4
Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ nukeŋ nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ lamalɨhɨlɨlalɨ uami.
Namɨlaŋ + alusaŋ hɨji nameŋ lamɨhalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ aba abɨhalaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ sɨvɨla hɨniadami agadɨ haiabɨla lamalama sulavɨlalɨ aba abɨhalaŋ uami. Hɨmamɨgɨlɨ + daŋ agaŋ nudɨ manɨgali agadɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlam uami. Namɨlaŋ nukeŋ ua aniaba hulaŋ agɨlaŋ viaŋ akuaba akuaba sibɨla vilan agɨladɨ lamalɨhɨlɨben aba lɨhavɨci uami. Viaŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ ma lamɨben uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ akuaba akuaba sibɨla agɨladɨ ma lamalɨhɨlɨlan uami. Viaŋ + iadɨ nukeŋ hugɨ cɨki avi ma igɨlan uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ aba ma abɨben uami. Iadɨ Hekɨlɨ agaŋ nukeŋ iadɨ lamalɨhɨlɨbali uami. Hulaŋ + iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lama lɨbɨmɨgumɨgu hɨsɨŋ mɨhiŋ agaŋ vakala uami. Namɨlaŋ hulaŋ mu dɨ akuaba akuaba sibɨla agɨladɨ lamalɨhɨlɨmɨlaŋ uami. Aludɨ Hekɨlɨ vebali agasaŋ pam migɨla migɨla hɨnihalaŋ uami. Nɨbu akuaba akuaba hɨfɨlɨ me hɨvɨ sɨvɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ vivi unɨ abɨlu me hɨvɨ lamɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ hɨji sɨvɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ haiabɨla lamalama abɨbali uami. Hadɨhu ala Asɨ agaŋ aludɨ sibɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlasaŋ abɨbali uami. Nama sibɨla huaci vilanaŋ aba abɨbali uami. Nama sibɨla huaci ma vilanaŋ aba abɨbali uami.
Kolin haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahavɨmi.
Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Viaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahaiaha saŋ akuaba akuaba sibɨla alaŋ Apolosɨ hula vihɨlu agɨladɨ naludɨ abadin uami. Alaŋ akuaba akuaba sibɨla vihɨlu agɨlasaŋ igahɨlahɨla akuaba akuaba sibɨla huaci sɨlɨvɨ laci Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami hameŋ vibalaŋ aba naludɨ abadin uami. Asɨ dɨ ciaŋ mu cɨki avi ma lɨvalɨbalaŋ uami. Namɨlaŋ hulaŋ mu saŋ lavɨla nudɨ ibi mɨŋaiahavɨla hulaŋ mu dɨ sɨbɨlɨ igɨmɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ naludɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahɨmɨlaŋ uami. Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ lɨvalavɨla ibi hekɨlɨ daŋ ma hɨnidalaŋ uami. Asɨ nukeŋ nalusaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igualɨ uami. Akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ namɨlaŋ nukeŋ naludɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ ma vihalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ naludɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahɨmɨlaŋ uami.
Namɨlaŋ + nameŋ abɨlalaŋ uami. Alaŋ akuaba akuaba saŋ ma tɨbɨ mɨgadalu aba abɨlalaŋ uami. Alaŋ akuaba akuaba akape daŋ hɨnidalu aba abɨlalaŋ uami. Alaŋ hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ lɨvala lɨvala manɨgali me hɨnidalu aba abɨlalaŋ uami. Namɨlaŋ hameŋ abavɨla manɨgali me sɨbaŋ hɨnihalaŋ uami. Lɨdalaŋ alaŋ avi namɨlaŋ hula manɨgali me sɨbaŋ hɨnibalu uami. Agadɨ + ala viaŋ igɨlɨŋ Asɨ nukeŋ lɨci hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami alaŋ sijaŋ sɨbaŋ me hɨnilalu uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lamalama lɨbɨmɨgumɨgu aba aba ifɨhɨmuhɨmu saŋ abavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ hula hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula igasulavɨdaci nulɨdɨ ifɨhɨmuhɨmu fipɨ heŋ vivi uavɨlalɨ uami. Nulɨdɨ lɨhavɨlalɨ hameŋ laci ala aludɨ avi hameŋ lɨhavɨlalɨ uami. 10 Alaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨdamɨli namɨlaŋ aludɨ iga iga nameŋ abɨlalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ uava hɨji daŋ aba abɨlalaŋ uami. Lɨdɨŋ nalusaŋ nukeŋ nameŋ abɨlalaŋ uami. Alaŋ hɨji hutesɨ daŋ hɨnihɨni Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilalu aba abɨlalaŋ uami. Alaŋ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ aba abɨlalaŋ uami. Alaŋ ibi hekɨlɨ daŋ aba abɨlalaŋ uami. Lɨdalaŋ alaŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ me hɨnilalu uami. Ibi hekɨlɨ apalɨ me hɨnilalu uami. 11-13 Vaka + alaŋ sɨmɨŋ saŋ avɨli saŋ hɨmadamɨlu uami. Hadi hɨlahɨla hasɨ hasɨ agɨladɨ lamalama hɨdadamɨlu uami. Hɨdɨdamɨli aludɨ ifavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci alaŋ hulaŋ ihɨlɨŋ me hɨnihɨni aludɨ nukeŋ human hɨvɨ akuaba akuaba sibɨla vivi avɨha avɨha igadamɨlu uami. Aludɨ abacuvacuva ciaŋ abavɨhadami uami. Abavɨdaci Asɨ nulɨdɨ huaci lamalama saŋ alaŋ Asɨ dɨ abadamɨlu uami. Aludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci alaŋ vɨhɨlɨ havahava hɨnihɨni ciaŋ ma abadamɨlu uami. Aludɨ ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ abavɨdaci alaŋ nulɨsaŋ ciaŋ huaci huaci abadamɨlu uami. Aludɨ igavɨdaci alaŋ sɨji hunaŋ mɨhɨ daŋ me hɨniadamɨlu uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ igavɨdaci alaŋ akuaba akuaba sɨmum me hɨniadamɨlu uami. Vaka hameŋ lɨhavɨhadami agadɨ iabi avi hameŋ ala lɨhavɨlalɨ uami.
