11
Viaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ hɨdahɨda sibɨla akuaba akuaba vihadami hameŋ ala hɨdahɨda sibɨla akuaba akuaba agɨladɨ vilan uami. Namɨlaŋ viaŋ vilan hameŋ laci ala vihalaŋ uami.
Polɨ agaŋ havɨlɨ hɨvɨ hali hafilama hɨnihɨni Asɨ dɨ aba aba agasaŋ abami.
Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ igahɨlamin agadɨ nalusaŋ akape tɨbɨ sulɨlan uami. Sulɨdalɨŋ namɨlaŋ iasaŋ igahɨlahɨla hɨji lamalama hɨnihɨni Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ naludɨ abadin uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨlalaŋ ha huaci sɨbaŋ aba abadin uami. Ci + igɨlaŋ uami. Hulaŋ sɨkasɨkan agɨladɨ hali hɨsɨŋ nɨbu Jisasɨ Kɨlaisɨ uami. Iamɨgali agɨladɨ hali hɨsɨŋ nɨbu hulaŋ uami. Hameŋ laci ala Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hali hɨsɨŋ nɨbu Asɨ nukeŋ uami. Hulaŋ agɨlaŋ nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamavɨla Asɨ dɨ aba aba agaŋ sɨhum uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnihɨni ciaŋ sulɨben aba nulɨdɨ hali havɨlɨ hɨvɨ hafilama hɨnihɨni ciaŋ sulasula agaŋ avi sɨhum uami. Hameŋ lavɨla nulɨdɨ hali hɨsɨŋ agasaŋ avi sɨhum iguavɨbali uami. Nulɨdɨ hali hɨsɨŋ nɨbu Jisasɨ Kɨlaisɨ uami. Iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ abɨben aba nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ ma hafilamavɨlalɨ uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ iamɨgali me hɨnihɨni ciaŋ sulɨben aba avi nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ ma hafilamavɨlalɨ uami. Akuaba akuaba hameŋ lɨhavɨlalɨ ha sɨhum uami. Hameŋ lavɨla nulɨdɨ hali hɨsɨŋ agɨlasaŋ avi sɨhum iguavɨbali uami. Ha nɨbu iamɨgali hali mɨnɨ ihalaha fɨhalavɨci apalɨ hɨnihɨni me uami. Iamɨgali mu nudɨ hali agadɨ havɨlɨ hɨvɨ ma hafilamɨci nudɨ hali mɨnɨ agadɨ vana tɨbɨ ihalahavɨm uami. Nudɨ hali mɨnɨ agadɨ tɨbɨ ihalahalaha saŋ sɨhumahɨlavɨla nudɨ hali agadɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamam uami. Sɨkan ihalahalaha saŋ avi sɨhumahɨlavɨla nudɨ hali agadɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamam uami. Hameŋ + lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ nulɨdɨ abinadinɨlu agɨladɨ iga iga muŋanadinɨlu agɨladɨ ibi mɨŋaiahavɨbali uami. Hulaŋ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ Asɨ me hɨniavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nulɨdɨ iga iga Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨbali uami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sulɨben aba nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamavɨmɨdɨ uami.
Asɨ ++ agaŋ iamɨgali dɨ hadipɨlɨ agadɨ viavɨla hulaŋ ma lamami uami. Nɨbu hulaŋ dɨ hadipɨlɨ agadɨ viavɨla iamɨgali agadɨ lamami uami. Asɨ agaŋ iamɨgali agasaŋ igahɨlavɨla nudɨ ahɨliahubali aba hulaŋ ma lamami uami. Nɨbu hulaŋ agasaŋ igahɨlavɨla nudɨ ahɨliahubali aba iamɨgali agadɨ lamami uami. 10 Hameŋ sadaŋ iamɨgali agɨlaŋ nulɨdɨ hali hɨsɨŋ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ hɨniben aba nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamavɨm uami. Hafilamalama Asɨ dɨ sibɨla vihavɨm uami. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlasaŋ avi igahɨlahɨla hameŋ laci lɨhavɨm uami.
