Jemɨsɨ
agaŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbavɨla iguci umi.
1
Jemɨsɨ + agaŋ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ nameŋ lɨbami. Viaŋ Jemɨsɨ uami. Viaŋ Asɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilan uami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ avi hɨnilan uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ alaŋ latɨhavɨla hɨdɨlɨ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ hɨnilalu uami. La hɨhɨle alaŋ aludɨ nukeŋ fɨli tɨbɨ valavala uu fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨnilalu uami. Viaŋ manasɨŋ nagadɨ aludɨ hulaŋ latɨhiŋ fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨnilalaŋ nalusaŋ lɨbadin uami. Lɨbalɨba nalusaŋ uaiaŋ hekɨlɨ aba abadin uami.
Nalusaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igu igu saŋ vɨhɨlɨ mu mu naludɨ hɨvɨ iahavɨlalɨ uami.
Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Vɨhɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨlaŋ naludɨ hɨvɨ iahavɨdaci namɨlaŋ hɨji nameŋ lamɨhalaŋ uami. Alaŋ hekɨlɨ hɨjɨŋalɨmɨli aba abɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ + igɨlalaŋ uami. Vɨhɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨlaŋ naludɨ hɨvɨ iahavɨlalɨ uami. Naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ iahavɨlalɨ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ vɨhɨlɨ agɨladɨ havahava hɨnihalaŋ uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ vibalaŋ uami. Vɨdɨvɨdɨŋ viavɨla vɨhɨlɨ mu mu agɨladɨ avi havahava vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨbalaŋ uami. Namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama vɨhɨlɨ agɨladɨ hameŋ laci hameŋ laci havɨhalaŋ uami. Lɨdalaŋ vɨhɨlɨ havahava sibɨla hameŋ agaŋ naludɨ hɨvɨ iaha hekɨlɨ lɨm uami. Lɨci namɨlaŋ huaci laci hɨnibalaŋ uami. La akuaba akuaba hɨji huaci huaci saŋ ma tɨbɨ mɨgɨbalaŋ uami. Naludɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ huaci sɨlɨvɨ laci hɨniavɨbali uami.
Namɨlaŋ hɨji hutesɨ saŋ tɨbɨ mɨgavɨla Asɨ dɨ abɨlaŋ nalusaŋ hɨji hutesɨ igubali uami.
Asɨ + agaŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlasaŋ hɨji hutesɨ hutesɨ igulalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hɨji hutesɨ saŋ tɨbɨ mɨgavɨla Asɨ dɨ abavɨci nɨbu ma alifɨlalɨ uami. Nɨbu hɨjɨŋalaŋala hanɨbuŋ hanɨbuŋ igulalɨ uami. Hameŋ sadaŋ naludɨ hulaŋ mu aniaba agaŋ hɨji hutesɨ saŋ tɨbɨ mɨgavɨla uami. Nɨbu Asɨ dɨ abam uami. Lɨci Asɨ nusaŋ hɨji hutesɨ igubali uami. Agadɨ + ala hulaŋ agaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ lamavɨla Asɨ dɨ abam uami. Nɨbu ahica hɨji lamavɨla nameŋ abɨmɨdɨ uami. Asɨ iasaŋ igubali ua hɨma ua aba abɨmɨdɨ uami. Nɨbu hɨji hameŋ lamɨci uami. Nudɨ hɨji agaŋ huŋe vedaci avɨli hekɨlɨ agaŋ aibubuŋ ifu ifu uu veve hɨnilalɨ hameŋ hɨnibali uami. 7-8 Hulaŋ + hameŋ agaŋ nɨbu hɨji ahica daŋ hɨnilalɨ uami. Hɨnihɨni akuaba akuaba sibɨla sɨhɨvia ma vilalɨ uami. Hameŋ sadaŋ nɨbu hɨji nameŋ lamɨmɨdɨ uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ iasaŋ akuaba akuaba agɨladɨ igubali aba abɨmɨdɨ uami.
