3
Fudinde wor po, Adoniniŋbe neŋ gayen gake bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hiyen. Irde gwahade nurde duneŋ hiyen gobe kuruŋ wor po geb, diriŋne weŋ dineŋ hiyen. Fudinde, neŋbe yende dirŋeŋ weŋ! Goyenbe megen niŋ mar beleŋ neŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hitiŋ goyen bebak ma teŋ haŋ. Mel gobe Al Kuruŋ ma nurde uneŋ haŋ geb, gogo deneŋ bebak ma teŋ haŋ. Kadne yago, neŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ. Gega gayenterbe kame dahade hetek gobe ma nurde hite. Goyenbe Yesu Kristu wake gab yeŋbe dahade hi goyen kentek geb, neŋ wor yeŋ yara hetek gobe nurde hite. Niŋgeb al kura kame gwahade hitek yeŋ nurde goke doyaŋ heŋ haŋ marbe Yesu gobe mata buluŋ miŋmoŋ wukkeŋ hi gwahade po, mel goyen wor mata buluŋ ma teŋ Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ po hinayiŋ.
Be, mata buluŋbe Al Kuruŋyen saba pel ird ird mata. Niŋgeb al kura mata buluŋ tiyyeŋ al gobe Al Kuruŋyen saba pel iryeŋ. Goyenbe Yesu beleŋ nende mata buluŋ yad siŋa yireŋ yeŋ wayyiŋ goyen deŋbe nurde haŋ gogo. Fudinde, yeŋbe mata buluŋ miŋmoŋ wor po. Niŋgeb al kura yeŋya haŋ marbe mata buluŋ teŋ tebaŋ ma teŋ haŋyen. Munaŋ al kura gwaha teŋ haŋ marbe Yesube al gwahade yeŋ bebak ma teŋ haŋ irde yeŋ ma nurde uneŋ haŋ mar.
Niŋgeb, diriŋne yago, al hoyaŋ beleŋ mata buluŋde dukunak geb, keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Al kura mata huwak po teŋ hi al gobe Yesu Kristu al huwak gwahade goyen po, yeŋ wor Al Kuruŋ diliŋdebe al huwak. Munaŋ Satan gobe megeŋya naŋkiŋya ma forok yekeya mata buluŋ miŋ uryiŋ al geb, al kura mata buluŋ teŋ hi al gobe Uŋgura gote diriŋ. Al Kuruŋ Urmiŋ megen gar katyiŋ gobe Uŋgurayen meteŋ buluŋ goyen isikame yeŋbe gogo katyiŋ. Niŋgeb al kura Al Kuruŋyen diriŋ hitiŋ al gobe Naniŋde dari igiŋ goyen miŋyaŋ hi geb, mata buluŋ kuyiŋ kuyiŋ ma teŋ hiyeŋ. Al gobe Al Kuruŋyen diriŋ geb, epte ma gwaha teŋ hiyeŋ. 10 Niŋgeb al kurate mata keneŋbe al gobe Al Kuruŋyen diriŋ ma Uŋgurayen diriŋ goyen bebak teŋ hityen. Mata gobe gahade: al kura Al Kuruŋ diliŋde mata huwak moŋ goyen teŋ hi al gobe Al Kuruŋyen diriŋ moŋ, irde kadom niŋ amaŋeŋ ma nurde hi al go wor Al Kuruŋyen diriŋ moŋ.
Kadtiŋ yagoya kadom amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ
11 Be, deŋ beleŋ haŋkapya wor po Yesu gama irde Al Kuruŋyen mere nuramiŋ gobe gahade: kadniniŋ yagoya kadom amaŋeŋ nurde guneŋ teŋ hitek. 12 Niŋgeb deŋbe Kein yara ma henayiŋ. Yeŋbe Satan yufuk bana hinhin geb, kuliŋ yende gogo mayke kamyiŋ. Goyenbe da misiŋde kuliŋ mayke kamyiŋ? Gobe Al Kuruŋ diliŋde Keinyen matabe buluŋ wor po, munaŋ kuliŋdebe huwak geb, kuliŋ niŋ igiŋ ma nurdeb gogo mayke kamyiŋ.
