3
Nicodemo pu tíꞌiraꞌihuaꞌuracaꞌa ɨ́ Jesús
Aꞌuun pu seɨ́j aꞌutéveecaꞌa tɨ aꞌɨ́mej jetze ajtémeꞌecantacaꞌa ɨ́ fariseos. Ayee pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Nicodemo. Aꞌɨ́ɨ pu seɨ́j aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe ɨ́ huaꞌavaujsi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu tɨ́caꞌɨmua á eꞌiréꞌene ɨ́ Jesús jemi. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Vástaꞌa, teen tu ramuaꞌaree pej peꞌuun aꞌuvéꞌemej ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej titaatáꞌixaateꞌen. Ayee tu tíꞌijmuaꞌaree tɨ caí aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén rɨjca patɨ́j múꞌee, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej jɨ́n aꞌij tímuaꞌutaséij tɨ puaꞌa caí Dios ayén jemin seijreꞌe.
Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨ nuꞌu ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jéjcuacan jɨ́n huanúꞌihua
Ajta Jesús ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Jee xaa neꞌu, ayée nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí ajtahuaꞌa huanúꞌihua, capu rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌuun aꞌuteárute aꞌujna Dios tɨ éꞌeseijreꞌe.
Aj puꞌi Nicodemo ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén ajtahuaꞌa huanúꞌihua tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ari vástaꞌa púꞌeeneꞌen? Capu xaa neꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ ajtahuaꞌa atéhuiꞌixɨn ɨ́ jucáaraꞌan jetze ɨ́ runáàna tɨ ij ajtahuaꞌa huanúꞌihua. ―Ayee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Nicodemo.
Tɨꞌɨj jí Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, tɨ puaꞌa caí ayén huaujjéjcuareꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén huaújmuaɨꞌɨhua jaj jɨmeꞌe, ajta tɨ puaꞌa caí ayén ajtahuaꞌa huanúꞌihua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén huateáturan ɨ́ jemin, capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ aꞌuun aꞌuteárute aꞌujna Dios tɨ éꞌeseijreꞌe. Seɨcɨé pu ꞌeen aꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́jna jetze airáninei tɨ ayén ratéhuaꞌiraꞌa. Ayee pu cheꞌatá naꞌa seɨcɨé ꞌeen aꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
’Capej aꞌij téꞌamuajca nej niyen tíꞌimuaꞌixaateꞌe yee ruxeꞌeveꞌe pej pajtáhuaꞌa huanúꞌihua. Casiꞌi, ayée pu rɨcɨ ɨ́ eeca. Nain japua pu huáꞌeecaj. Pajta ranamua tɨ jújhuaꞌana. Mɨ́ ajta, capu aꞌij timuáꞌamitɨejteꞌe aꞌu tɨ pújmeꞌen aꞌuvéꞌeyeꞌi naꞌari aꞌu tɨ pújmeꞌen huarúꞌipi. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuáꞌaruure matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej miyen airaújneijte meꞌɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. ―Ayee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
Ajta aꞌɨ́ɨn Nicodemo ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri tɨ ayén tejaꞌuréꞌenen?
10 Tɨꞌɨj jí Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Mɨ́ pej tihuáꞌamuaꞌate aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél teecan jetze ajtémeꞌecan, ¿ni tzaa ayén tiꞌayajna pej caí yaúꞌitɨe aꞌij nej tíꞌimuaꞌixaateꞌe? 11 Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, ayée tu teꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌixaxaꞌa ɨ́ tej tiyen ramuaꞌaree, teajta teꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutaxájta ɨ́ tej tajɨ́ꞌɨ jɨ́n tiuꞌuséij.
’Mɨ́ seajta múꞌeen, caxuu xɨ raꞌancuréꞌa aꞌij tej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. 12 Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n timuaatáꞌixaa aꞌij tɨ tíꞌirɨneca íiyen chaanaca japua. Mɨ́ pajta múꞌee, capej jɨ́meꞌen téꞌatzaahuateꞌe. ¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri pej piyen téꞌantzaahuateꞌen tɨ puaꞌa niyen neꞌɨ́jna jɨ́n timuaatáꞌixaateꞌen aꞌij tɨ tíꞌirɨneca u ta japua Dios tɨ éꞌeseijreꞌe? Capu xaa neꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri.