Jemɨsɨ agaŋ hulaŋ akuaba akuaba apalɨ agɨlasadaŋ akuaba akuaba akape daŋ agɨlasadaŋ abami.
Hulaŋ + mu avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci akuaba akuaba huaci huaci apalɨ hɨnilalɨ agaŋ nɨbu hɨjɨŋalavɨla nameŋ abam uami. Asɨ iadɨ igɨdaci viaŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨnidin aba abam uami. 10 Hulaŋ ++ anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba akape daŋ agaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama nameŋ abam uami. Asɨ nukeŋ lɨci viaŋ nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni ibi apalɨ hɨnidin sadaŋ viaŋ hɨjɨŋalin aba abam uami. Hulaŋ hɨhɨle anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba akape mɨgudɨbavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba fu hajɨŋ sɨbɨlɨ lɨhavɨlalɨ hameŋ ala sɨbɨlɨ lɨhavɨbali uami. 11 Alaŋ igɨlalu uami. Uaiaŋ iahaiaha vɨdɨvɨdɨŋ hɨlɨdaci lɨbulɨbu agɨlaŋ husɨhalavɨlalɨ uami. Husɨhalavɨdaci nulɨdɨ fu hajɨŋ akuaba akuaba agɨlaŋ sɨbɨlɨ lɨdɨŋ mɨgalahɨlavɨlalɨ uami. Hameŋ lɨdɨŋ hajɨŋ apalɨ hɨniavɨlalɨ uami. Hulaŋ sibɨla mu mu vivi akuaba akuaba akape vilalɨ agaŋ nɨbu hameŋ laci ala lɨbali uami. Sibɨla vivi hɨniavɨla hɨmɨci nudɨ akuaba akuaba agɨlaŋ nudɨ ma ahɨliahuavɨbali uami.
Asɨ agaŋ namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ naludɨ hɨji ma mɨŋaiahɨlalɨ uami.
12 Asɨ + agaŋ vaka ciaŋ mɨguavɨla hulaŋ iamɨgali nɨbu hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ nameŋ abami uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ iahavɨdaci vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla vɨhɨlɨ havɨhalaŋ aba abami uami. Hameŋ lɨlaŋ viaŋ naludɨ iga hɨjɨŋalavɨla abɨlɨŋ namɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ aba abami uami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ mu vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ havɨlalɨ agaŋ nɨbu hɨjɨŋalam uami. 13 Akuaba agaŋ hulaŋ mu dɨ hɨji mɨŋaiahɨci lusɨŋ sɨbɨlɨ viben aba nameŋ abɨmɨdɨ uami. Asɨ agaŋ iadɨ ilasɨci lusɨŋ sɨbɨlɨ viben aba lin aba abɨmɨdɨ uami. Akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ ma ilasavɨlalɨ uami. Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ nulɨdɨ ma ilasɨlalɨ uami. 14 Agadɨ + ala hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan aludɨ hɨji humɨgaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlaŋ iahavɨlalɨ uami. Iahaiaha lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ aludɨ mɨŋamagɨlavɨlalɨ uami. 15 Akuaba + lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ humɨgaŋ iahɨlalɨ agaŋ nɨbu iamɨgali humɨgaŋ ahɨla ahɨla me uami. La iamɨgali ninanadi huhɨlavɨlalɨ hameŋ ala lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ haiabɨla iahɨlalɨ uami. Iaha hekɨlɨ lavɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ lɨdaci haba hɨmavɨlalɨ uami.
