19
Sakiusɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ valami.
1-3 Lɨci Jisasɨ agaŋ Jeliko haiabɨla iahuavɨla haiabɨla alɨhaŋ udaci hulaŋ iamɨgali akape haiabɨla heŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ vehavɨmi. Ve mɨgudɨba Jisasɨ dɨ alɨhaŋ huda uavɨdaci Sakiusɨ agaŋ avi vemi. Nɨbu huban saŋ anɨm hɨlɨcɨ vivi hɨsɨŋ manɨgali hɨniadami. Nɨbu anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ hɨniadami. Nɨbu Jisasɨ dɨ igɨben aba lɨmi. Nɨbu akɨ me hulaŋ aba nudɨ igɨben aba lɨmi. Agadɨ ala nɨbu tɨbɨ cɨki sɨbaŋ sadaŋ ma igami. La akɨ me lavɨla igɨben aba nɨbu mɨse hali haŋɨla haŋɨla uavɨla kɨlɨ fikɨ hɨvɨ iahumi. Hɨbɨ neŋ ala vebali aba kɨlɨ fikɨ hɨvɨ iahumi. Iahua hɨnidaci Jisasɨ vevɨla lagulama igaiahua igavɨla abami. Sakiusɨ nama mɨgavɨheha uami. Viaŋ iabi nadɨ ulaŋ hɨvɨ hɨniben uami. Hameŋ abɨci Sakiusɨ agaŋ Jisasɨ saŋ hɨjɨŋalavɨla mɨgavɨhemi. Lavɨla Jisasɨ dɨ via nudɨ ulaŋ hɨvɨ hɨnihɨni saŋ uavɨmi. Uavɨdaci + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iga iga hulɨpɨŋ ciaŋ abavɨmi. Nɨbu hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ agaŋ hula uavɨla hɨnibali uavɨmi.
Lɨhavɨci + Sakiusɨ lagulamavɨla Jisasɨ dɨ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Ci igɨnaŋ uami. Iabi iadɨ akuaba akuaba agɨladɨ labɨlɨlɨŋ ahica mɨguŋ hɨniavɨci uami. Pabiŋ mɨguŋ agadɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ iguben uami. Akuaba akuaba viaŋ analɨ aba aba pabiŋ pabiŋ vilan agɨlasaŋ hɨbɨŋ limu ahica limu ahica lɨdɨŋ iguben uami. Lɨci + Jisasɨ abami. Hulaŋ nagaŋ avi Ebɨlam dɨ iamɨlɨnu uami. Iabi Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali ulaŋ neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ ci ahɨliahui uami. Lɨci mufɨli nɨbɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. 10 Hulaŋ + dɨ Ninaŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi hɨniavɨlalɨ agɨladɨ suhɨla suhɨla saŋ vemi uami. Suhɨla suhɨla iga iga ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ vemi uami.
Jisasɨ anɨm hɨlɨcɨ migɨla migɨla saŋ hɨve lama abami.
