4
Ɨ Jesús ajta aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ Samaaria tɨ jáꞌmaꞌcan
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ fariseos, aꞌyaa mu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨjɨn jéetzeꞌ pu huáꞌmueꞌtɨj ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jna ɨ Jesús quee aꞌɨ́jna ɨ Juan, ajta jeꞌen huáꞌɨɨracaꞌaj, ajta capu aꞌɨ́jna ɨ Jesús huáꞌɨɨracaꞌaj, sulu aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ maj jamuán huacɨ́j. Ajta tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyáamuaꞌreeriꞌ, aj puꞌij ujaꞌrájraa a Judea tɨꞌquij ajtáhuaꞌaj aꞌáa joꞌmej a Galileea.
Ajta tɨꞌɨj aꞌáa joꞌmej aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌáa jéꞌtaꞌ huatyéenyej a Samaaria. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌáa jaꞌráꞌaj chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sicar, Samaaria tɨ jaꞌajtyámaꞌcan, aꞌájna véjriꞌ joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna chuéj Jacob tɨ jaatapuéjve ɨ juyój José. Aꞌáa pu jáꞌsejriaꞌcaꞌaj joꞌtɨj yeꞌtyáacuj aꞌɨ́jna ɨ Jacob. Ajta ɨ Jesús, aꞌáa pu véjriꞌ joꞌtayíxɨj joꞌtɨj jaꞌtyácun, jiꞌnye puꞌríj cuaꞌnacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ huaméj ɨ juyéj jitze. Aꞌtzáaj pu putyíꞌrɨjcaa tacuaríixpuaj. Tɨꞌquij sɨ́ɨj íitɨꞌ ajeꞌréꞌnyej Samaaria tɨ jáꞌmaꞌcan, tɨꞌij ahuóojejreꞌen, aj puꞌij Jesús aꞌyan tyatajé tɨjɨn:
—Cɨ́ɨ jájtyij tyinaatáꞌ.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌáa mu jóꞌjuꞌ a chájtaꞌ mej mij tyiꞌtɨ́j huánanan ɨ maj jáacuaꞌnyij.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, camu naa jaꞌhuóomuaꞌrajcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj Samaaria jaꞌchej, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye pej pij muáaj mu paj Israel jitze ajtyámaꞌcan jájtyij nyéetzij tyíꞌnyahuavii ɨ nyaj iiyeꞌej Samaaria maꞌcan?
10 Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj páamuaꞌreerej tyiꞌtɨ́j tɨ ɨ Dios tyuꞌtáꞌcaa, pajta jamuaꞌréerej aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen ɨ jájtyij tɨ cɨ́ɨ tyíꞌmuahuaviij, aꞌyaa paj muáaj tyaatahuavíirajcheꞌ, ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn jájtyij muaatáꞌnyijcheꞌ ɨ paj jusén jɨn júurij puáꞌmej.
11 Ajta aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, capáj tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj ɨ paj jɨn jeꞌtajánɨeꞌ ɨ jájtyij, ajta tyámuaꞌ pu tyoꞌcátyee ɨ tɨ atyácun, ¿joꞌnyij peyaꞌaj jánɨeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ jájtyij? 12 Aꞌɨ́jna ɨ tayoꞌpuacɨꞌɨj ɨ Jacob aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌ tyaj aꞌyan ooyéꞌen, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌyan yaꞌcariaꞌaj, majta ɨ yójmuaꞌmuaꞌ, majta ɨ yaꞌmuáamuaꞌmeꞌen. ¿Nyiquij muáaj jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn petyiꞌtyéjvee quee aꞌɨ́jna?
13 Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:
—Néijmiꞌi ɨ maj jayaꞌcaa aꞌíjcɨ ɨ jájtyij, majtáhuaꞌaj mu huataíꞌicuj, 14 ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaayéꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ jájtyij nyáaj nyaj jaatáꞌsij, capu cheꞌ aꞌnáj huataíꞌimuꞌuj. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ jájtyij nyáaj nyaj jaatáꞌsij, aꞌyaa pu séeriaꞌaj jaꞌmej jimi tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌajmuɨ́ꞌyej, aꞌɨ́j pu jɨn jusén jɨmeꞌ júurij jaꞌmej.
15 Aj puꞌij ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, pataꞌaj naataꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ jájtyij nyej nyij quee cheꞌ huataíꞌimuꞌun, tɨꞌij ajta quee cheꞌ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌej nyaj yaráaje aꞌyájna.
16 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Áricuj, ujoꞌtájeej ɨ tɨ muatyéviꞌtɨn, pajta jeꞌen mujoꞌvéꞌmeꞌen.
17 Aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj ɨ íitɨꞌ tɨjɨn:
—Capu aꞌtɨ́j nyetyéviꞌtɨn.
Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Xáꞌpuɨꞌ paj tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨquee aꞌtɨ́j muatyéviꞌtɨn, 18 jiꞌnye muꞌríj anxɨ́vij aráꞌasej ɨ maj muatyéviꞌtɨnyaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ paj jamuán huácaj ijíij, capu muatyéviꞌtɨn. Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej paj tyuꞌtaxájtacaꞌ.
