Ɨ yuꞌxarij tɨ anaquéej joꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ San Pablo aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Tesalónica joꞌcháatɨmaꞌcaa
1
Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ
Nyáaj ɨ nyáaj Pablo puéꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ Silvano ajta aꞌɨ́jna ɨ Timoteo, aꞌyaa tu jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj Tesalónica jaꞌchej, ɨ siaj siajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, siajta jimí tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn ajta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen jaꞌmua tzajtaꞌ.
Pablo pu jéehua tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios
Aꞌnáj tɨnaꞌaj tu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, tyajta jamuaꞌtamuáꞌreꞌrii tyatɨꞌɨjtá jahuoocaj ɨ Dios jimi. Aꞌnáj tɨnaꞌaj tu jaꞌtamuáꞌreꞌrii jeꞌej tɨ jéehua ɨ Dios tyámuaꞌ jamuáaruuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta jéehua tyíꞌmuarɨeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaxɨeꞌveꞌ siaj séecan huatyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi, jéehua xu tyéꞌviicueꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jachoꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Dios. Nyeꞌihuáamuaꞌ ɨ nyaj jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan, tyáamuaꞌreej tɨ ɨ Dios jamuaꞌantyíhuoo. Jiꞌnye tyatɨꞌɨj jamuáaꞌixaa ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, catu aꞌyaa tyanaꞌaj tyajamuáaꞌixaa, sulu aꞌyaa tu tyajta huarɨ́j jeꞌej tɨ tyéꞌijta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej, jéehua tu aꞌɨ́jna jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ. Tyámuaꞌ xu muaꞌaj tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tyaj huarɨ́j tyej tyij muaꞌajmaj tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej.
Siajta muaꞌaj, aꞌyaa xu huarɨ́j jeꞌej tyaj tyajamuáaꞌixaa, siajta aꞌyájna jeꞌej tɨ tyéꞌijta ɨ tavástaraꞌ, siajta jáanamuajriꞌ ɨ nyúucarij xuutyámuaꞌveꞌej aꞌyájna jeꞌej tɨ tyajamuaatáꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyaj jɨn jajpuéjtzij. Aꞌɨ́j xu tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Macedonia maj jáꞌmaꞌcan, siajta ɨ Acaya maj jáꞌmaꞌcan. Capu aꞌáa naꞌaj jáꞌnamuajreꞌ jeꞌej siaj muaꞌaj rɨcɨj, sulu néijmiꞌqueꞌ pu namuajreꞌ jeꞌej siaj muaꞌaj rɨcɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa mu tyáꞌmuaꞌreej siaj muaꞌaj jaꞌastej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́j pu jɨn quee cheꞌ juxɨeꞌveꞌ tyaj ityáj tyihuáꞌixaatyeꞌej jaꞌmua jɨmeꞌ. Aꞌɨ́ɨ mu jujɨ́ɨmuaꞌaj jaataxájtacaꞌ jeꞌej tyaj huarɨ́j tyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj, ajta jeꞌej siaj muaꞌaj metyihuoohuáꞌxɨj ɨ sáanturij siaj sij aꞌɨ́j huatyáhuɨɨreꞌen ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ Dios puéꞌeen 10 siajta aꞌyan tyeꞌejchóꞌveꞌej tɨ ajtáhuaꞌaj yaꞌuvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, ɨ tɨ ajta jaatájuurityej. Aꞌɨ́jna ɨ Jesús aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tɨiꞌrátoosij tɨꞌij quee puéjtzij táacɨꞌtyij.