3
Cheꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ éenyeꞌqueꞌ séjreꞌej
Uveꞌtyáatɨcan jɨmeꞌ, taꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj tajɨ́meꞌ jahuoocaj, tyataꞌaj tyij ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ jiyeꞌtzín huoꞌtéꞌexaatyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee, aꞌyájna tɨꞌɨj tyúꞌnamuajrej jaꞌmua jimi. Siataꞌaj siajta jahuoocaj taꞌaj ɨ tavástaraꞌ taatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyétyacaa ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj majta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, jiꞌnye camu néijmiꞌi tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Ajta ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuuren ajta jaꞌmuachaꞌɨ́ɨj jaꞌmej, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej. Tyajta ityáj aꞌɨ́j tu jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ siaj muaꞌaj tyámuaꞌ rɨcɨj, siajta aꞌyan siooj éenyeꞌej xáꞌjuꞌun tyaꞌtɨꞌɨj tyajamuaataꞌíj. Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ jamuaatáhuɨɨreꞌen siaj sij huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ, siataꞌaj siajta tyoꞌtáviicueꞌ tɨpuaꞌaj siaj puéjtzij aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ tyoꞌtáviicueꞌriꞌ.
Jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ siaj sij tyuꞌmuárɨeꞌen
Taꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa tu tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, siaj ajtácɨɨnyej aꞌɨ́jna jimi ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, ajta quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tyaj muaꞌajmaj tyajamuáaꞌixaa. Jiꞌnye muaꞌaj xu seríj jamuaꞌreej jeꞌej siaj yeꞌej huárɨnyij, siaj sij aꞌyan huárɨnyij tyatɨꞌɨj ityáj, catu ityáj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j jaꞌmua jimi, catu tyajta huáapuaꞌaj tyúꞌcuaa séej jimi. Sulu aꞌyaa tu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyuꞌmuárɨej tújca tyajta tɨ́caꞌ, tyej tyij quee tyiꞌtɨ́j jɨn jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen. Maꞌ ajta aꞌyaa pu tyeꞌtyevíityaꞌcaj tyaj muaꞌajmaj jamuaatáhuaviij siaj sij taatáhuɨɨreꞌen, catu aꞌyan huarɨ́j sulu aꞌyaa tu tyuꞌmuárɨej tyej tyij jamuáamuaꞌtyej jeꞌej siaj yeꞌej huárɨnyij. 10 Tyatɨꞌɨj jaꞌmua jamuán ajoꞌtyaꞌcaꞌaj, aꞌyaa tu tyajamuaataꞌíj tɨjɨn: Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyíꞌmuarɨeꞌmuɨꞌ, cheꞌ quee ajta tyúꞌcuaꞌnyij. 11 Ajta ijíij aꞌyaa tu tyáamuaꞌreeriꞌ maj séecan jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, majta quee tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ sulu múucɨɨnyiveꞌ mej mij tyúꞌɨtziitaj. 12 Aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ aꞌyaa tu tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, maj tyuꞌmuárɨeꞌen mej mij aꞌɨ́jna jɨn jaamuéꞌtɨn ɨ maj jɨn huatyóohuɨɨreꞌen.
13 Siajta muaꞌaj taꞌihuáamuaꞌ, caxu jacuaꞌnyijraꞌaj ɨ siaj jɨn xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj. 14 Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee jáꞌastyaj jeꞌej tyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌíjna jitze ɨ yuꞌxarij, siataꞌaj jáamuaꞌtyij aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen, siajta jeꞌen ajtácɨɨnyej aꞌɨ́jcɨ jimi taꞌaj ij huatóotyeviꞌraꞌastaj. 15 Caxu siajta jájchaꞌɨɨriaꞌaj, sulu tyámuaꞌ xu tyeetyéjeevej, jiꞌnye jáꞌmuaꞌihuaaraꞌ pu puéꞌeen.
Huaꞌtyojtyeꞌ ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij
16 Ajta ɨ tavástaraꞌ tɨ tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuurej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmua tzajtaꞌ séeriaꞌaj taꞌmej néijmiꞌi jɨmeꞌ. Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ jaꞌmua jimi séjreꞌej.
17 Nyáaj Pablo, nyamuácaꞌ nu jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej aꞌíjna jitze ɨ yuꞌxarij. Aꞌyaa nu tyéꞌyuꞌxaj néijmiꞌi ɨ nyaj tyajáꞌmuaꞌityiꞌ. 18 Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn muaꞌajmaj.