14
Tyeɨ́tyee mu jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej mej mij jaatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Mt. 26:1-5; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)
Huaꞌpuaj xɨcáj pu ooj áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej matɨꞌɨj puaꞌaj tyíꞌyeꞌestyahuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cányaꞌxɨɨ maj cuiꞌnyij, majta ɨ páan maj cuaꞌcaa tɨquee cuꞌustij. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ mu jahuoocaꞌaj jeꞌej maj huárɨnyij mej mij hueꞌtzij jɨn jaatyéeviꞌ ɨ Jesús, majta jeꞌen jaajéꞌcaj. Jiꞌnye séecan mu aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—Catu aꞌájna jaatyéviꞌraj matɨꞌɨj tyiꞌyeꞌestyáacaj, mej mij quee ɨ tyeɨ́tyee huatanyínyuꞌcaj.
Íitɨꞌ pu tyiꞌtɨ́j tɨ naa tyaarɨeꞌej jaꞌváꞌhuaaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Mt. 26:6-13; Jn. 12:1-8)
Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa joꞌtyávaacaj a Betania, aꞌájna joꞌtɨj jaꞌchej aꞌɨ́jna ɨ Simón, ɨ maj majta aꞌyan jatamuáꞌmuatyaꞌaj tɨjɨn, tɨ Cáꞌatzaj. Tɨꞌɨj ɨ Jesús ooj ajtyequéecaj ɨ méesaj jitze, íitɨꞌ pu ajeꞌréꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jimi tyetyéj limeetaraꞌ pu huajásimaꞌaj, aꞌɨ́j pu jitze aváꞌjɨstij ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej, nardu jitze tɨ maꞌcan tyiꞌtɨ́j tuꞌpíj, ajta jéehua tyáꞌnajchij. Aj puꞌij ɨ íitɨꞌ antyítaaracaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ limeetaj, tɨꞌquij jaꞌváꞌhuaaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej ɨ muꞌúutzeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. Aj mu mij séecan ɨ maj aꞌúun jeꞌrátyaꞌcaꞌaj jaatájaaxɨejviꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj, aꞌyaa mu tyúuꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ jahuajca aꞌmújcɨj ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej? Ɨꞌríitacaj pu maj jáatoonyijcheꞌ aꞌchu huéeicaj anxɨtyej ɨ túmii aráꞌaj, mej mij aꞌɨ́jna jɨn huoꞌtáhuɨɨreꞌen ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.
Aꞌɨ́ɨ mu mij jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj.
Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—Xaatapuáꞌcɨj, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ setyáꞌɨtziityeꞌ? Tyámuaꞌ pu tyiꞌtɨ́j huáruuj nye jimi. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ aꞌɨ́ɨ mu aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmua jimi séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun, aꞌyaa puꞌij tyiɨꞌríitaj jaꞌmej siaj sij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen tɨpuaꞌaj aꞌyan setyáꞌxɨeꞌveꞌej, nyajta nyáaj canu aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmua jamuán séeriaꞌaj naꞌmej. Aꞌíjna ɨ íitɨꞌ aꞌyaa pu huarɨ́j jeꞌej tɨ tyaatáꞌɨriityej, aꞌmúu pu anaquéej nyacáhuaj ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej, matɨꞌɨj naꞌváꞌnasij. Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ joꞌtɨj naꞌaj ɨ cháanacaj japua joꞌmaj huojoꞌtéꞌexaatyeꞌej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́j mu majta huataxájta jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáruuj aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, aꞌyaa mu mij tyoꞌtámuaꞌreerij.
Judas pu tyuꞌtátuiirej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6)
10 Aꞌɨ́jna ɨ Judas Iscariote, sɨ́ɨj tɨ ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨjma jimi joꞌmej ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ tyíꞌijta tɨꞌij huoꞌtátuiireꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 11 Matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ, naa pu huoꞌtáꞌaj aj mu mij tyaꞌtóoratziiriꞌ maj tyaanájchityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Judas, aꞌɨ́ɨ puꞌij ɨ Judas jahuoocaꞌaj aꞌnáj tɨ huatáɨꞌriitarij tɨꞌij huoꞌtátuiireꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.
