3
Yesu mulgaŋ heŋ heŋ niŋ doyaŋ heŋ heŋ goyenterbe mata buluŋ kuruŋ forok yenayiŋ
Goyenpoga gayenter mat kuŋ nalu funaŋ beleŋ heŋ hikeb mata buluŋ kurayen kurayen forok yeke mata gote kanduk karkuwaŋ karkuwaŋ gore heŋ heŋniniŋ buluŋ wor po yirde hinayiŋ. Niŋgeb nalu gwahade forok yeŋ hinayiŋ goyen nurdeya ga hayiŋ. Be, mata buluŋ gobe gahade: alya bereyabe yiŋgeŋ ge po nurdeb hora yad yad niŋ po dufay kuruŋ heŋ hinayiŋ. Irde ne epte yeŋ nurdeb Al Kuruŋya kadomya palap ma yirde nanyaŋ yirde teŋ hinayiŋ. Irde naniŋya miliŋyat mere ma gama irde hinayiŋ. Irde al kura beleŋ faraŋ yurde hinayiŋ gega, goke igiŋ ma nurd yuneŋ hinayiŋ. Irde megen niŋ mata wukkeŋ moŋ goyen po gama irde hinayiŋ. Irde al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ ma nurde hinayiŋ, al kura buluŋ yirtiŋ goyen halde ma yuneŋ hinayiŋ, irde mere buluŋ mat yirde hinayiŋ. Irde uliŋde po amaŋ hetek dufay epte ma fole irtek hinayiŋ, irde beremya dirŋeŋ weŋ yagoya gasa yirde buluŋ po yirde hinayiŋ. Irde mata igiŋ niŋbe amaŋeŋ ma po nurdeb yiŋgeŋ igiŋ heŋ heŋ ge po nurde al usi yirde hinayiŋ. Irde kame kanduk forok yetek goyen ma keneŋya mali ga lawlaw yeŋ hinayiŋ. Irde usi dufay go gama irdeb dufaymiŋbe Al Kuruŋ gama irtiŋeŋbe uliŋde po amaŋ hetek mata buluŋ po gama irde hinayiŋ. Al gwahade gobe hende hendem po Al Kuruŋ palap irde hinayiŋ geb, biŋde mat fudinde palap ird ird mata gote igineŋbe hubu wor po. Mel gobe hende hendem po Al Kuruŋ palap irde haŋ. Niŋgeb mata gwahade teŋ haŋ mar gobe yilwa yirde hoyaŋ muŋ po pat yeŋ hayiŋ.
Be, mata buluŋ gwahade teŋ haŋ mar goyen kurabe bere kura dufaymiŋ tareŋ moŋ araŋeŋ mata buluŋde kattek gote yare hurkuŋbe usi yirde biŋ yawarkeb yende yufukde heŋ usi meremiŋ go po gama irde haŋ. Bere gobe mata buluŋmiŋ bikkekbe Yesu beleŋ halde yuntiŋ gega, goyen go keŋkela ma bebak teŋbe gwaha ma dirtiŋ yeŋ kandukŋeŋ wor po nurde haŋyen. Irde mata buluŋ kurayen kurayen gwaha titek moŋ goyen titek yirkeb bada hetek moŋ geb, go po gama yirde haŋyen. Bere gwahade gob saba hugiŋeŋ nurde haŋyen gega, Al Kuruŋyen mere gote saba fudinde goyen bebak teŋbe go hende tareŋ hetek yara gega, epte moŋ po. Niŋgeb usi saba mar bere buluŋ yirde haŋ goyen yeneŋ yilwa yirde hoyaŋ muŋ po pat yeŋ hayiŋ. Munaŋ usi saba gore bere dufaymiŋ saŋiŋ moŋ goyen buluŋ yirde haŋ mar gobe bikkeŋ Isip niŋ doyaŋ al kuruŋ Fero yufukde heŋbe Fero beleŋ yinke karan mata teŋ hinaryum al irawa Yanisya Yambrisya yara. Irem goreb Al Kuruŋyen mere Mose beleŋ yiriŋ goyen asogo irde hinaryum gwahade goyen po, usi saba mar gobe Yesu niŋ mere yitiŋ gote saba fudinde goyen asogo irde haŋ. Mel gobe Uŋgura beleŋ dufay igiŋ kertek gasuŋbe teŋ pasi. Irde Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ ma irde haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ mel gobe diriŋne weŋ yeŋ ma nurd yuneŋ hi. Yanisya Yambrisya beleŋ usi tiyaryum goyen kawan forok yeke al nurd pasi hekeb meremiŋ kuruŋ ma hiriŋ gwahade goyen po, mel goreb alya bereya usi yirde buluŋ yirde haŋ gega, al budam bebak teŋbe gama ma yirkeb usi meremiŋ gobe kuruŋ ma hiyyeŋ.
