2
Yesu kawaŋ hiriŋ nalu
Be, goyarebe Ogastus beleŋ Roma gabmanyen doyaŋ al kuruŋ Sisar hinhin. Be, al gore meteŋ marmiŋ gaha yinyiŋ: “Ne beleŋ naŋa doyaŋ yirde hime bana kuruŋ goyen alya bereya deŋem yawarnayiŋ. Irke gab teksbe dahade forok yiyyeŋ yeŋ nurtek,” yinyiŋ. Be, Al kapyaŋ heŋ heŋ mata gobe tiŋeŋ gogo po ga tiyamiŋ. Goyareb Kwiriniusbe Siria naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ hikeya al kapyaŋ heŋ heŋ mata goyen forok yiriŋ. Irkeb Roma gabman beleŋ naŋa doyaŋ yirde hinhin bana goŋ niŋ mar gobe taunmiŋyaŋ taunmiŋyaŋ deŋniniŋ yirniŋ yeŋ kwamiŋ. Niŋgeb Yosepbe Galili naŋare niŋ taun Nasaret matbe Yudia naŋare niŋ taun Betlehem kuriŋ. Yeŋbe Dewityen miŋde niŋ al niŋgeb, Dewityen taun Betlehem ineŋ haŋyende gor kuriŋ. Mariabe Yosep mekerd unamiŋ geb, tumŋaŋ deŋdere yerye yeŋ kwaryum. Goyen nalureb Maria go diriŋ kawaŋ kertek binde hiriŋ. Betlehem gor hikeyabe diriŋ fulgaŋ hiriŋ. Gorbe ya kura al gisaw niŋ waŋ damu teŋ ferd ferd ya goyen makiŋ heŋ tukamiŋ. Niŋgeb gor kura heŋ diriŋ kawaŋ kertek moŋ hiriŋ. Irkeb al waŋ ya damu teŋ ferd ferd ya kura gote yufuk bana, dapŋa yerde haŋyen gasuŋde gor kuŋ urmiŋ mataliŋ kawaŋ kiryiŋ. Irdeb sope irde teŋ amil po mala tiyyiŋ. Irde teŋbe dapŋa beleŋ yamuŋ nene haŋyen koroŋ yara kuruŋ goyen bana goŋ tubulŋaŋ tike hinhin.
Sipsip doyaŋ mar beleŋ Yesu kawaŋ hiriŋ goyen nuramiŋ
Yesu kawaŋ hiriŋ goyen wawuŋbe sipsip doyaŋ mar kura sipsipmiŋ taun siŋare doyaŋ yirde haŋyen gwahade teŋ hinhan. Irke Al Kuruŋyen miyoŋ yeŋ hitte forok yeke Doyaŋ Al Kuruŋyen saŋiŋ turŋuŋ yaŋ goyen hulsi yara heŋ naŋa timiytiŋeŋ teŋ milgu yiryiŋ. Irkeb kafura wor po hamiŋ. 10 Gega Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ, “Kafura heŋ ma yo. Nebe mere igiŋ megen niŋ mar beleŋ nurde amaŋ hetek mere goyen momoŋ direŋ tihim geb. 11 Haŋkabe deŋ gayen Al Kuruŋ hitte Dumulgaŋ teŋ teŋ Al goyen Dewityen taun Betlehem gor kawaŋ hihi. Yeŋbe Mesaia, Doyaŋ Al Kuruŋ. 12 Niŋgeb diriŋ go kinniŋ yeŋ kuŋbe amil po mala titiŋ dapŋa beleŋ yamuŋ nen haŋyen koroŋ yara kuruŋ bana goŋ hike keneŋ gab mere momoŋ dira gobe gago yeŋ nurnayiŋ,” yinyiŋ. 13 Gwaha yinkeb goyare po Al Kuruŋyen miyoŋ budam wor po forok yeŋ kadom goya heŋbe Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ nurde turuŋ irde,
14 “Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po go gab turuŋ irde isoka irniŋ.