Tavástaraꞌ pu tyihuoꞌcueꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j
(Mt. 26:17-29; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)
12 Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze taꞌnájcaj ɨ maj jitzán tyíꞌyeꞌestyaa mej mij jáacuaꞌnyij ɨ páan tɨquee cuꞌustij, aꞌájna matɨꞌɨj huaꞌ muꞌvejritacaa ɨ cányaꞌxɨɨ, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j mu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:
—¿Joꞌnyij muajaꞌráanajchi tyej tyij jóꞌjuꞌun, tyajta jeꞌen tyámuaꞌ tyúꞌuurej joꞌtyaj ɨ páan jáꞌcuaꞌnyij ɨ tyaj jɨn joꞌtámuaꞌreej tɨꞌɨj ɨ Dios tyámuaꞌ tyitáachaꞌɨj?
13 Aj puꞌij huaꞌpuácaa huataꞌítyacaꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyan tyihuaꞌixáatyeꞌej tɨjɨn:
—Séricuj aꞌájna a chájtaꞌ. Aꞌáa xu aꞌtɨ́j jáꞌtyoonyij xáꞌrij tɨ huátɨsij jájtyij tuꞌhuájmuaa, aꞌɨ́j xu jamuán ujóꞌjuꞌ, 14 joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn joꞌtyárutyij, aꞌúu xu jáahuoonyij ɨ aꞌtɨ́j tɨ ajaꞌchej, aj xu sij aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen tɨjɨn: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ Maeestro yee: ¿Joꞌnyij nyajaꞌtaꞌcaa nyaj tyúꞌcuaꞌnyij huaꞌ jamuán ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ tyej tyij joꞌtámuaꞌreej tɨꞌɨj ɨ Dios tyámuaꞌ tyitáachaꞌɨj?” 15 Aꞌɨ́ɨ puꞌij jamuaataséjratyeꞌsij ánɨmuaj ɨ chiꞌij tɨ uhuaréꞌyoo, puꞌríj tyámuaꞌ naa tyúꞌruuj, aꞌúu xu tyámuaꞌ tyúꞌuurej ɨ tyaj tyíꞌcuaꞌnyij.
16 Matɨꞌɨj mij ujóꞌjuꞌ ɨ maj huaꞌpuaj aꞌájna a chájtaꞌ. Aꞌyaa pu néijmiꞌi tyaꞌraj jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyihuoꞌtéꞌexaaj, aj mu mij tyámuaꞌ tyúꞌruuj ɨ maj tyíꞌcuaꞌnyij ɨ maj jɨn joꞌtámuaꞌreej aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Dios huóꞌchaꞌɨj.
17 Tɨꞌɨj arí huatɨ́caꞌcaj Jesús pu joꞌtyájrupij u chiꞌtáj majta jamuán ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej. 18 Matɨꞌɨj meríj tyíꞌcuaꞌcaj ɨ méesaj japua, aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ sɨ́ɨj ɨ tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan mu siaj nyajamuan tyíꞌcuaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj.
19 Aj mu mij huatóoxaamujrityej, majta jeꞌen huatyóohuij maj jaataꞌíhuoꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj aꞌyan tɨjɨn:
—¿Nyiquij nyáaj aꞌɨ́ɨn nyaj puéꞌeen?
20 Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen sɨ́ɨj ɨ siaj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ pu ɨ páan ájrunyii aꞌíjcɨ jitze ɨ túxaꞌaj nyajamuan. 21 Aꞌyaa pu atyojoꞌréꞌnyesij nye jimi jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌsij, jéehua pu jajpuéetzij jaꞌmej. Jéetzeꞌ pu jatyahuɨꞌrihuaꞌcaj tɨquee nɨeꞌhuacajcheꞌ.