(Matiu 25.14-30)
11-13 Lavɨla + Jisasɨ Jelusalem haiabɨla mikɨ heŋ hɨnihɨni ciaŋ abɨdaci hulaŋ iamɨgali hɨji nameŋ lamalama hɨniavɨmi. Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨbali agadɨ amɨŋ ci igɨbalu uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ hɨve lama abami. Hulaŋ hekɨlɨ mu agaŋ haiabɨla hekɨlɨ uben aba lɨvi uami. Lavɨla hɨji nameŋ lamɨvi uami. Viaŋ haiabɨla hekɨlɨ ataŋ hɨnidi heŋ uben aba abɨvi uami. Ulɨŋ manɨgali fɨli tɨbɨ nagadɨ migɨlɨlalɨ agaŋ iasaŋ ibi iguavɨla abɨci cɨhu vevɨla hulaŋ iamɨgali nagɨladɨ migɨlɨben aba abɨvi uami. Lavɨla sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨladɨ ulɨci vehavɨvi uami. Human limu limu fɨhala hameŋ vehavɨvi uami. Vehavɨci anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hekɨlɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ lugɨla lugɨla iguvi uami. Hɨlihɨli laci iguavɨla abɨvi uami. Anɨm hɨlɨcɨ iguin agɨladɨ hɨvɨ mutɨŋ sibɨla vihalaŋ aba abɨvi uami. Mutɨŋ sibɨla vivi iasaŋ anɨm hɨlɨcɨ likɨlɨhalaŋ aba abɨvi uami. Lɨdalaŋ vevɨla igɨben aba abɨvi uami. La iahavɨla uvi uami. 14 Udaci + hulaŋ iamɨgali nudɨ haiabɨla pam hɨsɨŋ agɨlaŋ igɨvɨ hɨniavɨvi uami. Lavɨla hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ abavɨci nudɨ sɨvɨ uavɨvi uami. Uavɨla abavɨvi uami. Alaŋ nɨbu manɨgali hɨnihɨni saŋ valalu aba abavɨvi uami. 15 Hameŋ abavɨci ala manɨgali fɨli tɨbɨ migɨlɨlalɨ agaŋ nusaŋ ibi iguvi uami. Ibi iguci cɨhu vevɨla abɨvi uami. Viaŋ sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlasaŋ anɨm hɨlɨcɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ iguacin aba abɨvi uami. Nulɨdɨ ulɨlaŋ vehavɨm aba abɨvi uami. Vevɨla anɨm hɨlɨcɨ iasaŋ likɨlavalɨ agɨladɨ abalamavɨci igɨlɨŋ aba abɨvi uami. 16 Lɨci vehavɨvi uami. Vevɨla hulemɨlɨ mu agaŋ abɨvi uami. Manɨgali aba abɨvi uami. Anɨm hɨlɨcɨ pabiŋ iguavɨla vala uahanaŋ agadɨ hɨvɨ mutɨŋ sibɨla vivi anɨm hɨlɨcɨ human limu limu fɨhala hameŋ likɨlacin aba abɨvi uami. 17 Lɨci + abɨvi uami. Nama sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ huaci sɨbaŋ aba abɨvi uami. Nama sibɨla huaci vilanaŋ aba abɨvi uami. Akuaba akuaba sudɨme cɨki cɨki agɨladɨ sɨhɨvia migɨlɨlanaŋ sadaŋ nadɨ abɨlɨŋ ibi daŋ hɨnihɨni haiabɨla human limu limu fɨhala agɨladɨ migɨlɨbanaŋ aba abɨvi uami. 18 Lɨci hulemɨlɨ mu agaŋ vevɨla abɨvi uami. Manɨgali aba abɨvi uami. Iasaŋ anɨm hɨlɨcɨ pabiŋ iguavɨla vala uahanaŋ agadɨ hɨvɨ mutɨŋ sibɨla vivi anɨm hɨlɨcɨ human limu fɨhala hameŋ agɨladɨ likɨlacin aba abɨvi uami. 19 Lɨci abɨvi uami. Nadɨ avi abɨlɨŋ haiabɨla human limu fɨhala agɨladɨ migɨlɨbanaŋ aba abɨvi uami. 20 Lɨci hulemɨlɨ mu agaŋ avi vevɨla abɨvi uami. Manɨgali aba abɨvi uami. Nadɨ anɨm hɨlɨcɨ nanagaŋ aba abɨvi uami. Viaŋ havɨlɨ tɨbɨ hɨvɨ hahavɨla lamɨlɨŋ hɨnilalɨ aba abɨvi uami. 21 Nama + nadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ abɨlanaŋ aba abɨvi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle akuaba akuaba lamavɨdaci nama ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ aba aba vilanaŋ aba abɨvi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle hualɨ huliavɨdaci sɨmɨŋ akuaba akuaba iahavɨlalɨ agɨlasaŋ nama ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ aba aba vilanaŋ aba abɨvi uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ nasaŋ lɨdavɨla anɨm hɨlɨcɨ agadɨ havɨlɨ tɨbɨ hɨvɨ hahavɨla lamɨlɨŋ hɨnilalɨ aba abɨvi uami. 22 Lɨci + nudɨ abɨvi uami. Nama sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ sɨbɨlɨ aba abɨvi uami. Nama iadɨ igɨlanaŋ aba abɨvi uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ abɨlan aba abɨvi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle akuaba akuaba lamavɨdaci viaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ aba aba vilan aba abɨvi uami. Hulaŋ hɨhɨle hualɨ huliavɨdaci sɨmɨŋ akuaba akuaba iahavɨlalɨ agɨlasaŋ viaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ aba aba vilan aba abɨvi uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ nadɨ sɨbɨlɨ lamɨben aba abɨvi uami. 23 Nama akɨ saŋ iadɨ anɨm hɨlɨcɨ agadɨ anɨm hɨlɨcɨ ulaŋ hɨvɨ ma lamahanaŋ aba abɨvi uami. Lɨnaŋ anɨm hɨlɨcɨ ulaŋ migɨla migɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ hɨbɨŋ nasaŋ anɨm hɨlɨcɨ hɨhɨle iguavɨvi aba abɨvi uami. Lɨhavɨci viaŋ vevɨla anɨm hɨlɨcɨ hɨhɨle agɨladɨdaŋ vivin aba abɨvi uami. 24 Lavɨla sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ limu hɨhɨle agɨladɨ abɨvi uami. Anɨm hɨlɨcɨ nudɨ human hɨvɨ hɨnidi agadɨ viavɨla hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ human limu limu fɨhala agɨladɨ via hɨnidi agasaŋ iguhalaŋ aba abɨvi uami. 25 Lɨci abavɨvi uami. Manɨgali aba abavɨvi uami. Nɨbu anɨm hɨlɨcɨ human limu limu fɨhala via hɨnidi aba abavɨvi uami. Akɨ saŋ nusaŋ laci igubalu aba abavɨvi uami. 26 Lɨhavɨci + abɨvi uami. Viaŋ naludɨ abadin aba abɨvi uami. Hulaŋ mu akuaba akuaba daŋ hɨnidaci Asɨ nusaŋ akuaba akuaba hɨhɨle agɨladɨ cɨhu igubali aba abɨvi uami. Lɨci nɨbu akuaba akuaba akape sɨbaŋ daŋ hɨnibali aba abɨvi uami. Hulaŋ mu akuaba akuaba apalɨ agaŋ nɨbu hɨji hɨvɨ nameŋ abɨbali aba abɨvi uami. Viaŋ akuaba cɨki daŋ hɨnidin aba abɨbali aba abɨvi uami. Hɨji hɨvɨ hameŋ abɨbali ala Asɨ agaŋ nudɨ akuaba cɨki agadɨ sɨkan vibali aba abɨvi uami. 27 Hulaŋ iadɨ nagɨli lamavɨlalɨ agɨlaŋ viaŋ nulɨdɨ manɨgali hɨnihɨni saŋ valavɨlalɨ aba abɨvi uami. Nulɨdɨ likɨla iadɨ pɨŋ vavehalaŋ aba abɨvi uami. Vavelaŋ igasulɨdalɨŋ ifɨhɨmɨhalaŋ aba abɨvi uami.
Jisasɨ agaŋ manɨgali me hɨniavɨla Jelusalem haiabɨla ivoumi.
(Matiu 21.1-11 mu Makɨ 11.1-11 mu Jon 12.12-19)
28 Jisasɨ ciaŋ aba fɨhalavɨla Jelusalem haiabɨla saŋ umi. 29 Uavɨla Betɨfage haiabɨla Betani haiabɨla agɨladɨ mikɨ lɨhavɨmi. Haiabɨla ahica agɨlaŋ Olivɨ halu heŋ hɨniavɨhadami. La hali uu saŋ nudɨ hulemɨlɨ ahica agɨladɨ lɨbɨmɨŋami. 30 Lɨbɨmɨŋavɨla + nulɨdɨ nameŋ abami. Ahica namɨlaŋ haiabɨla igoua igadalu adeŋ uhalaŋ uami. Uavɨla sabaŋ donɨki ninaŋ hagɨlu lɨmɨn hɨvɨ lɨbavɨci hɨnidi agadɨ igɨbalaŋ uami. Vaka hulaŋ mu nudɨ sabɨ hɨvɨ ma mɨgahɨnimaŋ uami. Iga lɨmɨn hivavɨla magɨla vavehalaŋ uami. 31 Hulaŋ mu akɨ saŋ hivadalaŋ aba abɨci nudɨ nameŋ abɨhalaŋ uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ sabaŋ donɨki nagadɨ hɨvɨ sibɨla vibali aba abɨhalaŋ uami.