Munaŋ megen niŋ mar Al Kuruŋ beleŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ hi gobe biŋ kamke ga hinayiŋ,” yamiŋ.
15 Al Kuruŋyen miyoŋ go gwaha teŋbe yubul teŋ Al Kuruŋ hitte mulgaŋ hamiŋ. Irkeb sipsip doyaŋ mar goreb, “Betlehem kuniŋ. Irde Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mere dira go kuŋ kinniŋ,” yamiŋ. 16 Irdeb araŋ po Betlehem kuŋbe Yosepya Mariaya yenamiŋ. Diriŋ haŋkapok gobe dapŋa beleŋ yamuŋ nen haŋyen koroŋ yara kuruŋ bana goŋ hike kenamiŋ. 17 Keneŋbe diriŋ goke Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ yinyiŋ goyen taunde gor niŋ al hoyaŋ wor momoŋ yirde tukamiŋ. 18 Irkeb mel gote mere go nurdeb hurkuŋkat tiyamiŋ. 19 Munaŋ Mariabe sipsip doyaŋ mar beleŋ mere tiyamiŋ kuruŋ goyen teŋ biŋde kerde goke hugiŋeŋ dufay heŋ hinhin. 20 Be, sipsip doyaŋ mar go kuŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ yinyiŋ gwahade po kenamiŋ geb, mulgaŋ heŋ heŋyabe Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ nurde deŋem turŋuŋ yaŋ irde kasor irdya irdya kwamiŋ.
Yesu go Al Kuruŋ niŋ unaryum
21 Be, kawaŋ hiriŋde mat kuŋ naŋkahal 8 heke Yuda marte tikulare guba yeŋ uneŋ deŋembe Yesu inaryum. Deŋe gobe Yesu goyen miliŋ biŋde ma forok yekeya Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ deŋe urde unyiŋ. 22-23 Be, Maria go diriŋ kawaŋ kiryiŋ goyen kuŋ ig uliŋ titek hekeb Moseyen saba gama irde wuk yeŋ yeŋ mata* tiye yeŋbe Yerusalem kwaryum. Goya goyenbe Al Kuruŋyen saba asaŋdebe, “Al diriŋ mataliŋbe ne niŋ nuneŋ hinayiŋ,” yiriŋ geb, go po gama irye yeŋ Yesu manaŋ teŋ kwaryum. 24 Ire uŋya gobe Moseyen saba gama irdeb Maria ig uliŋ teŋ teŋ ge teŋbe kalyiŋgi irawa gwahade kura yukuŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar yunyeke kumga tinayiŋ yeŋbe Yerusalem kwaryum.
25 Be, Yerusalem gorbe al salanŋeŋ kura hinhin. Deŋembe Simeon. Yeŋbe Al Kuruŋ diliŋde al huwak po heŋ Al Kuruŋyen mata keŋkela gama irde hinhin. Yeŋbe Holi Spirit ketal urtiŋ hiyen. Simeonbe Israel mar kanduk bana haŋ goyen daha naŋa gab Al Kuruŋ beleŋ faraŋ yuryeŋ yeŋ doyaŋ heŋ hinhin. 26 Yeŋbe Holi Spirit beleŋ hakot, “Gebe delge hikeya po Al Kuruŋyen Mesaia forok yeke kenayiŋ,” inyiŋ. 27 Niŋgeb ire uŋya gore Moseyen saba gama irde gwaha gwaha tinayiŋ yitiŋ goyen tiyye yeŋ Yesu teŋ Al Kuruŋyen ya balemde kwaryum goya goyenbe Holi Spirit beleŋ al goyen bul irde Al Kuruŋyen ya balemde tukuriŋ. Be, ire uŋya go yare gor wakeb 28 Simeon beleŋ diriŋ go teŋ besa irde amaŋeŋ nurde Al Kuruŋ turuŋ irde gaha yiriŋ:
29-30 “Doyaŋ Al Kuruŋ, gere alya bereya Yumulgaŋ teŋ teŋ Al niŋ ninariŋ gob haŋka gago delner kenhem.