22 Móocheꞌ mu tyiꞌtyaꞌcueꞌsímaꞌcaj, tɨꞌɨj ɨ Jesús páan tyiꞌɨ́j, ajta tɨꞌɨj tyaatatyóotziꞌriaꞌaj ɨ Dios, aj puꞌij jaꞌantyítaaracaꞌ tɨꞌquij huoꞌrɨ́ɨpuꞌuj, aꞌyan tyihuaꞌixáatyeꞌej tɨjɨn:
—Xáacuaꞌ aꞌíjcɨ, aꞌíi pu nyahueꞌraꞌ puéꞌeen.
23 Tɨꞌɨj taꞌij ɨ váasuj tyijáj ajta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, tɨꞌquij aꞌɨ́ɨjma huatajányij, néijmiꞌi mu jaaréꞌij ɨ váasuj jitze. 24 Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaxúureꞌ ɨ nyaj jeꞌráxɨreꞌsij nyej nyij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen muiꞌcaa, ajta tɨꞌij ɨ Dios jaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ tɨ jájcuaj jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. 25 Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyaj quee cheꞌ juꞌquéiꞌsij aꞌíjcɨ ɨ úuvaj jaꞌraꞌ, ꞌasta aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Dios néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj.
Jesús pu jaataxájtacaꞌ tɨ ɨ Pedro jaatyáhueꞌtaj aꞌyan tɨjɨn canu jamuaꞌtyej
(Mt. 26:30-35; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)
26 Matɨꞌɨj tyuꞌtáchuiicaj ɨ maj jɨn tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, aj mu mij joꞌcɨ́j aꞌájna Aseitúunajrimi jɨríj tɨ joꞌtacáꞌaj. 27 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Néijmiꞌi xu muaꞌaj yoꞌhuáꞌxɨj siaj nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́j nu jeꞌcatan ɨ cányaꞌxɨɨ tɨ sɨɨreꞌ, majta ɨ cányaꞌxɨɨ mamuj úrutyij.” 28 Ajta nyatɨꞌɨj huatájuurej, aꞌáa nu nyajtáhuaꞌaj jamuajaꞌajsɨɨreꞌej a Galileea.
29 Pedro pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj néijmiꞌi meyoꞌhuaꞌxɨj maj a jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, canu nyáaj aꞌyan rɨnyij.
30 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ, ijíij tɨ́caꞌ tɨꞌɨj quee xu jíihuacaj ɨ tyacuáarɨeꞌ, huéeicaj paj naatyáhueꞌtaj aꞌyan tɨjɨn capáj nyamuaꞌtyej.
31 Ajta ɨ Pedro caꞌnyíin pu jɨn aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyúuxɨeveꞌej nyaj ajamuán huámuɨꞌnyij, canu muaatyáhueꞌtaj.
Majta néijmiꞌi ɨ séecan aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tyíꞌxajtacaꞌaj.
Jesús pu huatyéenyuj aꞌájna a Getsemaní
(Mt. 26:36-46; Lc. 22:39-46)
32 Matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́j aꞌájna jaꞌhuaꞌ huastárij tzajtaꞌ tɨ aꞌyan tyaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Getsemaní. Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨjɨn:
—Xaaráꞌsaj iiyeꞌej, nyóocheꞌ nu nyáaj huatyényuusij ɨ Dios jimi.
33 Tɨꞌquij áyee joꞌréꞌnyej, aꞌɨ́ɨjma pu joꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro ajta ɨ Santiago ajta ɨ Juan, aj puꞌij huatyóochej tɨ huatóoxaamujrityeꞌen ajta jeꞌej puaꞌaj jaataꞌaj ɨ tzajtaꞌ. 34 Aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Jeꞌej pu puaꞌaj nuꞌasej cuxáa nyamuɨꞌnyij. Aꞌyaa xu siooj tyityáꞌcaj, sióocheꞌ xu atanyéjnyeꞌrij.
