21
Beretap beleŋ Al Kuruŋ galak iryiŋ
(Mak 12:41-44)
Be, Yesu go keperde komatmiŋ yago saba yirde heŋyab horam yaŋ mar gore waŋ Al Kuruŋ galak irniŋ yeŋ horaya samuŋmiŋ hoyaŋya manaŋ yawaŋ Al Kuruŋyen ya balem bana goŋ det goyen yerd yerd gasuŋde yerde hike yinyiŋ. Be, beretap buniŋeŋ kura waŋbe hora mukŋeŋ muŋ wor po gore det kura damu titek moŋ goyen irawa yerde hike goyen wor kinyiŋ. 3-4 Irdeb komatmiŋ goyen, “Fudinde wor po dineŋ hime. Al hoyaŋ gobe detmiŋ budam haŋ geb kura po yawaŋ Al Kuruŋ galak irhaŋ. Gega beretap buniŋeŋ gobe horamiŋ mukŋeŋ muŋ funaŋ wor po be hetek yara gega, yiŋgeŋ ge ma nurde yawaŋ Al Kuruŋ galak ira. Niŋgeb beretap gore Al Kuruŋ niŋ hora yera gobe al samuŋ miŋyaŋ mar gore hora budam yerhaŋ goyen fole yira kenhem,” yinyiŋ.
Al Kuruŋyen ya balembe buluŋ hiyyeŋ
(Matiyu 24:1-2; Mak 13:1-2)
Be, go kamereb komatmiŋ kura beleŋ, “Al Kuruŋyen ya balem gabe al beleŋ Al Kuruŋ niŋ dufay heŋbe samuŋmiŋ kurayen kurayen yirtiŋ goya hora umŋam igyen igyen yawaŋ gore po irtiŋ geb keneŋmiŋ igiŋ wor po be!” yamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Ya kuruŋ keneŋ haŋ gayenbe kame buluŋ ird ird nalu forok yekeb ya ga irtiŋ hora gayen tumŋaŋ yemeyke megen katnayiŋ. Hora uŋkureŋ muŋ kura kadom hende ma hiyeŋ. Tumŋaŋ gilgalaŋ irde kateŋ pasi henayiŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel goreb, “Tisa, daha naŋa gab mata goyen forok yiyyeŋ? Irde da mata kura forok yeke keneŋbe mata goyen forok yeŋ yeŋ nalu goyen binde hihi yeŋ bebak titek?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Kame kamebe al budam waŋ usi dirde hinayiŋ. Go mar gore waŋbe, ‘Mesaiabe ne gago. Nalu umuliŋde hekeb ne gago forok yihim,’ dinnayiŋ. Niŋgeb keŋkela heŋ hinaŋ ko. Moŋgo usi wor wor dirke fudinde yeŋ gama yirnayiŋ geb. Irde fuleŋa karkuwaŋ karkuwaŋ forok yeŋ hike gote mere momoŋ nurde hinayiŋ. Gega goke kafura ma heŋ hinayiŋ. Mata gwahade gobe go wa forok yeŋ hinayiŋ. Gega gwahade forok yekeb nalu funaŋ go gago yeŋ ma nurnayiŋ,” yinyiŋ.
10 Irdeb sopte po gaha yinyiŋ: “Fuleŋa mata beleŋ po kuruŋ hiyyeŋ. Irke al miŋ kura beleŋ huwarde al miŋ hoyaŋya arde hinayiŋ. Gabman kura beleŋ huwarde gabman hoyaŋya fuleŋa teŋ hinayiŋ. 11 Irde naŋa kurayaŋbe niniŋa karkuwaŋ forok yeŋ hinayiŋ, biŋge niŋ kamde hinayiŋ, irde garbam buluŋ forok yeke al budam kamde hinayiŋ. Irdeb naŋkiŋdebe mata kafuram kafuram forok yenayiŋ, irde kame mata kura forok yenayiŋ gote tuŋaŋeŋ manaŋ karkuwaŋ forok yeŋ hinayiŋ.
