6
Jesús Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan
(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)
Aj puꞌij ɨ Jesús jóꞌraa joꞌtɨj joꞌvéꞌsej, majta jamuán aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j. Tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii, aj puꞌij huatyóochej tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej joꞌmaj jóosɨꞌrii. Jéehua mu tyeɨ́tyee jáanamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aj mu mij jeꞌej tyoꞌtaséj majta jeꞌen aꞌyan tyuúꞌihuoꞌracaꞌaj tɨjɨn:
—¿Joꞌquíj yoꞌrɨ́ꞌrej aꞌmújna ɨ nyúucarij? ¿Joꞌquíj yeꞌtyáꞌ ɨ tɨꞌij huápuɨꞌɨj tyojóꞌitej, ajta jaayíꞌtɨn tɨ tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyuꞌtaséjre? ¿Nyiquee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌsiꞌchacaa, yójraꞌ ɨ Maríia, majta aꞌɨ́ɨn ihuáamuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Jacobo, ɨ José, ɨ Judas, ajta aꞌɨ́jna ɨ Simón? ¿Nyi mequee aꞌɨ́ɨmaj majta ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ ɨ maj úucaa, tajamuán yéchej?
Aꞌɨ́j mu jɨn quee jimi tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj. Ajta ɨ Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Joꞌtɨj naꞌaj mu tyámuaꞌ yóꞌsej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jaxaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj jaꞌchej, majta ɨ maj jamuán ajaꞌchej, camu naa yóꞌsej aꞌɨ́ɨmaj.
Aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨ Jesús jéehua tyuꞌmuárɨej aꞌájna, séecan pu aváꞌmuarɨeꞌxɨj ɨ tyeɨ́tyee, ajta tyihuóꞌhuaa. Ajta jeꞌej puaꞌaj tyóomuaꞌajcaj jiꞌnye camu ɨ tyeɨ́tyee jimi tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj.
Jesús pu huoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j mej mij jaariáꞌxaj ɨ Dios nyuucaaj
(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)
Aꞌáa pu ɨ Jesús véjriꞌ joꞌcháꞌcanyaꞌaj, tyihuaꞌmuaꞌtyáaj. Aj puꞌij huoꞌtajé aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, tɨꞌquij huaꞌréꞌityixɨj tyahuaꞌpuaj maꞌcan, ajta huoꞌtaꞌíj mej mij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌyaa pu tyihuoꞌtaꞌíj maj quee tyiꞌtɨ́j aꞌaj ɨ maj jɨn huatyóohuɨɨreꞌen ɨ juyéj jitze, sulu maj aꞌɨ́j manaꞌaj antyichóoj ɨ tyáxuꞌuj. Capu juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj maj tyoꞌcaꞌíneꞌej nusu maj túmii antyiꞌáꞌaj. Aꞌyaa pu tyihuoꞌtaꞌíj maj ajtóocaꞌqueetyaꞌxɨꞌɨn, ajta capu huoꞌtaꞌ maj huaꞌpuácaa tyeꞌentyicáanarij. 10 Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Siatɨꞌɨj muaꞌaj chiꞌtáj uꞌtyájrutyej, aꞌáa xu joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌchu siaj áꞌtyeeren aꞌájna a chájtaꞌ. 11 Ajta tɨpuaꞌaj majáꞌhuaꞌ mequee jamuajaꞌtáꞌcareꞌen siaj utyájrutyej, nusu mequee jáꞌmuanamuajracuj, xɨiꞌrácɨɨnyij siajta jaatácaꞌtzɨj ɨ jucaꞌquéj taꞌaj ij cáaxɨj ɨ chuéj, aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌmuaꞌreeren maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.
12 Matɨꞌɨj mij eeráacɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, mej mij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee maj tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi. 13 Jéehua mu hueꞌráꞌityacaꞌ ɨ tyiyáaruꞌuj maj huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, majta jéehua tyihuóꞌhuaa ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj aꞌɨ́j mu huaꞌváꞌhuaatyaꞌxɨj ɨ aséityij ɨ huaꞌ muꞌúutzeꞌ.
Matɨꞌɨj jaajéꞌcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj
(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)
14 Ajta aꞌɨ́jna ɨ tajtúhuan ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Herodes, aꞌɨ́ɨ pu tyúꞌmuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj Jesús, jiꞌnye puꞌríj néijmiꞌqueꞌ muaꞌreeriꞌhuacaꞌaj. Séecan mu aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj aꞌɨ́ɨ pu huatájuuriacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn jaayíꞌtɨn tɨ aꞌyan tyíꞌmuarɨeꞌej.
15 Majta séecan aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Elías ɨ Dios nyuucaaj tɨ xajtacaꞌaj.
Majtáhuaꞌaj séecan aꞌyan tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌxaj ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ maj aráꞌtyeej tyíꞌxajtacaꞌaj.
16 Tɨꞌɨj ɨ Herodes aꞌyan tyúꞌnamuajriꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Juan. Nyáaj nu jaataꞌíjtacaꞌ maj jiꞌijvéjchej ɨ muꞌúuraꞌ ajta ijíij arí huatájuuriacaꞌ.
17 Aꞌɨ́ɨ pu ɨ Herodes jaataꞌíjtacaꞌ maj jaꞌnájɨꞌqueꞌen majta jeꞌen jeꞌtyáanaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, ajta ɨ íitɨꞌ tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Herodías, aꞌɨ́ɨ pu ɨ́ɨraꞌraꞌan puéꞌeenyeꞌej ɨ Felipe tɨ ihuáariaꞌraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes, aꞌɨ́ɨ puꞌij ɨ Herodes jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj ɨ Felipe tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj. 18 Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Juan aꞌyan tyaatéꞌexaatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes tɨjɨn:
—Capu aꞌyan tyiꞌtyéevijtɨj paj jatyéviꞌtɨnyeꞌen muaꞌ ihuáaraꞌ tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj.
19 Herodías pu jájchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, aꞌɨ́j pu jɨn jajeꞌcatamuɨꞌcaꞌaj, ajta quee pújooriajvaꞌaj, 20 jiꞌnye Herodes pu jatzɨɨnyaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ tyámuaꞌ tyíꞌtyevistacaꞌaj ɨ Juan, ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn jachaꞌɨɨcaꞌaj. Tyij ajta quee jeꞌej jájtyooveꞌej jeꞌej tɨ huárɨnyij tɨꞌɨjta janamuajraj, Herodes pu tyámuaꞌ naa tyáꞌnamuajracaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan. 21 Tɨꞌɨj tyaꞌráꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ aꞌnáj tɨ maꞌcan ɨ Herodes, jéehua pu tyeɨ́tyee huatáꞌinyej, matɨꞌɨj manaꞌaj ɨ maj tyíꞌijta, ajta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityetyúuꞌpuꞌ majta ɨ maj jéehua juxɨeꞌveꞌ aꞌáa maj huacháatɨmee a Galileea. 22 Aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Herodías, aꞌɨ́ɨ pu utyájrupij u chiꞌtáj tɨꞌij tyuꞌtyéeyeꞌen joꞌmaj tyajáꞌcuaꞌajcaa, jéehua pu jaꞌránajchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes tɨꞌɨj tyuꞌtyéenyej, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán tyíꞌcuaꞌajcaa, aj puꞌij ɨ tajtúhuan aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ íitaj tɨjɨn:
—Naatáhuaviij tyiꞌtɨ́j paj jeꞌej tyíꞌxɨeꞌveꞌ, nyáaj nu muaatáꞌsij.
23 Jéehua pu aꞌyan tyéeꞌixaaj tɨ jaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j tɨ jaatáhuaviiraj, ajta quee jeꞌej rɨnyij tɨpuaꞌaj jaatáhuaviij jéꞌtaꞌ joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyihuajáꞌijtyeꞌ. 24 Aj puꞌij iirájraa aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, tɨꞌɨj ij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ junáanaj tɨjɨn:
—¿Tyiꞌtanyí nyaatáhuaviij?
Aj puꞌij ɨ náanajraꞌ aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Huatáhuaviiriꞌ ɨ muꞌúuraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj.
25 Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj jiyeꞌtzín utyájrupij ɨ íitɨꞌ joꞌtɨj jeꞌrácatyii ɨ tajtúhuan, tɨꞌquij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ paj naatɨ́ꞌtyeꞌen túxaꞌaj jitze ɨ muꞌúuraꞌ ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj.
26 Aj puꞌij ɨ tajtúhuan jéehua huatóoxaamujrityej, ajta arí aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ aꞌyan rɨnyij meeséeracaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huoꞌtáꞌinyej, aꞌɨ́j pu jɨn jaꞌráꞌastee ɨ junyúucaa. 27 Tɨꞌquij séej ɨ xantáaruꞌ huataꞌítyacaꞌ tɨꞌij jaajéꞌcaj ajta jeꞌen u uyoꞌtaꞌítyej ɨ muꞌúuraꞌ ɨ Juan. Aj puꞌij ɨ xantáaruꞌ ujóꞌmej joꞌtɨj jeꞌtyánamiꞌ ɨ Juan, tɨꞌquij jiꞌijvéjchacaꞌ ɨ muꞌúuraꞌ 28 ajta jeꞌen uyaꞌrájtɨɨ ɨ túxaꞌaj jitze. Aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌɨ́j huatɨꞌɨj ɨ yójraꞌ ɨ Herodías; tɨꞌɨj taꞌij aꞌɨ́ɨn ayooɨ́ꞌtyej ɨ junáanaj.
29 Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Juan jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj jáamuaꞌreeriꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ajoꞌréꞌnyej mej mij yoꞌchueenyij ɨ muɨꞌchij, majta jeꞌen jaꞌváꞌnaj.
Jesús pu tyihuoꞌcueꞌej ɨ maj anxɨ́ víꞌraꞌaj aráꞌasej
(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)
30 Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌrɨ́j, ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ mu tyúusɨɨj joꞌtɨj joꞌtyávaacaꞌaj ɨ Jesús, matɨꞌɨj mij néijmiꞌi jaatéꞌexaa jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj ajta jeꞌej maj tyihuóꞌmuaꞌtyej. 31 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Musioꞌtéꞌyiꞌij, tyicheꞌ tajɨ́ɨmuaꞌaj huátasoꞌpeꞌen majáꞌhuaꞌ joꞌtɨj quee jaꞌ aꞌtɨ́j.
Jiꞌnye jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee ajoꞌréꞌnyinyiicaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyávaacaꞌaj ɨ Jesús, majta joꞌcɨ́ꞌcaꞌaj mamueꞌtɨ́j ɨ tyeɨ́tyee, capu ij ɨꞌriitacaꞌaj maj tyúꞌcuaꞌnyij aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj jamuán huacɨ́j. 32 Ajta ɨ Jesús majta ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌɨ́ɨ mu joꞌcɨ́j ɨ báarcuj jitze, matɨꞌɨj mij aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj quee jaꞌ aꞌtɨ́j. 33 Majta mueꞌtɨ́j mu huoꞌséj matɨꞌɨj joꞌcɨ́j, majta jeꞌen huoꞌmuájtyacaꞌ, aꞌɨ́j mu jɨn juɨꞌɨcán ajoꞌréꞌnyaxɨj joꞌtɨj naꞌaj maj huacháatɨmee, aꞌɨ́ɨ mu mij anaquéej aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌmaj jaꞌraꞌíixajcheꞌ. 34 Tɨꞌɨj ɨ Jesús eetáraj ɨ báarcuj jitze, jéehua pu ɨ tyeɨ́tyee huaséj, tɨꞌɨj ij huatóoxaamujri, jiꞌnye aꞌyaa mu huaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj cányaꞌxɨɨ tɨquee aꞌtɨ́j huáꞌsɨɨriaꞌcaꞌaj, aj puꞌij huatyóochej tɨ jéehua tyihuóꞌmuaꞌtyej. 35 Tɨꞌɨj huatyéchumuaꞌriacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj jamuán huacɨ́j ajeꞌréꞌnyej matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Puꞌríj huachúmuaꞌ, ajta quee aꞌtɨ́j yaꞌ jaꞌchej iiyeꞌej véjriꞌ. 36 Huaꞌréꞌityixɨꞌ mu tyeɨ́tyee, mej mij joꞌcɨ́xɨꞌɨn joꞌmaj joꞌcháatɨmee ajta mej mij tyiꞌtɨ́j huánanan ɨ maj jáacuaꞌnyij.
37 Ajta ɨ Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Muaꞌaj setyihuóꞌcueꞌtyej.
Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyityaatanyúj tɨjɨn:
—¿Nyi aꞌyan petyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj ujóꞌjuꞌ tyajta jeꞌen aꞌyan tyeetyáxɨjtyeꞌen ɨ túmii aꞌchu tɨ jumueꞌtɨj huaꞌpuaj anxɨtyej xɨcáj jitze tyej tyij ɨ páan huánanan tyej tyij tyihuóꞌcueꞌtyej?
38 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Séricuj xáahuo. ¿Aꞌchunyéj puaꞌmácan muaꞌaj séjchaꞌɨj ɨ páan?
Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ, aꞌyaa mu mij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Anxɨ́vij ɨ páan majta huaꞌpuaj ɨ hueꞌtyée.
39 Aj puꞌij huoꞌtaꞌíjtacaꞌ maj ooráꞌsej ɨ tyeɨ́tyee metyamueꞌtɨjmaꞌaj aꞌájna ɨ joꞌtɨj joꞌtuꞌpij, 40 aꞌyaa mu mij tyityoꞌráꞌsacaꞌ, séecan anxɨtyej mu araꞌástɨmaꞌaj, majta séecan huáꞌpuatyej japuan tamuáamuataꞌ mu araꞌástɨmaꞌaj. 41 Aꞌɨ́ɨ puꞌij Jesús jaꞌancuráɨꞌpuj ɨ páan tɨ anxɨ́vij ajta ɨ hueꞌtyée ɨ maj huaꞌpuaj, jútyeꞌ puꞌij joꞌnyéerij tɨꞌquij tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, ajta jeꞌen jaꞌantyítaaraxɨj ɨ páan, tɨꞌquij huoꞌráɨꞌpuꞌuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j mej mij aꞌɨ́ɨmaj huoꞌráaɨꞌpuꞌtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌɨ́j pu ajta huoꞌráɨꞌɨj ɨ hueꞌtyée. 42 Néijmiꞌi mu tyúꞌcuaa ɨ tyeɨ́tyee, majta tyámuaꞌ naa tyityaatajúꞌxaj, 43 aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j jaariáꞌsɨɨ ɨ páan tɨ aváꞌɨtzee majta ɨ hueꞌtyée, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj sicɨɨ mu mij tyaꞌváꞌjɨstej. 44 Majta ɨ tyétyacaa ɨ maj tyúꞌcuaa, aꞌyaa mu aráꞌaxcaa aꞌchu anxɨ́ víꞌraꞌaj.
Jesús pu ajaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj ɨ jájtyij japua
(Mt. 14:22-27; Jn. 6:16-21)
45 Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌrɨ́j, Jesús pu huoꞌtaꞌíj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j maj atyácɨɨnyej ɨ báarcuj jitze mej mij aꞌɨ́ɨmaj anaquéej antácɨɨnyej után jitze pujmuaꞌ, a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Betsaida, ajta ɨ Jesús aꞌáa pu ajoꞌtyáꞌɨtzee tɨꞌij huaꞌréꞌityixɨꞌɨn ɨ tyeɨ́tyee. 46 Tɨꞌɨj huaꞌreꞌítyixɨꞌɨj, aj puꞌij ɨ jɨríj jitze antyíraa tɨꞌij huatyényuunyij ɨ Dios jimi. 47 Tɨꞌɨj huaréꞌchuixariacaꞌ, aꞌáa mu meríj jéꞌtaꞌ joojúꞌcaꞌaj ɨ jájtyij japua ɨ báarcuj jitze muaꞌráatyaꞌaj. Ajta ɨ Jesús pu jusɨ́ɨj ajoꞌtácatyii ɨ jɨríj japua, 48 aj puꞌij huoꞌséj tɨ huaꞌtyesiꞌhuarityaꞌcaꞌaj ɨ maj huajuꞌcaj ɨ jájtyij japua, jiꞌnye a pu jaꞌvaꞌaacacaꞌaj. Tɨꞌɨj tapuáꞌrisimaꞌcaj, Jesús pu ajeꞌréꞌnyej aꞌájna joꞌmaj joojúꞌcaꞌaj ɨ báarcuj jitze, aꞌáa pu jaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj ɨ jájtyij japua, puꞌríj tɨn huaꞌnájeꞌyityeꞌsimaꞌaj. 49 Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj jaaséj tɨ jájtyij japua ajaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj, aꞌyaa mu tyuꞌmuáꞌaj tɨ nyájcan pueꞌéenyeꞌej, aj mu mij huatyejíihuajra, 50 jiꞌnye néijmiꞌi mu jaaséej majta tyámuaꞌ tyuꞌtátzɨɨn. Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Xaatyáapuaꞌrij. Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej.
51 Tɨꞌɨj atyájraa ɨ báarcuj jitze, aj puꞌij huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ tɨ huáꞌaacacaꞌaj, aj mu mij jeꞌej tyoꞌtaséj, 52 jiꞌnye capu jeꞌej huáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ huarɨ́j tɨꞌij jaatámuiꞌrej ɨ páan, jiꞌnye jujɨ́ɨmuaꞌaj mu tyóonaamuaj ɨ jutzájtaꞌ.
Jesús pu tyihuóꞌhuaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj aꞌájna a Genesaret
(Mt. 14:34-36)
53 Matɨꞌɨj antacɨ́j ɨ jájtyij japua, aꞌáa mu mij jaꞌráꞌaj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Genesaret, aꞌáa mu yeꞌriáꞌtapej ɨ báarcuj joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij. 54 Matɨꞌɨj eetacɨ́j ɨ báarcuj jitze, jiyeꞌtzín mu ɨ tyeɨ́tyee jaamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 55 Aꞌɨ́j mu jɨn jiyeꞌtzín ootyáhuaachacaꞌ mej mij huaꞌriaꞌtɨxɨj ɨ utáatzij japua ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ aꞌájna joꞌtɨj joꞌtyávaacaꞌaj ɨ Jesús. 56 Ajta joꞌtɨj naꞌaj tɨ joꞌréꞌnyinyiicaꞌaj, tɨ chájtaꞌnajmee tɨ cɨ́leꞌen naꞌríij tɨ viváajmaꞌaj, aꞌáa mu huojoꞌráatzajyiꞌcaa ɨ cáayej jitze, aj mu mij jahuaviiracaꞌaj tɨ huoꞌtáꞌan maj jaꞌajtamuárɨeꞌen ɨ máancajraꞌan jitze, ajta néijmiꞌi ɨ maj jaꞌajtamuárɨeꞌxɨj aꞌɨ́ɨ mu huarúj.