32 Lɨci + ahica agɨlaŋ uavɨmi. Ua igavɨci akuaba akuaba Jisasɨ abami hameŋ laci ala hɨniavɨmi. 33 Lɨhavɨci sabaŋ donɨki ninaŋ hagɨlu agadɨ lɨmɨn hivavɨdaci sabaŋ donɨki iagagalinu agɨlaŋ abitɨhavɨmi. Akɨ saŋ hivadalaŋ uavɨmi. 34 Lɨhavɨci abavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ sabaŋ donɨki nagadɨ hɨvɨ sibɨla vibali uavɨmi. 35 Lavɨla + sabaŋ donɨki agadɨ lɨmɨn hiva magɨla vavehavɨmi. Vavevɨla nulɨdɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ limu hɨhɨle agɨladɨ sabaŋ donɨki agadɨ hulɨ sabɨ hɨvɨ lamavɨla Jisasɨ dɨ huvɨle via sabaŋ donɨki hulɨ sabɨ hɨvɨ lamavɨci mɨgahɨnimi. 36 Mɨgahɨnia + udaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ nulɨdɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ sabɨ lamavɨhadami agɨladɨ mɨŋahubɨlahubɨla hɨbɨ pɨlɨ hɨvɨ idalamalama uavɨmi. Idalamalama uavɨdaci sabaŋ donɨki agaŋ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨladɨ sabɨ hɨvɨ lagulagu umi.
37 Uavɨla Olivɨ halu agadɨ vala mɨguben aba mikɨ mikɨ lɨhavɨmi. La nudɨ hulemɨlɨ akape agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨmi. Hɨjɨŋalaŋala vɨdɨvɨdɨŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ igavɨmi agɨlasaŋ ula ula aba aba Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨmi. 38 Asɨ + dɨ ibi mɨŋaiahaiaha abavɨmi. Manɨgali agaŋ nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi hɨvɨ vedi uavɨmi. Asɨ nudɨ huaci lamɨlalɨ uavɨmi. Alaŋ Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ agadɨ ibi mɨŋaiahɨmɨli uavɨmi. Nudɨ haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨlalɨ uavɨmi.
39 Hameŋ abavɨdaci Falisi hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ iaha Jisasɨ dɨ abavɨmi. Iavaŋ uavɨmi. Nadɨ hulemɨlɨ agɨladɨ abamɨgɨlɨnaŋ ciaŋ valavɨm uavɨmi. 40 Lɨhavɨci + nulɨdɨ abami. Viaŋ naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ ciaŋ valavɨci lɨba kum kum nagɨlaŋ Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨvi uami.
Jisasɨ Jelusalem haiabɨla agadɨ igavɨla ilɨhami.
41 La + umita lagulamavɨla Jelusalem haiabɨla agadɨ igavɨla Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ ilɨhami. 42 Ilɨhavɨla + abami. Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ namɨlaŋ uami. Ciaŋ igahɨlɨlalaŋ padaŋ iabi naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨvi uami. Iabi simɨ hɨnihɨni hɨji agaŋ sɨvɨla hɨnidaci namɨlaŋ ma igahɨlɨlalaŋ uami. 43 Mufɨli + namɨlaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami. Sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ vevɨla naludɨ haiabɨla haŋala huda fɨhalavɨbali uami. Lavɨla naludɨ hɨbɨ agɨladɨ mavasɨjiavɨbali uami. Lɨhavɨci uu veve hɨbɨ agɨlaŋ apalɨ hɨniavɨbali uami. 44 Lavɨla + naludɨ ifɨlalɨfavɨbali uami. Lɨba ulaŋ agɨladɨ sɨkasɨkan mɨŋacivɨhala fɨhalavɨbali uami. Ma sɨbaŋ valavɨbali uami. Lɨba cɨhu sabɨ cɨhu sabɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ mɨŋacivɨhalavɨdaci mɨgamɨga hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨniavɨbali uami. Asɨ naludɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama saŋ vebali agasaŋ ma igahɨlɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ vɨhɨlɨ hameŋ agadɨ igɨbalaŋ uami.
