3
Ire uŋya igiŋ heŋ heŋ mata
Be, Yesu Kristu beleŋ mata tiyyiŋ gwahade po, deŋ bere almetiŋ miŋyaŋbe almetiŋ yagot yufukde po hinayiŋ. Gogab bere kura uŋ goyen Al Kuruŋyen mere ma nurtiŋ goreb bere gote mata igiŋ go keneŋbe Al Kuruŋ hitte wayyeŋ. Deŋ bere beleŋ mata wukkek teŋ palap yirtek mata po teŋ hinayiŋbe almetiŋ yagob matatiŋ go yeneŋbe Al Kuruŋ hitte wanayiŋ. Deŋ goyen ultiŋ umŋa siŋare niŋ teŋ hinayiŋ gore ma bulakŋeŋ diryeŋ. Tonaŋtiŋ umŋa yirde kalyayya kalyuyya damum hende wor po gore umŋa teŋ amil manaŋ damum hende wor po hor yirde hinayiŋ gore epte ma bulakŋeŋ dirnayiŋ. Gwahade yarab bulak matatiŋbe bitiŋ bana mat forok yiyyeŋ. Gobe bitiŋ kamke bekkeŋde mere teŋ, balmiŋ heŋ heŋ mata go goyen. Mata gwahade gobe hubu ma henayiŋ, irde Al Kuruŋ beleŋ det kuruŋ wor po yeŋ yeneŋ hiyen. Bikkeŋ bere kura Al Kuruŋ diliŋde wukkek hinhan berebe Al Kuruŋ beleŋ igiŋ igiŋ yirtek goke doyaŋ heŋya Al Kuruŋ diliŋde mata igiŋ hoyaŋ yeneŋmiŋ igiŋ muŋ goyen teŋ hinhan. Bere buda gobe uŋ yagot yufukde po heŋ meremiŋ gama irde hinhan. Bere gobe Abraham berem Sara mata teŋ hinhin gwahade teŋ hinhan. Sarabe uŋ Abrahamyen mere gama irde uŋ goyen doyaŋ alne ineŋ hinhin. Niŋgeb deŋ beleŋ mata huwak po teŋ kanduk keneŋ keneŋ niŋ kafura ma heŋ hinayiŋbe deŋbe Sara wiriŋ yago heŋ hinayiŋ.
Be, deŋ al bertiŋ yaŋ wor gwahade goyen po, bertiŋ yagoya heŋ heŋ belŋeŋ igiŋbe gogo yeŋ nurdeya ga hinayiŋ. Irde bertiŋ yagobe tareŋ wor po moŋ yeŋ nurdeya ga doyaŋ yirde hinayiŋ. Al Kuruŋbe deŋ alya bertiŋya tumŋaŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen damum moŋ duliŋ duntek haŋ geb, bertiŋ yago palap yirde hinayiŋ. Moŋgo bertiŋ yagoya igiŋ ma hinayiŋbe Al Kuruŋya mere teŋ teŋ matatiŋ goyen pet teŋ duneŋ hiyeŋ.
Al hoyaŋ igiŋ igiŋ yirde hinayiŋ
Be, mere dirhem kuruŋ gate miŋbe gahade: deŋbe dindikeŋ uliŋ awalikde hinayiŋ, kadom buniŋeŋ gird teŋ hinayiŋ. Irde deŋ haŋ bana goyen kamay itiŋyat mata teŋ kadom amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ. Irde kadom igiŋ igiŋ gird teŋbe neŋ harhet harhet mata ma teŋ hinayiŋ. Irde al kura buluŋ dirke goyen wol heŋ buluŋ yird yird niŋ ma nurde hinayiŋ. Nanyaŋ dirke wolmiŋeŋ nanyaŋ ma yirde hinayiŋ. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋyen tareŋde guram yirde saŋiŋ yirde hinayiŋ. Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ gwaha teŋ hinayiŋ yeŋ hoy diryiŋ geb, gwaha teŋ hinayiŋ. Gogab kame Al Kuruŋ beleŋ guram dirde tareŋ diryeŋ. 10 Goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Al kura keperd keperdne igiŋ hewoŋ, irde heŋ heŋ nalune wor igiŋ ala po himewoŋ yeŋ nurde hi kenem mere buluŋ ma teŋ hiyeŋ.
Irde usi mere ma teŋ hiyeŋ.
11 Yeŋbe mata buluŋ yubul teŋbe mata igiŋ po teŋ hiyeŋ.
Irde biŋ kamke al hoyaŋya awalikde heŋ heŋ belŋeŋ niŋ naŋkeneŋ mata goyen teŋ teŋ niŋ kurut wor po yeŋ hiyeŋ.
12 Gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ al huwak po doyaŋ yirde hiyen,
irde gusuŋaŋmiŋ palŋa irde wol heŋ hiyen geb, gago dineŋ hime.
