7
Jesús pu jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee quee aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec
Aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec aꞌɨ́ɨ pu rey jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Salem jáꞌchajcaꞌaj, ajta vaꞌcán jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj ɨ Dios jimi. Tɨꞌɨj Abraham mupu jáꞌajvej tɨꞌɨj néijmiꞌcaa antyimueꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj rey jɨn tyityatatyáꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Melquisedec ujóꞌmej tɨꞌɨj ij jaꞌantyinájchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, aj puꞌij tyámuaꞌ tyeetyájtoo, aj puꞌij ɨ Abraham tyaatáꞌ tamuáamuataꞌ puaꞌmácan tɨ aꞌɨ́jna jitze ajtyámaꞌcan ɨ tɨ tyuꞌmuéꞌtɨj joꞌmaj joꞌnyóꞌsej. Ajta aꞌɨ́jna ɨ maj jɨn aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Melquisedec, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn, Ɨ rey tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌijta, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ rey jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌájna a Salem, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn, Rey tɨ tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj mej mij juxáahuaj ajoꞌcháatɨmeꞌnyij. Capu jeꞌej ámiteereꞌ aꞌtɨ́j tɨ táatajraꞌ, nusu aꞌtɨ́j tɨ náanajraꞌ puéꞌeen, capu ajta jeꞌej ámiteereꞌ aꞌtɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan, nusu aꞌnáj tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ, naꞌríij aꞌnáj tɨ huamuɨ́ꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌyaa chaꞌtánaꞌaj tɨn huaséꞌrin tɨꞌɨj ajta ɨ yójraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee jusén jɨmeꞌ.
Ajta aꞌyájna, siataꞌaj tyámuaꞌ tyeeséj tɨ jéehua juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Abraham tyaatáꞌ aꞌchu tamuáamuataꞌ puaꞌmácan, tɨ aꞌɨ́ɨjma jitze tyeꞌejtyámaꞌcantacaꞌaj ɨ maj rey jɨn tyityatatyáꞌcaꞌaj ɨ tɨ huaꞌantyimueꞌtɨj. Aꞌyájna tɨꞌɨj tyáꞌxaj ɨ nyúucarij Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Leví jitze eerámaꞌcan ɨ maj majta tyiꞌtɨ́j jɨn tyityatatyíj ɨ Dios jimi, aꞌyaa mu tyityaatóocɨꞌpuaj maj huoꞌtáhuaviij ɨ tyeɨ́tyee tamuáamuataꞌ puaꞌmácan ɨ maj tyíꞌijchaꞌɨj, tyij majta huaꞌ ihuáamuaꞌ puéꞌeen nusu majta ɨ Abraham jitze eerámaꞌcan matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec, capu aꞌɨ́jna jitze eerámaꞌcantacaꞌaj ɨ Leví, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌancuriáaꞌ tamuáamuataꞌ puaꞌmácan aꞌɨ́jna jimi Abraham, jeꞌej tɨ ɨ Dios tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóoraj aꞌɨ́jna jimi ɨ Abraham. Aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn ɨ Melquisedec tyámuaꞌ tyeetyájtoo aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, ajta quee ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan tyaataxáj yee capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌɨ́ɨn jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ tɨ tyámuaꞌ tyihuaꞌtáꞌcaa. Ajta íiyan ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyaꞌancuriáaꞌvej ɨ tɨ tamuáamuataꞌ tyaꞌráꞌasej aꞌɨ́ɨ mu puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj cuiꞌcaa, ajta ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyaa pu tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Melquisedec tɨꞌɨj ɨ tɨ ooj júurij. Aꞌyaa pu tyíɨꞌrij tyaj aꞌyan tyaataxáj tɨjɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Leví jitze eerámaꞌcan, ɨ maj majta tyaꞌancuriáaꞌvej ɨ tɨ tamuáamuataꞌ tyaꞌráꞌasej, aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌnájchitacaꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ Melquisedec tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyaanájchi ɨ Abraham, 10 jiꞌnye tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec eerájraa tɨꞌɨj jaꞌantyinájchej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, aꞌɨ́ɨ mu meríj jitzán séjriaꞌcaꞌaj ɨ maj jitzán eeramaꞌcáantaj muáꞌjuꞌun.
