4
Al Kuruŋ beleŋ amaŋeŋ nurtek mata po teŋ hinayiŋ
Niŋgeb, kadne yago, deŋ mata gwahade teŋ hike Al Kuruŋ beleŋ igiŋ dinyeŋ yeŋ saba dirde hinhet. Irkeb gayenter wor gama irde haŋ. Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋ Yesuya heŋ kadtiŋ yago hitiŋ hite gare matatiŋ igiŋ goyen kuŋ kuruŋ heŋ hiyeŋ yeŋ gago gusuŋaŋ dirde tebaŋ dirde hite. Deŋbe gwaha gwaha teŋ hinayiŋ yeŋ neŋ beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋyen tareŋde saba dirde hinhet goyen nurde haŋ.
Saba goyen gama irde mata teŋ Al Kuruŋ diliŋde wukkek heŋ heŋ gobe Al Kuruŋyen dufay geb, alya bereya leplep mata ma teŋ hinayiŋ. Irde deŋ duŋkureŋ duŋkureŋ ultiŋ po amaŋ hetek mata buluŋ teŋ teŋ belŋeŋ pet teŋ hinayiŋ, irde Al Kuruŋ diliŋde wukkek al hoyaŋ wor deneŋ palap dirtek mata teŋ teŋ niŋ tuŋaŋ urde hinayiŋ. Al Kuruŋ niŋ ma nurde megen niŋ mata po gama irde haŋ mar beleŋ biŋ harke go po gama irde haŋyen yara ma teŋ hinayiŋ. Niŋgeb al kura mata gwahade goyenter kadomde berem leplep irde kadom buluŋ ma iryeŋ. Gwaha tinayiŋbe bikkeŋ neŋ beleŋ saba dirde hayhay dirde hinhet gwahade goyen po, Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋtiŋ goke buluŋ wor po diryeŋ. Gobe Al Kuruŋbe mata buluŋ teŋ hinayiŋ yeŋ hoy dirtiŋeŋbe mata igiŋ Al Kuruŋ diliŋde wukkek goyen teŋ hinayiŋ yeŋ hoy diryiŋ geb, gogo mata buluŋtiŋ goke buluŋ wor po diryeŋ. Niŋgeb saba gayen al kura gama ma irde hi al gobe alyen saba pel irhem usi teŋbe Al Kuruŋ, Holi Spirit dunyiŋ al gote saba goyen pel irde hi.
Be, deŋbe bitiŋde mat kadom amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ saba dirtiŋ geb, goke asaŋde gar sopte ma momoŋ dirtek yeŋ nurde hite. 10 Irde fudinde wor po deŋbe kadtiŋ yago Yesuyen alya bereya Masedonia naŋa bana haŋ kuruŋ goyen goke bitiŋde mat amaŋeŋ nurde faraŋ yurde haŋyen. Niŋgeb, kadne yago, matatiŋ gobe gwahade po teŋ hinayiŋ. Irkeb kuŋ kuruŋ hiyyeŋ yeŋ gago dineŋ tebaŋ dirde hite.
11 Irde dintiriŋ gwahade po, keŋkela heŋ hiburŋeŋ ma hinayiŋ. Irde det kura deŋya deŋya moŋ goyen goke tonaŋtiŋ hilwa ma yirde hinayiŋ. Irde kumhaka heŋ al haniŋ doyaŋ po ma hinayiŋ. Dindikeŋ ge nurde meteŋ teŋ hinayiŋ. 12 Gogab Yesuyen alya bereya moŋ siŋare haŋ mar beleŋ deneŋbe palap dirde hinayiŋ. Irde det kuraŋ nurde al hoyaŋ hitte faraŋ niŋ ma naŋkeneŋ hinayiŋ.
Al kamtiŋ gobe kame huwarnayiŋ geb goke buluŋ wor po ma nurde hinayiŋ
13-14 Be, kadne yago, neŋbe fudinde Yesube kamyiŋde mat huwaryiŋ yeŋ nurde hite. Niŋgeb gwahade goyen po yeŋ ge dufaymiŋ saŋiŋ irde kamtiŋ mar goyen Al Kuruŋ beleŋ Yesu wayyeŋ nalureb yisaŋ hiyyeŋ yeŋ nurde hite. Niŋgeb al kamtiŋ mar goke yitiŋ mere fudinde goyen deŋ beleŋ nurde bebak tiwoŋ yeŋ nurde hite. Gogab Al Kuruŋ niŋ ma nurde haŋ mar beleŋ al kamtiŋ gobe epte ma huwarnayiŋ yeŋ nurde al kamtiŋ goke buniŋeŋ nurde eseŋ haŋyen gwahade ma teŋ hinayiŋ. 15-17 Be, al kamtiŋde mat huwarnayiŋ goke Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ yiŋgeŋ mohoŋde yiriŋ goyen momoŋ dirniŋ tihit. Doyaŋ Al Kuruŋbe Al Kuruŋyen gasuŋde mat mulgaŋ heŋ katyeŋ goyarebe al kamtiŋ goyen kuware, “Huwarnaŋ!” yinyeŋ. Irkeb Al Kuruŋyen miyoŋ gote kuruŋmiŋ beleŋ wor gwahade po yinyeŋ. Irkeb Al Kuruŋyen bigul mere tiyyeŋ. Irkeb al Yesu Kristu nurd uneŋ ga kamtiŋ mar go wa huwarnayiŋ. Go kamereb mel goya Yesu Kristuyen alya bereya diliŋ gergeŋ hinayiŋ goya tumŋaŋ Al Kuruŋyen tareŋ beleŋ yade hurkukeb naŋa kota kigariŋkiŋ faykek hende hurkuŋ Doyaŋ Al Kuruŋ tupi tinayiŋ. Gwaha teŋ gab yeŋya hugiŋeŋ hinayiŋ. Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋ wayyeŋ goyenter al diliŋ gergeŋ hinayiŋ marbe igiŋ hinayiŋ munaŋ bikkeŋ kamtiŋ marbe igiŋ ma hinayiŋ yeŋ ma nurde hinayiŋ. 18 Niŋgeb mere gayen dindigeŋ uliŋ kadom momoŋ gird teŋbe tareŋ heŋ heŋ ge kadom faraŋ gurd teŋ hinayiŋ. Gogab kuratiŋ kura kamkeb hugiŋeŋ dubul tiya yeŋ buniŋeŋ ma nurde hinayiŋ.