16 Iadɨ isagali imahali me namɨlaŋ uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ naludɨ analɨ aba aba hɨji mɨŋaihuihu lɨhavɨdaci nulɨdɨ ciaŋ igahɨlɨmɨlaŋ uami. 17 Asɨ + agaŋ uaiaŋ susu hɨvɨ abɨlu lamami uami. Nɨbu alusaŋ akuaba akuaba huaci huaci nudɨ haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ igulalɨ uami. Alaŋ huaci laci hɨnihɨni saŋ akuaba akuaba huaci huaci sɨbaŋ agɨladɨ igulalɨ uami. Asɨ nɨbu mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ ma hɨnilalɨ uami. Nɨbu kɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ uhɨlɨŋ me hɨma uami. Kɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ uhɨlɨŋ agɨlaŋ cimɨdaŋ hɨvɨ uhɨlɨŋ hutesɨ hɨniavɨlalɨ uami. La uaiaŋ huva hɨvɨ cɨhu tɨbɨ cɨki hɨniavɨlalɨ uami. Asɨ nɨbu hameŋ hɨma uami. 18 Asɨ + agaŋ hɨji nameŋ lamami uami. Viaŋ lɨlɨŋ iadɨ hulaŋ iamɨgali nagɨlaŋ akuaba akuaba lamamin agɨladɨdaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨdaŋ lɨvalavɨbali aba abami uami. Lɨvalavɨla nɨbɨlaŋ mɨse iadɨ hulaŋ iamɨgali sɨbaŋ hɨniavɨbali aba abami uami. Hameŋ abami sadaŋ nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlavɨla nudɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ hɨvɨ aludɨ lɨdaci alaŋ nudɨ ninanadi hɨnilalu uami. Hɨnidamɨli nɨbu aludɨ Iavaŋ hɨnilalɨ uami.
Ciaŋ igahɨlɨlalaŋ agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨhalaŋ uami.
19 Iadɨ isagali imahali me namɨlaŋ uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Iadɨ ciaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ hulaŋ mu dɨ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ sɨhɨvia igahɨlahɨla saŋ mavɨn hɨnihalaŋ uami. Nudɨ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ sɨhɨvia ma igahɨlɨmaŋ lɨdɨŋ ciaŋ abavɨhemɨlaŋ uami. La igɨvɨ hɨnivɨhemɨlaŋ uami. 20 Hulaŋ + igɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia ma lubiahɨlavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci agɨladɨ ma vihavɨlalɨ uami. 21 Hameŋ + sadaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hɨji sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ naludɨ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ valɨhalaŋ uami. Valavala Asɨ dɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨnihalaŋ uami. Hɨnihɨni nudɨ ciaŋ naludɨ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ sɨmɨŋ uli me hulilalɨ agadɨ lubiahɨlɨhalaŋ uami. Lɨdalaŋ nudɨ ciaŋ agaŋ naludɨ hɨvɨ sibɨla vidaci Asɨ naludɨ ahɨliahudaci naludɨ amɨŋ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami.
22 Namɨlaŋ + Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlahɨla hɨji nameŋ lamɨlalaŋ uami. Alaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlɨlalu aba abɨlalaŋ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nudɨ ciaŋ igahɨlɨlalaŋ agadɨ ma lubiahɨlɨlalaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ naludɨ hɨji agɨlaŋ ma tovedaci uavauava me hɨdɨlalaŋ uami. Namɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨhalaŋ uami. Ciaŋ havɨ havɨ igahɨlɨmɨlaŋ uami. 23-24 Hulaŋ + mu agaŋ mugaŋ lamɨgaŋ iga iga hɨsɨŋ agadɨ hɨvɨ nudɨ nukeŋ mugaŋ lamɨgaŋ igɨlalɨ uami. Igavɨla lama vala uavɨla nudɨ nukeŋ mugaŋ lamɨgaŋ agasaŋ cɨhu uava iahulalɨ uami. Hulaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlavɨla ma lubiahɨlɨlalɨ agaŋ nɨbu hameŋ laci ala lɨlalɨ uami. 25 Asɨ + dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nɨbu sɨlɨvɨ sɨbaŋ uami. Nɨbu lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agɨladɨ ifɨlahɨdaci alaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agɨladɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨnilalu uami. Hulaŋ mu Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lamalɨhɨla lubiahɨlahɨla hɨnidaci uami. Ha Asɨ lɨdaci nudɨ sibɨla mu mu agɨlaŋ huaci sɨbaŋ hɨniavɨbali uami. Agadɨ ala nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ havɨ havɨ igahɨlavɨla cɨhu uava iahumɨdɨ uami.