19 Tɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, nuꞌríj jamuaꞌreej paj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj. 20 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan janajchacaꞌaj ɨ Dios aꞌíjcɨ jitze ɨ jɨríj, siajta muaꞌaj, mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa xu tyíꞌxaj tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌáa yáꞌnaꞌmicheꞌen aꞌájna a Jerusalén.
21 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Iitɨꞌ, pataꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, puꞌríj atyojoꞌréꞌnyesij aꞌnáj siaj jaatyánajchij ɨ juvástaraꞌ ajta quee cheꞌ aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej jaꞌmej siaj aꞌyan jaatyáanajche iiyeꞌej ɨ jɨríj japua, nusu siaj aꞌáa jóꞌjuꞌun a Jerusalén. 22 Caxu muaꞌaj jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j siaj naꞌmichej, tyajta ityáj, ityáj tu jamuaꞌreej ɨ tyaj janaꞌmichej, jiꞌnye ɨ tɨ tajapuá huatányuusij, aꞌɨ́ɨmaj pu jitze eerányesij ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 23 Ajta puꞌríj atyojoꞌréꞌnyesij, ijíij puꞌríj aꞌáan putyajáꞌrɨcɨj, matɨꞌɨj aꞌɨ́j jitze aroocaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jaatyánajchij ɨ tavástaraꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj tyihuoꞌtáꞌsij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ tavástaraꞌ tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj aꞌyan tyeetyáanajchej. 24 Dios pu júuricamej puéꞌeen, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj janajchej, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios mej mij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn jaatyáanajche.
25 Ajta aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyáaj nu jamuaꞌreej tɨ yaꞌuvéꞌnyesij aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, ajta tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn uvéꞌnyej, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyitaatéꞌexaatyeꞌsij.
26 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, ɨ nyaj ajamuán tyiꞌtyáxajta.
27 Aj mu mij uvéꞌnyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, jeꞌej mu tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ matɨꞌɨj jaaséj tɨ ɨ Jesús íitaj jamuán tyiꞌtyáxajtasimaꞌaj. Ajta capu sɨ́ɨj ahuóocaꞌan tɨ jaataꞌíhuoꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ huoocaꞌaj ɨ íitɨꞌ, nusu tyiꞌtɨ́j maj tyáxajtasimeꞌej. 28 Ajta aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ aꞌáa pu yoꞌtáraj aꞌɨ́jcɨ ɨ xáꞌrij, tɨꞌquij aꞌáa joꞌmej a chájtaꞌ, aꞌáa puꞌij aꞌyan tyihuojoꞌtéꞌexaa ɨ tyeɨ́tyee tɨjɨn:
29 —Musioꞌváꞌjuꞌ siataꞌaj jaaséj ɨ aꞌtɨ́j tɨ arí néijmiꞌi naatéꞌexaa jeꞌej nyaj tyiꞌtyínyechaꞌɨj. ¿Nyiquij quee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ?
30 Aj mu mij ɨ tyeɨ́tyee iiráacɨj a chájtaꞌ, matɨꞌɨj mij aꞌáa joꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi. 31 Meentyij móoj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌyan jéehua tyáꞌhuaviiracaꞌaj tɨjɨn:
—Maeestro, pataꞌaj tyúꞌcuaꞌnyij.
32 Ajta aꞌɨ́jna aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Nyáaj nu aꞌɨ́j tyíchaꞌɨj ɨ nyaj jáacuaꞌnyij ɨ siaj muaꞌaj quee jamuaꞌtyej.
33 Majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj aꞌyan tyiꞌhuóoꞌihuoꞌ séej jamuán majta séej tɨjɨn:
—¿Nyiquij tyiꞌtɨ́j cueꞌráj yemetyaꞌváꞌtuiiriꞌ?
34 Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu nyacueꞌraj ɨ nyaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ yan nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, ajta nyej nyij jaꞌantyícɨꞌtyij ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ. 35 Aꞌyaa xu muaꞌaj tyíꞌxaj tɨjɨn: “Óocheꞌ pu muáacuaj máxcɨrɨeꞌ áꞌɨtzeereꞌ siaj sij tyiꞌhuóotzaanyeꞌen”; nyajta nyáaj aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siaj jaaséj ɨ tɨ tyíꞌhuastiꞌ, puꞌríj huaxáꞌpuɨꞌ siaj tyuꞌrióotzaanyeꞌen. 36 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌmuarɨeꞌ aꞌɨ́ɨ pu ajta tyúunajchityeꞌen, ajta ɨ tɨ jaariáꞌsɨɨreꞌsij aꞌɨ́j pu jusén jɨmeꞌ júurij jaꞌmej, aj mu mij néijmiꞌi huatóotyamuaꞌveꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyuꞌhuástej ajta ɨ tɨ tyuꞌriáꞌtzaj. 37 Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Séecan mu tyíꞌhuasteꞌ, majta séecan tyuꞌriáꞌtzaanaj.” 38 Nyajta nyáaj nu jamuaataꞌítyacaꞌ siaj sij tyuꞌriáꞌtzaanaj joꞌsiaj quee tyojoꞌhuástej, séecan mu tyuꞌmuárɨej, siajta muaꞌaj xu jaꞌancuriáaꞌ ɨ maj jaamuéꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj tyuꞌmuárɨej.