Saba nurde hinhan goyen po gama irde hayiŋ
10 Be, ne beleŋ al saba dahade yirde mata dahade teŋ himyen, irde dufayne dahade kerde Al Kuruŋyen meteŋ teŋ himyen goyen keŋkela nurde ha gogo. Nebe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde himyen, irde al kura matamiŋ igiŋ hewoŋ yeŋ doyaŋ heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ himyen. Irde alya bereya goke amaŋeŋ nurde yuneŋ himyen. Irde kanduk forok yeke goke mukku ma teŋ goya goya tareŋ po heŋ himyen. 11 Nebe al beleŋ buluŋ buluŋ nirde hike kanduk yeneŋ himyen gobe wawuŋ uŋkureŋ po moŋ. Antiok, Aikoniamyabe Listra taunya bana goŋ hinhemyabe ne ulner kanduk budam forok yamiŋ. Goyenterbe goŋ niŋ al beleŋ Yesu niŋ yitiŋ mere goke igiŋ ma nurde buluŋ buluŋ nirke goŋ heŋ heŋ niŋ meteŋeŋ wor po nirde hinhin. Gega goke mukku ma teŋ goya goya saŋiŋ po heŋ hinhem. Goŋ heŋ meteŋbe teŋ hinhem po. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ kanduk yeneŋ himeke neneŋbe faraŋ nurke gago hime. 12 Fudinde wor po, Yesu Kristuya awalikde po heŋ mata huwak po titek nurde haŋ mar kuruŋ gobe mata goke igiŋ ma nurde haŋ mar beleŋ asogo yirde buluŋ buluŋ yirke kanduk kuruŋ yeneŋ hinayiŋ. 13 Munaŋ mata buluŋ teŋ al usi yirde haŋ mar gobe mata buluŋ po teŋ kuŋ kuŋbe buluŋ wor po henayiŋ. Mel gobe Uŋgura beleŋ lom yirke mata buluŋde katnayiŋ. Goyenbe igiŋ hite yeŋ nurdeb al hoyaŋ saba igiŋ mat yirhet yeŋ buluŋ mat saba yirke al hoyaŋ goyen manaŋ buluŋde katnayiŋ.
14-15 Goyenpoga gebe Al Kuruŋyen mere asaŋde katiŋ gob ganuŋ mar beleŋ saba girde hinhan gobe nurde ha. Irde hako diriŋ heŋya mere goyen saba girde hike gote miŋ bebak teŋ hinhan goyen po waŋ waŋ gayenter manaŋ nurde ha gogo. Niŋgeb saba fudinde goyen tareŋ po tanarde hayiŋ. Al Kuruŋyen mere asaŋde katiŋ gobe mali mere asaŋde katiŋ gwahade moŋ. Hoyaŋ wor po. Asaŋde mere katiŋ goyen gigeŋ kapyaŋ heŋbe wuk yeŋbe Yesu Kristu niŋ dufayge tareŋ irariŋ. Irke Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ bana hinhande mat gumulgaŋ tiyyiŋ gogo ha. 16 Al Kuruŋyen mere asaŋde katiŋ gobe tumŋaŋ Al Kuruŋ beleŋ bikkeŋ meteŋ marmiŋ ketal yurke asaŋde kayamiŋ geb tonŋeŋ yaŋ. Niŋgeb al kura beleŋ kapyaŋ hekeb mata damiŋbe fudinde goyen mere gore saba yirde mata buluŋmiŋ yikala yirke bebak teŋbe yubul teŋ haŋyen. Irde mere gore Al Kuruŋ diliŋde mata huwakbe gogo yeŋ yikala yirde hi. 17 Niŋgeb Al Kuruŋyen alya bereyabe Al Kuruŋyen mere beleŋ ep yirtiŋ hinayiŋ. Gogab meteŋ kurayen kurayen Al Kuruŋ diliŋde igiŋ gobe igiŋ ala po teŋ hinayiŋ.