21
Tɨꞌɨj ɨ Jesús huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ maj majta jamuán huacɨ́j
Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj ɨ Jesús huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌájna véjriꞌ joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ tɨ jaꞌalaguun a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Tiberias. Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j: Aꞌáa mu joꞌtyúꞌuucaj aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ Tomás ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn ɨ tɨ cuáatyirij puéꞌeen, aꞌáa pu ajta joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Natanael ɨ tɨ Caná jáꞌmaꞌcan aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Galileea, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ Zebedeo, majta séecan ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj majta jamuán huacɨ́j ɨ Jesús. Aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Nyóocheꞌ nu hueꞌtyée eetajájpuaj.
Aꞌyaa mu mij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Ityáj tu tyajta ajamuán jóꞌcɨꞌɨj.
Matɨꞌɨj mij ujóꞌjuꞌ ɨ báarcuj jitze muaꞌtyacɨ́ɨnyej, muaatáxaꞌii maj áꞌcueꞌtzɨꞌpuaj ajta camu tyiꞌtɨ́j huatyéeviꞌ. Tɨꞌɨj arí tapuáꞌrisimaꞌcaj, Jesús pu aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj joꞌtɨj jooꞌástɨmee ɨ jájtyij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, camu jaamuaꞌaj aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeenyeꞌej. Jesús puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—Nyeꞌihuáamuaꞌ, ¿nyi seríj huoꞌvíviꞌ ɨ hueꞌtyée?
Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyityaatanyúj tɨjɨn:
—Catu tyeexúj.
Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Siataꞌaj jaꞌtyáhuaꞌxɨj ɨ tápiꞌnarij muácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ ɨ báarcuj jitze, aj xu sij hueꞌtajájpuaj ɨ hueꞌtyée.
Matɨꞌɨj mij aꞌyan huarɨ́j, aj mu mij huaꞌváꞌjɨstej ɨ hueꞌtyée ɨ tápiꞌnarij tzajtaꞌ, ajta capu cheꞌ ɨꞌriitacaꞌaj maj jeꞌtapíj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj muiꞌcaa ɨ hueꞌtyée. Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ Jesús jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ Pedro tɨjɨn:
—Tavástaraꞌ pu puéꞌeen.
Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro tɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen, aj puꞌij ucóochejtyej tɨꞌquij huatajój tɨꞌij jiyeꞌtzín aꞌáa joꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ séecan, aꞌɨ́ɨ mu majta aꞌáa joꞌréꞌnyej a tɨ jooꞌástɨmee ɨ jájtyij, muꞌvaꞌjáapuaj ɨ tápiꞌnarij muaꞌvaꞌjɨstícan ɨ hueꞌtyée jɨmeꞌ, jiꞌnye joꞌmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj aꞌyaa pu ajóotyej aꞌchu anxɨtyej meetroj. Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj joꞌhuáchij, aj mu mij jaaséj tɨ áꞌtaacaꞌaj, majta hueꞌtyée aꞌáan jaꞌnájeꞌtyii ɨ tɨꞌɨxcuáa japua, ajta páan ajaꞌajmuaanyicaꞌaj. 10 Jesús puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Siataꞌaj jeꞌcácaa majaꞌváɨꞌɨn ɨ hueꞌtyée ɨ siaj sioochán hueꞌtajájpuaj.
11 Aj puꞌij Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj atyájraa ɨ báarcuj jitze, ajta jeꞌtajájpua ɨ tápiꞌnarij joꞌtɨj joꞌhuáchij, tyámuaꞌ mu tyityaꞌváꞌjɨsticaꞌaj ɨ hueꞌtyée mej vivéejmee, anxɨtyej japuan huáꞌpuatyej japuan tamuáamuataꞌ japuan huéeicaj mu aráꞌaxcaa, ajta ɨ tápiꞌnarij capu huatyásujtzaꞌnyij tyij majta aváꞌajɨsticaꞌaj ɨ hueꞌtyée. 12 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Musioꞌváꞌjuꞌ siataꞌaj tyúꞌcuaꞌnyij.
Ajta capu aꞌtɨ́j óocaꞌnyajcaꞌaj tɨ jaataꞌíhuoꞌ aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeenyeꞌej, jiꞌnye muꞌríj jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ tavástaraꞌ puéꞌeenyeꞌej. 13 Aj puꞌij Jesús huaꞌ jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ, tɨꞌquij jatyɨ́ꞌpuj ɨ páan, ajta jeꞌen huoꞌrɨ́ɨpuꞌuj, ajta aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj huarɨ́j aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ hueꞌtyée.
