17
Jesus Yogo Nigin Kosẽ Yen
Jesus od enei wogõ yel fen, saa ilun itad fen, kosẽ yen:
“Dei, naa mogo isil, fula fiya medeĩya õ Naal wenẽ, ago di, õ Naal õ selĩ kulõ fouf. Are õ Naal, idi ganan õ wenen bun, mata faimud ibodkeleya ifenẽdiyouf nigin, tamo kayau ganan lo fediya nẽ megeir õ wenen. Mata faimud ibodkeleya are yeir, õ momoi Negur tekelei ado Jesus Kristus õ sur won anĩ, idi keleĩ youf anĩ. Kabĩ õ wanan anĩ adikelen bunem, tenebur ein aya õ bun fula fiya medeĩya arou asin. Dei, teneub kare fiya sã mog, ada urom fula fiya medeĩya adon anĩ, õ malã bun fula fiya medeĩya anĩ gama wana.
Jesus In Dõ Fiya Tar Nigin Kosẽ Yen
“Aya teneub enei bun tamal õ wanan idi bun, õ yaor ayon. Idi ogon, anĩ ere, õ idi wanan, ago di, idi ogon od dõ difedig. Gama idi keleĩ, ereb ereb ganan aya wanan are õ bun tamal. Aya od wanan anĩ afenẽdi di, idi dalen. Aya õ bun tamal asin anĩ, idi momoi bagai kelein, idi onom aya sur wiyan anĩ momoi den. Aya idi nigin kosẽ auf. Aya teneub enei nẽ tamo kayau nigin to kosẽ auf, anĩ ere, idi õ wanan anidi nigin kosẽ auf, ere nigin, idi ogon. 10 Neu ganan are ogon, ogon are neu. Idi bunem, aya fula fiya medeĩya alel. 11 Aya tenebur ein to abodõf, anĩ ere, idi fau tenebur dibodok, aya õ gein esef. Dei Fateul, õ yanã wanan nẽ megeir bunem, kulatun wediyouf, anĩ bunem, ada tekelei gen idig tekelei youf. 12 Sain aya idi geid mabodon, õ aya yanã wanan anĩ bunem, kulatun afeid el afen. Taka to fõ yelen, tamo ĩ fõ yalauf nẽ dogol fõ yelen, are Negur nẽ Itotoya kisi falauf nigin.
13 “Gama aya õ gein esef, neu kulĩya idi namedin barikãf nigin, tenebur ein fau abod ken, od enei arok. 14 Aya ogon od afenẽdi di, teneub enei nẽ tamo kayau idi kiwai difenẽdin, ere nigin, gama aya teneub enei nẽ sã, age fiya gen, idig teneub enei nẽ sã. 15 Aya teneub enei bun tamal walelnẽdiyouf nigin to kosẽ auf, anĩ ere, wadãgen tamo sane isi fen, daũ fediya nigin, kulatun wediyouf anĩ kosẽ auf. 16 Aya teneub enei nẽ sã, age fiya gen, idig teneub enei nẽ sã. 17 Momoi bunem fateul unenẽdiyouf, ogon od are momoi. 18 Õ teneubur ein sur wiyan gen, ayag teneub enei bun sur afiyẽdin. 19 Idi nigin, aya yug adok bagai afonok, are idig momoi bagai dogo adok Negur difenẽf nigin.
Jesus Momoiya Tamo Kayau Ganan Nigin Kosẽ Yen
20 “Aya neu kosẽya are idi nigin dogol sã, idi neid od bunem, aya nigin momoi douf anidi nigineg, aya kosẽ auf, 21 idi ganan tekelei youf nigin kosẽ auf, Dei õ aya bun ubodok, aya õ bun abodok gen, idig ada bun dibodõ di, teneub enei nẽ tamo kayau, onom aya sur wiyan anĩ, momoi douf nigin. 22 Fula fiya medeĩya õ wanan anĩ, idi afenẽdin, are ada tekelei gen, idig tekelei youf nigin. 23 Aya idi bun, õ aya bun, are idi tekelei youf nigin, anĩ bunem, onom aya sur wiya fen, aya nigin waũ laa fedig gen, idi nigineg waũ laa fedig anĩ, teneub enei nẽ tamo kayau keleĩ youf.
24 “Dei, idi õ aya wanan anidi, aya abodok nẽ an, aya geid mabodõf anĩ orouf, are idi neu fula fiya medeĩya dilouf nigin, fula fiya medeĩya anĩ teneub kare fiya sã mog, õ aya nigin waũ laaf fen, wanan anĩ.
25 “Dei madur bagai, teneub enei nẽ tamo kayau idi õ keleĩ sã, anĩ ere, aya õ keleĩ, neu dõ fiya tar idi, onom aya sur wiyan anĩ keleĩ. 26 Aya õ anĩ afelnẽdi di, idi õ keleĩ, õ nigin fau fau afelnẽdif alauf, are õ aya nigin waũ laa fiya anĩ, idi bun ibodõf ado, ayag idi bun abodõf nigin.”