Niŋgeb Israel mar niŋ kandukŋeŋ nurde himyen gobe hipirkeŋ nurhem geb, ninariŋ gwahade po igiŋ kameŋ.
31 Al gabe megen niŋ alya bereya beleŋ tumŋaŋ diliŋde kennayiŋ yeŋ forok iraŋ.
32 Yeŋbe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ goyen Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ beleŋ goyen yikala yirde hiyeŋ.
Irde yeŋ beleŋ gere al kudiŋeŋ Israel mar hitte mat forok yitiŋ goke al hoyaŋ beleŋ Israel mar deŋem turŋuŋ yaŋ yirde hinayiŋ,” yiriŋ.
33 Be, Simeon beleŋ Yesu niŋ mere tiyyiŋ go nurdeb ire uŋya gobe dinoŋ kok yaryum. 34 Irdeb ire uŋya goyab urmiŋya goyen Simeon beleŋ guram yirde tareŋ yirdeb Yesu miliŋ Mariabe gaha inyiŋ: “Yuda mar budambe diriŋ gare yirke saŋiŋ henayiŋ. Munaŋ kurabe buluŋ nurde katnayiŋ. Yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ teŋ kerke wayuŋ goyen al budam igiŋ ma nurde unnayiŋ. 35 Yeŋ beleŋbe alyen dufay banare niŋ goyen yade kawan yiryeŋ. Irkeb goyen goke daha wet kura irnayiŋ goreb bubulkuŋge tutma tike bege misiŋ kuruŋ wor po katayiŋ,” inyiŋ.
36 Be, goya goyenbe Asa mar biriŋ kura deŋembe Ana wor gor hinhin. Naniŋbe Fanuel. Bere gobe Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ heŋ bere. Yeŋbe dama 7 po uŋya hikeb uŋ kamyiŋ. 37 Irkeb beretap heŋ kuŋ kuŋbe damam 84 hiriŋ. Yeŋbe Al Kuruŋyen ya balem goyen muŋ kura tubul teŋ hoyaŋde ma kuŋ hiyen. Irdeb hugiŋeŋ naŋkahalya wawuŋya gor heŋ yende alya bereya Al Kuruŋ beleŋ faraŋ yuri yeŋ gusuŋaŋ irde doloŋ irde, kurareb biŋge kutŋa irde heŋya gab gusuŋaŋ irde hiyen.
38 Simeon beleŋ Maria mere irde hikeyabe Ana wor kuŋ yeŋ hitte heŋ Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ nurde uneŋ kasor iryiŋ. Irdeb Yuda mar Al Kuruŋ beleŋ yumulgaŋ teŋ teŋ niŋ doyaŋ heŋ hinhan mar goyen diriŋ goke momoŋ yiryiŋ.
39 Be, ire uŋya gobe Moseyen saba goyen gama irde tukuŋ pasi irdeb urmiŋ teŋ tiyuŋmiŋ Galili naŋare niŋ taun Nasaret mulgaŋ haryum. 40 Gor heŋyabe diriŋ go kuruŋ heŋ hinhin. Yeŋbe dufaymiŋ wukkeŋ wor po, diriŋ hoyaŋ yara moŋ. Al Kuruŋ beleŋ keŋkela wor po faraŋ urde igiŋ igiŋ irde hinhin.
