17
Jesús pu huaꞌ jɨmeꞌ jahuoo ɨ maj jamuán huacɨ́j
Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyuꞌtaxáataj, aj puꞌij jútyeꞌ jóꞌnyeeriacaꞌ ajta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej aꞌtzáaj paj jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, pataꞌaj tyámuaꞌ tyeetyátoonyij aꞌyóoj, taꞌaj ij ajta aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyimuaatyátoonyij muéetzij. Jiꞌnye muáaj paj períj néijmiꞌi jɨn tyeꞌentyáarujtyej aꞌɨ́jcɨ aꞌyóoj, mataꞌaj mij néijmiꞌi jusén jɨn júurij muáꞌraꞌnyij ɨ paj jaatáviꞌtɨstej. Ajta aꞌɨ́jna ɨ maj júurij muáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj muéetzij muáamuaꞌtyij, paj muáaj panaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séejreꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ ɨ paj muáaj uyoꞌtaꞌítyacaꞌ.
’Nyáaj nu nyeríj tyámuaꞌ tyimuaatáꞌ huaꞌ jimi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye nuꞌríj jaꞌantyicɨꞌɨj ɨ paj jɨn tyinaataꞌíj. Ajta ijíij nyavástaraꞌ, pataꞌaj tyámuaꞌ tyinaatyátoonyij ajimi, aꞌyájna patɨꞌɨj tyámuaꞌ tyinyatáꞌcareꞌej nyatɨꞌɨj ajamuán ajoꞌcatyii tɨꞌɨj quee xu séeriaꞌcaj ɨ cháanacaj.
’Aꞌɨ́ɨmaj ɨ paj huaꞌantyíhuoj íiyan ɨ cháanacaj japua pej pij naatáviꞌtɨstej, nuꞌríj huoꞌtéꞌexaa aꞌtɨ́j paj puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeenyeꞌej, ajta muáaj paj naatáviꞌtɨstej, majta meríj jaꞌantzaahuaj aꞌnyúucaa. Aꞌɨ́ɨmaj mu meríj jamuaꞌreej tɨ néijmiꞌi muéetzij jimi tyejeꞌrámaꞌcan, jiꞌnye aꞌɨ́j nu huoꞌtéꞌexaa ɨ nyúucarij ɨ paj muáaj naatéꞌexaa, aꞌɨ́ɨ mu mij meríj jaꞌantzaahuaj. Majta jáamuaꞌreeriꞌ nyaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ muéetzij jimi joꞌvéꞌmej, majta tyáꞌantzaahuaj paj muáaj unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
’Aꞌyaa nu huaꞌ jɨmeꞌ tyíꞌmuahuaviij, canu aꞌyan tyíꞌmuahuaviij aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, sulu huaꞌ jɨmeꞌ ɨ paj naatáviꞌtɨstej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen. 10 Néijmiꞌi ɨ maj nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ mu majta aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, majta ɨ maj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ mu majta nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨjma puꞌij jitze séejreꞌ ɨ nyaj jɨn naa huaséꞌrin.
11 ’Canu cheꞌ nyáaj yan huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ cháanacaj japua, majta aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌyan huatyáꞌɨtzeereꞌej, nyajta nyáaj nu joꞌméj muéetzij jimi. Nyavástaraꞌ mu paj tyámuaꞌ een, huóꞌchaꞌɨj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ paj jɨn ántyapuaj, aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn aꞌyan naatamuaꞌaj, mej mij tyámuaꞌ eenyeꞌ, aꞌyájna tyatɨꞌɨj ityáj. 12 Nyatɨꞌɨj nyáaj huaꞌ jamuán aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua, nyáaj nu tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨɨcaꞌaj ajitze maꞌcan. Capu sɨ́ɨj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan jóꞌvej, sulu aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ tɨ arí jimi aꞌyan tyaꞌtácatyiij tɨꞌij puéjtzij jáacɨꞌtyij, taꞌaj ij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze.
