2
Usi porofet
Goyenpoga usi porofet goyen Israel mar bana hinhan. Niŋgeb gwahade goyen po, kame wor deŋ haŋ bana goyen usi saba mar kura forok yenayiŋ yeŋ nurde hime. Usi saba mar gobe al beleŋ sabamiŋ nurde gama yirke Al Kuruŋ beleŋ gwamuŋ yurtek saba goyen balmiŋde po saba dirde hinayiŋ. Irde mata buluŋmiŋ ge teŋ kamtek hinhan goyen Doyaŋ Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po gore mel gote gasuŋ teŋ darim wok irde kamde yumulgaŋ tiyyiŋ goyen wor fudinde yeŋ ma nurde harhok unnayiŋ. Mel gobe mata gwahade teŋbe yiŋgeŋ Al Kuruŋ beleŋ araŋeŋ gwamuŋ yurtek bana po kunayiŋ. Irkeb al budam mel gote matamiŋ memyak goyen gama irde hinayiŋ. Irkeb al hoyaŋ beleŋ yeneŋbe mata fudinde teŋ teŋ belŋeŋ goyen sukal irde hinayiŋ. Usi saba mar gobe horaya deŋem kuruŋ heŋ heŋya niŋ po nurdeb deŋ goyen meremiŋ gama irwoŋ yeŋbe usi baraŋ yiŋgeŋ forok yirde momoŋ dirde hinayiŋ. Goyenbe mel gote mata buluŋ goke bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ merem yaŋ yirde gwamuŋ yureŋ yeŋ dufaymiŋ kiryiŋ gobe hubu ma hiriŋ, hi geb.
Be, Al Kuruŋbe miyoŋmiŋ beleŋ mata buluŋ tikeb yeneŋ wasak ma teŋbe yakira teŋ uliŋ misiŋ kuruŋ kateŋ kateŋ gasuŋ buluŋ bana yimiyyiŋ. Irkeb kidoma kafuram bana goŋ po heŋ Al Kuruŋ beleŋ merem yaŋ yiryeŋ nalu goke po doyaŋ heŋ haŋ. Be, bikkeŋ wor po Noa hinhin goyenter niŋ alya bereya beleŋ Al Kuruŋ palap irtek mata ma teŋ buluŋ teŋ hikeb yeneŋ wasak ma teŋbe fe ala kuruŋ forok irde gwamuŋ yuryiŋ. Gega mata huwak niŋ tagalde hinhin al Noaya diriŋmiŋmiŋ 7 goya po yawarkeb go ma kamamiŋ. Irde Al Kuruŋbe Sodomya Gomoraya taunde niŋ marte mata buluŋ goke merem yaŋ yirde kak beleŋ kumga yirke humga kuŋ pasi hamiŋ. Al Kuruŋbe yeŋ palap irtek mata ma teŋ hinayiŋ marbe buluŋ gwahade po yireŋ yeŋ al yikala yiryiŋ. Goyenbe Al Kuruŋyen saba walde hinhan mar goyen kahal bana heŋya go mar gote mata buluŋmiŋ ge kandukŋeŋ nurde hinhin al kura Lotbe al huwak niŋgeb, Al Kuruŋ beleŋ taun go kumga tiye yeŋbe Lot goyen teŋ siŋa iryiŋ. Al huwak Lot gobe Al Kuruŋyen saba walde hinhan mar kahal bana heŋ matamiŋ go yeneŋ hugiŋeŋ dufaymiŋde kandukŋeŋ wor po nurde hinhin.
Be, gwahade goyen po, Doyaŋ Al Kuruŋbe yeŋ palap irtek mata teŋ haŋ mar goyen gwaha mat gwaha mat kanduk bana mat yad siŋa yireŋ yeŋ keŋkela nurde hi. Irde mata buluŋ teŋ haŋ mar goyen nalu funaŋde merem yaŋ yird yird goke doyaŋ heŋyabe daha mat mel goyen mata buluŋ gote kanduk bana po yereŋ goyen wor keŋkela nurde hi. 10 Al Kuruŋ beleŋ go yiryeŋ gobe megen niŋ dufay gama irde uliŋde amaŋ hetek mata buluŋ teŋ haŋ marya Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ mar yirtiŋ gote mere pel irde haŋ marya goyen fudinde wor po gwaha yiryeŋ.
Be, usi saba mar gobe tonaŋ tareŋ, irde neŋ nurhet nurhet teŋ haŋyen. Irde det biŋfut miŋyaŋ Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ goyen mere buluŋ mat yird yird niŋ muŋ kura ma kafura heŋ haŋyen. 11 Doyaŋ Al Kuruŋyen miyoŋbe saŋiŋmiŋ kuruŋ, irde deŋem yaŋ wor po, usi saba mar gote tareŋ folek gega, Al Kuruŋ diliŋ mar huwarde det biŋfut miŋyaŋ goyen mere buluŋ mat yirde merem yaŋ ma yirde haŋyen. 12 Goyenpoga usi saba mar gobe det kura goke keŋkela bebak ma teŋya det goke buluŋ mat tagalde haŋ. Go mar gobe kulu duwi dufay miŋmoŋ, irde uliŋde mata po gama irde haŋyen. Irke al beleŋ yad gasa yirke kamtek haŋyen gwahade yara geb, Al Kuruŋ beleŋ gwamuŋ yuryeŋ.