Jisasɨ agaŋ mutɨŋ lamalama hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ lahumi.
(Matiu 21.12-17 mu Makɨ 11.15-19 mu Jon 2.13-22)
45 La + Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba umi. Uavɨla hulaŋ akuaba akuaba mutɨŋ lamalama hɨsɨŋ agɨladɨ igavɨla hɨdɨlɨ maha lahumi. 46 Lahulahu + nulɨdɨ abami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ agaŋ abi aba abami uami. Iadɨ ulaŋ ha viaŋ hula aba aba hɨsɨŋ pam aba abi aba abami uami. La abami. Agadɨ ala namɨlaŋ lɨdalaŋ hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ sɨbɨlɨ lamalama nulɨdɨ akuaba akuaba vivi hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ sɨvɨla sɨvɨla hɨsɨŋ fipɨ me hɨnilalɨ uami.
47 Mɨhiŋ + mu mu nɨbu Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ ciaŋ suladami. Lɨdaci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula hɨji lamalama hɨniavɨmi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ avi nɨbɨlaŋ hula hɨji lamalama hɨniavɨmi. Akɨ me la nudɨ ifɨhɨmɨbalu uavɨmi. 48 Ifɨhɨmɨbalu + aba lɨhavɨmi ala hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan nudɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla saŋ pam lɨhavɨhadami. Hameŋ sadaŋ nudɨ ma ifɨhɨmavɨmi.
+ 19:7 19.7 Mt 9.11, Lu 5.30, 15.2 + 19:8 19.8 CV 22.1, Nam 5.6-7, 1 Sml 12.3, 2 Sml 12.6 + 19:9 19.9 Lu 13.16, HJL 16.31, Lom 4.11-13, Ga 3.7 + 19:10 19.10 Mt 10.6, Lu 15.4, Jo 3.17, 1 Ti 1.15 + 19:11-13 19.11-13 Mt 25.14-30, HJL 1.6 + 19:14 19.14 Jo 1.11 + 19:17 19.17 Mt 25.21, Lu 16.10 + 19:21 19.21 Mt 25.24 + 19:22 19.22 2 Sml 1.16, Jop 15.6, Mt 12.36-37, 25.26 + 19:26 19.26 Mt 13.12, 25.29, Mk 4.25, Lu 8.18 + 19:30 19.30-31 Mt 21.2-3, Mk 11.2-3 + 19:32 19.32 Lu 22.13 + 19:35 19.35 2 Kin 9.13, Mt 21.7, Mk 11.7, Jo 12.14 + 19:36 19.36 2 Kin 9.13, Mt 21.8 + 19:38 19.38 Sng 118.26, Lu 2.14, 13.35, Ef 2.14 + 19:40 19.40 Hab 2.11 + 19:41 19.41 Jo 11.35 + 19:42 19.42 Ais 6.9-10, Mt 13.14-15, Lom 11.8 + 19:43 19.43 Ais 29.3-4, Jer 6.3, 6.6, Lu 21.20 + 19:44 19.44 Dan 9.24, Mai 3.12, Mt 24.2, Mk 13.2, Lu 1.68, 21.6 + 19:45 19.45 Mt 21.12, Mk 11.11, 11.15, Jo 2.14-15 + 19:46 19.46 Ais 56.7, Jer 7.11 + 19:47 19.47 Lu 21.37, 22.53, Jo 7.19, 8.37, 18.20 + 19:48 19.48 Mt 21.46, Mk 14.1-2, Lu 20.19