35 Tɨꞌquij ɨ Jesús eerájraa aꞌtzúj áyee, aj puꞌij tyítunutacaꞌ a chóotaꞌ, jájhuaviiriꞌ ɨ Dios tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíɨꞌriitan tɨquee aꞌyan atyojoꞌréꞌnyinyicaꞌan aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ jitze tɨ jitzán jajpuéetzij jaꞌmej. 36 Aꞌyaa pu tyáꞌhuoocaꞌaj ɨ Dios jimi tɨjɨn:
—Dios ɨ paj nyavástaraꞌ puéꞌeen, néijmiꞌi pu tyíɨꞌrij muéetzij jimi, tɨpuaꞌaj petyuꞌtáꞌan tɨꞌij quee náacɨꞌtyij aꞌíjna ɨ nyaj jɨn jajpuéetzij naꞌmej, ajta cheꞌ quee aꞌyan atyojoꞌréꞌnyinyicaꞌan jeꞌej nyej nyáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, sulu patɨꞌɨj muáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ.
37 Aj puꞌij téꞌej ajeꞌréꞌnyej joꞌmaj jaꞌajtyáꞌcaꞌaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌáa puꞌij huojoꞌtyoj tɨpuaꞌaj meríj tyácuꞌtzij. Aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro tɨjɨn:
—Simón, ¿nyi petyácusij? ¿Nyi pequee tyoꞌtáviicueꞌriꞌ paj séej ooraj atányeerij? 38 Sióocheꞌ xu atanyéjnyeꞌrij siajta huatyényuunyij ɨ Dios jimi, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej. Aꞌyaa xu muaꞌaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ huárɨnyij, ajta capu jaꞌmuacaꞌnyistiꞌ ɨ jáꞌmuahueꞌraꞌ jitze.
39 Ajtáhuaꞌaj pu ujóꞌmej, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyaatáhuaviiriꞌ ɨ Dios. 40 Tɨꞌɨj ajeꞌréꞌnyej ajtáhuaꞌaj pu huoꞌtyoj metyacuꞌtzísimaꞌcaj, jiꞌnye cutzíj pu huáꞌmueꞌtɨcaꞌaj. Capu jeꞌej huáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj jeꞌej maj yeꞌej tyaatéꞌexaatyeꞌen. 41 Tɨꞌɨj huéeicaj aꞌyan huarɨ́j, ajtáhuaꞌaj pu ujóꞌmej, tɨꞌquij ajtáhuaꞌaj ajeꞌréꞌnyej tɨpuaꞌaj meriꞌij táhuaꞌaj tyácuꞌtzij, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Nyi siooj tyácuꞌtzij siajta jusoꞌpeꞌ? Puꞌríj óocheꞌ, puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj maj nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌej ɨ nyaj nyajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee. 42 Xáꞌajhuiixɨꞌ, cheꞌréj, puꞌríj yajaꞌvéꞌmej ɨ tɨ nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌej.
Matɨꞌɨj jaatyéeviꞌ ɨ Jesús majta yoꞌjáj
(Mt. 26:47-56; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)
43 Óocheꞌ pu tyiꞌtyaxáatasimaꞌcaj ɨ Jesús tɨꞌɨj ɨ Judas, sɨ́ɨj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ pu ajeꞌréꞌnyej majta jéehua ɨ tyeɨ́tyee jamuán huajúꞌcaꞌaj metyuꞌchúumij majta cɨyéj tyuꞌɨ́ꞌɨj. Huaꞌnyúucaritzeꞌ mu aꞌɨ́ɨjma jimi huajúꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze, majta ɨ huáasij. 44 Ajta ɨ Judas pu tyaꞌtóoratziiriꞌ jeꞌej tɨ yeꞌej huárɨnyij mej mij jáamuaꞌreej aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús, aꞌyan tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna ɨ nyaj jiꞌtyápuɨꞌtzeꞌej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, siataꞌaj jaatyéeviꞌ, siajta jaꞌajnáan, siaꞌnajɨ́ꞌqueꞌen tyámuaꞌ naa.
45 Aꞌɨ́j pu jɨn ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi tɨꞌquij aꞌyan tyaatajé tɨjɨn:
—Maeestro.
Ajta jiꞌtyáapuɨꞌtzej. 46 Aj mu mij ɨ tyeɨ́tyee jaatyéeviꞌ ɨ Jesús majta jaꞌnáajɨꞌquej.
