16
Yesuyen alya bereya Yerusalem haŋ goyen faraŋ yurd yurd niŋ mere
Be, Al Kuruŋyen alya bereya faraŋ yurtek yeŋ hora gabu ird ird niŋ gusuŋaŋ niraŋ goke wol heŋ momoŋ direŋ tihim. Ne beleŋ Galesia naŋare niŋ Yesuyen alya bereya goyen gwaha gwaha tinayiŋ yinmeke tiyamiŋ gwahade goyen po, deŋ wor mata gwahade po tinayiŋ. Niŋgeb meteŋ teŋ gote muruŋgem hora yadeb kura pota yirde Sandemiŋ Sandemiŋ yawaŋ gabu yirde hinayiŋ. Hora kuruŋ teŋ haŋ marbe kuruŋ pota yirde hinayiŋ, munaŋ hora dirŋeŋ yade haŋ marbe dirŋeŋ pota yirde yawaŋ gabu yirde hinayiŋ. Gogab deŋ hitte kumeke goyare po gab hora gabu yirniŋ yirniŋ ma teŋ hinayiŋ. Be, ne kuŋ forok yemekeb Yerusalem niŋ sios yuntek hora goyen yeŋ beleŋ ga yukuŋ yunnayiŋ yeŋ al kura yawarnayiŋ. Irkeb ne beleŋ mel gobe al gwahade yeŋ Yerusalem mar niŋ asaŋ kayeŋ goyen manaŋ yunmeke gab teŋ kunayiŋ. Irde ne wor mel goya tumŋaŋ kutek gobe miŋ miŋyaŋ kenem neya tumŋaŋ kutek.
Korin kuŋ kuŋ niŋ tagalyiŋ
Be, nebe Masedonia naŋa beleŋ kuŋ kuŋ niŋ dufay heŋ himyen geb, bana gore mat kuŋ kuŋ gab deŋ hitte kweŋ. Kuŋ deŋya ulyaŋde yara hiniŋ yeŋ nurde hime. Irde meŋe huwarde naŋa buluŋ hiyyeŋ nalure goyen manaŋ gor po heŋ wet yeŋ nurde hime. Go kamere gab goŋ kura kwe yeŋ nureŋ goyen faraŋ nurke kweŋ. Gobe duliŋ kuŋ denmaŋ kuŋ kuŋ niŋ ma nirde hikeb gago dineŋ hime. Doyaŋ Al Kuruŋyen dufay kenem deŋya ulyaŋde yara hitek yeŋ nurde hime. 8-9 Goyenpoga Efesus taunde garbe Al Kuruŋyen meteŋ kuruŋ keŋkela meteŋ titek goyen forok yeŋ hi geb, gar heŋ meteŋ teŋ Pentekos nalu heke gab deŋ hitte kweŋ. Garbe al budam Al Kuruŋyen mere fudinde yeŋ nurde haŋ. Goyenbe budambe asogo nirde haŋ.
10 Be, Timotibe deŋ hitte kuyeŋ. Niŋgeb deŋ beleŋ keŋkela faraŋ urde hikeb deŋya heŋ heŋ ge kafura ma hiyyeŋ. Yeŋ wor ne teŋ hime yara Doyaŋ Al Kuruŋyen meteŋ teŋ kuŋ hi. 11 Niŋgeb palap po irde hinayiŋ. Irde yeŋ beleŋ ne hitte mulgaŋ heŋ waŋ waŋ nalurebe hantiŋ yerde uneŋ guram irde tareŋ irdeb tubul tike biŋ kamkeya wayyeŋ. Nebe Timoti goyen gor niŋ Yesu nurd untiŋ mar kura goya wanayiŋ yeŋ doyaŋ heŋ hime.
12 Be, kadne Apolosbe kadomya deŋ hitte kunayiŋ yeŋ ineŋ tebaŋ irde himyen gega, kutek ma irde hiyen. Goyenbe kutek nalu kura forok yeke gab kuyeŋ.
13 Be, deŋbe keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Irde Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurdeya hinayiŋ. Irde kafura ma heŋ tareŋ po heŋ hinayiŋ. 14 Irde meteŋ teŋ hinayiŋ kuruŋ gobe bitiŋde hugiŋeŋ al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ nurd nurd dufay goyen hikeya ga meteŋ teŋ hinayiŋ.
15 Be, deŋbe Akaia naŋa bana goŋ niŋ albe Stefanasya yeŋya haŋyen marya gore wa Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irdeb Al Kuruŋyen alya bereya hoyaŋ faraŋ yurd yurd meteŋ goyen tiniŋ yeŋ nurde meteŋ teŋ haŋyen gobe nurde haŋ gogo. Niŋgeb, kadne yago, deŋbe 16 mel goyen tumŋaŋ palap yirde hinayiŋ. Irde al kura yeŋ meteŋ teŋ haŋyen gwahade meteŋ teŋ hike yeneŋbe go wor palap yirde hinayiŋ. 17 Nebe Stefanasya Fotunatusyabe Akaikusya wake neya hite goke amaŋeŋ nurde hime. Deŋ denmewoŋ wor po yeŋ nurde himyen goyenpoga, mel ga waŋ forok yekeb tumŋaŋ denhem yara nurdeb amaŋ heŋ hime. 18 Yeŋbe deŋya heŋ faraŋ durde hike bitiŋ kamke hinhan gwahade goyen po, waŋ gar ne wor gwahade po nirde haŋ. Niŋgeb deŋbe al gwahade goyen palap yirde hinayiŋ.
Mere funaŋ
19 Be, Esia* naŋa bana niŋ sios neya hite mar beleŋ deŋ ge dufay heŋ haŋ goyen momoŋ yirayiŋ ninkeb gago dineŋ hime. Irde Akwilaya berem Prisilayabe yamiŋde gabu irde Doyaŋ Al Kuruŋ doloŋ irde haŋ marya beleŋ wor deŋ ge ug po dufay heŋ haŋ geb, gago bebak dirde hime. 20 Irde Yesu nurd untiŋ mar hoyaŋ gar haŋ wor tumŋaŋ deŋ ge dufay heŋ haŋ geb, gago momoŋ dirde hime. Deŋbe kadom gargar gird teŋ heŋyabe bitiŋ bana mat fudinde wor po kadom gargar girde teŋ hinayiŋ. Gobe Al Kuruŋ diliŋde wukkek wor po geb.
21 Be, funaŋbe nigeŋ hanner wor po deŋne gahade kaŋ asaŋ ga pasi ireŋ tihim – POL.
22 Be, al kura Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ ma nurd uneŋ haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ karan yurke buluŋ wor po henayiŋ. Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ, araŋeŋ wayayiŋ!
23 Be, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirwoŋ yeŋ nurde hime.
24 Neya deŋyabe Yesu Kristuya tumŋaŋ hite geb, deŋ ge amaŋeŋ wor po nurd duneŋ hime. Fudinde wor po. Gogo po.
* 16:19 Esia naŋa gobe gayenter niŋ Esia naŋa kuruŋ goke ma yitiŋ. Gayenterbe Turki ineŋ haŋyen.