19
Ɨ́ curuun tɨ tzicareꞌe jɨ́n cɨstíjhuacaꞌa
Aj puꞌi Pilato yaꞌuvíꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús mej mi raꞌitévajxɨꞌɨn meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cuaarta. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu, tzicareꞌe mú huatécɨstacaꞌa mej mi curuun huatétaahua. Matɨ́ꞌɨj mi raꞌavéꞌemuaniiriꞌi. Matɨ́ꞌɨj mi cɨ́ɨxuri ruꞌucáviɨjriꞌi tɨ jáamuaꞌara tɨ neána. Muꞌiitɨ́ mú ajteáxɨɨrecaꞌa vejliꞌi ɨ́ jemin. Ayee mú tíꞌiraꞌixaateꞌecaꞌa tɨjɨ́n:
―Ajaꞌɨ́, mɨ pej nuꞌu yeehui tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.
Matɨ́ꞌɨj mi raꞌaráavajxɨ.
Aj puꞌi ajtahuaꞌa huirájraa aꞌɨ́jna ɨ́ Pilato. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Casiꞌi múꞌeen, nuꞌuri hui niyen amuaatatuiireꞌesin sej si siyen ráamuaꞌaree tɨ caí tiꞌitɨ́j aꞌij tináꞌamitɨejteꞌe ɨ́ nej jɨ́n tiꞌitɨ́j jɨ́n jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen.
Aj puꞌi Jesús ajta huirájraa. Aúcheꞌe pu ayén tíraꞌavéꞌemuájcaa aꞌɨ́jna ɨ́ curuun tɨ tzicareꞌe jɨ́n cɨstíjhuacaꞌa, ajta ruꞌucaviɨ́ɨ aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ jáamuaꞌara tɨ neána. Tɨ́ꞌɨj Jesús huirájraa, aj puꞌi Pilato ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Yeꞌecui, puꞌuri yé huatéjvee i teáataꞌa.
Pilato pu ayén tíꞌiteseꞌe tɨ raatátuaani ɨ́ Jesús
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tíꞌaijta u teyujtaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌichaꞌɨɨ, jɨ́meꞌen muꞌu miyen raaseíj, aj mú mi caꞌanín jɨ́n huatejíihuajraa tɨjɨ́n:
―Aúutatai ɨ́ cúruu jetze. Aúutatai pepuꞌu.
Aj puꞌi Pilato ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Múꞌeen xu hui ráꞌanviꞌitɨn sej si rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa ráꞌutatan. Mɨ́ neajta nee, capu hui aꞌij ayén tináꞌamitɨejteꞌe ɨ́ nej jɨ́n tiꞌitɨ́j jɨ́n jetzen teꞌujpuáꞌajteꞌen.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta u teyujtaꞌa, jeíhua mú miyen tíꞌiraꞌixaateꞌecaꞌa tɨjɨ́n:
―Ayee tu yeehui tirájyeꞌira tɨ jɨ́meꞌen ayén tiraavíjteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌɨ́jna jɨ́n huámɨꞌɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén huataújseijratacaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨ pu nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Dios.
Tɨ́ꞌɨj ayén ráanamuajriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Pilato, jaítzeꞌe pu tiuꞌutátziɨn. Ajtahuaꞌa aꞌuun uteájrupi u chiꞌita. Ajta yaꞌuvíꞌitɨ ɨ́ Jesús. Aj puꞌi ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuné yeehui ɨmuá péꞌemeꞌecan múꞌee?
Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, capu aꞌatzu huataniú.
10 Aj puꞌi Pilato ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni tzaa pecaí piyen ahuáꞌacaꞌane pej yeehui tinaatáꞌixaateꞌen? ¿Ni caí ayén timuáꞌamitɨejteꞌe nej neꞌɨ́jna jɨ́n antínmuaꞌaree nej ni muꞌiirájtuaani, nusu nej ni neajta muáꞌutatan ɨ́ cúruu jetze?
11 Ajta Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa caí amuacaí Dios ayén tímuaatáꞌacareꞌencheꞌe pej piyen teꞌentíꞌamuaꞌareere, capej tiꞌitɨ́j jɨ́n antíꞌamuaꞌareerecheꞌe ineetzi jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej neetzi jɨmeꞌe tiuꞌutátui múꞌeetzi jemi, jaítzeꞌe mú tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi.