47 Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́ɨ pu juchúun íjcutacaꞌ, tɨꞌɨj ij jaꞌajtavéjchacaꞌ ɨ naxɨéeraꞌ ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. 48 Tɨꞌquij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ ɨ tyeɨ́tyee tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ yesetyityaváꞌjuꞌ xaachúumij siajta cɨyéj tyuꞌɨ́ꞌɨj siaj sij naatyéeviꞌ, cuxáa nyaj náhuaꞌrij puéꞌeenyeꞌ? 49 Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu jaꞌmua jamuán ajoꞌtyávaacaꞌaj nyetyajaꞌmuamuaꞌtyáaj u tyeyúuj tzajtaꞌ, caxu aꞌnáj naatyéeviꞌ. Ajta ijíij pu aꞌyan tyeꞌmej taꞌaj ij tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze.
50 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j néijmiꞌi mu huatóoꞌuj, aa muꞌuj mij yoorɨéej ɨ Jesús. 51 Ajta sɨ́ɨj pu tyamuéej jaavájrasimaꞌaj ɨ Jesús, cáanarij pu jɨn eeróonajcaꞌaj. Aꞌɨ́j mu mij huatyéeviꞌ, 52 ajta aꞌɨ́ɨ pu jaatátoj ɨ cáanarij tɨꞌquij huatóoꞌuj joꞌtéechajraa muáꞌviꞌij.
Matɨꞌɨj yoꞌvíꞌtɨj ɨ Jesús aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj
(Mt. 26:57-68; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)
53 Matɨꞌɨj mij yoꞌvíꞌtɨj ɨ Jesús aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ néijmiꞌcaa ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, matɨꞌɨj mij néijmiꞌi tyúusɨɨj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij, ɨ huáasij majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze. 54 Ajta ɨ Pedro pu ɨmuáj cújtaꞌ huamaꞌcaꞌaj, aꞌáa puꞌij jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jaꞌchej aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ maj tyíꞌmuɨjhuacaa ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌáa pu jaꞌajyíxɨj huaꞌ jamuán ɨ xantáaruꞌuj, oopuɨ́styaꞌaj ɨ táꞌtaa jitze.
55 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta ɨ maj tyityatatyíj, aꞌɨ́ɨ mu jahuoocaꞌaj tyiꞌtɨ́j maj jitzán ujpuáꞌrityeꞌen ɨ Jesús, ajta camu tyiꞌtɨ́j huátyoj. 56 Tyij majta jéehua jaahuéꞌtacaꞌaj, camu ɨ séecan jamuaꞌreeriacaꞌaj, tyiꞌtɨ́j maj putyíꞌxajtacaꞌaj. 57 Aj mu mij séecan ájhuiixɨj matɨꞌɨj mij hueꞌtzij jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ, aꞌyan tɨjɨn:
58 —Ityáj tu aꞌyaa tyáanamuajriꞌ tɨ aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn: “Nyáaj nu jaatyúꞌuunaj aꞌíjcɨ ɨ tyeyúuj ɨ tyeɨ́tyee maj jaꞌajtaahuacaꞌ, nyajta jeꞌen huéeicaj xɨcáj jitze séej ájtaahuaj ɨ tyeyúuj ɨ maj quee ɨ tyeɨ́tyee jaꞌajtaahuaj.”
59 Ajta camu néijmiꞌi jamuaꞌreeriacaꞌaj tyiꞌtɨ́j maj pu tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ séecan majta ɨ séecan.
60 Aj puꞌij aꞌɨ́ɨn ájchej aꞌájna huaꞌ tzajtaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌcaa tyíꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, tɨꞌquij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:
—¿Nyi pequee huatányuusij? ¿Tyiꞌtanyí jɨn poꞌtyáꞌɨtzee mej mij aꞌ jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ?
61 Ajta ɨ Jesús capu avéꞌnyuucaꞌaj, capu tyiꞌtɨ́j huataxájtacaꞌ. Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Nyi muáaj aꞌɨ́ɨn paj puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios?