13 ’Capu jaꞌatɨ́ jaꞌanáj u aꞌujnéj u ta japua sino aꞌɨ́ɨ puꞌu ɨ́ tɨ yé veꞌecáane íiyen chaanaca japua. Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen i nej neajta teáataꞌa jetze airáane. 14-15 Ajta, tɨ́j aꞌɨ́ɨn Moisés ajmíꞌi raꞌajpí aꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu aꞌujna jáꞌahuaꞌa tɨ caí éꞌe tíꞌitɨɨtacaꞌa, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ Dios ayén naꞌajján ineetzi i nej neajta teáataꞌa jetze airáane, tɨ ij ayén tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌachú mej puaꞌamé náꞌantzaahuateꞌesin mej mi miyen ruuri huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Dios pu nuꞌu huáꞌaxeꞌeveꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen huachéjme íiyen chaanaca japua
16 ’Ayee pu Dios ayén huaꞌutaxɨ́ꞌeve aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua tɨ i ayén nejaꞌutaꞌítecaꞌa ineetzi, nej nee nenaꞌa caj tíꞌiyaujraꞌan, nej ni niyen huámɨꞌɨni huáꞌa jetze meꞌecan mej mi caí antipuáꞌare sino tɨ ayén tihuáꞌacɨꞌɨti mej mi miyen ruuri huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, aꞌachú mej puaꞌamé miyen naꞌaráꞌastijreꞌesin ineetzi. 17 Ayee pu xaa neꞌu tiꞌayajna. Capu Dios ayén nejaꞌutaꞌítecaꞌa nej yé veꞌecáanen íiyen chaanaca japua nej ni niyen huaꞌuxɨ́jteꞌen neꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej ni puaíjtzi huaꞌutáꞌan sino ayée pu nejaꞌutaꞌítecaꞌa nej ni huáꞌa japua huániuuni neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej naíjmiꞌica tiuꞌutáꞌuuniꞌi.
18 ’Ayee pu tíꞌijcɨꞌɨti jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén náꞌastijreꞌe ineetzi, nej ni caí raꞌuxɨ́jteꞌen, neajta caí puaíjtzi raatáꞌan. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ caí náꞌastijreꞌe ineetzi, Dios pu ari raꞌuxɨ́jte tɨ ij ayén puaíjtzi raatáꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn caí náꞌastijreꞌe ineetzi nej nee nenaꞌa caj tíꞌiyaujraꞌan ɨ́ Dios.
19 ’Ayee pu ari huáꞌa jɨ́meꞌen raꞌuxɨ́jte ɨ́ Dios nej neri huáꞌa jemi huataseíjre aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej yen huachéjme chaanaca japua nej ni niyen tíhuaꞌutétatzaviꞌi. Mɨ́ majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, ayée mú jaítzeꞌe raataxɨ́ꞌeve mej meꞌuun aꞌuteáturan aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa mej caí raataxɨ́ꞌeve mej meꞌuun aꞌuteáturan aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi. Ayee mú ꞌeen jɨ́n raataxɨ́ꞌeve aꞌiné aꞌij mú puaꞌa titetiújchaꞌɨɨcaꞌa.
20 ’Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, capu aꞌatzu raꞌaráanajche tɨ ayén huárɨni tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen jɨmeꞌe aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi. Capu xaa neꞌu ayén áꞌujcaꞌane tɨ ayén aꞌij puaꞌa huárɨni aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rátziɨɨneꞌe tɨ ij ayén huatámitɨeereꞌen aꞌij tɨ ꞌeen aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n ayén rɨcɨ.
21 ’Mɨ́ ajta, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ hui tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén áꞌujcaꞌane tɨ ayén rɨjca aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi tɨ ij ayén huatámitɨeereꞌen temuaꞌa naa tɨ ayén rɨcɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Jesús.
Jesús pu tihuáꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌuun huachéjme u Judea
22 Tɨ́ꞌɨj i Jesús aꞌuun áꞌume aꞌájna jáꞌahuaꞌa, aꞌuun tɨ aꞌutacáꞌa u Judea. Majta mú jamuan aꞌucɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Aꞌuu pu huáꞌa jamuan aꞌutéveecaꞌa aꞌachú puaꞌan xɨcaj. Ajta huáꞌumuaɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ teɨte.
Aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ɨ́ tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuaca, aꞌɨ́ɨ pu jaítzeꞌe tihuáꞌixaateꞌe jɨ́meꞌen ɨ́ Jesús
23 Aꞌajnáꞌɨmua, aꞌɨ́ɨ pu Juan ajta huáꞌamuaɨꞌɨhuacaꞌa aꞌájna jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Enón. Aꞌuu pu vejliꞌi aꞌutacáꞌa u chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa Salim. Ayej tíꞌiruurejcaꞌa aꞌiné jeíhua pu jájmuaacaꞌa aꞌujna. Majta mú jeíhua teɨte eꞌiréꞌenineicaꞌa ɨ́ jemin tɨ ij huáꞌumuaɨꞌɨhua. 24 Ayee pu tíꞌiruurejcaꞌa aꞌiné camúu xɨ raꞌiténajcaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ Juan.