12 Tɨ́j naꞌa tɨ Jesús ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Pilato aꞌɨ́ɨ pu aꞌij tíꞌijhuaucaꞌa aꞌij tɨ huárɨni tɨ ij ruꞌirájtuaani aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa, majtáhuaꞌa mú miyen titeetejíihuajraa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa hui piyen ruꞌirájtuaani pemɨ́jna mɨ teáataꞌa, capej chéꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́n tiꞌitevée puaꞌamé peꞌɨ́jna jemi ɨ́ César tɨ tíꞌitaꞌaijteꞌe aꞌiné jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén huataújseijrata tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tíꞌitaꞌaijteꞌe, aꞌɨ́ɨ pu hui ayén rájchaꞌɨɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ César. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.
13 Tɨ́ꞌɨj Pilato ayén tíhuáꞌunamuajriꞌi, aj puꞌi ruꞌiráaviꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj puꞌi Pilato án aꞌujyeíjxɨ japuan ɨ́ ɨpuari aꞌu mej tejéꞌexɨꞌepɨꞌɨntareꞌe. Ayee pu téjaꞌarájtehuaa aꞌujna tɨjɨ́n: Aꞌuu tɨ tetej aꞌumuáanijmee tɨ paꞌatza. Ajta, ayée pu téjaꞌarájtehuaa huaꞌaniuuca jɨmeꞌe ɨ́ hebreo tɨjɨ́n Gabata.
14 Puꞌuri aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa ɨ́ xɨcájraꞌan mej jetzen rɨ́ꞌɨ huaújruuren mej mi miyen meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌutámuaꞌaree aꞌájna xɨcájraꞌan jetze tɨ Dios jetzen tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi. Puꞌuri ayén pɨ́tíꞌirɨjcaa aꞌatzaj cumu tacuarixpua. Aj puꞌi Pilato ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Yeꞌecui ariꞌicu, mɨ tɨ hui tejáꞌamuaꞌaijteꞌe.
15 Majta meꞌɨ́n, ayée mú titeetejíihuajraa tɨjɨ́n:
―Huiráviꞌitɨchi.
Majta miyen tɨjɨ́n:
―Huiráviꞌitɨchi, patáꞌaj ráꞌutatan ɨ́ cúruu jetze.
Aj puꞌi Pilato tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Ni tzaa siyen tíꞌijxeꞌeveꞌe nej ni hui niyen ráꞌutatan nemɨ́jna tɨ tejáꞌamuaꞌaijteꞌe?
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa, ayée mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu hui jaꞌatɨ́ tíꞌitaꞌaijteꞌe sino aꞌɨ́ɨ puꞌu tɨ César jɨ́n tiꞌitéjvee.
16 Tɨ́ꞌɨjtaꞌi Pilato ayén huaꞌutátuii aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús mej mi miyen ráꞌutatan ɨ́ cúruu jetze.
Aꞌɨ́ɨ mú ráꞌutatai ɨ́ Jesús ɨ́ cúruu jetze
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)
17 Matɨ́ꞌɨj mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu miyen yaꞌuvíꞌitɨ. Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, aꞌɨ́ɨ pu yáꞌuchuii ɨ́ rucúruu. Matɨ́ꞌɨj mi meꞌújna aꞌaráꞌa aꞌu tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Mɨꞌɨchímuꞌuta. Ayee pu téjaꞌarájtehuaa huaꞌaniuuca jɨmeꞌe ɨ́ Hebreo tɨjɨ́n Gólgota. 18 Aꞌuu mú ráꞌutatai jamuan huaꞌapuaca, seɨ́jtaꞌa mú ráꞌutatai ɨ́ seɨ́j, majta seɨ́jtaꞌa ɨ́ seɨ́j. Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, aꞌúu pu jáꞌitaꞌa áꞌutataihuacaꞌa. 19 Pilato pu ayén tíraataꞌaíjtacaꞌa mej miyen tiraꞌuyúꞌuxa jetzen ɨ́ taabla tɨ ayén téꞌaxajtacaꞌa tɨjɨ́n: “Jesús Nazarét tɨ nuꞌu éꞌemeꞌecan, tɨ ajta nuꞌu tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.” Matɨ́ꞌɨj mi ráꞌutatai ɨ́ cúruu jetze aꞌu tɨ áꞌujmuꞌu ɨ́ Jesús.
