2
Polɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agasaŋ abami.
Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Viaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sɨvɨla hɨniadami agadɨ sulɨben aba naludɨ hɨvɨ uacin uami. Viaŋ uavɨla hulaŋ hɨji hutesɨ daŋ agɨlaŋ ciaŋ hutesɨ havɨ havɨ sulavɨlalɨ hameŋ ma sulacin uami. Viaŋ + namɨlaŋ hula hɨnihɨni akuaba akuaba agɨlasaŋ hɨji ma lamacin uami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmami agasaŋ pam igahɨlacin uami. Viaŋ + namɨlaŋ hula hɨnicin hadɨhu vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ hɨnicin uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia ma akua sulɨben aba lɨdalɨda hɨnicin uami. Lɨdalɨŋ iadɨ hɨcɨ human agɨlaŋ lɨdavalavalɨ uami. 4-5 Hulaŋ + hɨji hutesɨ daŋ agɨlaŋ hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ ahɨliahuavɨci hɨji huaci vivi saŋ nameŋ lɨhavɨlalɨ uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨsɨŋ ciaŋ agadɨ sulasula nulɨdɨ nukeŋ hɨji hutesɨ hɨsɨŋ ciaŋ agɨladɨ avi sulavɨlalɨ uami. Viaŋ hameŋ ma lɨlan uami. Hulaŋ dɨ hɨji hutesɨ lubiahɨlavɨla hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨmɨlaŋ aba viaŋ hameŋ ma lɨlan uami. Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ pam igavɨla nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨbalaŋ aba Asɨ dɨ Amɨŋ agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ nalusaŋ abalamacin uami.
Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ alusaŋ hɨji hutesɨ igulalɨ uami.
Alaŋ + hɨji hutesɨ agasaŋ sulɨlalu uami. Sulɨdamɨli hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ akuaba akuaba sibɨla vivi lɨvɨlu mɨguavɨlalɨ agɨlaŋ igahɨlavɨdaci nulɨdɨ hɨji tovelalɨ uami. Hɨji hutesɨ agasaŋ sulɨlalu agaŋ hulaŋ hɨhɨle fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨji hutesɨ me hɨma uami. Manɨgali fɨli neŋ hɨsɨŋ sɨbɨlɨ lɨhavɨlalɨ agɨladɨ hɨji hutesɨ me hɨma uami. 7-8 Alaŋ + Asɨ dɨ hɨji hutesɨ agasaŋ sulɨlalu uami. Asɨ agaŋ fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨladɨ ma lamɨmaŋ lɨdɨŋ hɨji nameŋ lamami uami. Viaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ likɨlɨlɨŋ iadɨ haiabɨla neŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba abami uami. Lavɨla hɨji huaci agadɨ mɨŋasɨvɨlɨci hɨnidaci manɨgali fɨli neŋ hɨniavɨhadami agɨlaŋ ma igavɨhadami uami. Asɨ dɨ hɨji agadɨ ma igavɨhadami sadaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ aludɨ Hekɨlɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmami uami. Aludɨ Hekɨlɨ nɨbu Asɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnilalɨ uami. Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali nɨbu hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ akuaba akuaba agɨladɨ iguben aba hihɨlami aba abami uami. Akuaba akuaba hihɨlami agɨladɨ vaka ma igavɨhadami aba abami uami. Nudɨ ciaŋ ma igahɨlavɨhadami aba abami uami. Nulɨdɨ hɨji hɨvɨ avi ma iahadami aba abami uami. 10 Asɨ + dɨ Amɨŋ agaŋ Asɨ dɨ hɨji sɨvɨla hɨnilalɨ agadɨ igɨlalɨ uami. Nɨbu akuaba akuaba agɨladɨ avi sɨkasɨkan iga fɨhalɨlalɨ uami. Vaka akuaba akuaba agɨladɨ ciaŋ agɨlaŋ sɨvɨla hɨniavɨhadami uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ hɨji igudaci haiabɨla lamalama abavɨdaci igahɨlɨlalu uami. 11 Alaŋ + Asɨ dɨ hɨji ma igɨlalu uami. Nudɨ nukeŋ Amɨŋ agaŋ nudɨ hɨji agadɨ igɨlalɨ uami. Hulaŋ alaŋ avi hameŋ ala uami. Hulaŋ mu agaŋ hulaŋ mu dɨ hɨji ma igɨlalɨ uami. Hulaŋ agadɨ nukeŋ amɨŋ agaŋ pam nudɨ hɨji agadɨ igɨlalɨ uami. 12 Hulaŋ + iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ hɨji ma igavɨlalɨ uami. Alaŋ nɨbɨlaŋ hɨji lamavɨlalɨ hameŋ ma lamɨlalu uami. Asɨ agaŋ nudɨ Amɨŋ agadɨ abɨci ve alaŋ hula hɨnilalɨ uami. Hɨnidaci Asɨ akuaba akuaba huaci huaci igulalɨ agɨladɨ iga iga hɨji lamalama abɨlalu uami. Ha Asɨ dɨ akuaba akuaba huaci huaci aba abɨlalu uami. 13 Alaŋ + Asɨ akuaba akuaba huaci huaci igulalɨ agɨlasaŋ abɨlalu uami. Agadɨ ala alaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨji ma vivi abɨlalu uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ alusaŋ hɨji igudaci abɨlalu uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ Amɨŋ nɨbɨlaŋ hula hɨnilalɨ agɨlasaŋ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ sulɨlalu uami.
14 Asɨ + dɨ Amɨŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali hula ma hɨnici uami. Asɨ agaŋ nulɨsaŋ akuaba akuaba huaci huaci igu igu saŋ abɨlalɨ agɨladɨ valavɨlalɨ uami. Akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igavɨdaci nulɨdɨ hɨji ma tovelalɨ uami. Lɨdaci abavɨlalɨ uami. Ha uavauava lusɨŋ aba abavɨlalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ Amɨŋ nɨbɨlaŋ hula hɨnilalɨ agɨlaŋ pam akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igavɨdaci nulɨdɨ hɨji tovelalɨ uami. 15 Asɨ + dɨ Amɨŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula hɨnidaci nɨbɨlaŋ akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨladɨ igavɨdaci nulɨdɨ hɨji tovelalɨ uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ nɨbɨlaŋ hula ma hɨnilalɨ agɨlaŋ nulɨdɨ igavɨdaci nulɨdɨ hɨji agɨlaŋ ma tovelalɨ uami. 16 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Alaŋ aludɨ Hekɨlɨ dɨ hɨji agadɨ ma igɨlalu aba abami uami. Lɨdɨŋ Asɨ dɨ ma lamalubilalu aba abami uami. Agadɨ ala alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji pam hɨnihɨni nɨbu akuaba akuaba saŋ hɨji lamɨlalɨ hameŋ ala alaŋ avi hɨji lamɨlalu uami.
+ 2:1 2.1 1 Ko 1.17 + 2:2 2.2 Ga 6.14, Fl 3.8 + 2:3 2.3 HJL 18.9-10, 2 Ko 10.1 + 2:4-5 2.4-5 Lom 15.18-19, 1 Ko 1.17, 2 Ko 4.7, 6.7, 1 Te 1.5, 2 Pi 1.16 + 2:6 2.6 1 Ko 1.28, Ef 4.13, Fl 3.15, Ib 5.14 + 2:7-8 2.7-8 Lu 23.34, Jo 7.48, HJL 13.27, Lom 16.25-26, 2 Ko 3.14, Ef 3.5, 3.9, Kl 1.26, 2 Ti 1.9 + 2:9 2.9 Ais 64.4 + 2:10 2.10 Mt 13.11, 16.17, Jo 14.26, 1 Jo 2.27 + 2:11 2.11 Snd 20.27, Jer 17.9, Lom 11.33-34 + 2:12 2.12 Jo 16.13-14 + 2:13 2.13 1 Ko 1.17, 2.4-5, 2 Pi 1.16 + 2:14 2.14 Mt 16.23, Jo 8.47, 14.17, Lom 8.5-7, 1 Ko 1.18, 1.23 + 2:15 2.15 1 Te 5.21-22, 1 Jo 2.20, 4.1 + 2:16 2.16 Jop 15.8, Ais 40.13, Jer 23.18, Jo 15.15, Lom 11.34