13 Go mar gobe al hoyaŋ buluŋ yirtiŋ gote muruŋgem goyen teŋ yiŋgeŋ buluŋ henayiŋ. Yeŋbe uliŋde po amaŋ hetek mata buluŋ goyen teŋ teŋ niŋ amaŋeŋ nurdeb naŋkahalde al diliŋ mar kawan po mata go teŋ haŋyen. Mel goreb deŋ gabu irde dula teŋ haŋyende waŋ uliŋde po amaŋ hetek mata po teŋ hikeb deŋtiŋ buluŋ heŋ hiyen. 14 Irde bere hoyaŋya duwan teŋ teŋ niŋ nurde bere niŋ po naŋkeneŋbe mata buluŋ teŋ teŋ goyen bada ma heŋ haŋyen. Irde Al Kuruŋyen mere hende tareŋ wor po ma hitiŋ mar goyen usi yirde haŋyen. Irde hora yad yad niŋ po dufay heŋ haŋyen. Niŋgeb go mar gobe Al Kuruŋyen karan bana goŋ haŋ. 15 Mel gobe mata huwak teŋ teŋ beleŋ tubul teŋbe soŋ heŋ Beor urmiŋ Balamyen mata gama irde haŋ. Balam gobe uŋgura doloŋ yirde meremiŋ basaŋ heŋ al momoŋ yirde hiyen al geb, hora teŋ teŋ niŋ po nurdeb mata buluŋ teŋ teŋ belŋeŋ gama iryiŋ. 16 Balambe mata buluŋ teŋ teŋ beleŋ gama irde kukeb al gote doŋki epte ma mere titek gore al mere titŋeŋ teŋ yewek gote mata buluŋ goke ineŋ tiyyiŋ. Irkeb al gobe matamiŋ kukuwamŋeŋ goyen bada hiriŋ.
17 Usi saba mar gobe fe diliŋ kura fe miŋmoŋ go gwahade yara. Irde kigariŋ kateŋ tiya yeŋ kentek gega, meŋe huwarke bur yiyyeŋ go gwahade yara haŋ. Niŋgeb mel gobe al gwaha gwaha dirtek yineŋ biŋa teŋ haŋyen gega, meremiŋ gote igineŋ kura ma forok irde haŋyen. Niŋgeb go mar gobe Al Kuruŋ beleŋ buluŋ wor po yirke gote muruŋgem kanduk kuruŋ kidoma saŋiŋ bana po haŋ yara hinayiŋ. 18 Usi saba mar gote merebe miŋ miŋmoŋ, yiŋgeŋ turuŋ yird yird mere po teŋ haŋyen. Irde megen niŋ dufay buluŋ uliŋde hapek nurtek mata goyen gayamuŋ ga yubul titiŋ mar goyen sopte biŋ yade mata buluŋ goyenter yukuŋ haŋyen. 19 Usi saba mar yiŋgeŋbe mata buluŋ gote yufuk bana po heŋ mata go epte ma yubul titek haŋ gega, gwahade haŋ goyen bana kerdeb al hoyaŋ usi yirdeb, “Neŋbe Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ geb, megen niŋ matabe buluŋ moŋ, igiŋ ala teŋ hitek,” yineŋ haŋyen. Al kura, al kurate yufukde hiyeŋbe al gote meteŋ al hiyyeŋ. Niŋgeb usi saba mar gobe mata buluŋyen yufukde haŋ. 20 Fudinde, mel gobe Dumulgaŋ teŋ teŋ Al Yesu Kristu, Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ goyen nurd uneŋ awalikde heŋbe megen niŋ mata buluŋ yubul tiyamiŋ gega, sopte mata buluŋde kateŋ go bana heŋ go po gama irde hinayiŋbe buluŋ wor po henayiŋ. Haŋkapya Yesu Kristu ma nurd uneŋ hinhan goyenter teŋ hinhan mata goyen fole irde mata buluŋ wor po bana kunayiŋ. 21 Al gwahade gobe huwak heŋ heŋ mata go ma nuramiŋ manhan Al Kuruŋyen mere wukkeŋ goyen nurde gama irde gab harhok unnayiŋ mar beleŋ muruŋgem buluŋ tetek goyen ma tewoŋ. 22 Al gwahade goke saba dirtiŋ gobe fudinde. Saba gobe gahade: “Kulu kura mor yitiŋ goyen sopte nene hi,” irde “Bu kura fe gemde untiŋ goyen sopte woŋa galuŋ heŋ hi,” yitiŋ hi.