3
Aj tutyij tyatɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej huarɨ́j, aꞌyaa tu tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tyaj tajɨ́ɨmuaꞌaj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌájna a Atenas tyajta jeꞌen aꞌɨ́j huataꞌítyacaꞌ ɨ taꞌihuáaraꞌ Timoteo ɨ tɨ tajamuán tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ Dios jimi, tyej tyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa tu een jɨmeꞌ jaataꞌítyacaꞌ jaꞌmua jimi tɨꞌij caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan aꞌɨ́jna jitze ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta tɨꞌij quee huatóoxaahuataj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ sij jɨn jajpuéetzij. Jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan tyaapuéjtzitarej. Ajta, tyatɨꞌɨj tyooj aꞌáa joꞌtyáꞌcaj jaꞌmua jamuán, aꞌyaa tu tyajamuáaꞌixaa tyaj aꞌyan tyaꞌajpuéetzij taꞌmeꞌnyíicheꞌ, aꞌyaa puꞌij tyuꞌrɨ́j, siatɨꞌɨj seríj tyáꞌmuaꞌreej. Aꞌɨ́j nu jɨn, nyatɨꞌɨj quee cheꞌ pu jáaruuj nyaj aꞌáa jaꞌtanyéj, aꞌyaa nu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ mej mij tyajamuaataꞌíhuoꞌ nyej nyij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyajáꞌmuahuɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa nu tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj tɨ ɨ tyiyáaruꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen siaj sij quee cheꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej ajta tɨꞌij quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j huɨɨriaꞌaj jáꞌraꞌnyij ɨ tyaj jɨn tyuꞌmuárɨej jaꞌmua jimi.
Ajta ɨ Timoteo puꞌríj yaráꞌaj aꞌáa tɨ jaꞌrájraa jaꞌmua jimi, aꞌyaa pu tyitaatéꞌexaaj siaj tyámuaꞌ een aꞌɨ́jna ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ ajta jeꞌej siaj tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ séecan. Aꞌyaa pu tyitaatéꞌexaaj siaj jéehua taꞌtamuáꞌreꞌrii, siajta jéehua jaxɨeꞌveꞌ siaj taaséj, aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyajta ityáj tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj jamuaaséj. Aꞌɨ́j tu jɨn, taꞌihuáamuaꞌ, tyij ajta jéehua tyíꞌtatyesiꞌhuarityeꞌ tyajta taxaamuɨjrityeꞌ, jéehua tu huátatyamuaꞌvej tyatɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ siaj siooj tyámuaꞌ naa tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Tyatɨꞌɨj aꞌyan tyáamuaꞌreeriꞌ siaj siooj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, jéehua pu caꞌnyíjraꞌaj taatáꞌ ɨ tatzájtaꞌ. ¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij tyej tyij jéehua tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jɨn tatyamuaꞌveꞌ jimi, muaꞌajmaj jɨmeꞌ? 10 Tújca tyajta tɨ́caꞌ aꞌyaa tu tyáꞌhuaviij ɨ Dios tɨ taatáꞌan tyej tyij tyajtáhuaꞌaj jamuaaséj, tyajta jamuaatáhuɨɨreꞌen tyaj janéijmiꞌreꞌen ɨ tɨ jamuáꞌɨtziityeꞌ ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ.
11 Aꞌyaa tu jéehua tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús, maj aꞌɨ́ɨn taatáhuɨɨreꞌen tyej tyij aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi. 12 Cheꞌ ajta ɨ tavástaraꞌ jamuáaveꞌsij siaj sij jéehua huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej, siajta huoꞌxɨéꞌveꞌen néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyájna tyatɨꞌɨj ityáj tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 13 Tɨ ajta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej ɨ jáꞌmuatzajtaꞌ, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ Dios jimi ɨ tyaj jajvástaraꞌ aꞌájna tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús, jamuán ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.