Yesube foŋeŋmiŋde Al Kuruŋyen ya balemde kuriŋ
41 Damam damam Yesu miliŋya naniŋya gobe hugiŋeŋ Pasoba dula nalu kuruŋ goke teŋ Yerusalem kuŋ hinhan. 42 Be, Yesu go damam 12 hiriŋya wor teŋ hinhan gwahade po Pasoba niŋ teŋ Yerusalem kwamiŋ. 43 Be, Pasoba nalu go hubu hekeb Yesu naniŋya miliŋya go Yerusalem tubul teŋ naŋam mulgaŋ heŋ hinaryum. Gega Yesube Yerusalem hinhin goyen go ma nuraryum. 44 Al budam kuŋ hinhan geb, Yesube gaŋ tumŋaŋ kuŋ hite yeŋ nurde hinaryum. Be, kuŋ wawuŋbana heke urmiŋ ge teŋ tayŋeŋya kadom yagoya goyen gusuŋaŋ yirde naŋkenaryum. 45 Gega ma po kenaryum. Irde fay urkeb mulgaŋ heŋ Yerusalem kuŋ naŋkenye yeŋ kwaryum. 46 Kuŋ sar kumaŋ kumaŋ hekeb wawuŋ hiriŋ. Be, fay urke gab sopte naŋkeneŋbe Al Kuruŋyen ya balem koya beleŋ po milgu irtiŋ bana hurkuŋbe kenaryum. Yeŋbe Yerusalem gor niŋ Moseyen saba mar kahal bana heŋbe merem palŋa yirde, gusuŋaŋ yirde teŋ hinhin. 47 Irdeb al buda gore gusuŋaŋ irde hikeb keŋkela po wol heŋ yuneŋ hinhin. Irde mere teŋ hinhin go manaŋ nurdeb, “Diriŋ gabe biŋ bak yitiŋ wor po be!” yeŋ hurkuŋkat tiyamiŋ. 48 Be, Yesu go gwaha teŋ hikeb naniŋya miliŋya beleŋ urmiŋ go keneŋ hurkuŋkat tiyaryum. Irdeb miliŋ beleŋbe, “Eke, daniŋ geb gwaha diraŋ? Nanakeya neyabe ge niŋ galgalŋeŋ nurde naŋkeneŋ gago wayhar,” inyiŋ. 49 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Daniŋ geb ne niŋ naŋkeneŋ har? Naniŋde yare hi yeŋ ma nurde har?” yinyiŋ. 50 Gega mere yiryiŋ gote miŋbe gwahade yeŋ ma nuraryum.
51 Be, Yesu go gwaha ineŋbe Mariaya Yosepya irde mulgaŋ heŋ Nasaret kwamiŋ. Irdeb hinhin kuruŋ gobe meremiŋ po nurde gama irde hinhin. Munaŋ miliŋ Mariabe diriŋ gore mata teŋ hinhin goyen biŋde po kerde nurde hinhin. 52 Be, Yesu gob kuruŋ heŋ hinhin. Irkeb dufaymiŋ manaŋ wuk yeŋ hinhin. Al Kuruŋ beleŋ amaŋeŋ nurde uneŋ hinhin. Irkeb al beleŋ manaŋ gwahade po nurde uneŋ hinhan.
* 2:22-23 Moseyen sabarebe bere kura diriŋ kawaŋ kerde wawuŋ 40 heke gab Al Kuruŋyen ya balemde kuŋ ig uliŋ tiyyeŋ gwahade katiŋ hi. (Liwai 12:2-8) 2:41 Bikkeŋ Israel mar Isip naŋa tubul teŋ Kenan kuniŋ tiyamiŋyabe Al Kuruŋ beleŋ sipsip al diriŋ dirŋeŋ gasa yirde darim yade yame kantayaŋ sam yirnayiŋ yinyiŋ. Munaŋ al kura gwaha ma tiyamiŋ marbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ waŋbe mel gote urmiŋ mataliŋya dapŋamiŋ mataliŋya goyen tumŋaŋ gasa yirke kamamiŋ. Gega meremiŋ gama iramiŋ marbe miyoŋmiŋ beleŋ yubul tiyamiŋ goke dufay heŋ heŋ ge dula mata teŋ hinhan.