2
Asɨ agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali alaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami.
Vaka ++ namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi hugɨ daŋ hɨniadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ hulaŋ hɨmavɨla valɨ hɨniavɨlalɨ me hɨniadamɨlaŋ uami. Hɨnihɨni + fɨli hɨsɨŋ hɨji agadɨ lubiahɨlahɨla akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ vihadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ manɨgali mu agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨniadamɨlaŋ uami. Manɨgali agaŋ akuaba akuaba vɨdɨvɨdɨŋ daŋ uaiaŋ susu hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ migɨlɨlalɨ uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨji humɨgaŋ mɨŋaiahɨlalɨ uami. Mɨŋaiahɨdaci Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ lulavɨlalɨ uami. Vaka + alaŋ nɨbɨlaŋ hula hɨniadamɨlu uami. Hɨnihɨni akuaba akuaba hɨji humɨgaŋ vaka hɨsɨŋ agɨladɨ lubiahɨladamɨlu uami. Lɨdamɨli aludɨ nukeŋ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ akuaba akuaba saŋ lɨhavɨdaci lubiahɨladamɨlu uami. Hulaŋ iamɨgali alaŋ hudɨmɨda hameŋ lɨhadamɨlu agasaŋ mufɨli Asɨ agaŋ alusaŋ igɨvɨ hɨnibali uami.
4-5 Alaŋ + lusɨŋ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi hugɨ daŋ hɨniadamɨlu uami. Lɨdɨŋ hulaŋ hɨmavɨla valɨ hɨnihɨni me hɨniadamɨlu uami. Agadɨ ala Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ sadaŋ nɨbu alusaŋ mavɨn hɨnihɨni aludɨ huaci lamalama hɨnilalɨ uami. Lɨdaci alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ hameŋ hɨnilalu uami. Asɨ nalusaŋ mavɨn hɨnihɨni naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ uami. Alaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnidamɨli Asɨ agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨci hɨhi iahami hameŋ ala aludɨ avi abɨci hɨhi iahɨbalu uami. La Jisasɨ Kɨlaisɨ hula Asɨ dɨ haiabɨla heŋ nudɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ mɨgahɨnibalu uami. Asɨ + hɨji nameŋ lamami uami. Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ lɨlɨŋ hɨhi iahami hameŋ laci ala hulaŋ iamɨgali agɨladɨ avi lɨlɨŋ hɨhi iahavɨbali aba abami uami. Hameŋ lɨdalɨŋ mufɨli hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iga iga abavɨbali aba abami uami. Asɨ agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ igahɨlahɨla alusaŋ akuaba akuaba hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ lɨlalɨ aba abavɨbali aba abami uami. Alusaŋ mavɨn hɨnihɨni aludɨ huaci lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abami uami. 8-9 Namɨlaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨlalaŋ sadaŋ Asɨ agaŋ nalusaŋ mavɨn hɨnihɨni naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ uami. Akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ namɨlaŋ nukeŋ ma lɨlalaŋ uami. Asɨ agaŋ akuaba akuaba sibɨla vilalaŋ agasaŋ ma igahɨlɨlalɨ uami. Nɨbu naludɨ havɨ sɨbaŋ ahɨliahulalɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ naludɨ nukeŋ ibi ma mɨŋaiahɨbalaŋ uami. 10 Asɨ + agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji pam lamalama hulaŋ iamɨgali aludɨ lamavɨmi uami. Akuaba akuaba sibɨla huaci huaci agɨladɨ vivi saŋ lamavɨmi uami. Asɨ agaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci alaŋ vibalu agɨladɨ ci hihɨla sɨhuva lamami uami.
Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula hɨdɨlɨ pabiŋ laci hɨniavɨlalɨ uami.