Polɨ agaŋ Kolin haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ akuaba akuaba nɨbu lɨhadami hameŋ lɨlɨ saŋ abami.
14 Iadɨ ninanadi me namɨlaŋ uami. Viaŋ ciaŋ nagadɨ namɨlaŋ sɨhumahɨlamahɨla saŋ ma lɨbadin uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨla naludɨ hɨji mɨŋaiahaiaha saŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbadin uami. 15 Hulaŋ + akape 10,000 hameŋ agɨlaŋ naludɨ migɨlavɨdaci namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla vivalaŋ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ iagaŋ akape hɨma uami. Nɨbu pabiŋ sɨbaŋ uami. Viaŋ nalusaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ sulacin hadɨhu namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama iadɨ ninanadi me hɨniahalaŋ uami. Lɨdalaŋ viaŋ hɨtɨŋ naludɨ iaganalu me hɨnidalɨŋ namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla vilalaŋ uami. 16 Hameŋ + sadaŋ viaŋ akuaba akuaba sibɨla vilan agɨladɨ iga iga lubiahɨlɨbalaŋ aba nalusaŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ abadin uami. 17 Nusaŋ + ala igahɨlavɨla viaŋ Timoti dɨ abɨlɨŋ naludɨ pɨŋ ualɨ uami. Nɨbu iadɨ ninaŋ me hɨnidaci viaŋ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ sibɨla agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ vilalɨ uami. Nɨbu ala viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni sibɨla vilan agasaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahɨbali uami. Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni sibɨla vilan uami. Vivi haiabɨla mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdɨlan uami. Hɨdahɨda hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ agɨladɨ lamalubilan uami. Akuaba akuaba sibɨla mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ hameŋ vilan agasaŋ Timoti nɨbu naludɨ hɨji mɨŋaiahɨbali uami.
18 Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle namɨlaŋ iasaŋ hɨji nameŋ lamɨlalaŋ uami. Nɨbu ma vebali aba abɨlalaŋ uami. Lɨdɨŋ naludɨ nukeŋ ibi agadɨ mɨŋaiahɨlalaŋ uami. 19 Agadɨ + ala aludɨ Hekɨlɨ agaŋ viaŋ naludɨ pɨŋ uu saŋ abɨci naludɨ pɨŋ lɨhalɨha sɨbaŋ uben uami. Hulaŋ hɨhɨle nulɨdɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahaiaha ciaŋ sulavɨlalɨ uami. Viaŋ ciaŋ hameŋ agadɨ igahɨlahɨla saŋ ma uben uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba sibɨla vivi vɨdɨvɨdɨŋ abalamavɨlalɨ agɨladɨ hɨdɨlɨ iga iga saŋ uben uami. 20 Asɨ + hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni agaŋ nɨbu ciaŋ havɨ havɨ sulasula hɨsɨŋ hɨma uami. Nɨbu Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ amɨŋ amɨŋ abalamalama hɨsɨŋ uami. 21 Viaŋ hɨmamɨgɨlɨ via ua naludɨ ifu ifu mɨŋahihɨlahihɨla me lɨlɨ saŋ abɨlaŋ viaŋ hameŋ ala lɨben uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni ciaŋ simɨ sulasula saŋ abɨlaŋ hameŋ laci ala lɨben uami. Namɨlaŋ iadɨ akuaba akuaba lɨlɨ saŋ abɨlaŋ viaŋ naludɨ hɨji lubiahɨlavɨla hameŋ ala lɨben uami.
+ 4:1 4.1 Lu 12.42, 1 Ko 3.5, 2 Ko 6.4-5, Ta 1.7, 1 Pi 4.10 + 4:2 4.2 Lu 12.42 + 4:4 4.4 Jop 9.2, Sng 143.2, Snd 21.2, Lom 4.2 + 4:5 4.5 Lom 2.1, 2.29, 1 Ko 3.8, 2 Ko 5.9-10, CHL 20.12 + 4:6 4.6 Lom 12.3, 1 Ko 1.12, 3.4, 3.21 + 4:7 4.7 Jo 3.27, Lom 12.6, Je 1.17, 1 Pi 4.10 + 4:8 4.8 CHL 3.17, 3.21 + 4:9 4.9 Lom 8.36, 1 Ko 15.30-31, 2 Ko 6.9, Ib 10.33 + 4:10 4.10 HJL 26.24, 1 Ko 1.18, 3.18 + 4:11-13 4.11-13 Sng 109.28, Kra 3.45, Mt 5.44, HJL 18.2-3, 23.2, Lom 8.35, 1 Ko 9.14-15, 2 Ko 11.23-27, Fl 4.12, 1 Te 2.9, 2 Te 3.8, 1 Ti 4.10 + 4:15 4.15 HJL 18.11, Ga 4.19, Je 1.18 + 4:16 4.16 1 Ko 11.1, Fl 3.17, 1 Te 1.6, 2 Te 3.9 + 4:17 4.17 HJL 19.22, Fl 2.19-22 + 4:19 4.19 HJL 18.21, 19.21, 1 Ko 16.5, 2 Ko 1.15-16, 1.23, Ib 6.3 + 4:20 4.20 1 Ko 2.4-5, 1 Te 1.5