11 Hulaŋ iamɨgali aludɨ Hekɨlɨ agaŋ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ sibɨla viben aba hulaŋ hɨtɨŋ iamɨgali hɨtɨŋ hɨdavɨmɨdɨ uami. Nɨbɨlaŋ pam laci hɨdahɨda hɨbɨŋ hɨbɨŋ ahɨliahuiahu sibɨla vivi hɨniavɨm uami. 12 Vaka Asɨ agaŋ iamɨgali dɨ lamɨben aba hulaŋ dɨ hadipɨlɨ hɨvɨ lamami uami. Agadɨ ala iabi neŋ hulaŋ agɨlaŋ iamɨgali dɨ hɨvɨ ala iahavɨlalɨ uami. Akuaba akuaba agɨladɨ hɨdɨlɨ nɨbu Asɨ nukeŋ uami.
13 Ciaŋ agadɨ namɨlaŋ nukeŋ lamahivavɨla igɨhalaŋ uami. Iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ aba aba saŋ nulɨdɨ hali agɨladɨ havɨlɨ hɨvɨ hafilamavɨla Asɨ dɨ abavɨci huaci lɨlalɨ uami. 14 Hulaŋ agɨlaŋ hali mɨnɨ hutesɨ daŋ hɨniavɨdaci nulɨdɨ haiabɨla pam hɨsɨŋ agɨlaŋ nulɨdɨ iga iga naludɨ abavɨbali uami. Ha sɨbɨlɨ aba abavɨbali uami. 15 Iamɨgali hali mɨnɨ hutesɨ daŋ hɨniavɨdaci nulɨdɨ iga iga abavɨbali uami. Ha nulɨdɨ hajɨŋ aba abavɨbali uami. Hali mɨnɨ hutesɨ agɨlaŋ nulɨdɨ hali agadɨ hafilama hɨnihɨni saŋ Asɨ nukeŋ nulɨdɨ hali hɨvɨ lamami uami. 16 Naludɨ hulaŋ mu agaŋ hali hafilamalama saŋ ciaŋ sulɨlan agasaŋ hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ aba aba nɨbu hameŋ hɨma nɨbu nameŋ aba abavɨla uami. Nɨbu sɨhɨvia sɨbaŋ igam uami. Alaŋ ciaŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ ma lubiahɨlahɨla lɨlalu uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ haiabɨla mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨniavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ avi alaŋ lɨlalu hameŋ laci ala lɨhavɨlalɨ uami.
Asɨ dɨ sɨhɨ iahaiaha saŋ mɨgudɨba hɨnihɨni sɨmɨŋ navɨhadami.
17 Viaŋ namɨlaŋ akuaba akuaba lɨlalaŋ agasaŋ abɨben uami. Namɨlaŋ mɨgudɨba Asɨ dɨ sɨhɨ iahɨlalaŋ agaŋ huaci ma lɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ huaci aba ma abɨben uami. 18 Viaŋ + ciaŋ mu igahɨlacin agasaŋ naludɨ abɨben aba lin uami. Avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi namɨlaŋ Asɨ dɨ sɨhɨ iahaiaha saŋ mɨgudɨbavɨla uami. Cɨhu latɨha hɨtɨŋ hɨtɨŋ lavɨla namɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ abɨlalaŋ uami. Hameŋ hɨma nameŋ aba abɨlalaŋ uami. Viaŋ naludɨ ciaŋ hameŋ agadɨ abavɨci igahɨlavɨla amɨŋ abavi ua analɨ abavi aba hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ igahɨlahɨla hɨnidin uami. Hɨnihɨni hɨji nameŋ lamadin uami. Ha amɨŋ ala akua abavi aba abadin uami. 19 Hulaŋ + iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ latɨhavɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨniavɨdaci huaci hɨdɨlɨ igɨbalu uami. Hulaŋ aniaba Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ amɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ heŋ ala haiabɨla iahavɨci