62 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen. Siajta muaꞌaj xu nyeséejran ɨ nyaj nyajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ nyaj ajcaquée naꞌmej ɨ muácaꞌtaꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, siajta nyeséejran nyatɨꞌɨj ajeꞌcáameꞌen ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ.
63 Tɨꞌquij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ jaꞌantyisújtzaꞌan ɨ jusíicuꞌ, mej mij jáamuaꞌreej tɨjɨn puꞌríj huatanyúꞌcacaꞌ, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Capu cheꞌ juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j jeꞌej tyáꞌxajta. 64 Muaꞌaj xu seríj jáanamuajriꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Dios jimi. ¿Jiꞌnye muaꞌajmaj tyajamuáꞌmiteerasteꞌ?
Néijmiꞌi mu juxaꞌaj tyuꞌtaxájtacaꞌ majta tyuꞌtáꞌ tɨ huámuɨꞌnyij.
65 Aj mu mij séecan huatyóohuij maj jaatyétziꞌtziqueꞌmuaxɨꞌɨn, majta joꞌtanáa ajɨ́ɨsaꞌ majta jeꞌen jiꞌtyávaꞌraꞌaj ɨ jumuácaꞌ jɨmeꞌ, aꞌyan metyeꞌíhuoꞌraj tɨjɨn:
—Huataxáj aꞌtanyíj muiꞌtyéjvee.
Majta ɨ xantáaruꞌuj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨ mu jaꞌráavaxɨj ɨ nyéerimaꞌraꞌ jitze.
Pedro pu tyuꞌtyáhueꞌtacaꞌ aꞌyan tɨjɨn capu jamuaꞌtyej ɨ Jesús
(Mt. 26:69-75; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-29)
66 Ajta ɨ Pedro, aꞌáa pu joꞌtyávaacaꞌaj joꞌtɨj jaꞌrájtaꞌcuaj ɨ chiꞌtáj. Aj puꞌij sɨ́ɨj íitɨꞌ utyájrupij tɨ jahuɨɨreꞌ ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, 67 tɨꞌɨj aꞌɨ́j huaséj ɨ Pedro tɨ jupuɨstyaꞌcaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj jáꞌtaa, aj puꞌij jaꞌraséeraj jaꞌraa tɨꞌɨj ij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Muáaj paj pajta jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj ɨ Jesús, Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan.
68 Pedro pu jaatyáhueꞌtacaꞌ, aꞌyan tyiꞌxáataj tɨjɨn:
—Canu jamuaꞌtyej, canu nyajta jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j paj tyáxajta.
Aj puꞌij iirájraa, aꞌáa pu jeꞌtyéechaxɨj a tɨ jaꞌpueertaj. Aj puꞌij ɨ tyacuáarɨeꞌ huajíjhuacaꞌ. 69 Tɨꞌɨj ij ajtáhuaꞌaj ɨ íitɨꞌ jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro aj puꞌij séecan huatéꞌexaaj aꞌyan tɨjɨn:
—Aꞌmúu pu sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj jamuán huacɨꞌɨj.
70 Ajtáhuaꞌaj pu ɨ Pedro jaatyáhueꞌtacaꞌ. Aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj ajaꞌréꞌtyaꞌcaꞌaj majtáhuaꞌaj mu aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ Pedro tɨjɨn:
—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna muáaj paj sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, jiꞌnye Galileea paj jáꞌmaꞌcan.
71 Aj puꞌij ɨ Pedro huatyóochej tɨ nyúucaritzeꞌ ɨ Dios aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen tɨjɨn:
—Canu jamuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj ɨ siaj muaꞌaj jatyáxajta.
72 Aj puꞌij arí huaꞌpuaj huajíjhuacaꞌ ɨ tyacuáarɨeꞌ, tɨꞌquij ɨ Pedro joꞌtámuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ tyaatéꞌexaa ɨ Jesús aꞌyan tɨjɨn: “Tɨꞌɨj quee xu huaꞌpuaj huajíjhua ɨ tyacuáarɨeꞌ, muáaj paj huéeicaj naatyáhueꞌtaj.” Aj puꞌij tyuuyíinyajraa aꞌɨ́jna ɨ Pedro.