26 Hulaŋ + mu hɨji nameŋ lamɨvi uami. Viaŋ hulaŋ huaci aba abɨvi uami. Viaŋ Asɨ saŋ sɨhɨ iahaiaha nudɨ ibi agadɨ amɨŋ sɨbaŋ mɨŋaiahɨlan aba abɨvi uami. Agadɨ ala nɨbu nudɨ sɨbɨsaŋ agadɨ sɨhɨvia ma migɨlavɨla uami. Ha nɨbu nudɨ nukeŋ analɨ abɨvi uami. Lɨci nɨbu hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama Asɨ saŋ sɨhɨ iahaiaha Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨvi agaŋ nudɨ ma sɨbaŋ ahɨliahuvi uami. 27 Aludɨ + Iavaŋ Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨlalɨ aludɨ igɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ Asɨ igɨdaci alaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ hɨdahɨda hugɨ apalɨ hɨnihɨni saŋ alaŋ nameŋ lɨmɨli uami. Ninanadi mavacɨŋ mavacɨŋ agɨlasaŋ igahɨlɨmɨli uami. Iamɨgali cido cido agɨlasaŋ igahɨlɨmɨli uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba vɨhɨlɨ nulɨdɨ hɨvɨ iahavɨdaci nulɨdɨ ahɨliahumɨli uami. Aludɨ nukeŋ hɨdahɨda agɨladɨ avi sɨhɨvia migɨlɨmɨli uami. Alaŋ hameŋ lavɨla akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ fɨli hɨsɨŋ agɨladɨ ma vibalu uami. Lɨdamɨli Asɨ igɨdaci alaŋ fim mukɨmukɨ sɨhasɨha apalɨ me hɨnibalu uami.
+ 1:1 1.1 Mt 13.55, Mk 6.3, HJL 15.13, Ga 1.19, 1 Pi 1.1 + 1:2 1.2 HJL 5.41, Lom 5.3-5, Ib 10.34, 1 Pi 1.6, 4.13, 4.16 + 1:3 1.3 1 Pi 1.7 + 1:5 1.5 1 Kin 3.9-12, Snd 2.3-6, Jo 15.7, 1 Jo 5.14-15 + 1:6 1.6 Mk 11.24, 1 Ti 2.8 + 1:7-8 1.7-8 Je 4.8 + 1:9 1.9 Je 2.5 + 1:10 1.10 Sng 37.2, 90.5-6, 1 Ko 7.31, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17 + 1:10 1.10-11 Ais 40.6-7 + 1:12 1.12 Snd 3.11-12, 2 Ti 4.8, Ib 12.5-6, Je 2.5, 1 Pi 5.4, CHL 2.10 + 1:14 1.14 Lom 7.7-10 + 1:15 1.15 Sng 7.14, Lom 5.19-21 + 1:17 1.17 Mal 3.6, Mt 7.11, Jo 3.27, Lom 11.29, 1 Ko 4.7 + 1:18 1.18 Jer 2.3, Jo 1.13, Ef 1.11-12, 1 Pi 1.23, CHL 14.4 + 1:20 1.20 Snd 10.19, 17.27, Sav 5.1-2, 7.9 + 1:21 1.21 1 Ko 15.2, Kl 3.8, Ib 2.3, 1 Pi 1.9, 2.1 + 1:22 1.22 Mt 7.21, 7.26-27, Lu 6.46, Lom 2.13, 1 Jo 3.7 + 1:23-24 1.23-24 Lu 6.47-48, Je 2.14 + 1:25 1.25 Jo 13.17, Lom 8.2, 2 Ko 3.18, Je 2.12 + 1:26 1.26 Sng 34.13, 39.1, 141.3, 1 Pi 3.10 + 1:27 1.27 Ais 1.16-17, 58.6-7, Mt 25.36, Lom 12.2