Gega Doyaŋ Al Kuruŋbe mata buluŋ teŋ haŋ mar goyen asogo yirde hiyen,” yitiŋ hi. Tikiŋ 34:12-16
13 Be, deŋ beleŋ mata igiŋ teŋ teŋ niŋ kurut yeŋ hinayiŋbe ganuŋ al beleŋ buluŋ diryeŋ? Hubu wor po! 14 Goyenbe deŋ beleŋ mata huwak teŋ hike al kura beleŋ buluŋ dirnayiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ guram dirde tareŋ dird dird niŋgeb, gogo forok yihi yeŋ nurde hinayiŋ. Niŋgeb al beleŋ buluŋ dird dird niŋ kafura ma heŋ hinayiŋ, irde kandukŋeŋ ma nurde hinayiŋ. 15 Irde bitiŋde mat wor po Yesu Kristube Doyaŋ Al Kuruŋ yeŋ palap irde hinayiŋ. Irde kame Al Kuruŋ beleŋ igiŋ diryeŋ goke deŋ beleŋ doyaŋ heŋ haŋyen goyen goke al beleŋ daniŋ gwaha teŋ haŋ dineŋ gusuŋaŋ dirkeb miŋ momoŋ yird yird niŋ hugiŋeŋ gitik teŋ ga hinayiŋ. Irde wol heŋ momoŋ yirde heŋyabe bekkeŋde igiŋ mat mere yirde palap dirtek mata mat mere yirde hinayiŋ. 16 Irde Al Kuruŋ diliŋde bitiŋ wukkek wor po irde hinayiŋ. Gogab Yesu Kristuya heŋ meteŋ igiŋ teŋ hinayiŋ goke buluŋ mat tagal duneŋ hinayiŋ mar beleŋ matatiŋ yeneŋbe mere buluŋ mat dirde hinayiŋ goke memya henayiŋ. 17 Niŋgeb mata igiŋ teŋ kanduk yeneŋ hinayiŋ gobe Al Kuruŋyen dufay kenem igiŋ. Gega mata buluŋ teŋ gote kanduk bana hinayiŋ gobe igiŋ moŋ. 18 Gobe Yesu Kristu wor mata buluŋniniŋ ge teŋ wawuŋ uŋkureŋde po kamyiŋ geb gago dineŋ hime. Yeŋ al huwak beleŋ neŋ al huwak moŋ gayen gake teŋ kamyiŋ gobe deŋ goyen Al Kuruŋ hitte dukeŋ yeŋbe gogo kamyiŋ. Yeŋbe mayke kamyiŋ gega, toneŋbe ma kamyiŋ. 19 Irdeb al kamtiŋ toneŋ koya bana haŋyen gasuŋde gor kuŋ Al Kuruŋyen mere tagalyiŋ. 20 Al kamtiŋ toneŋ koya bana haŋ gobe bikkeŋ wor po Noa hinhin goyenter hinhan mar gote toneŋ. Mel gobe mata buluŋ yubul teŋ teŋ ge Al Kuruŋ beleŋ ulyaŋde po doyaŋ heŋya piŋeŋ ma nurde hinhin. Noa beleŋ hakwa kuruŋ irde hikeya doyaŋ heŋ hinhin gega, mel gobe meremiŋ gama ma irde hinhan. Niŋgeb hakwa go pasi irkeb megeŋ ga fe ala kuruŋ heke al tumŋaŋ kamamiŋ. Goyenbe fe go hende hakwa bana hinhan albe 8 go muŋ po gab ma kamamiŋ. 21 Be, fe ala hiriŋ gobe gayenter fe baptais teŋ haŋyen gote tuŋaŋeŋ. Niŋgeb fe baptais tamiŋde gor matbe dumulgaŋ tiyyiŋyen haŋ. Baptais tamiŋ gobe duliŋ ultiŋ sope ird ird niŋ ma tamiŋ. Go tamiŋ gobe Al Kuruŋ diliŋde bininiŋde wukkek po hitek yeŋ Al Kuruŋ hitte biŋa tiyamiŋbe gogo. Niŋgeb bitiŋde wukkek po hinayiŋ yeŋbe gogo Al Kuruŋ beleŋ Yesu Kristu kamyiŋde mat isaŋ hiriŋ. 22 Yesu Kristu gobe kamyiŋde mat huwarde Al Kuruŋyen gasuŋde hurkuriŋ. Irde al deŋem yaŋ wor po heŋ Al Kuruŋ haniŋ yase beleŋ mat hi. Irkeb Al Kuruŋyen miyoŋya det banare niŋya kawan niŋya saŋiŋ miŋyaŋ kurayen kurayen goyen yende yufukde po haŋ.