4
Akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vaka hɨsɨŋ agɨladɨ valɨhalaŋ uami.
Jisasɨ + Kɨlaisɨ nudɨ hadipɨlɨ hɨvɨ avɨha avɨha igami uami. Namɨlaŋ nɨbu lɨmi agasaŋ igahɨlahɨla vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama saŋ nameŋ hɨji lamɨhalaŋ uami. Hulaŋ nudɨ hadipɨlɨ hɨvɨ avɨha avɨha igavɨla ha lusɨŋ sɨbɨlɨ valɨbali aba abɨhalaŋ uami. La + nɨbu hɨhi hɨnihɨni akuaba akuaba hɨji humɨgaŋ vaka hɨsɨŋ agɨladɨ ma lubiahɨlɨbali aba abɨhalaŋ uami. Nɨbu Asɨ dɨ hɨji pam lubiahɨlɨbali aba abɨhalaŋ uami. Vaka + namɨlaŋ hɨji humɨgaŋ vaka hɨsɨŋ agadɨ hɨvɨ hɨdadamɨlaŋ uami. Hɨdahɨda akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ vihadamɨlaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ ma mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨmaŋ agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ agɨladɨ vivi saŋ mavɨn hɨniavɨlalɨ agɨladɨ vihadamɨlaŋ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ nameŋ uami. Hulaŋ agɨlaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ me hɨdahɨda agaŋ uami. Iamɨgali agɨlaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ me hɨdahɨda agaŋ uami. Akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ hɨji humɨgaŋ iahaiaha agaŋ uami. Avɨli vɨdɨvɨdɨŋ nana uavauava iahuiahu agaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle hula hafala hafala uavauava sɨhɨ iahaiaha agaŋ uami. Avɨli vɨdɨvɨdɨŋ akape nana lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi agaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lulalula agaŋ uami. Kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba abavɨlalɨ agaŋ uami. Iabi + neŋ namɨlaŋ hulaŋ avɨli hɨvɨ ma mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨmaŋ agɨlaŋ hula pam lamalama lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hameŋ agɨladɨ ma vilalaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ nɨbɨlaŋ iga iga i aba abavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ naludɨ abacuvavɨlalɨ uami. Agadɨ + ala mufɨli nɨbɨlaŋ nukeŋ ciaŋ hihɨla hihɨla hɨsɨŋ agadɨ pɨŋ uavɨbali uami. La akuaba akuaba lɨhavɨlalɨ agɨladɨ hɨdɨlɨ sulavɨbali uami. Ciaŋ hihɨla hihɨla hɨsɨŋ agaŋ hulaŋ hɨhi hɨniavadi agɨladɨdaŋ hulaŋ haba hɨmavɨmi agɨladɨdaŋ lamalɨhɨlalɨhɨla ciaŋ hihɨlɨbali uami. Nɨbu hameŋ lɨlɨ saŋ ci hihɨlavɨla migɨla migɨla hɨnidi uami. Nusaŋ + ala igahɨlavɨla hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ agadɨ vivi uu sulavɨdaci igahɨlavɨlalɨ uami. Igahɨlahɨla Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama hɨmavɨdaci hulaŋ sɨbɨlɨ agɨlaŋ nulɨdɨ lamalɨhɨlalɨhɨla sɨbɨlɨ igavɨlalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ nulɨdɨ lamalɨhɨlalɨhɨla ahɨliahudaci nulɨdɨ amɨŋ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami.
Namɨlaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci pam vihalaŋ uami.
Akuaba + akuaba sɨkasɨkan haba sɨvɨlavɨbali agɨladɨ mɨhiŋ agaŋ ci mikɨ mikɨ ladi uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ hɨji sɨhɨvia lamɨhalaŋ uami. La akuaba akuaba sibɨla vilalaŋ agɨladɨ sɨhɨvia migɨlɨhalaŋ uami. Hameŋ lɨdɨŋ namɨlaŋ huaci Asɨ dɨ aba aba hɨnibalaŋ uami. Hulaŋ + iamɨgali limu hɨhɨle saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni agaŋ akuaba akuaba sibɨla mu mu agɨladɨ lɨvalɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihalaŋ uami. Hameŋ lavɨla hulaŋ hɨhɨle namɨlaŋ hula hugɨ daŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ nameŋ abɨbalaŋ uami. Alaŋ namɨlaŋ hula ciaŋ apalɨ aba abɨbalaŋ uami. Hulaŋ + iamɨgali mu haiabɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ ve namɨlaŋ hula hɨniavɨdaci namɨlaŋ nulɨdɨ sɨhɨvia sakɨlɨhalaŋ uami. Nulɨdɨ sakɨla sakɨla humɨgaŋ vɨhɨlɨ vivi ciabɨsɨ iahumɨlaŋ uami. 10 Asɨ + nalusaŋ mavɨn hɨniavɨla sibɨla mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ nalusaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ igualɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ huaci huaci hɨnihalaŋ uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ sibɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ igualɨ agɨladɨ vihalaŋ uami. 11 Hulaŋ + mu Asɨ dɨ ciaŋ sulasula sibɨla agadɨ viavɨla uami. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ agadɨ sulam uami. Hulaŋ mu limu hɨhɨle agɨladɨ ahɨliahuiahu sibɨla agadɨ viavɨla uami. Nɨbu sibɨla hameŋ agadɨ vim uami. Nɨbu sibɨla hameŋ agadɨ ala vivi saŋ Asɨ nusaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igulalɨ uami. Hameŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iga iga Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ igahɨlahɨla Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha abavɨbali uami. Asɨ nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ aba abavɨbali uami. Nɨbu abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali aba abavɨbali uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ uami.