12 “Gega mata go ma forok yeŋ hikeyabe ne niŋ igiŋ ma nurde haŋ mar beleŋ deŋ gayen dukuŋ fere dirde muduneŋ buluŋ buluŋ dirde hinayiŋ. Mel gore Yuda marte gabu yayaŋ gabu irde haŋ marte diliŋde dukuŋ merem yaŋ dirde hinayiŋ. Irde megen niŋ doyaŋ marya gote karkuwaŋmiŋyat diliŋde dukuŋ merem yaŋ dirdeb koyare derde hinayiŋ. 13 Gega goke kandukŋeŋ ma nurde hinayiŋ. Gwaha dirde hikeb deŋbe ne Yesu gake tagalnaŋ yeŋbe gogo beleŋ kerde duneŋ haŋ yeŋ nurde hinayiŋ. 14-15 Doyaŋ mar karkuwaŋ diliŋde huwarkeb ne beleŋ mereya dufay wukkeŋya duneŋ. Irkeb asogotiŋ beleŋ epte ma meretiŋ pel ird haywaŋ dirde hinayiŋ. Niŋgeb merere ma huwarde heŋyabe dindikeŋ ge daha mat kura mere tiniŋ yeŋ goke kandukŋeŋ ma nurde hinayiŋ. 16 Be, kanduk karkuwaŋ gwahade forok yeŋ hinayiŋ goyenterbe mamtiŋya nanatiŋya, dadatiŋya koltiŋya, irde taytiŋya kadtiŋ yagoya beleŋ wor al hay heke muduneŋ hinayiŋ. Irde deŋ kurabe gwaha dirke kamde hinayiŋ. 17 Al megen niŋ kuruŋ goreb ne niŋ igiŋ ma nurde hinayiŋ geb, deŋ beleŋ ne gama nirde hikeb asogo dirde hinayiŋ. 18 Irde ultiŋbe buluŋ yirde hinayiŋ gega, Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dirde hiyeŋ geb, tontiŋbe epte ma wor po buluŋ yirde hinayiŋ. 19 Niŋgeb ne niŋ hekkeŋ nurde tareŋ po huwarde hinayiŋbe Al Kuruŋ beleŋ yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ beleŋ go kerd dunyeŋ,” yinyiŋ.
Yerusalembe buluŋ hiyyeŋ
(Matiyu 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 Be, gwaha yineŋbe sopte po, “Fuleŋa mar beleŋ Yerusalem taun kuruŋ gayen milgu irtiŋ keneŋbe taun ga tumŋaŋ buluŋ heŋ heŋ nalube binde hihi yeŋ nurnayiŋ. 21-22 Be, go nalu goyenbe Yerusalem niŋ marbe mata buluŋmiŋ gote muruŋgem tenayiŋ yeŋ Al Kuruŋyen asaŋde katiŋ hiyen go gwahade po forok yiyyeŋ. Niŋgeb fuleŋa mar beleŋ taun go milgu irde hike yeneŋbe Yudia naŋare haŋyen marbe busaharde dugure hurkunayiŋ. Yerusalem taunde haŋyen marbe busaharde siŋare kat kunayiŋ. Irde al tiyuŋ hoyaŋde haŋyen marbe taun biŋde ma hurkunayiŋ. 23 Goyen nalurebe Al Kuruŋ beleŋ Yudia naŋa kuruŋ goyenter niŋ marte mata buluŋmiŋ goke bearar teŋbe kanduk kuruŋ wor po yunyeŋ. Niŋgeb bere biŋ yaŋya diriŋ haŋkapok miŋyaŋyabe epte ma araŋeŋ busaharnayiŋ geb gobe kafuram wor po. 24 Be, al kura marbe fuleŋa mar beleŋ yilde yakamke kamnayiŋ. Munaŋ kurabe fere yirde yukuŋ naŋa hoyaŋde hoyaŋde yukunayiŋ. Irke al miŋ hoyaŋ beleŋ waŋ Yerusalem taun go teŋbe gor hike kuŋ kuŋbe Al Kuruŋ beleŋ taun go tubul titek nalu kiryiŋ goyen forok yeke gab tubul tinayiŋ,” yinyiŋ.
