13
Agef fen, gogour odug maaĩ yerin ifaren.
Gaar Kuĩ Maaĩ Namenem Ulõ Yesin
Age fe di, aya gaar kuĩ taka maaĩ namenem ulõ yeis mog, ailen. Ĩ karat ten ado, mudur sewen ado fen, ĩ yogon karat ten bun teter adodo fen, mudur ganan bun Negur kono fiya nẽ yana ado. Gaar kuĩ aya ailen are lepat* gen, anĩ ere, yogon ye are bea nẽ ye gegen, agef fen, awa laion nẽ gen. Gogour odug yogon megeir, yogon king nẽ sia ado, totol odug, gaar kuĩ ifenen. Gaar kuĩ nẽ mudur taka are dũ di, laa fou fenẽ gen yenen, anĩ ere, dũ di, laa fou fenẽ gen yenen are baban biya len. Teneub ganan terẽ de fen, gaar kuĩ dõ difen. Tamo idi gogour odug yana dalesen, ere nigin, ĩ gaar kuĩ megeir ifenen. Age de fen, idi gaar kuĩg yana dales fen, diron, “Aim anĩ gaar kuĩ gen? Aim anĩ ĩ ado kusĩ yalesauf?”
Gaar kuĩ ĩ, yogo seli kulõ fiya nẽ od ado Negur nigin kono fiya nẽ od wogõ youf nigin sigor ifen ken, foti-tu ogõ bun kabĩ yalouf nigin megeir ifenen. Gaar kuĩ ĩ Negur kono fiyẽf nigin, Negur yana, Negur nẽ ibodõya modoũ ado, idi saa ilun dibodok anidi bun bou yũya od wogõ youf nigin awa kamen. Gaar kuĩ ĩ, Negur nẽ tamo kayau geid kusĩ de fen, idi wal fediyouf nigin megeir ifenen. Agef fen, ĩ, ibor ganan, tamo kayau ganan, od fire fire ganan ado, teneub ganan nẽ mudur ibodõf nigin megeir ifenen. Tenebur dibodok anidi ganan gaar kuĩ yana dalesauf, are idi, saa teneub ado kare fen sain bunem isi sain enei bun, idi yeneid Sipsip Naal dukesin anĩ nẽ mata ibodõya nẽ buk bun to itoton anidim age difouf.
Taka ĩ weder adouf, utornẽg len, ĩ karĩ youf.
10 Taka ĩ kalabus bun ileya nigin igirnẽf,
ĩ kalabus bun ilauf.
Taka ĩ dimig nem dukesiyouf nigin igirnẽf,
dimig nem ĩ dukesiyouf.
Enei wõ youf sain bun, Negur nẽ tamo kayau feseya sã totol difar fen, momoiya kafĩ difel dirouwauf.
Gaar Kuĩ Teneb Bunem Ulõ Yesen
11 Anĩ bure fele di, gaar kuĩ taka teneburem ulõ yeis mog, ailen. Ĩ sipsip naal gen karat uru ado, anĩ ere, ĩ gogour odug gen wogõ yedig. 12 Ĩ gaar kuĩ uyulil ulõ yesin anĩ lof mog, yogon megeir ganan yale fen, kabĩ yalen. Agef fen, ĩ, teneub ado idi tenebur difaref anidi ganan, gaar kuĩ uyulil ulõ yesin, are dũ di, laa fou fenẽ gen yenen anĩ baban biya len, ĩ yana dalesauf nigin nugo fedin. 13 Agef fen, ĩ uris memelik odug inodin, ĩ tamo kayau lo de mog, age fe di, yã saa ilunem tenebur isin anĩg age fen. 14 Ĩ gaar kuĩ uyulil ulõ yesin anĩ lof mog, megeir yale fen, memelik inodin nigin, ĩ tenebur difaref anidi idegnẽdin. Ĩ, gaar kuĩ, are dimig nem dũ di, baban biya len anĩ yana dalesauf nigin, idi anĩ nẽ malakanon dinouf nigin irokenẽdin. 15 Ĩ gaar kuĩ uyulil ulõ yesin anĩ malakanon mata ifenẽya nẽ megeir ifenen, anĩ bunem, malakanon are sã wogõ yen, ĩ age fe di, idi malakanon anĩ yana yaleseya ditoron anidi ganan didenkesin. 16 Gaar kuĩ dumen ulõ yesin are, tamo kayau ganan, nanaal ado odudug, safina ado ado maleg, kafĩ fiya sã tamo ado ferfer, uris taka imeid biyalẽ be, demeid bun dalouf nigin nugo fedin. 17 Age fe di, aibem taka to na yale fen, to na sur fouf, ĩ gaar kuĩ nẽ uris adouf anĩ dogol, uris are gaar kuĩ nẽ yana be, yogo yana nẽ namba.
18 Kisi biya adouf are, enei keleĩ youf. Are taka ĩ karĩya biya adouf, ĩ utornẽg len, gaar kuĩ nẽ namba iwesauf, ere nigin, namba are tamo nẽ. In namba are 666.
* 13:2 Lepat are fus kuĩ odug gen.