
27 Jesusiz̈tan chicapacha tsjii pucultan tjañinaca yekja cruzanacquiz ch'awctazakaztac̈ha, tsjiic z̈ew kjuttan tsjiic zkar kjuttan. 28 Nuz̈upan tuquitan cjijrta Yooz taku cjic̈ha. Nii Yooz taku tuz̈ cjic̈ha: “Ujchiz z̈oñinacz̈tan chica uchtac̈ha”. Nuz̈quiz nii Yooz takuqui cumplissic̈ha.
29 Z̈oñinacaqui nekz watcan acha wewcz̈inchic̈ha; ancha z̈awjchi, tuz̈ cjican:
—¡Aaj! Amqui timplu pajltasac̈ha. Nekztan c̈hjep majquiziqui wilta kjuytasac̈ha, jalla nuz̈ cjichamc̈ha, ¿ana jaa? 30 Jaziqui persunpacha am cruzquiztan zarakalla. Persunpacha liwriyalla amqui.
31 Niz̈aza nii timplu chawjc jilirinacz̈tan judío tjaajiñinacz̈tan parlassic̈ha, Jesusa iñarcan, tuz̈ cjican:
—Yekjapanacz̈quiz liwriichic̈ha tiiqui. Persunpachazti anaz̈ liwrii atc̈ha. 32 Cristuz̈laj niiqui, Israel nacionz̈ chawjc jiliriz̈laj niiqui, persunpachaj cruzquiztan apakscu, chjijwz̈quila. Nekz criyaquiz̈ uc̈humqui.
Z̈oñinacaqui Jesusa iñarchic̈ha. Niiz̈tan chica ch'awcta z̈oñimi iñarchizakazza.
JESUSAQUI TICZIC̈HA
33 Taypurquiztan tjapa nii yokac zumchi cjissic̈ha, majñakak oracama. 34 Nii ora Jesusaqui tjapa aztan kjawchic̈ha:
—Eloi, Eloi ¿lama sabactani? —Tii takuqui cjic̈ha: “Wejt Yooz, wejt Yooz ¿kjaz̈tiquiztan wejr ecchamtajo?”
35 Yekjap nekz z̈ejlñinacaqui nii taku nonz̈cu cjichic̈ha:
—Nonz̈na. Elías kjawz̈a tiiqui, nii tuquitan Yooz taku parliñi profetaqui.
36 Tsjiiqui ninacz̈quiztan zajtchic̈ha. Nekztan tsjii esponja cjita kjaz licñiquiz jar vinu licskatchic̈ha. Nekztan quejpz̈cu tsjii parquiz tsjijpchi Jesusiz̈quiz macjatskatchic̈ha nii jar vinu ch'umznajo. Nekztan nii z̈oñiqui parti z̈oñinacz̈quiz chiichic̈ha:
—Tjewz̈la uc̈humqui. Jaknuz̈ukat Eliasac cruzquiztan apaki tjonac̈hani, niiz̈ chekz̈la.
37 Jesusaqui juc'anti kjawchic̈ha. Nuz̈quiz ticzic̈ha. 38 Nii oraqui pajk timplu pañu juystokaz chicatquiz wjajrsic̈ha, tsewctan kozzuc. 39 Nii romanz̈ sultatunacz̈ jiliriqui Jesusiz̈ yujc kjuttan z̈elatc̈ha. Tjappacha niiz̈ wattanaca cherz̈cu cjichic̈ha:
—Chekapan Yooz Majchtakalc̈ha tii z̈oñiqui.
40 Niz̈aza tsjii kjaz̈ultan maatakanacaqui az̈quiztan chekzic̈ha. Nii maatakanacaqui tinacatac̈ha: María cjititac̈ha, Magdalena wajtchiz z̈onqui. Nekztan María cjitizakaztac̈ha, Josez̈ maa, niz̈aza Jacobz̈ maa (lajktac̈ha Jacoboqui). Nekztan Salomé cjititac̈ha. 41 Nii maatakanacaqui Jesusa apzitac̈ha, niz̈aza yanapchitac̈ha, Jesusa Galilea yokaran ojklayan nii ora. Nekztan ninacaqui Jesusiz̈tan chica Jerusalenquin tjonchic̈ha. Nii cruzaz̈ nekziqui muzpa maatakanaca z̈elatc̈ha.
JESUSAQUI TJATZ̈TATAC̈HA
42 Nii noojiqui pjijzta tjacz tjuñitac̈ha. Jeejz tjuñi ispirazakaztac̈ha. 43 Niz̈tiquiztan tjuñiz̈ kattan tsjii José cjita Arimatea wajtchiz z̈oñiqui walja tjup kuzziz Pilatuz̈quin ojkchic̈ha. Nekztan Jesusiz̈ curpu maychic̈ha. Walja rispitta jiliritac̈ha nii Josiqui. Yooz tjapa mantiz timpu tjewznatc̈ha. 44 Niiz̈ tjontiquiztan, Pilatuqui ispantichic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈t waj ticzi cjesajo?
Nekztan zultatz̈ jiliri kjawzic̈ha, nii pewczjapa. 45 Nii zultatz̈ jiliriqui kjaazic̈ha:
—Jesalla, ticzic̈ha, —cjican.
Nekztan Pilatuqui Jesusiz̈ curpu chjitzjapa permiso tjaachic̈ha José cjita z̈oñz̈quiz:
—Niz̈taqui niiz̈ curpu chjichalla, —cjican.
46 Nekztan Josiqui zuma chiw pañu kjaychic̈ha. Jesusiz̈ curpu chjijunz̈cu nii pañquiz tejlzic̈ha. Nekztan tsjii sipulturquiz majkzic̈ha. Nii sipulturaqui pajk mazquiz pjettatac̈ha. Nii sipulturz̈ zana tsjii pajk maztan pjuczic̈ha. 47 Pucultan maatakanacaqui Jesusiz̈ curpu tjatñi cherchic̈ha. Tsjaaqui María Magdalena cjititac̈ha. Tsjaac María cjitizakaztac̈ha, yekja Josiz̈ maa.