39 Majta mueꞌtɨ́j ɨ maj Samaaria jáꞌmaꞌcan tyáꞌantzaahuaj ɨ Jesús jimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ ɨ íitɨꞌ tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Néijmiꞌi pu naatéꞌexaa jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j huáruuj.” 40 Aꞌɨ́j mu jɨn, matɨꞌɨj ajeꞌréꞌnyej aꞌyaa mu tyaatáhuaviiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ aꞌáa huaꞌ jamuán joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen. Aꞌáa puꞌij huaꞌ jamuán joꞌtyáꞌɨtzee huaꞌpuaj xɨcáj, 41 majta jéetzeꞌ mueꞌtɨ́j tyáꞌantzaahuaj matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyihuóꞌixaaj. 42 Aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨjɨn:
—Ijíij tu tyeríj tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ, catu aꞌɨ́j tyanaꞌaj jɨmeꞌ jeꞌej paj tyitaatéꞌexaaj, sulu ityáj tu tyeríj tajɨ́ɨmuaꞌaj jáanamuajriꞌ, tyajta aꞌyan tyáamuaꞌreej tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tajapuá huatányuusij ɨ tyaj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.
Jesús pu tyáahuaj ɨ yójraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ rey jimi
43 Tɨꞌɨj mutyojoꞌmaꞌaj huaꞌpuaj xɨcáj, Jesús pu iirájraa aꞌájna a Samaaria, ajta jeꞌen jóꞌraa aꞌájna a Galileea. 44 Jesús pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ maj quee tyámuaꞌ yóꞌmuaꞌrajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán ajaꞌchej. 45 Tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a Galileea, néijmiꞌi mu tyámuaꞌ naa tyetyéejej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu majta aꞌáa jaꞌtanyájcaꞌaj a Jerusalén matɨꞌɨj tyuꞌyéꞌestej, aꞌɨ́ɨ mu mij jaaséjracaꞌaj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáruuj ɨ Jesús.
46 Aj puꞌij ɨ Jesús ajtáhuaꞌaj aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Caná, joꞌtɨj ɨ jájtyij joꞌtyánahuastacaꞌ. Aꞌáa pu sɨ́ɨj joꞌtyávaacaꞌaj ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj ɨ rey jimi, aꞌɨ́ɨ pu séej tyiyójcaꞌaj tɨ tyíꞌcuiꞌcaꞌaj aꞌáa pu jóocaꞌtyii aꞌájna a Capernaúm. 47 Tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn jáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ Jesús ujaꞌrájraa aꞌájna a Judea, ajta arí aꞌáa jaꞌráꞌajcaa a Galileea, aꞌáa puꞌij joꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi, tɨꞌquij jéehua jaatáhuaviiriꞌ tɨ aꞌáa jóꞌmeꞌen joꞌtɨj jaꞌchej tɨꞌij tyáahuatyeꞌen ɨ yójraꞌ, jiꞌnye puꞌríj huápuɨꞌɨj áꞌmeꞌriajcaꞌaj. 48 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Caxu muaꞌaj aꞌnáj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij, tɨpuaꞌaj sequée tyiꞌtɨ́j huaséj ɨ siaj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj.
49 Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj ɨ rey jimi, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, mupovéꞌmeꞌen jiyeꞌtzín, naꞌríij quee aꞌɨ́ɨ pu muɨꞌnyij ɨ nyiyóoj.
50 Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Áricuj jóꞌraꞌ joꞌpaj jaꞌchej, puꞌríj huarúj aꞌyóoj.
Ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, aꞌɨ́ɨ pu tyáꞌantzaahuaj jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyaatéꞌexaa, aj puꞌij jóꞌraa. 51 Tɨꞌɨj arí avéjriꞌ joomáꞌcaj ɨ juchéj, aꞌɨ́ɨ mu jaꞌantyinájchacaꞌ ɨ maj jahuɨɨreꞌ, matɨꞌɨj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Puꞌríj huarúj aꞌɨ́jna aꞌyóoj.
52 Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ aꞌtzáaj tɨ huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ tɨ jɨn tyíꞌcuiꞌcaꞌaj, aꞌyaa mu mij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tajquíj pu huatyápuaꞌriacaꞌ aꞌtzáaj yacamáꞌcaj ɨ xɨcáj.
53 Aj puꞌij jáamuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jna ɨ táatajraꞌ tɨ aꞌyan puaꞌaj putyíꞌrɨjcaa tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn: “Puꞌríj huarúj aꞌɨ́jna aꞌyóoj”; aj puꞌij aꞌɨ́jna majta néijmiꞌi ɨ maj jamuán ajaꞌchej néijmiꞌi mu tyáꞌantzaahuaj ɨ Jesús jimi.
54 Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huaꞌpuaj tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jɨn ɨ Jesús aꞌyan huarɨ́j aꞌájna a Galileea tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌrájraa a Judea.