16
Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů
Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii. Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou. Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma. Bude-li třeba, připojím se k nim i já.
Pavlovy závěrečné rady
Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích. U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál. Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.
Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic, otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.
10 Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já. 11 Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.
12 Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.
13 Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. 14 Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!
15 Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím. 16 Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci. 17 Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení. 18 Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.
Závěrečné pozdravy
19 Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají. 20 Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.
21 Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav. 22 Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.
23-24 Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.
V jeho lásce, která nás spojuje.
Váš Pavel