Yesu sopte wayyeŋ
(Matiyu 24:29-31; Mak 13:24-27)
25 Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Be, naŋa diliŋ, gagasiya dinambeya hittebe mata kurayen kurayen forok yeke yennayiŋ. Munaŋ megenbe makaŋ duba beleŋ epte ma teŋ naŋa erek irde hike naŋa migiriŋ go nurdeb kafura wor po heŋ gwaha kura titek yeŋ ma nurnayiŋ. 26 Naŋkiŋdeb mata kura forok yiyyeŋ gobe naŋa gagasiya dinambeya goyen Al Kuruŋ beleŋ hambor yirke ugala tinayiŋ. Irkeb megen haŋ marbe mata kuruŋ gwahade forok yeke kafura wor po heŋ kamde gergereŋ tinayiŋ. 27 Be, mata gwahade forok yiyyeŋ goya goyabe ne Al Urmiŋ gabe tareŋne kuruŋ turŋuŋ yaŋ goyen kigariŋkiŋ faykek hende kateŋ himeke nennayiŋ. 28 Niŋgeb mata kuruŋ goyen forok yeke yeneŋbe Al Kuruŋ beleŋ dumulgaŋ tiyeŋ yeŋ nalu kiryiŋ gobe binde hihi yeŋ nurdeb kafura ma henayiŋ. Amaŋ heŋ saŋiŋ henayiŋ,” yinyiŋ.
Fik he gote maya mere
(Matiyu 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Irdeb maya mere mat sopte gaha yinyiŋ: “Be, fik heya he hoyaŋ goyen yeneŋ hinayiŋ. 30 Beda urke yeneŋbe deŋ Yuda marte naŋarebe kadila heweŋ tiya yeŋ nurde haŋyen. 31 Gwahade goyen po, mere dirhem gayen kuŋ mata kurayen kurayen kuruŋ go forok yeke yeneŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird nalu goyen binde hihi yeŋ nurnayiŋ. 32 “Fudinde wor po dineŋ hime. Mata gobe forok yenayiŋ geb. Irde mata go forok yenayiŋ nalure al hinayiŋ mar gobe mata go yennayiŋ. 33 Irdeb megeŋya naŋkiŋyabe hubu hiriryeŋ. Gega merenebe tareŋ miŋyaŋ geb hubu ma hiyyeŋ. Hugiŋeŋ alya bereya nurde fudinde wor po yeŋ gama irde hinayiŋ,” yinyiŋ.
Dindikeŋ ge keŋkela heŋ ga hinayiŋ
34-35 Irdeb sopte po, “Nalu yihim goyenterbe Al Kuruŋ beleŋ megen niŋ alya bereya tumŋaŋ mata teŋ haŋyen gote muruŋgem yunyeŋ. Niŋgeb keŋkela nurde ga hinaŋ ko. Moŋgo megen niŋ samuŋ yad yad mataya dula teŋ teŋ mataya kukuwa fe uguŋ po nen nen mataya beleŋ dufaytiŋ pet dirke goke po teŋ hikeya nalu go forok yeŋ daga dawartiŋ yara dirke hurkuŋkat tinayiŋ geb. 36 Niŋgeb deŋbe keŋkela heŋ hinayiŋ. Irde tareŋ heŋbe mata gwahade forok yenayiŋ goyen igiŋ fole yirdeb, Al Urmiŋ beleŋ kame waŋ al pota yiryeŋ nalure igiŋ diliŋde huwartek yeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ,” yinyiŋ.
37 Be, Yesu go naŋkahalmiŋ naŋkahalmiŋbe Al Kuruŋyen ya balem bana hurkuŋ alya bereya saba yirde hinhin. Irdeb wawuŋ hekeb Yerusalem taun siŋare doŋdoŋ kura deŋembe Olip Doŋdoŋ ineŋ haŋyende gor hurkuŋ hinhin. 38 Irde wampotmiŋ wampotmiŋbe Al Kuruŋyen ya balem bana mulgaŋ heŋ kuŋ hinhin. Irkeb alya bereya sabamiŋ nurniŋ yeŋ ya kuruŋde gor waŋ gabu irde hinhan.