14 Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huéeicaj jitze ɨ Jesús huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ.
Ɨ nyúucarij Jesús tɨ jáaꞌixaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro
15 Matɨꞌɨj tyuꞌcuáꞌaj, Jesús pu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj tɨjɨn:
—Simón, mu paj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Juan, ¿nyi jéetzeꞌ pényaxɨeꞌveꞌ pequee aꞌmújma?
Pedro pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, muáaj paj jamuaꞌreej nyaj muaxɨeꞌveꞌ.
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Pataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ.
16 Jesús pu ajtáhuaꞌaj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Simón, mu paj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Juan, ¿nyi pényaxɨeꞌveꞌ?
Pedro pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:
—Jee xaa nyuꞌuj, nyavástaraꞌ, muáaj paj jamuaꞌreej nyaj muaxɨeꞌveꞌ.
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Pataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nye jimi jusɨꞌrii.
17 Huéeicaj jitze pu ajtáhuaꞌaj ɨ Jesús aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—Simón mu paj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Juan, ¿nyi tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn pényaxɨeꞌveꞌ?
Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, jéehua pu huatóoxaamujri tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan huéeicaj tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨpuaꞌaj jaxɨeꞌvaꞌaj, aj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, muáaj paj néijmiꞌi muaꞌreej, muáaj paj jamuaꞌree nyaj muaxɨeꞌveꞌ.
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Pataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ. 18 Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn patɨꞌɨj paꞌrɨꞌɨstacaꞌaj axáahuaj paj huáyiꞌcaa jeꞌej tɨ tyimuaꞌránajchicaꞌaj, ajta patɨꞌɨj vastacɨrɨeꞌtan, aꞌyaa paj tyeꞌejméjcaꞌtaxɨꞌsij tɨꞌij sɨ́ɨj muꞌcáchejtyeꞌen, ajta jeꞌen muáꞌviꞌtɨn joꞌpaj quee jóꞌyiꞌmuɨj.
19 Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Jesús, aꞌyaa pu tyíꞌxajtacaꞌaj mej mij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ yeꞌej tyíꞌmuɨꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ Pedro, ajta tɨ aꞌɨ́jna jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios. Tɨꞌquij téꞌej aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro tɨjɨn:
—Pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.
Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ Jesús jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj tɨ ajta jéehua jaxɨeꞌveꞌ
20 Aj puꞌij Pedro pu ooréꞌnyeeriacaꞌ tɨꞌɨj ij jaaséj tɨ cújtaꞌ huamaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ jitzán ajcácatyii ɨ Jesús matɨꞌɨj tyuꞌcuaj, ɨ tɨ ajta aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌracaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn: “Tavástaraꞌ, ¿aꞌtanyíj tyuꞌtátuiireꞌsij muéetzij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj?” 21 Tɨꞌɨj ɨ Pedro jaaséej, aꞌyaa pu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, arí aꞌmújna jimi, ¿jiꞌnye tyeꞌmej?
22 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyáꞌxɨeꞌvaꞌaj tɨ júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen ꞌasta nyanaꞌaj quee uvéꞌnyej, capu aꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ. Pajta muáaj pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.
23 Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌyan tyoꞌtánamuajriꞌ tɨquee aꞌnáj muɨꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ Jesús jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌej. Ajta ɨ Jesús capu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ yee capu muɨꞌnyij. Sulu aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: Tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyáꞌxɨeꞌvaꞌaj tɨ júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen ꞌasta nyanaꞌaj quee uvéꞌnyej, capu aꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ.
24 Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Jesús jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj, ɨ tɨ ajta aꞌíjna tyáxajta, ajta aꞌyan tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ. Tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌxaj.
25 Capu sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tɨ Jesús jɨn tyuꞌmuárɨej, tɨpuaꞌaj néijmiꞌi tyoꞌyuꞌxajcheꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j séej jɨmeꞌ ajta séej, aꞌyaa pu tyináꞌmiteerasteꞌ tɨquee tyeꞌvéericaj ɨ cháanacaj japua ɨ yuꞌxarij tɨ tyuuxɨéꞌvaꞌcaj maj tyoꞌyuꞌxajcheꞌ.