21
Tɨ́ꞌɨj ari ajtahuaꞌa huatarúu, Cɨríistuꞌu pu tihuáꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe
Tɨ́ꞌɨjtaꞌi, Jesús ajtahuaꞌa huataseíjre aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Ayee pu tiuꞌurɨ́j. Aꞌuu mú aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Simón tɨ ajta iꞌi Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Tomás ɨ́ mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n ɨ́ mej huaꞌapua. Aꞌuu mú majta aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Natanael tɨ aꞌuun éꞌemeꞌecan u Caná, chajtaꞌa tɨ aꞌuun huatacáꞌa u Galilea, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ yaújmuaꞌameꞌen púꞌeeneꞌen ɨ́ Zebedeo, majta seica ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej majta jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn Simón tɨ ajta iꞌi Pedro, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Naúcheꞌe nu hui u nehuaꞌitépeꞌen.
Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Teen tu yeehui teajta áꞌujuꞌun táꞌajuꞌun.
Matɨ́ꞌɨj mi u áꞌujuꞌun. Majta meꞌuun atéecɨ ɨ́ baarcu jetze. Muaatáxaꞌai mej rúuhuaꞌitepeꞌe. Majta, camu tiꞌitɨ́j huatéeviꞌi.
Iíyaꞌata puꞌu, tɨ́ꞌɨj ari tapuáꞌarijmeꞌeca, Jesús pu aꞌuun aꞌutéveecaꞌa á saataꞌaj. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, camu raamuáꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe. Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Mɨ́ sej neꞌihuaamuaꞌa, ¿ni seri hui huaꞌuvíviꞌi ɨ́ huaꞌité?
Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Catu. Catu yeehui aꞌatzu.
Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj hui raꞌatéhuaꞌaxɨn ɨ́ ruxɨejmuaꞌa rurɨꞌɨríintaꞌan pújmeꞌen ɨ́ baarcu jetze. Amée xu yee seica teuni.
Matɨ́ꞌɨj mi miyen huarɨ́j. Jɨ́meꞌen muꞌu miyen huarɨ́j, aj mú mi avéꞌejɨstecaꞌa ɨ́ huaꞌité ɨ́ xɨéjmuaꞌari tzajtaꞌa. Ajta, capu huatárɨꞌɨristarecaꞌa mej raꞌitapín aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej muꞌiicáa ɨ́ huaꞌité. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ Jesús raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa, ayée pu tiraataꞌixaa ɨ́ Pedro tɨjɨ́n:
―Tavastaraꞌa pu púꞌeen amɨ́jna.
Ajta aꞌɨ́ɨn Pedro, aꞌɨ́ɨ pu teꞌijvihuáani aꞌutéveecaꞌa tɨ ij ruxɨéehua tiuꞌumuárɨꞌen. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén ráanamuajriꞌi tɨ amiiguraꞌan ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa yee aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ pu tavástaraꞌa púꞌeen, aj puꞌi ucaújchejte ɨ́ rusiicuꞌu. Aj puꞌi atéjve á jaataꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ seica, cujtaꞌan mú huajúꞌucaa. Méraajájpuajméꞌe ɨ́ xɨéjmuaꞌari, muaꞌavéꞌejɨstican ɨ́ huaꞌité. Capu aꞌachú áuteeviꞌi aꞌutɨ́ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj, aꞌachú cumu anxɨ́te meetro. Matɨ́ꞌɨj meri meꞌuun aꞌaráꞌa aꞌu tɨ aꞌuhuáchi, aj mú mi miyen tiraaseíj tɨ aꞌuun áꞌataacaꞌa, ajta ari áꞌatɨꞌɨxcuareꞌecaꞌa. Huaꞌité mú án áꞌujeꞌetii ɨ́ tɨꞌɨxcuá japua. Ajta pan pu án áꞌumuaanicaꞌa.
10 Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj hui mé huajeꞌevéꞌɨꞌɨn seica ɨ́ huaꞌité ɨ́ sej seuchén huaꞌuvíviꞌi.
11 Aj puꞌi Simón tɨ ajta iꞌi Pedro, aꞌúu pu ateájraa ɨ́ baarcu jetze. Ajta raꞌitajájpuacaꞌa ɨ́ xɨéjmuaꞌari aꞌu tɨ aꞌuhuáchi. Temuaꞌa mú titeꞌevéꞌejɨsticaꞌa ɨ́ huaꞌité mej vivéjme. Ayee mú aráꞌasecaꞌa aꞌachú cumu anxɨ́te japuan huaꞌapuate japuan tamuáamuataꞌa japuan huaíca. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjmuaꞌari, capu huasiújtzaꞌan, capu amɨ́n aꞌij mej miyen avéꞌejɨsticaꞌa.
12 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Iyeꞌej sétiúꞌucuáꞌa.
Capu jaꞌatɨ́ ahuaújcaꞌane tɨ ayén raataꞌíhuaꞌu yee jaꞌatɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ aꞌiné muꞌuri ramuaꞌareerecaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. 13 Aj puꞌi Jesús aꞌuun eꞌiréꞌene ɨ́ huáꞌa jemi, ajta raꞌantiꞌɨ́ꞌɨpɨꞌɨ ɨ́ pan. Aj puꞌi huaꞌuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌite. Ayee pu cheꞌatá naꞌa huarɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huaꞌité.
14 Puꞌuri iꞌi huaíca tɨ Jesús ayén huataseíjre aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe tɨ́ꞌɨj ari aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mej meri huácuii.