hɨdɨlɨ igɨbalu uami. 20 Namɨlaŋ Asɨ dɨ sɨhɨ iahaiaha saŋ mɨgudɨbalɨba sɨmɨŋ nɨlalaŋ ha aludɨ Hekɨlɨ dɨ sɨmɨŋ amɨŋ ma nɨlalaŋ uami. 21 Namɨlaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ sɨmɨŋ lɨhalɨha nɨmɨli aba naludɨ nukeŋ sɨmɨŋ agadɨ vivi nɨlalaŋ uami. Lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ agadɨ nana uavauava iahulalaŋ uami. Lɨdalaŋ naludɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ humɨgaŋ saŋ hɨmavɨlalɨ uami. 22 Nulɨdɨ + avi avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨniavɨlalɨ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ igɨdalaŋ nɨbɨlaŋ sɨbɨlɨ me hɨniavɨlalɨ uami. Hɨniavɨdaci namɨlaŋ sɨmɨŋ nɨdalaŋ nɨbɨlaŋ sɨmɨŋ apalɨ sadaŋ naludɨ iga iga sɨhumahɨlavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ viaŋ naludɨ ibi ma mɨŋaiahaiaha hɨjɨŋalɨben uami. Viaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ agasaŋ naludɨ ibi ma mɨŋaiahaiaha hɨjɨŋalɨben uami. Namɨlaŋ naludɨ nukeŋ ulaŋ hɨvɨ hɨnihɨni sɨmɨŋ avɨli akuaba akuaba agɨladɨ nɨhalaŋ uami.
Jisasɨ agaŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨlasaŋ maci daŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ igunami agasaŋ abami.
(Matiu 26.26-29 mu Makɨ 14.22-25 mu Lukɨ 22.14-20)
23-25 Ciaŋ + nagadɨ aludɨ Hekɨlɨ nukeŋ iadɨ abami agadɨ cɨhu nalusaŋ sulacin uami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ agaŋ maci viavɨla Asɨ dɨ huaci aba abavɨla mɨŋacɨkɨlavɨla abami uami. Na iadɨ hɨlɨcɨ aba abami uami. Naludɨ ahɨliahuiahu saŋ iguben aba abami uami. Mufɨli mufɨli avi hameŋ laci nana iasaŋ hɨji lamɨhalaŋ aba abami uami. Navɨci ci lɨci cɨhu hɨcɨhaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ agadɨ viavɨla hameŋ laci ala lɨmi uami. Lavɨla abami uami. Na iadɨ mɨdɨ aba abami uami. Viaŋ iadɨ mɨdɨ agadɨ naludɨ ahɨliahuiahu saŋ mɨŋamɨjiben aba abami uami. Mɨŋamɨjilɨŋ Asɨ agaŋ igavɨla cɨhu tɨbɨ ciaŋ mɨgubali aba abami uami. Abadɨhuba namɨlaŋ nɨbalu aba lavɨla hameŋ laci ala nana iasaŋ hɨji lamɨhalaŋ aba abami uami. Lɨci hɨfɨlɨ heŋ laci ala Judasɨ agaŋ vevɨla Jisasɨ dɨ ilasɨci hulaŋ Jisasɨ dɨ nagɨli lamavɨhadami agɨlaŋ igavɨla ve mɨŋalɨvavɨmi uami. 26 Namɨlaŋ + aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ hɨmami agasaŋ igahɨlahɨla maci daŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ nana hɨnilalaŋ agaŋ uami. Ha aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ hɨmami agasaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ aba aba me uami. Hameŋ laci hameŋ laci lɨdɨŋ hɨnidalaŋ nɨbu cɨhu vebali uami.
Naludɨ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ igɨlaŋ huaci sɨbaŋ lɨci aludɨ Hekɨlɨ dɨ sɨmɨŋ agadɨ nɨhalaŋ uami.