20 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, muꞌiitɨ́ mú miyen raꞌujíjve aꞌiné aꞌúu pu vejliꞌi pɨ́jéꞌerɨjcaa u chajtaꞌa jetze aꞌu mej yáꞌutatai. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ áꞌasiɨɨmuaꞌihuacaꞌa, huaíca niuucari pu jɨ́n éꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa, ɨ́ huáꞌa niuuca ɨ́ Hebreo, ajta huaꞌaniuuca ɨ́ mej Roma éꞌemeꞌecan, ajta huaꞌaniuuca ɨ́ Griego.
21 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijtacaꞌa u teyujtaꞌa, ayée mú huaújniuuste meꞌɨ́jna jemi ɨ́ Pilato. Ayee mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej piyen hui tiráꞌayuꞌuxa yee aꞌɨ́ɨ pu nuꞌu tíꞌitaꞌaijteꞌe itejmi i tej Israél jetze ajtémeꞌecan sino ayée pepuꞌu yee aꞌɨ́ɨ pu ayén ruseijrata tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ tíꞌitaꞌaijteꞌe.
22 Aj puꞌi Pilato ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Chéꞌe yeehui ayén éeneꞌen aꞌiné nuꞌuri niyen tiraꞌutéyuꞌuxacaꞌa aꞌij nej tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare.
Aꞌɨ́ɨ mú tiꞌijpí ɨ́ tíꞌicɨɨxureꞌaraꞌan ɨ́ Jesús
23 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu, matɨ́ꞌɨj meri ráꞌutatai ɨ́ Jesús, matɨ́ꞌɨj mi tiꞌijpí ɨ́ tíꞌicɨɨxureꞌaraꞌan. Matɨ́ꞌɨj mi muáacuacɨꞌe tíꞌijseɨreꞌaxɨ meꞌɨ́jna ɨ́ tíꞌicɨɨxureꞌaraꞌan. Tɨ́j naꞌa tɨ seɨcɨé tíꞌijcatii, seɨ́j pu raacɨ́ꞌɨ ɨ́ xantaaruꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨ pu avéꞌeturaa ɨ́ síicuꞌureꞌaraꞌan tɨ ruꞌucaviɨ́ɨ áꞌayeꞌi. Seɨ́j pu jɨ́n ꞌitzijhuacaꞌa nainjapua. 24 Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen tiuꞌutaúꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tichéꞌe caí yeehui rasiújtzaꞌana sino tichéꞌe tiyen tiꞌihuátamuaꞌitɨn tetej jɨmeꞌe tej ti tiyen ráamuaꞌaree jaꞌatɨ́ tɨ ayén racɨꞌɨti.
Ayee pu ayén tiuꞌurɨ́j tɨ ij ayén araúrasten aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ ayén tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́ɨ mú yeehui seexuꞌijméꞌen huaréꞌupijte ɨ́ tíꞌinecɨɨxu. Majta mú meꞌɨ́n tiꞌihuaújmuaꞌitɨ́ tetej jɨmeꞌe mej mi yeehui ráamuaꞌaree jaꞌatɨ́ tɨ racɨꞌɨti ɨ́ nesiicuꞌu.” Ayee mú xaa neꞌu huarɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu.
Ɨ́ ꞌuuca, ɨ́ mej meꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa vejliꞌi ɨ́ cúruu jetze
25 Majta seica, á mú vejliꞌi aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌu tɨ aꞌuvéjmeꞌecaa ɨ́ cúruu. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe ɨ́ náànajraꞌan ɨ́ Jesús, ajta ɨ́ juutzeájraꞌan ɨ́ náɨnajraꞌan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ María tɨ ɨ́raꞌaraꞌan púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Cleofas, ajtahuaꞌa seɨ́j, aꞌɨ́jna ɨ́ María, Magdala tɨ éꞌemeꞌecan.