Jesús pu jamuan tiꞌixa ɨ́ Pedro
15 Matɨ́ꞌɨj meri tiúꞌucuaa, Jesús pu ayén tiraataꞌixaa ɨ́ Simón tɨ ajta iꞌi Pedro tɨjɨ́n:
―Simón, mɨ pej yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Juan, ¿ni tzaa piyen jaítzeꞌe nexɨ́ꞌeveꞌe mej nuꞌu caí amɨ́ɨme?
Ajta aꞌɨ́ɨn Pedro, ayée pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Jee xaa neꞌu, nevástaraꞌa. Múꞌee pe yeehui ramuaꞌaree nej muaxeꞌeveꞌe.
Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj yeehui rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn ɨ́ netɨꞌɨríjmuaꞌa.
16 Ajtahuaꞌa pu Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Simón, mɨ pej yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Juan, ¿ni qui pénexeꞌeveꞌe?
Ayee pu tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Jee xaa neꞌu, nevástaraꞌa. Múꞌee pej ramuaꞌaree nej muaxeꞌeveꞌe.
Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ huáꞌuruuren peꞌɨ́ɨme ɨ́ mej neetzi jemi tiújseꞌɨrihuaꞌa muáꞌayeꞌi.
17 Ajtahuaꞌa pu ayén cheꞌatá naꞌa tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Simón, mɨ pej yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Juan, ¿ni qui piyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n nexɨ́ꞌeveꞌe?
Ajta aꞌɨ́ɨn Pedro, aꞌij pu puaꞌa raatáꞌa tɨ Jesús ayén cheꞌatá naꞌa huaíca tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨ puaꞌa nuꞌu ayén raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa. Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nevástaraꞌa, múꞌee pej yeehui nain jɨ́n tirúꞌumuaꞌaree. Múꞌee pej piyen ramuaꞌaree nej xaa muaxeꞌeveꞌe.
Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn ɨ́ mej neetzi jemi tiújseꞌɨrihuaꞌa muáꞌayeꞌi.
18 ’Ayee nu hui tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Patɨ́ꞌɨj pauj páꞌarɨꞌɨstacaꞌa, ayée pepuꞌu tiꞌitéꞌacheꞌetehuaꞌa pej pi axɨéehua áꞌucheꞌecaneꞌen aꞌij tɨ timuaꞌaránajchecaꞌa.
’Mɨ́ ajta, méjcaꞌi huáyee, patɨ́ꞌɨj peri vástacɨraꞌitan, ayée pepuꞌu hui ajméijcaꞌataxɨꞌɨsin tɨ ij jaꞌatɨ́ ayén muꞌucáchejteꞌen. Aꞌɨ́ɨ pu muáꞌaviꞌitɨn aꞌu pej caí áꞌuyeꞌimɨꞌɨ. ―Ayee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
19 Ayee pu ꞌeen jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Jesús mej mi miyen ráamuaꞌaree aꞌij tɨ yeꞌí tíꞌimɨꞌɨni aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, tɨ ajta jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin ɨ́ Dios. Aj puꞌi Jesús ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro tɨjɨ́n:
―Paúcheꞌe náꞌastijreꞌe ajta penaꞌa caí huámɨꞌɨni.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ Jesús jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe, tɨ ajta Jesús raataxɨ́ꞌeve
20 Aj puꞌi Pedro pɨ́ aꞌuréꞌeve tɨ́ꞌɨj raaseíj tɨ cujtaꞌan huaméꞌecaa aꞌɨ́jna tɨ Jesús raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe tɨ aicaújtutzi án taviitzeꞌen ɨ́ Jesús matɨ́ꞌɨj tíꞌicuaꞌacaa, tɨ ajta tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: “Tavastaraꞌa, ¿aꞌatani hui muaatátuiireꞌesin aꞌɨ́ɨme jemi?” 21 Tɨ́ꞌɨj Pedro ayén raaseíj, ayée pu tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Ari amɨ́jna, nevástaraꞌa, ¿aꞌiquí tiꞌitɨ́j raruuren?
22 Aj puꞌi Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu hui múꞌeetzi jetze ruxeꞌeveꞌe tɨ puaꞌa ayén naꞌaráanajche tɨ aꞌɨ́ɨn ayén ruuri huateáturan ajta nenaꞌa caí yen uvéꞌenen. Patáꞌaj piyen náꞌastijreꞌe ineetzi. ―Ayee pu tiraataꞌixaa.
23 Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen teꞌutánamuajriꞌi yee tɨ nuꞌu caí jaꞌanáj mɨꞌɨni aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ Jesús jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe. Mɨ́ ajta, capu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ nuꞌu caí mɨꞌɨni sino capu jetzen ruxeꞌeveꞌecaꞌa tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén ruuri huateáturan ajta naꞌa caí uvéꞌenen ɨ́ Jesús.
Ayee pu raꞌantipuáꞌajte ɨ́ Juan
24 Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ nej Jesús jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe. Neajta nu niyen neꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéxajta. Neajta niyen tiraꞌutéyuꞌuxacaꞌa. Teajta iteen, ayée tu ramuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna aꞌij nej tiꞌitéxajta.
25 Capu tíꞌiseicaj naꞌa ɨ́ seica tɨ Jesús ayén tiúꞌuruu. Tɨ́ puaꞌa miyen nain aꞌuyúꞌuxancheꞌe, ayée pu tináꞌamitɨejteꞌe tɨ caí yen japuan áꞌavejri ɨ́ chaanaca japua nain ɨ́ yuꞌuxari tɨ ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌecaꞌa mej teꞌuyúꞌuxancheꞌe.