27 Hameŋ + sadaŋ hulaŋ mu nudɨ nukeŋ hɨji humɨgaŋ ma lamalɨhɨlɨmaŋ lavɨla ve aludɨ Hekɨlɨ dɨ maci agadɨdaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ agadɨdaŋ navɨla nɨbu hugɨ daŋ hɨnibali uami. Nɨbu lɨci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ aludɨ Hekɨlɨ dɨ hɨlɨcɨ agadɨ sɨbɨlɨ igavɨbali uami. Nudɨ mɨdɨ agadɨ avi sɨbɨlɨ igavɨbali uami. 28 Hulaŋ + mu nudɨ hɨji humɨgaŋ agadɨ igɨci huaci sɨbaŋ lɨci maci agadɨdaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ agadɨdaŋ heŋ nam uami. 29 Aludɨ Hekɨlɨ dɨ hɨlɨcɨ agasadaŋ nudɨ mɨdɨ agasadaŋ sɨhɨvia hɨji ma igahɨlɨmaŋ lavɨla uami. Ha nɨbu navɨla nusaŋ nukeŋ vɨhɨlɨ iguavɨla nɨbu hugɨ daŋ hɨnibali uami. Lɨci Asɨ nudɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uami. 30 Naludɨ hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ hameŋ ala lɨdɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ hɨnihɨni hɨmuhɨmu daŋ hɨniavɨlalɨ uami. Limu hɨhɨle ci haba hɨmavalɨ uami. 31 Alaŋ + aludɨ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ igɨmɨli huaci sɨbaŋ hɨniavɨci navɨla uami. Ha alaŋ hugɨ apalɨ hɨnibalu uami. Lɨmɨli Asɨ agaŋ aludɨ ma sɨbɨlɨ lamɨbali uami. 32 Agadɨ + ala aludɨ Hekɨlɨ agaŋ aludɨ igɨci huaci ma hɨnimɨli alusaŋ vɨhɨlɨ igubali uami. Nɨbu hameŋ lavɨla aludɨ hihɨlɨbali uami. Lɨci alaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ hula ma sɨbɨlɨ lɨbalu uami. 33 Hameŋ sadaŋ iadɨ isagali imahali me namɨlaŋ uami. Namɨlaŋ sɨmɨŋ nana saŋ mɨgudɨbavɨla limu hɨhɨle saŋ avi migɨlɨhalaŋ uami. 34 Migɨla migɨla hɨji nameŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Alaŋ mɨgudɨbavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ vimɨli Asɨ agaŋ aludɨ sɨbɨlɨ lamɨbali aba abɨhalaŋ uami. Hɨji hameŋ lamavɨla hulaŋ mu humɨgaŋ saŋ hɨmavɨla nudɨ nukeŋ ulaŋ hɨvɨ navɨla heŋ vem uami. Ciaŋ limu hɨhɨle hɨniavi agɨladɨ naludɨ igɨben aba veben heŋ abɨben uami.
+ 11:1 11.1 1 Ko 4.16, Ef 5.1, Fl 3.17, 2 Te 3.9 + 11:3 11.3 HM 3.16, 1 Ko 3.23, 15.27-28, Ef 5.23, 1 Pi 3.1-2, 3.5-6 + 11:7 11.7 HM 1.26-27, Je 3.9 + 11:8 11.8 1 Ti 2.13 + 11:8 11.8-9 HM 2.18-23 + 11:18 11.18 1 Ko 1.10-12, 3.2-3 + 11:19 11.19 Lo 13.3, 1 Jo 2.19 + 11:22 11.22 Je 2.5-6 + 11:23-25 11.23-25 CV 24.6-8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, Mt 26.26, Mk 14.22, Lu 22.19, Ib 8.8-13 + 11:26 11.26 Jo 14.3, HJL 1.11, 1 Te 4.16, CHL 1.7 + 11:27 11.27 Jo 6.51, 6.63-64, Ib 10.29 + 11:28 11.28 Mt 26.22, 2 Ko 13.5, Ga 6.4 + 11:31 11.31 1 Jo 1.9 + 11:32 11.32 Sng 94.12-13, Ib 12.5-6, 12.11