5
Be, pris buda gote kuruŋmiŋ heŋ haŋyen kuruŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ Israel mar niŋ teŋ pris buda bana goŋ niŋ al kura basiŋa yirde hikeb yeŋ ge meteŋ teŋ haŋyen. Meteŋ gobe yeŋ beleŋ ga tonaŋ heŋ Al Kuruŋyen ya balem bana hurkuŋ Al Kuruŋ hitte det galak irde, almet mata buluŋ halde halde niŋ dapŋa gasa yirde Al Kuruŋ niŋ kumga teŋ haŋyen. Pris buda gote kuruŋmiŋ wor megen niŋ al, mata buluŋde igiŋ kattek ala po haŋ geb, buluŋ tihit yeŋ ma nurdeya mata buluŋ teŋ haŋ mar goyen yeŋ beleŋ kwep kwep ma yirde bekkeŋde mere yirtek po hinayiŋ. Goke teŋbe al hoyaŋde mata buluŋ halde halde niŋ po ma Al Kuruŋ dapŋa kumga teŋ galak irde haŋyen. Yiŋgeŋde mata buluŋ niŋ manaŋ nurde gwaha teŋ haŋyen.
Be, al kura deŋne yaŋ hewe yeŋ epte ma pris buda gote kuruŋmiŋ hiyyeŋ. Yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ Aron basiŋa iryiŋ gwahade goyen po irke gab pris buda gote kuruŋmiŋ hiyyeŋ. Niŋgeb Yesu Kristu wor yiŋgeŋ deŋne turŋuŋ yaŋ hewe yeŋ pris buda gote kuruŋmiŋ ma hiriŋ. Gwahade yarabe yeŋ ge amaŋeŋ nurdeb, “Gebe Urne wor po haha. Irke haŋkabe nebe Adoge wor po hihim,” yiriŋ al Al Kuruŋ goreb pris buda gote kuruŋmiŋ iryiŋ. Irdeb meremiŋ kurar kurabe, “Gebe Melkisedekyen miŋde niŋ al heŋbe hugiŋeŋ pris hayiŋ,” inyiŋ.
Be, Yesube gwahade geb, megen gar hinhinyabe alya bereya niŋ buniŋeŋ nurde eseŋ heŋya Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinhin. Yeŋbe Al Kuruŋ palap irde meremiŋ gama irde hinhin geb, gusuŋaŋmiŋ goyen wol hiriŋ. Al Kuruŋbe Yesu go kamde kamde mata fole irtek tareŋ igiŋ untek hinhin.
Be, Yesube Al Kuruŋ Urmiŋ gega, kanduk kurayen kurayen yeneŋ hinhinde gor matbe Naniŋde mere nurde gama ird ird matabe gahade yeŋ bebak tiyyiŋ. Gwaha matbe Naniŋde mere gama ird ird mata goyen kura muŋ soŋ ma hiriŋ. Keŋkela wor po gama iryiŋ. Niŋgeb alya bereya meremiŋ gama irde haŋ mar goyen tumŋaŋ yumulgaŋ tike Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ gote miŋ al hiriŋ. 10 Irkeb Al Kuruŋ beleŋ Melkisedekyen miŋde niŋ al irdeb pris buda gote kuruŋmiŋ iryiŋ.
Dufaytiŋbe diriŋ kalak yara ma henayiŋ
11 Be, Yesu beleŋ Melkisedekyen miŋde niŋ al heŋ pris buda gote kuruŋmiŋ hiriŋ goke momoŋ dirtek mere gobe budam po haŋ. Goyenbe deŋbe araŋ ma bebak teŋ haŋ geb, mere dird dird gobe meteŋeŋ wor po.
12 Deŋbe Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ, irde dama ulyaŋde kutiŋ geb, gaha naŋabe al hoyaŋ saba yird yird mar hewoŋ. Goyenbe Al Kuruŋyen mere tiŋeŋya nuramiŋ go gwahade po, al beleŋ po ga saba dirtek haŋ. Niŋgeb deŋbe diriŋ kalak mamu po nene biŋge saŋiŋ ma nene haŋyen go gwahade yara haŋ. 13 Al gwahade kura saba tiŋeŋya nuramiŋ goyen po nurde haŋ marbe diriŋ besare niŋ mamu po nene haŋ go gwahade goyen. Niŋgeb mata damiŋbe Al Kuruŋ diliŋde huwak goyen keŋkela ma bebak teŋ haŋyen. 14 Munaŋ Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde tareŋ po haŋ mar gote sababe al parguwakyen biŋge tareŋ go gwahade goyen. Niŋgeb al gwahade gobe saba goyen nurde gama irde gab mata igiŋya buluŋya keŋkela yeneŋ bebak teŋ mata igiŋ teŋ teŋ niŋ po kurut yeŋ haŋyen.