25 Matɨ́ꞌɨj mi autéjhuii aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Juan jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe mej tiújteaꞌaxɨꞌɨn aꞌɨ́mej jamuan ɨ́ seica ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huaꞌayeꞌira, ɨ́ tɨ nuꞌu ayén ruxeꞌeveꞌe mej nuꞌu ꞌéꞌetiɨꞌɨhuáxɨꞌɨn. 26 Matɨ́ꞌɨj mi eꞌiréꞌene ɨ́ Juan jemi. Aj mú mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Rabí, casiꞌi aꞌij tɨ rɨcɨ aꞌɨ́jna tɨ aꞌuun aꞌutéveecaꞌa múꞌeetzi jemi patɨ́ꞌɨj peꞌuun u jetze pújmeꞌen u Jordán. Aꞌii pu hui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ pej jɨ́meꞌen tiuꞌutaxájtacaꞌa. Ajta íjii, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌamuaɨꞌɨhua ɨ́ teɨte. Majta naímiꞌi mú eꞌiréꞌeninei ɨ́ jemin.
27 Ajta aꞌɨ́ɨn Juan, ayée pu tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Tɨ́j naꞌa tɨ jaꞌatɨ́ ayén raꞌancuréꞌasin, ayée pu tíꞌijcɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén tiraatáꞌasin. 28 Múꞌeen xu hui seajta seri náanamuajriꞌi nej niyen tejámuaatáꞌixaa yee nej caí neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu, sino Dios pu ayén nejaꞌutaꞌítecaꞌa nej ni amuacaí huataseíjreꞌen múꞌejmi jemi.
29 ’Ayee pu tíꞌirɨneca tɨ́ꞌɨj jaꞌatɨ́ huaténeꞌɨche. Aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu huateáturaasin aꞌɨ́jna jemi tɨ raꞌancuréꞌeviꞌitɨ. Ajta aꞌɨ́ɨn amiiguraꞌan ɨ́ jaꞌatɨ, aꞌɨ́ɨ pu á vejliꞌi aꞌutéveeca tɨ ij ayén ráꞌanviꞌitɨn aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa aꞌɨ́jna jemi ɨ́ teáataꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén rutémuaꞌaveꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén ranamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ tiuꞌutaxájta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ari raꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Ayee nu hui cheꞌatá nenaꞌa netémuaꞌaveꞌe inee, aꞌiné puꞌuri antipuáꞌari ɨ́ nej jɨ́n antínmuaꞌaree.
30 ’Ayee pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n teꞌenteárute. Ajta ineetzi jemi, ayée pu ajta ruxeꞌeveꞌe nej jaítzeꞌe cɨliéeneꞌe jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.
Aꞌɨ́ɨ tɨ u eꞌicaanej u júteꞌe
31 ’Aꞌɨ́jna tɨ hui u eꞌicaanej u júteꞌe, aꞌɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmuaꞌaree. Neajta inee, i nej íiyen chaanaca japua meꞌecan, íiye nu hui meꞌecan, neajta niyen tíꞌixaxaꞌa aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j rɨ́ɨj áꞌayeꞌi íiyen chaanaca japua. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ júteꞌe eꞌicaanej, aꞌɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmuaꞌaree. 32 Aꞌɨ́ɨ pu ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌixaxaꞌa aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiuꞌuséij, ajta aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiúꞌunamuajriꞌi ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, capu jaꞌatɨ́ ráꞌatzaahuateꞌe aꞌij tɨ tiꞌixa. 33 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ayén ráꞌantzaahuate, aꞌɨ́ɨ pu ayén raatáꞌitɨira tɨ ayén tiꞌayajna tɨ Dios ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa.
34 ’Aꞌɨ́jna tɨ Dios yaꞌutaꞌítecaꞌa, ayée pu hui cheꞌatá naꞌa aꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌixa aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n rɨcɨ aꞌiné Dios pu ayén raatáꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios nain jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 35 Ajta, aꞌɨ́ɨn yaꞌupuáaraꞌan raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ ruyauj, ajta ayén raatáꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan nain jɨ́n antiújmuaꞌaréere áꞌaraꞌani.
36 ’Aꞌɨ́jna tɨ ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan, aꞌɨ́ɨ pu ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ caí ayén tiraꞌaráꞌastijreꞌe, capu racɨꞌɨti tɨ ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi sino Dios pu puaíjtzi raatáꞌasin.