13 ’Nyajta ijíij aꞌáa nu joꞌmej muéetzij jimi, ajta aꞌyaa nu tyíꞌxaj nyatɨꞌɨj nyooj yahuatyéjvee ɨ cháanacaj japua, mataꞌaj mij néijmiꞌi aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyityatóotyamuaꞌveꞌen nyatɨꞌɨj nyáaj tyíꞌnyetyamuaꞌveꞌ. 14 Nyáaj nu nyeríj huóꞌixaaj aꞌnyúucaa, majta aꞌɨ́ɨmaj mu huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye camu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj yan séejreꞌ, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyajta nyáaj quee yan tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua. 15 Canu aꞌyan tyíꞌmuahuaviij paj hueꞌrátoonyij ɨ cháanacaj japua, sulu paj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen. 16 Aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj quee yan tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua, camu majta aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan maꞌcan ɨ cháanacaj japua. 17 Pataꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoonyij aꞌjimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen aꞌnyúucaa. 18 Aꞌyájna patɨꞌɨj tyinyojoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj nyáaj tyihuoꞌtaꞌítyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 19 Nyajta nyáaj, aꞌyaa nu huaꞌ jitze maꞌcan tyuꞌtányatoj, mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj tyámuaꞌ tyityeetyátuiihuaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna.
20 ’Canu aꞌɨ́ɨmaj jɨmeꞌ nyanaꞌaj aꞌyan tyíꞌmuahuaviij, sulu nyajta nu aꞌyan tyíꞌmuahuaviij huaꞌ jitze maꞌcan ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij matɨꞌɨj jáanamuaj ɨ nyúucarij aꞌɨ́ɨmaj maj huoꞌtéꞌexaatyeꞌej. 21 Aꞌyaa nu tyíꞌmuahuaviij maj néijmiꞌi aꞌɨ́ɨmaj tyámuaꞌ eenyeꞌ mej mij quee séecan ajtacɨ́ꞌcaꞌan, aꞌyájna patɨꞌɨj muáaj nyavástaraꞌ nye jimi tyíꞌsejreꞌ nyajta aꞌjimi séejreꞌ, mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj ityájma jimi séeriaꞌaj muáꞌraꞌnyij, mataꞌaj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua tyáꞌantzaahuatyeꞌen paj muáaj nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 22 Aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyájtoo aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ naa huaséꞌrin ɨ paj jɨn tyámuaꞌ tyinaatáꞌ, mej mij sɨ́ɨj manaꞌaj puéꞌeenyeꞌ, aꞌyájna patɨꞌɨj muáaj nyajta nyáaj sɨ́ɨj tyanaꞌaj tyiꞌtyapuéꞌeen, 23 nyáaj nu huaꞌ jimi séejreꞌ, pajta muáaj nye jimi séejreꞌ, mataꞌaj mij majta aꞌɨ́ɨmaj néijmiꞌi sɨ́ɨj manaꞌaj pueꞌéenyeꞌej muáꞌraꞌnyij, mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua jáamuaꞌreej paj muáaj nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, pajta huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌyájna patɨꞌɨj nyéetzij tyíꞌnyaxɨeꞌveꞌ.
24 ’Nyavástaraꞌ, muáaj paj naatáviꞌtɨstej, aꞌyaa nu nyij tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj nyaj jamuán séeriaꞌaj muáꞌraꞌnyij jóꞌnyaj joꞌtyaváaj naꞌmej, mataꞌaj mij jaaséej ɨ tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin ɨ paj jɨn tyámuaꞌ tyinaatáꞌ, jiꞌnye muáaj paj nyaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj jájcuaj ɨmuáj tɨꞌɨj quee xu séeriaꞌcaj ɨ cháanacaj. 25 Nyavástaraꞌ, mu paj tyámuaꞌ een, camu muamuaꞌtyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, ajta nyáaj nu muamuaꞌtyej, aꞌyaa mu mij ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej paj muáaj nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 26 Nuꞌríj huoꞌtaséjra jeꞌej paj huaséꞌrin, nyajta nyooj aꞌyan tyihuaꞌséeratyeꞌej naꞌmej, taꞌaj ij aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn nyaxɨeꞌveꞌ huaꞌ jitze huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta nyej nyij nyáaj huaꞌ jimi séeriaꞌaj náꞌraꞌnyij.