26 Aj puꞌi Jesús raaseíj ɨ́ runáàna tɨ aꞌuun aꞌutéveecaꞌa. Ajta pu aꞌuun vejliꞌi aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna Jesús tɨ raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa, tɨ ajta jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe. Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa ɨ́ runáɨna tɨjɨ́n:
―Casiꞌi, múꞌee ꞌɨ́itaꞌa, mé pu huatéjvee amɨ́jna tɨ ayauj púꞌeen.
27 Ajta ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna tɨ jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe tɨjɨ́n:
―Yeꞌecui yeehui, ari huatéjvee aꞌɨ́jna tɨ anáànaj púꞌeen.
Tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, tɨ yú eꞌiréꞌene, aꞌɨ́ɨn tɨ jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe ayén yaꞌuvíꞌitɨ ɨ́ náànajraꞌan ɨ́ Jesús tɨ ij aꞌuun huateáturan u ruche.
Tɨ́ꞌɨj Jesús huamɨ́ꞌɨ
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28 Tɨꞌɨj jí ayén huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Puꞌuri ramuaꞌareerecaꞌa tɨ ari nain teꞌentipuáꞌajte. Tɨ́ꞌij ayén araúrastejsin aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze, ayée pu i tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Neꞌíꞌimɨꞌɨ.
29 Aa pu vejliꞌi xaꞌari aꞌutácatii tɨ avéꞌejɨsticaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ viinu tɨ antzináj. Matɨ́ꞌɨj mi tiꞌitɨ́j huateáruꞌune tɨ taꞌachiraꞌa ɨ́ viinu jɨmeꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi jisopo cɨ́yeꞌaraꞌan jetze ruꞌucáaxuꞌi, aj mú mi raꞌajteáxɨɨrecaꞌa vejliꞌi ɨ́ téneꞌaraꞌan jetze.
30 Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn raꞌantiꞌí, aj puꞌi ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Puꞌuri icu. Nuꞌuri raꞌantipuáꞌajte.
Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj puꞌi aꞌicámuꞌuvajxɨ. Aj puꞌi huamɨ́ꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, icu.
Xantaaruꞌu pu raꞌajtéjtze ɨ́ ítzaꞌapuareꞌaraꞌan jetze aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús
31 Puꞌuri aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa ɨ́ xɨcájraꞌan jetze, ɨ́ mej jetzen rɨ́ꞌɨ huaújruuren. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨcájraꞌan jetze tɨ raꞌitéꞌase, aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa matɨ́ꞌɨj raꞌutéhuijsin mej miyen tiúꞌuyesten meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ xɨcájraꞌan jetze tɨ jetzen Dios tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi.
Aꞌɨ́j mú jɨ́n, camu raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijtacaꞌa u teyujtaꞌa mej mi aꞌɨ́ɨme mɨꞌɨchite miyen huateáturan meꞌájna cúruu jetze tɨ́ꞌɨj ari tejaꞌuréꞌenen aꞌájna saabado jetze. Aꞌɨ́j mú jɨ́n rájhuaviiriꞌi meꞌɨ́jna ɨ́ Pilato tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tiuꞌutaꞌaíjta mej mi aꞌɨ́ɨme xantaaruꞌu miyen huaꞌantínaꞌaxɨn ɨ́ huáꞌɨɨca jetze aꞌɨ́mej ɨ́ mej huáꞌutatai, mej mi caꞌanacan huácuiꞌini. Tɨ́ puaꞌa miyen huárɨni, aj puꞌi rɨꞌɨríista aꞌame mej huaꞌacájtuaani ɨ́ mɨꞌɨchite.
32 Aꞌɨ́j mú jɨ́n u aꞌuvéꞌejuꞌun aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu. Matɨ́ꞌɨj mi raꞌantináꞌaxɨ ɨ́ ruꞌɨcán jetze ɨ́ seɨj ɨ́ mej ráꞌutatai ɨ́ Jesús jamuan. Majta miyen cheꞌatá menaꞌa huarɨ́j ɨ́ seɨ́j jemi. 33 Mɨ́ ajta, matɨ́ꞌɨj Jesús jemi á eꞌiréꞌene, matɨ́ꞌɨj mi raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn ari mɨ́ꞌɨchicaꞌa. Aꞌɨ́j mú jɨ́n caí raꞌantináꞌaxɨ ɨ́ ruꞌɨcán.