11 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́j mu ancuriáaꞌ ɨ nyúucarij aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ Leví. Ajta ijíij, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyáꞌcaꞌaj majta tyámuaꞌ eenyeꞌ, capu juxɨéꞌvaꞌcaj tɨ sɨ́ɨj huataséjreꞌen tɨ ajta vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, capu cheꞌ aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ Aarón sulu aꞌɨ́j tɨ jitze ajtyámaꞌcan ɨ Melquisedec. 12 Jiꞌnye matɨꞌɨj seequéj jáaruuj ɨ maj jɨn tyityatatyíj, aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ maj seequéj jáaꞌuurej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj, 13 ajta aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ, ɨ tɨ jaꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze, séej pu tyeɨ́tyeeraꞌ jitze ajtyámaꞌcan, ɨ tɨquee eexúj aꞌnáj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn eerájraa tɨꞌij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi. 14 Jiꞌnye tyámuaꞌ tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ tavástaraꞌ Judá jitze eerámaꞌcan, ajta ɨ Moisés capu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j huataxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨjma tyeɨ́tyeeraꞌ jitze maꞌcan, tɨꞌɨj huoꞌtaxájtacaꞌ ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityetyaꞌúuj muáꞌjuꞌun ɨ Dios jimi.
15 Ajta aꞌyan tyámuaꞌ naa tyéꞌmiteereꞌ, tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ huataséjre aꞌyan chaꞌtánaꞌaj vaꞌcán jɨn tyiꞌtyávaacaj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec, 16 ajta quee aꞌɨ́jna jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa ɨ maj cuiꞌcaa, sulu aꞌɨ́j pu jɨn tyeꞌentyájrupij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ júurij taꞌmej jusén jɨmeꞌ. 17 Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyaataxájtacaꞌ tɨjɨn:
Muáaj paj jusén jɨn vaꞌcán tyiꞌtyaváaj puáꞌmej,
aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Melquisedec.
18 Aꞌyaa puꞌij aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ ɨ Dios anaquéej jaatyájtoo aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, capu jucaꞌnyajcaꞌaj aꞌɨ́j pu jɨn quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyuꞌtyáhuɨɨ, 19 jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij Moisés tɨ jaatyájtoo capu tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ huáruuj, aꞌɨ́j tu jɨn séej jimi tyiꞌijchóꞌveꞌ ɨ nyúucarij tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ een, tyej tyij aꞌɨ́jna jɨn ajtyáxɨɨrej ɨ Dios jimi.
20 Ajta ɨ Dios aꞌíjna jɨn tyaꞌtóoraj ɨ junyúucaa jɨmeꞌ. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityeꞌentyájrupij capu ɨ Dios junyúucaa tyuꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi, 21 ajta ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn tyeꞌentyájrupij ɨ nyúucarij jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Tavástaraꞌ pu arí aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ,
aꞌɨ́j pu jɨn quee juhuáritaꞌ huaréꞌmej.
Tavástaraꞌ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyaváaj taꞌmej jusén jɨmeꞌ.
22 Aꞌyaa puꞌij, Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn jamuaꞌreej tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ een aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoraj ityájma jimi. 23 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráꞌtyeej vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, mamuíꞌcaaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu cuiꞌcariaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌriitacaꞌaj maj jusén jɨn júurij, 24 ajta ɨ Jesús aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn séejreꞌ, ajta ɨ tɨ jɨn vaꞌcán tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi capu aꞌnáj antyipuaꞌrij. 25 Aꞌɨ́j pu jɨn pújoorej tɨ huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ajtyáhuiixɨj ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Jesús, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn júurij, taꞌaj ij huaꞌ japua huatányuunyij.
26 Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ tajitzé juxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ ɨ Dios jimi, ajta quee tyiꞌtɨ́j áꞌɨtzeereꞌ, capu jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj matɨꞌɨj ɨ séecan ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyesejreꞌ ɨ Dios jimi, ajta tajapuá jáꞌsejreꞌ. 27 Capu aꞌyan tyíꞌsejreꞌ matɨꞌɨj ɨ séecan ɨ maj majta tyityetyuꞌuj ɨ Dios jimi, ɨ maj yaꞌmuáatyee cuiꞌcaa mej mij huoꞌtámuꞌvejritaj jujɨ́meꞌ majta jeꞌej aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ. Ajta ɨ Jesús, aꞌyaa pu séej naꞌaj tyuꞌtóomuꞌvejritacaꞌ taꞌaj ij jusén jɨn néijmiꞌcaa huatyáhuɨɨreꞌen. 28 Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij Moisés tɨ jaatyájtoo, aꞌɨ́ɨjma pu antyíhuoocaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee mej mij vaꞌcán jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ maj majta quee tyámuaꞌ éenyeꞌej ɨ jutzájtaꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoraj, aꞌɨ́j pu antyíhuo ɨ juyój, tɨ tyámuaꞌ een jusén jɨmeꞌ.