11 Namɨlaŋ + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hɨma uami. Namɨlaŋ hɨdɨlɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ nulɨdɨ hadi sɨbɨlɨ ihalahavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ naludɨ sɨbɨlɨ iga iga nameŋ abavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hadi sɨbɨlɨ ma ihalahavɨlalɨ aba abavɨlalɨ uami. Alaŋ hadi sɨbɨlɨ ihalahɨlalu aba abavɨlalɨ uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ akuaba akuaba hadipɨlɨ hɨvɨ pam lɨhavɨlalɨ agasaŋ igahɨlahɨla hameŋ abavɨlalɨ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ vaka hɨniadamɨlaŋ agasaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. 12 Hadɨhu + namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam ma hɨniadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula avi pam ma hɨniadamɨlaŋ uami. Asɨ agaŋ akuaba akuaba igu igu saŋ ciaŋ mɨguavɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ pam abami uami. Hɨdɨlɨ mu mu naludɨ ma abami uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ akuaba akuaba mufɨli iahavɨbali agɨlasaŋ ma migɨla migɨla hɨniadamɨlaŋ uami. Lɨdalaŋ Asɨ agaŋ namɨlaŋ hula ma hɨniadami uami. 13 Vaka + namɨlaŋ Asɨ dɨ valavɨla ataŋ hɨniadamɨlaŋ uami. Agadɨ ala iabi Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ mɨdɨ agaŋ lɨci namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni Asɨ dɨ mikɨ pɨŋ hɨnilalaŋ uami. 14 Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ nukeŋ lɨdaci aludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨlalɨ uami. Vaka Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ nagɨli lamavɨhadami uami. Hameŋ lɨdɨŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula pam ma hɨniavɨhadami uami. Agadɨ ala Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨci nagɨli lamalama hɨji agadɨ sɨkasɨkan valavɨmi uami. Valavɨla hɨdɨlɨ ahica hɨniavɨhadami agɨlaŋ iabi hɨdɨlɨ pabiŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. 15 Jisasɨ + Kɨlaisɨ hɨmami agaŋ lɨci ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ hekɨlɨ sudɨme sudɨme mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ Mosesɨ lɨbami agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ agɨlaŋ sɨvɨlavɨmi uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniavɨla hɨdɨlɨ pabiŋ laci hɨniavɨbali agasaŋ igahɨlavɨla hameŋ lɨmi uami. 16 Kɨlɨ + cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨci hɨdɨlɨ ahica hɨniavɨhadami agɨlaŋ cɨhu hɨdɨlɨ pabiŋ laci hɨniavɨmi uami. Vaka nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ nagɨli lamavɨhadami agadɨ lɨci sɨkasɨkan sɨvɨlami uami. Asɨ dɨ nagɨli lamavɨhadami agadɨ avi lɨci sɨkasɨkan sɨvɨlami uami. 17 Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ vevɨla Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ nameŋ sulami uami. Namɨlaŋ hɨji humɨgaŋ pam laci hɨnihalaŋ aba abami uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ vala ataŋ hɨniavɨlalɨ agɨlasadaŋ Asɨ dɨ mikɨ hɨniavɨlalɨ agɨlasadaŋ ciaŋ hameŋ agadɨ sulami uami. 18 Jisasɨ + Kɨlaisɨ hɨmɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ alaŋ hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnidalu uami. Lɨdamɨli Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci alaŋ huaci Asɨ dɨ mikɨ pɨŋ ubalu uami.
Hulaŋ iamɨgali alaŋ Asɨ dɨ ulaŋ me hɨnilalu uami.
