5
Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ aꞌtzáaj tɨ uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ nusu aꞌnáj tɨ huataséjreꞌsij, taꞌihuáamuaꞌ, capu juxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌɨ́jna jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej. Tyámuaꞌ xu muaꞌaj naa tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ, aꞌáa pu aꞌyan tyeꞌmej siatɨꞌɨj puaꞌaj quee jachoꞌveꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtaséjreꞌsij tɨꞌɨj náhuaꞌrij tɨ utyárutyij tɨ́caꞌ joꞌsiaj jaꞌchej. Matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan tyíꞌxajtaj tɨjɨn: “Capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j jeꞌej rɨcɨj, puꞌríj tyuꞌpuáꞌriajraa”, aj puꞌij aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ maj jitzán antyipuaꞌrij, aꞌyájna tɨꞌɨj íitaj tɨ ootacuíꞌnyej, capu huatáɨꞌriitarij maj huatóoꞌuunaj. Siajta muaꞌaj, taꞌihuáamuaꞌ, caxu tɨ́caꞌristeꞌ séejreꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn quee aꞌyan tyeꞌmej jaꞌmua jimi tɨꞌɨj náhuaꞌrij tɨ utyájrutyej joꞌsiaj jaꞌchej, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj tavástaraꞌ uvéꞌnyej. Néijmiꞌi xu muaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ajtyámaꞌcan ɨ maj aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj jóꞌnyeeriꞌij ɨ Dios jimi. Catu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tɨ́caꞌristeꞌ jóꞌjujhuaꞌan, nusu joꞌtɨj quee jóꞌnyeeriꞌij, aꞌɨ́j tu jɨn quee aꞌyan rɨnyij matɨꞌɨj ɨ séecan ɨ maj aꞌyan séejreꞌ matɨꞌɨj ɨ maj cuꞌtzuj, sulu tyicheꞌ atanyéjnyeꞌrij tyajta tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj cuꞌtzuj, aꞌyaa mu tɨ́caꞌ tyíꞌtyacuꞌcuj, majta ɨ maj jutaꞌrujveꞌ, aꞌɨ́ɨ mu majta tɨ́caꞌ jutaꞌrujveꞌ, tyajta ityáj, nyéeriꞌisteꞌ tyaj cɨɨnyej, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ. Tyicheꞌ huátachaꞌɨɨn, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi tyajta huátaxɨeꞌveꞌen, tyicheꞌ tyajta aꞌɨ́jna jɨn avátanaj ɨ tyaj jɨn jachoꞌveꞌ tɨ ɨ Dios tɨiꞌrátoonyij. Jiꞌnye capu ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn taꞌantyíhuo tyej tyij jajpuéetzij táꞌraꞌnyij, sulu tɨꞌij táahuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 10 Aꞌɨ́ɨ pu tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ, tyej tyij júurij táꞌraꞌnyij jamuán ɨ tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj ɨ tyaj júurij, naꞌríij ɨ maj meríj huácuij, néijmiꞌi tu jimí huatyáꞌɨtzeereꞌej jusén jɨmeꞌ. 11 Aꞌɨ́j xu jɨn caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan séej siajta séej, aꞌyájna siatɨꞌɨj seríj rɨcɨj.
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
12 Taꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa tu tyajaꞌmuahuaviij siaj tyámuaꞌ tyihuáꞌajchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaꞌmua jimi tyíꞌmuarɨeꞌ, ɨ maj majta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej maj tyajamuaamuáꞌtyej jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ. 13 Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jéehua huoꞌxɨéꞌveꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj tyíꞌmuarɨeꞌ jaꞌmua jimi. Tyámuaꞌ xu huojoꞌmuaꞌraj séej siajta séej.
14 Aꞌyaa tu tyajta tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ, taꞌihuáamuaꞌ, siaj tyámuaꞌ huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, siajta caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jucaꞌnyej ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, siajta huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyámuaꞌ rɨcɨj, siajta néijmiꞌcaa áꞌcuꞌvaj.
15 Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj tɨꞌij quee aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej ɨ juxaꞌaj tyévij. Sulu siataꞌaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ, aꞌyájna siatɨꞌɨj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj siajta aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj néijmiꞌcaa jimi ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.
16 Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu jutyamuaꞌveꞌej. 17 Siajta aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuoocaj ɨ Dios jimi. 18 Néijmiꞌi xu jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios, jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌveꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ ɨ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi ɨ tɨ ajta Jesús puéꞌeen.
19 Caxu jáꞌjeꞌcataj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 20 Caxu jaxaahuataj aꞌɨ́jna ɨ siaj Dios jitze maꞌcan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen. 21 Siataꞌaj anaquéej tyámuaꞌ tyáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ xáꞌpuɨꞌ nusu ɨ tɨquee siajta jeꞌen aꞌɨ́j huatyátzaahuatyeꞌen ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ. 22 Xaꞌajtácɨɨnyij aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.
23 Cheꞌ aꞌɨ́ɨ chaꞌtánaꞌaj ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jamuaatyápuaꞌrityej, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, nusu jaꞌmuamuaꞌtziiraꞌaj jitze, naꞌríij ɨ jaꞌmuatyévij jitze, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 24 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌíjna jɨn jamuaatajé, capu tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi jɨn aróoꞌastej.
Huaꞌtyojtyeꞌ ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrityeꞌej
25 Taꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj siajta ityájma jɨmeꞌ jahuoocaj ɨ Dios jimi.
26 Siahuoꞌtatyójtyeꞌ néijmiꞌcaa ɨ taꞌihuáamuaꞌ.
27 Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan, siaj joꞌjíjveꞌen aꞌíjna ɨ yuꞌxarij néijmiꞌcaa jimi ɨ taꞌihuáamuaꞌ.
28 Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn.