Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Juan jɨ́meꞌen ɨ́ Jesucɨriistuꞌu
1
Ɨ́ tɨ jɨ́n aꞌutéjche i yuꞌuxari
Ajmíꞌɨmua pu seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ɨ́ niuucari. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, aꞌɨ́ɨ pu seijreꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́ɨ pu Dios púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Aꞌɨ́ɨ pu ꞌajmíꞌɨmua seijreꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi tɨ́ꞌɨj caí xɨ méꞌe jáꞌahuaꞌacaꞌa ɨ́ chaanaca. Nain tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe, aꞌɨ́jna niuucari jetze pu ayén tiuꞌutaseíjre. Aꞌɨ́ɨ pu ɨ́ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, aꞌɨ́ɨ mú naíjmiꞌi tiúꞌutaahuacaꞌa tɨ́j puaꞌamé yen tíꞌiseijreꞌe. Ajta, capu tiꞌitɨ́j ayén tiꞌiseíireꞌe áꞌameꞌencheꞌe tɨ puaꞌa caí aꞌɨ́ɨn niuucari ayén raatétaahuacaꞌa.
Tɨ́j naꞌa ꞌajmíꞌɨmua tɨ yú eꞌiréꞌene, aꞌɨ́j pu jetze airámeꞌecan aꞌɨ́jna tɨ iꞌirúuri rusén jɨmeꞌe. Ajta aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiúꞌuneeriꞌicɨcaꞌa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jɨ́n iꞌirúuri mej mi miyen tiráamuaꞌaree aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́jna tej tiyen teajta ratamuáꞌamua tɨjɨ́n tatzari, aꞌɨ́ɨ pu huanéeriꞌicɨ́ jáꞌaraa aꞌɨ́mej tzajtaꞌa ɨ́ teɨte ɨ́ mej áꞌujujhuaꞌaneꞌe tɨ́caꞌamisteꞌe. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tɨ́caꞌamisteꞌe áꞌujujhuaꞌaneꞌe, camu raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa mej raꞌujéꞌica ɨ́ tatzari tɨ huáꞌa tzajtaꞌa huáneeriꞌicɨcaa.
Seɨ́j pu ayén u aꞌuvéꞌemej tɨ Dios ayén yaꞌutaꞌítecaꞌa. Ayee pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Juan. Ayee pu ꞌeen jɨ́n u aꞌuvéꞌemej tɨ ij ayén aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌanxájta aꞌij tɨ ari tíꞌijmuaꞌareerecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ iꞌi tatzari, mej mi naímiꞌi miyen téꞌantzaahuateꞌen aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tihuáꞌixaateꞌe. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, capu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe ɨ́ tatzari sino ayée puꞌu ꞌeen jɨ́n aꞌuvéꞌemej tɨ ij aꞌɨ́jna jɨ́n tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna jetze meꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ tatzari. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tatzari púꞌeen, tɨ ajta huanéeriꞌicɨ́ áꞌayeꞌi huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte, aꞌachú mej puaꞌamé yen seijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu mú aꞌuvéꞌemeꞌecaꞌa íiyen chaanaca japua.
10 Aꞌɨ́ɨ pu ayén huateájturaa íiyen chaanaca japua. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu nain tiúꞌutaahuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ yen chaanaca japuan tíꞌiseijreꞌe. Mɨ́ majta meꞌɨ́n, ɨ́ mej yen huachéejmeꞌecaa íiyen chaanaca japua, camu raamuáꞌa. 11 Aꞌɨ́ɨ pu mú aꞌuvéꞌemeꞌecaꞌa, ajta aꞌɨ́ɨme jemi ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa huateájturaa. Majta aꞌɨ́ɨme, camu xaa raꞌancuréꞌeviꞌitɨ. 12 Mɨ́ majta, seica mú xaa raꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen. Ajta aꞌɨ́ɨn, ayej tihuaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijre tɨ ꞌij ayén tihuáꞌucɨꞌɨti mej mi yaújmuaꞌameꞌen puꞌéeneꞌe muáꞌaraꞌani ɨ́ Dios, aꞌachú mej puaꞌaméca. 13 Majta aꞌɨ́ɨme, camu miyen teteca jetze airámeꞌecan meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ teáataꞌa ayén tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa. Camu aꞌatzu xaa neꞌu, sino ayée muꞌu meꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan ɨ́ Dios.
Aꞌɨ́ɨ pu huateújtevistacaꞌa ɨ́ niuucari
14 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari aꞌɨ́ɨ pu ayén huateújtevistacaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta itejmi jemi huateájturaa. Teen tu teajta tiyen raaseíj teꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa ɨ́ Dios. Teen tu raaseíj ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ tiuꞌutáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨ naꞌa caj tíꞌiyaujraꞌan ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ pu éꞌemeꞌecan ɨ́ ruyáꞌupua jemi. Nain pu jɨ́n rɨ́ꞌɨ titájchaꞌɨɨcaꞌa ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Ajta, nain pu ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa. 15 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Juan, ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa, ayén tiꞌixáata tɨjɨ́n:
―Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ nej jɨ́n neri tejamuáꞌixaa yee aꞌɨ́jna tɨ yeꞌevéꞌeme nee cujtaꞌa, jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee necaí inee, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu amuacaí seijreꞌecaꞌa necaí inee. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa.
16 Naíjmiꞌi iteen, tuꞌuri tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n raꞌancuréꞌa teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ naa titatáꞌaca. Ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa pu jɨ́n rɨ́ꞌɨ titatáꞌaca tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame. 17 Aꞌiné ayée puꞌu, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, Dios pu ayén raateájtuaa ɨ́ Moisés jemi. Dios pu ajta ayén tiraꞌíjca aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, tɨ ij aꞌɨ́ɨn ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ titaatáꞌan, tɨ ij ajta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n titaataseíjrateꞌen aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. 18 Capu jaꞌatɨ́ jaꞌanáj raaseíj ɨ́ Dios, sino aꞌɨ́ɨ puꞌu tɨ aꞌɨ́ɨ naꞌa caj tíꞌiyaujraꞌan. Ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa pu jɨ́n rɨ́ꞌɨ titatáꞌaca tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame. Capu jaꞌatɨ́ jaꞌanáj raaseíj ɨ́ Dios, sino aꞌɨ́ɨ puꞌu tɨ seɨ́j naꞌa yaujraꞌan púꞌeen, tɨ ajta Dios jemi seijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ayén taatamuáꞌate aꞌij tɨ ꞌeen.
Ɨ́ Juan tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuacareꞌe pu teꞌanxájta jɨ́meꞌen ɨ́ Jesus tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, mej majta tejéꞌaijta meꞌújna Jerusalén, aꞌɨ́ɨ mú huajaꞌutaꞌítecaꞌa ɨ́ Juan jemi seica ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌecaꞌa u huaꞌatéyujtaꞌa, majta seica ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airáane aꞌɨ́jna ɨ́ Leví teecan mej mi miyen tiraataꞌíhuaꞌu tɨ jɨ́meꞌen yee: “¿Aꞌataani pej pɨ́rɨcɨɨ?” 20 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, capu huaꞌutáꞌijmɨijriꞌi mej ráamuaꞌati sino ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa pu jɨ́n ayén tihuaꞌutáꞌixaa mejseíiracaꞌa naíjmiꞌi ɨ́ teɨte. Ayen tɨjɨ́n:
―Canu nee neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu.
21 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌataani pej púꞌeen? ¿Ni peꞌɨ́n púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Elías?
Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Canu neꞌɨ́n púꞌeen.
Majta miyen tɨjɨ́n:
―¿Ni peꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe, aꞌɨ́jna tɨ Dios jetze meꞌecan titaatáꞌixaateꞌesin?
Ayee pu tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Canu neꞌɨ́n púꞌeen.
22 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌataani neꞌu pej púꞌeen múꞌee? Patáꞌaj taatáꞌixaateꞌen áꞌa jɨmeꞌe tej ti teajta tiyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tajaꞌutaꞌítecaꞌa. ¿Aꞌiné petíꞌixa áꞌa jɨmeꞌe?
23 Aj puꞌi ayén Juan tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen aꞌɨ́jna tɨ ayén jɨ́meꞌen tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Isaías teecan tɨ nuꞌu ayén jaꞌatɨ́ pu á eꞌevéꞌejijhua aꞌujna jáꞌahuaꞌa ꞌɨtzitá. Ayen tɨjɨ́n: “Rɨ́ꞌɨ xu huaújruuren sej si siyen temuaꞌa naa raꞌancuréꞌeviꞌitɨn seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa.”
24-25 Majta seica ɨ́ fariseos, ɨ́ mej tiuꞌutaꞌaíjtiꞌire, ayée mú tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa piyen múꞌee caí aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu, pajta caí múꞌee aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Elías, pajta caí múꞌee aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe tɨ Dios jetze meꞌecan titaatáꞌixaateꞌesin, ¿aꞌiné ꞌeen jɨ́n piyen huáꞌamuaɨꞌɨhua ɨ́ teɨte?
26 Ayee pu tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Juan tɨjɨ́n:
―Nee nu áꞌamuamuaɨꞌɨhua jaj jɨmeꞌe. Mɨ́ ajta, seɨ́j pu ayén múꞌejmi jemi seijreꞌe ɨ́ sej caí ramuaꞌate. 27 Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ auj mé eꞌevéꞌeme. Aꞌiné inee cɨliéeneꞌe nu jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ jemin, capu ayén tiraavíjteꞌe nej raꞌajtaꞌɨ́ꞌɨpɨꞌɨn ɨ́ caꞌacairaꞌan.
28 Ayee pu tiúꞌuruu aꞌujna jáꞌahuaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Betábara, u jetze pújmeꞌen, ɨ́ játeꞌanaraꞌan jetze ɨ́ Jordán, aꞌu tɨ aꞌɨ́ɨn Juan huajéꞌemuaɨꞌɨhuacaꞌa.
Jɨ́meꞌen ɨ́ cáneꞌa tɨ Dios raatámuaɨꞌɨvajta
29 Yee ruijmuaꞌa yee, aꞌɨ́ɨ pu raaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ eꞌevéꞌemeꞌecaa aꞌájna jemin. Aj pu i ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan tɨjɨ́n:
―Casiꞌi xaaseíj múꞌeen, mɨ cáneꞌa Dios tɨ raatámuaɨꞌɨvajta. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n raꞌuréꞌuuna nain jɨmeꞌe aꞌij mej titeꞌuteájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌachú mej puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. 30 Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ nej jɨ́meꞌen niyen tiuꞌutaxájtacaꞌa netɨ́ꞌɨj niyen tejámuaatáꞌixaa yee: “Seɨ́j pu yé ꞌeꞌevéꞌemeꞌe aꞌame nehuáritaꞌa mejcaꞌihuáyee, tɨ ajta jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee necaí inee, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu amuacaí huataseíjre necaí inee.” 31 Canu neajta inee neseɨ́j ramuaꞌatejcaꞌa. Aru ayée nu en jɨ́n mú aꞌuvéꞌemej nej ni niyen huáꞌumuaɨꞌɨhua ɨ́ jaj jɨmeꞌe tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén huataseíjreꞌen aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.
32 Aj puꞌi Juan ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee nu raaseíj neꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ júteꞌe ꞌeꞌicámeꞌecaa. Yee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j cucuiꞌi. Aj pu i án muꞌúutzeꞌen aꞌujyeíjxɨ. 33 Canu aꞌatzu ramuaꞌatíicheꞌe tɨ puaꞌa caí ayén tinaatáꞌixaateꞌencheꞌe aꞌɨ́jna tɨ nejaꞌutaꞌítecaꞌa ayén tɨjɨ́n: “Tɨ́ puaꞌa hui piyen raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén eꞌicáanen tɨ ij seɨ́j japuan huateáturan, aj pej ramuaꞌati tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén tiraataꞌaíjteꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ múꞌejmi tzajtaꞌa huateáturan sej si seꞌɨ́jna jetze araújcaꞌanen.”
34 ’Nee nu niyen raaseíj. Neajta nu niyen tejámuaatáꞌixaateꞌesin tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Dios. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej amuacaí áꞌujujhuaꞌaneꞌe jamuan ɨ́ Jesús
35 Yee ruijmuaꞌa yee, ajtahuaꞌa pu aꞌuun aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ huáꞌuviꞌitɨjmeꞌe, huaꞌapua mú jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. 36 Tɨ́ꞌɨj raaseíj tɨ aꞌuun aꞌataméꞌecaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Xaaseíj múꞌeen, ɨ́ cáneꞌa Dios tɨ raatámuaɨꞌɨvajta.
37 Matɨ́ꞌɨj miyen tiráanamuajriꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌapua, matɨ́ꞌɨj mi Jesús huatavén. 38 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, tɨ́ꞌɨj pɨ́ aꞌuréꞌeve, aj puꞌi huaꞌuseíj mej raavájrajmeꞌe. Aj puꞌi ayén tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné setíꞌijxeꞌeveꞌe múꞌeen?
Aj mú miyen tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Rabí, ¿aꞌuné peꞌeche múꞌee?
Aꞌíjna i niuucari tɨjɨ́n Rabí, ayée pu huataújmuaꞌa tɨjɨ́n: Tevij tɨ Tihuáꞌamuaꞌate.
39 Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj yú aꞌuvéꞌejuꞌun setáꞌaj yaꞌuseíj.
Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j jamuan. Majta u yaꞌuseíj aꞌutɨ́ éꞌechejcaꞌa. Majta mú jamuan aꞌuun aꞌuteájturaa aꞌachú puaꞌan hora tíꞌituraacaꞌa aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze. Yee pu teuuméꞌeca teꞌecáaráꞌa tacuarixpua. 40 Ajta, seɨ́j tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacaꞌa ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej Jesús jamuan aꞌucɨ́j, ayée pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Andrés. Aꞌɨ́ɨ pu juutzeájraꞌan pɨ́rɨcɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Simón, tɨ ajta iꞌi Pedro.
41 Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn Andrés amuacaí raꞌantinájchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ rujaꞌa, ɨ́ Simón. Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tuꞌuri ráateu teꞌɨ́jna ɨ́ Mesías. (Mesías, ayée pu huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨjɨ́n: Cɨríistuꞌu tɨ Dios Raꞌantihuau.)
42 Tɨꞌɨj jí yeꞌeráaviꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Simón ɨ́ Jesús jemi. Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, temuaꞌa pu tiraꞌaráaseij. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Múꞌee pej aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Jonás. Ayee pej ántehuaa puaꞌamé tɨjɨ́n: Cefas.
(Cefas, ayée pu huataújmuaꞌa tɨjɨ́n: Pedro, tɨ ajta tetej púꞌeen.)
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe, ajta ɨ́ Natanael
43 Yee ruijmuaꞌa yee, Jesús pu aꞌuun áꞌuyeꞌimɨjcaꞌa. Ayee pu tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ aꞌuun áꞌumeꞌen aꞌujna ájtepua, Galilea jáꞌahuaꞌa. Tɨ́ꞌɨj i aꞌɨ́ɨn raꞌantinájchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj ne jamuan áꞌucheꞌecaneꞌen.
44 Aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe, aꞌúu pu éꞌemeꞌecantacaꞌa, aꞌujna chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Betsaída. Aꞌuu mú majta éꞌemeꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ Andrés, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro. 45 Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn Felipe aꞌɨ́ɨn huáteu ɨ́ Natanael. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tuꞌuri ráateu teꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen Moisés teecan ayén tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari, ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Aꞌii pu hui ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej majta jɨ́meꞌen raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, Nazarét tɨ éꞌemeꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ José.
46 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Natanael, ayée pu tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Ni qui Nazarét éꞌemeꞌecan? ¿Ni ayén tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌuun Nazarét tiꞌitɨ́j airaanen tɨ tiꞌirɨ́ꞌeen?
Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe tɨjɨ́n:
―Cheꞌeré, patáꞌaj yaꞌuseíj.
47 Tɨ́ꞌɨj Jesús raaseíj tɨ eꞌevéꞌemeꞌecaa aꞌɨ́jna ɨ́ Natanael, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨjɨ́n:
―Xaaseíj, puꞌuri eꞌevéꞌeme seɨ́j tɨ tzɨ́teꞌe Israél jetze ajtémeꞌecan. Capu tíꞌihuaꞌitzi aꞌɨ́jna jemi. Capu jaꞌanáj tíꞌihuaꞌitaca.
48 Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn Natanael ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuné penejaꞌumuáꞌa? ¿Aꞌiné pej pi ꞌeen jɨ́n nemuaꞌate?
Jesús pu ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Nee nu neꞌuun muajaꞌuseíj patɨ́ꞌɨj peꞌuun eꞌirácatii jeten aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj, tɨ́ꞌɨj caí xɨ muaatajéeve aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe.
49 Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Natanael tɨjɨ́n:
―Rabí, múꞌee pej peꞌɨ́n púꞌeen pej iꞌi yaujraꞌan ɨ́ Dios. Múꞌee pej aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ pej titaataꞌaíjteꞌesin itejmi, i tej Israél jetze ajtémeꞌecan.
50 Aj puꞌi Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Múꞌee pej piyen téꞌatzaahuateꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen timuaatáꞌixaa yee nej neꞌuun muajaꞌuseíj patɨ́ꞌɨj peꞌuun eꞌirácatii ɨ́ huaréj jete. Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe pej pauj piyen tíꞌiseijran tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe caí aꞌɨ́jna.
51 Ajta ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe pej piyen raseijran tɨ ayén antacúuniꞌihua aꞌame u ta japua. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌivaɨreꞌe Dios tɨ éꞌeseijreꞌe, aꞌɨ́ɨ mú yéveꞌecánineícaꞌa muáꞌajuꞌu ineetzi jemi, i nej neajta teáataꞌa jetze airáane. Majta mú aꞌuun áꞌujnineicaꞌa muáꞌajuꞌu meꞌújna u ta japua.