13
Doyaŋ mar karkuwaŋ palap yirde hinayiŋ
Be, gabmanbe Al Kuruŋ beleŋ kerdeb alya bereya doyaŋ yird yird saŋiŋ untiŋ geb, deŋ kuruŋ gobe doyaŋ martiŋde yufukde heŋ meremiŋ gama irde hinayiŋ. Munaŋ doyaŋ marte mere pel irde haŋ mar gobe yeŋ goyen po ma asogo yirde haŋ. Gobe Al Kuruŋ, gabman goyen kerde tareŋ untiŋ al goyen asogo irde haŋ. Niŋgeb gwaha teŋ haŋ marbe yiŋgeŋ kanduk yawarnayiŋ. Doyaŋ marbe mata igiŋ teŋ haŋ mar goyen buluŋ yirtek ma nurdeb mata buluŋ teŋ haŋ mar go po gab buluŋ yird yird niŋ nurde haŋyen geb, gogo doyaŋ marte mere nurde hinayiŋ dineŋ hime. Deŋbe doyaŋ martiŋ beleŋ buluŋ dird dird niŋ kafura heŋ haŋ kenem mata huwak po teŋ hinayiŋ. Irkeb turuŋ dirde hinayiŋ. Mel gobe keperd keperdtiŋ igiŋ ird ird niŋ Al Kuruŋ beleŋ meteŋ yuntiŋ geb, gogo mata huwak teŋ hikeb turuŋ dirde hinayiŋ. Gega doyaŋ mar gobe mata buluŋ gote muruŋgem duneŋ duneŋ tareŋ miŋyaŋ geb, mata buluŋ tinayiŋbe mel goke kafura henayiŋ. Mel gobe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ teŋ haŋ mar goyen beararmiŋ yikala yird yird meteŋ yuntiŋ geb, mata buluŋ mar goyen muruŋgem buluŋ yuneŋ haŋyen. Niŋgeb goke teŋbe doyaŋ martiŋde mere gama irde hinayiŋ. Go teŋ hinayiŋ gobe doyaŋ martiŋ beleŋ buluŋ dird dird niŋ kafura heŋya po ga ma teŋ hinayiŋ. Mata igiŋ teŋ teŋ dufay gama ird ird niŋ bitiŋde wukkeŋ wor po nurdeya ga teŋ hinayiŋ.
Niŋgeb goke teŋbe teks wor yerde hinayiŋ. Doyaŋ marbe alya bereya doyaŋ yird yird meteŋ yuntiŋ geb, teks go yadebe gore po alya bereya faraŋ yurde haŋyen. Niŋgeb deŋ tumŋaŋ da kura gabman haniŋde kertek gobe kerde hinayiŋ. Teks kurayen kurayen yertek haŋ kenem yerde hinayiŋ. Munaŋ kafura yirtek marbe kafura yirde hinayiŋ. Irde palap yirtek yeneŋbe palap yirde hinayiŋ.
Kadtiŋ ge amaŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ
Be, al kura hitte kuŋ det kura niŋ gusuŋaŋ irde yawartiŋ kenem araŋeŋ po wol heŋ hinayiŋ. Irkeb gog po hubu hiyyeŋ. Goyenpoga wol heke hubu ma hetek det kurabe kadtiŋ ge amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ mata gogo geb, hugiŋeŋ gwahade po teŋ hinayiŋ. Al kura kadom ge amaŋeŋ nurde uneŋ hi al gobe Moseyen saba kuruŋ gote miŋ goyen gama irde pasi irde hiyeŋ geb, gogo kadtiŋ ge amaŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ dineŋ hime. Moseyen sabarebe, “Al berem yaŋ beleŋ bere hoyaŋ ma duwan irde hiyeŋ. Bere wor gwahade po teŋ hinayiŋ. Irde al ma gasa yirke kamde hinayiŋ, kawe ma teŋ hinayiŋ, kadtiŋ igiŋ hike keneŋbe daniŋ nebe gwahade moŋ yeŋ ma nurde hinayiŋ,” yitiŋ. Irde saba go banabe mere saŋiŋ hoyaŋ manaŋ haŋ. Goyenbe saba bana mere tareŋ haŋ kuruŋ gote miŋ wor pobe mere uŋkureŋ gago po: “Gigeŋ ge amaŋeŋ nurde hayen gwahade goyen po, al hoyaŋ niŋ manaŋ gwahade po nurde yuneŋ hayiŋ,” yitiŋ go goyen. 10 Al kura kadom ge amaŋeŋ nurd yuneŋ hiyeŋ al gobe epte ma kadom buluŋ yiryeŋ. Goke teŋbe al kura kadom ge amaŋeŋ nurd unyeŋ al gobe Moseyen saba kuruŋ goyen gama ird pasi hiyyeŋ yihim gago.
Nalu funaŋbe binde heŋ hi
11 Be, deŋ gayenterbe da nalure haŋ goyen nurde haŋ geb, gago mata igiŋ gwahade teŋ hinayiŋ dinhem. Haŋkapya deŋ beleŋ Yesu Kristu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ goyenter mat waŋ waŋ gayenterbe yeŋ beleŋ dumulgaŋ tiyyeŋ nalu funaŋ goyen binde wor po heŋ hi. Niŋgeb dufaytiŋde firtiŋ yara haŋ goyen bitiŋ bak yetek nalu gobe bikkeŋ binde hihi geb, huwarnaŋ. 12 Mata buluŋ gobe wawuŋ kidoma yara goyen hubu heweŋ tiya. Irkeb naŋa fay urde wuk yeweŋ tiya geb, kidoma bana niŋ mata buluŋ gobe yubul po teŋbe Al Kuruŋyen mata hulsi yara goyen tanarde hinayiŋ. Gobe fuleŋare niŋ amil ain beleŋ po irtiŋ goyen hor titiŋ yara teŋ hinayiŋ. 13 Niŋgeb fareŋde haŋ marte mata igiŋ po teŋ hinayiŋ. Irde dula mata po teŋ teŋ mata, fe nene kukuwa heŋ heŋ mata, leplep mata, kari buluŋ buluŋ teŋ teŋ mata, irde ard ard matayabe kadom igiŋ mat hike goke biŋ ar yeŋ yeŋ mataya goyen ma po teŋ hinayiŋ. 14 Gwaha titŋeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuya heŋ yeŋ beleŋ mata igiŋ teŋ hiyen gwahade po teŋ hinayiŋ. Irde megen niŋ dufay buluŋ go gama irde ultiŋde amaŋ heŋ heŋ niŋ ma nurde hinayiŋ.