34 Mɨ́ ajta seɨ́j ɨ́ xantaaruꞌu, aꞌɨ́ɨ pu raꞌajtéjtze ɨ́ ítzaꞌapuareꞌaraꞌan jetze cɨyej jɨmeꞌe tɨ antípiti. Aj puꞌi airáaxɨre jeíhua ɨ́ jaj, ajta ɨ́ xúureꞌe.
35 Neajta inee, i nej niyen raaseíj, nee nu niyen tiꞌitéxajta. Ajta ayée pu ayén tiꞌayajna aꞌij nej tiꞌitéxajta. Nee nu ramuaꞌaree nej niyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiꞌixa. Neajta niyen neꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéxajta sej si seajta ráꞌantzaahuateꞌen.
36 Ayee pu ꞌeen jɨ́n tiuꞌurɨ́j tɨ ij ayén araúrasten aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ ayén téꞌaxa tɨjɨ́n: “Camu nuꞌu seɨ́j antínaꞌaca ɨ́ cariiraꞌan.” 37 Ajta seica jetze tɨ ayén téꞌaxa tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́ɨ mú nuꞌu raseijran meꞌɨ́jna ɨ́ mej raꞌajtéjtze.”
Aꞌu mej yeꞌetéete meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)
38 Tɨꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn José, tɨ Arimatea éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́ɨ pu tirájhuaviiriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Pilato tɨ aꞌɨ́ɨn raatátuiireꞌen ɨ́ téviraꞌan ɨ́ Jesús. Ajta aꞌɨ́ɨn José, aꞌɨ́ɨ pu ajta ráꞌastijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨn ayén avíitzi jɨ́n huarɨ́j aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu huáꞌatziɨɨneꞌecaꞌa ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijtacaꞌa u teyujtaꞌa. Aj puꞌi Pilato ayén raatáꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, u aꞌuvéꞌemej. Aj puꞌi raꞌacájtuaa ɨ́ téviraꞌan ɨ́ Jesús. Tɨꞌɨj jí yáꞌuchuii.
39 Nicodemo pu ajta jamuan u aꞌuvéꞌemej. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe tɨ tɨ́caꞌamisteꞌe ráamuaarecaꞌa ɨ́ Jesús. Tiꞌitɨ́ pu aꞌarájtɨ, aꞌɨ́jna ɨ́ mirra tɨ muátɨꞌɨsi ranaxca tɨ áloes meꞌecan, tiꞌitɨ́j tuꞌupi. Ayee pu tíjetejcaꞌa aꞌachú cumu seité kiilu japuan tamuáamuataꞌa.
40 Matɨ́ꞌɨj mi yáꞌuchuii ɨ́ téviraꞌan ɨ́ Jesús. Matɨ́ꞌɨj mi racáhuaa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ naa teáarɨ́ꞌe. Majta racáꞌijcatacaꞌa cɨ́ɨxuri jɨmeꞌe tɨ meꞌesti. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j aꞌij mej tirájyeꞌirajcaꞌa mej huaꞌavéꞌenan ɨ́ mɨꞌɨchite aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.
41 Huastari pu tejeꞌeréꞌevee aꞌájna vejliꞌi aꞌu mej ráꞌutatai meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajta aꞌujna, aꞌúu pu teástaꞌa seijreꞌecaꞌa tɨ jaꞌatɨ́ aꞌuun yaꞌujcú tɨ ij aꞌuun jaꞌatɨ́ aváꞌanan. Ajta, capu xɨ jaꞌatɨ́ aꞌuun aváꞌanamiꞌihuacaꞌa. 42 Aꞌuu mú yeꞌetéete meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús aꞌiné aꞌúu pu vejliꞌi aꞌutacáꞌa, ajta puꞌuri aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa ɨ́ xɨcájraꞌan jetze mej jetzen rɨ́ꞌɨ huaújruuren aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.