13 Niŋgeb, kadne yago, megen niŋ mar beleŋ igiŋ ma deneŋ haram dirkeb goke hurkuŋkat ma tinayiŋ. 14 Neŋbe kadniniŋ yago niŋ amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hite. Niŋgeb kamde kamde tareŋ goyen fole irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek yeŋ nurde hite. Niŋgeb al kura kadom niŋ amaŋeŋ ma nurde hi al gobe Al Kuruŋyen diliŋde al kamtiŋ hi. 15 Irde al kura kadom niŋ igiŋ ma nurde haram irde hi al gobe al gasa yirke kamde kamde al yara. Niŋgeb al gwahade gobe epte ma Al Kuruŋya hugiŋeŋ hiriryeŋ gobe nurde haŋ gogo.
16 Munaŋ Yesu Kristube neŋ ge teŋ yiŋgeŋ ge ma nurde kamyiŋ. Niŋgeb mata tiyyiŋ goreb kadniniŋ ge amaŋeŋ nurtek belŋeŋ goyen dikala dirde hi. Goke teŋbe neŋ wor kadniniŋ ge amaŋeŋ nurdeb igiŋ yeŋ ge teŋ kamtek. 17 Goyenbe al kura samuŋ miŋyaŋ gore kadom kura det niŋ amu heŋ hi goyen kura kinyeŋ gega, buniŋeŋ ma nurde unyeŋbe dahadem, “Nebe Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ nurde uneŋ hime,” yiyyeŋ? Epte moŋ. 18 Niŋgeb, diriŋne yago, mohoŋniniŋde mat po kadniniŋ yagoŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ hite ma yeŋ hitek. Gwaha titŋeŋbe bininiŋde mat fudinde wor po faraŋ yurde hitek. 19-20 Gwaha titekbe neŋbe Al Kuruŋyen mere fudinde goyen po gama irde hite yeŋ nurtek. Munaŋ mata kuraŋ nurde buluŋ titiŋ yeŋ bininiŋde mat goke po kandukŋeŋ nurde hityen gobe dufayniniŋbe wukkeŋ moŋ geb, gogo gwaha teŋ hityen. Gega Al Kuruŋyen dufaybe nende folek, irde neŋ ge keŋkela wor po nurde hi geb, neŋ beleŋ kandukŋeŋ nurtek mata goke beararŋeŋ ma nurde duneŋ hiyen. Niŋgeb Al Kuruŋya heŋ yeŋya mere teŋ teŋ niŋ kafura ma heŋ hite gago.
21 Be, kadne yago, Al Kuruŋbe gwahade po mataniniŋ ge mali ma dineŋ teŋ hiyen. Niŋgeb neŋbe meremiŋ po gama irde mataniniŋ ge kandukŋeŋ ma nurdeb Al Kuruŋya mere teŋ teŋ niŋ kafura ma heŋ hityen. 22 Irdeb det kuraŋ nurde gusuŋaŋ irde hityen kuruŋ gobe tumŋaŋ duneŋ hiyen. Neŋbe meremiŋ po gama irde mata kura yeŋ beleŋ amaŋ hetek goyen po teŋ hityen geb, gogo det kuraŋ gusuŋaŋ irtekeb det gobe tumŋaŋ duneŋ hiyen. 23 Be, sabamiŋ kuruŋ gote miŋ wor pobe gahade: Yesu Kristube Al Kuruŋ Urmiŋ gobe fudinde yeŋ nurtek, irde Yesu beleŋ yiriŋ gwahade po, kadniniŋ yagoŋ amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hitek. 24 Al kura sabamiŋ goyen gama irde mata teŋ haŋ marbe yeŋya haŋ, irke yeŋ wor mel goya haŋ. Munaŋ Yesu neŋya hite gobe Holi Spirit Al Kuruŋ beleŋ duntiŋ gore bebak dirkeb nurde hite.