19 Vaka + namɨlaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali ma hɨniadamɨlaŋ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali ataŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ ve hɨnihɨni me hɨniadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ ihɨlɨŋ me hɨniadamɨlaŋ uami. Agadɨ ala iabi namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali haiabɨla pam hɨsɨŋ hɨniavɨlalɨ me hɨnidalaŋ uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hula ulaŋ pam hɨsɨŋ me hɨnidalaŋ uami. 20 Jisasɨ + Kɨlaisɨ nɨbu lɨba hekɨlɨ ulaŋ lua madɨŋ agɨladɨ hava hɨnilalɨ agaŋ me hɨnilalɨ uami. Lɨdaci hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ hula Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula lɨba hɨhɨle me hɨniavɨlalɨ uami. Hɨnihɨni lɨba hekɨlɨ me agadɨ sabɨ hɨvɨ lagulama hɨnihɨni lua madɨŋ agɨladɨ havahava hɨniavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ lɨba agɨladɨ sabɨ hɨvɨ lamalama ajila ajila hɨsɨŋ kɨlɨ me hɨnilalaŋ uami. 21 Asɨ + agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ lɨba hekɨlɨ me agadɨ sabɨ hɨvɨ lagulama hɨnihɨni kɨlɨ ajila ajila hɨsɨŋ me hɨnilalaŋ uami. Hɨnidalaŋ ajila ajila udaci ua hekɨlɨ lɨlalɨ uami. Hekɨlɨ lɨdaci namɨlaŋ aludɨ Hekɨlɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni nudɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ me hɨnilalaŋ uami. 22 Namɨlaŋ + Jisasɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnidalaŋ nɨbu naludɨdaŋ nudɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨdaŋ pam laci mɨgudɨbɨlalɨ uami. Lɨdaci namɨlaŋ ahuata Asɨ dɨ ulaŋ me hɨnilalaŋ uami. Hɨnidalaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ ulaŋ heŋ hɨnilalɨ uami.
+ 2:1 2.1 Ef 4.18, Kl 1.21 + 2:1 2.1-5 Kl 2.13 + 2:2 2.2 Jo 12.31, Ef 5.6, 6.12, Kl 1.21, 3.6-7, Ta 3.3 + 2:3 2.3 Lom 5.12, Ga 5.16, Kl 3.6, Ta 3.3, 1 Pi 4.3 + 2:4-5 2.4-5 Lu 15.24, 15.32, HJL 15.11, Lom 5.6-10, 6.4-5, 6.13, 10.12, Ef 1.7, 2.1, 2.7, Kl 2.12-13 + 2:6 2.6 Ef 1.20, Kl 2.12 + 2:7 2.7 Ef 1.7 + 2:8-9 2.8-9 Jo 4.10, Lom 3.20, 3.27, 4.2, 4.16, 10.14-17, 1 Ko 1.29-31, Fl 1.29, 2 Ti 1.9, Ib 6.4-6 + 2:10 2.10 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.5, 5.17, Ef 4.24, Ta 2.14 + 2:11 2.11 Lom 2.28-29, 1 Ko 12.2, Ef 5.8, Kl 1.21 + 2:12 2.12 Lom 9.4, 9.8, Ga 4.8, Ef 4.18, Kl 1.21, 1 Te 4.5, 4.13 + 2:13 2.13 Ga 3.28, Ef 2.17, Kl 1.20 + 2:14 2.14 Ais 9.6, Mai 5.5, Jo 16.33, HJL 10.36, 1 Ko 12.13, Kl 1.20, 3.15 + 2:15 2.15 2 Ko 5.17, Ga 6.15, Ef 4.24, Kl 1.20-22, 2.14 + 2:16 2.16 Kl 1.20, 2.14 + 2:17 2.17 Ais 57.19, Sek 9.10, HJL 2.39, Lom 5.1 + 2:18 2.18 Lom 5.2, 1 Ko 12.13, Ef 3.12, Ib 4.16, 1 Pi 3.18 + 2:19 2.19 Ga 6.10, Ef 3.6, Fl 3.20 + 2:20 2.20 Mt 16.18, 1 Ko 3.9-11, Ga 2.9, CHL 21.14 + 2:21 2.21 1 Ko 3.16-17, 2 Ko 6.16, Ef 4.15-16, Kl 2.19 + 2:22 2.22 1 Pi 2.5