Jisasɨ Kɨlaisɨ avɨha avɨha havami hameŋ ala havahava hɨjɨŋalɨhalaŋ uami.
12 Iadɨ + nagɨlihali huaci huaci namɨlaŋ uami. Akuaba vɨhɨlɨ mu naludɨ ilasɨsɨ hɨsɨŋ agaŋ naludɨ hɨvɨ avɨŋ me lɨhuadi uami. Agadɨ ala namɨlaŋ i aba abavɨla hɨji nameŋ lamɨmɨlaŋ uami. Akuaba mu hɨdɨlɨ sɨbaŋ agaŋ aludɨ hɨvɨ iahadi aba abɨmɨlaŋ uami. 13 Ha + avɨha avɨha Jisasɨ Kɨlaisɨ igami hameŋ agadɨ ala igadalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Lɨdɨŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agaŋ haiabɨla iahɨbali heŋ namɨlaŋ hekɨlɨ sɨbaŋ hɨjɨŋalaŋala hɨnibalaŋ uami. 14 Namɨlaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hulemɨlɨ hɨnilalaŋ agasaŋ naludɨ ciaŋ sɨbɨlɨ abavɨdaci hɨjɨŋalaŋala hɨji nameŋ lamɨhalaŋ uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ alaŋ hula hɨnilalɨ aba abɨhalaŋ uami. Nɨbu abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ aba abɨhalaŋ uami. 15 La + namɨlaŋ sɨhɨvia migɨlɨhalaŋ uami. Hulaŋ ifɨhɨmɨmɨlaŋ uami. Akuaba akuaba sɨgɨlɨ vimɨlaŋ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vimɨlaŋ uami. Hulaŋ mu dɨ sibɨla agadɨ mɨŋaihuihu lɨmɨlaŋ uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ lɨlaŋ nalusaŋ avɨha avɨha iguavɨbali uami. 16 Agadɨ + ala hulaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hulemɨlɨ hɨnilalɨ agasaŋ avɨha avɨha viavɨla nɨbu sɨhumahɨlɨmɨdɨ uami. Nɨbu hɨjɨŋalaŋala Asɨ dɨ ibi mɨŋaiaham uami. Mɨŋaiahaiaha hɨji nameŋ lamam uami. Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hulemɨlɨ hɨnilan agasaŋ hameŋ lɨhavi aba abam uami.
17 Alaŋ + Asɨ dɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali hɨnilalu uami. Nɨbu hɨdɨlɨ maha aludɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbali agaŋ ci iahi uami. Hɨdɨlɨ maha aludɨ mɨse ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. Lavɨla cɨhu nudɨ ciaŋ lulavɨlalɨ agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ ciaŋ hɨvɨ lamɨci vɨhɨlɨ hekɨlɨ igavɨbali uami. 18 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlɨlalɨ agaŋ vɨhɨlɨfɨlɨfɨ hɨnidaci Asɨ nudɨ ahɨliahuci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali aba abami uami. Agadɨ ala hulaŋ Asɨ dɨ huligalavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilalɨ agadɨ ma sɨbaŋ ahɨliahubali aba abami uami. 19 Hameŋ + sadaŋ hulaŋ hɨhɨle Asɨ dɨ hɨji lubiahɨlahɨla avɨha avɨha vihavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ hadipɨlɨ sɨkasɨkan Asɨ dɨ human hɨvɨ lamalama sibɨla huaci huaci laci vihavɨm uami. Asɨ nukeŋ aludɨ lamami sadaŋ aludɨ sɨhɨvia sɨbaŋ hameŋ laci hameŋ laci migɨlɨlalɨ uami.
+ 4:1 4.1 Lom 6.1-2, 6.7, Ga 5.24, Kl 3.3-5 + 4:2 4.2 Jo 1.13, Lom 6.11, 2 Ko 5.14-15, Ga 2.19-20, 1 Jo 2.16 + 4:3 4.3 HJL 17.30, Ef 2.2-3, 4.17, Ta 3.3 + 4:4 4.4 HJL 13.45, 18.6, 1 Pi 3.16 + 4:5 4.5 HJL 10.42, 17.31, Je 5.9 + 4:6 4.6 Lom 8.10, 1 Ko 5.5 + 4:7 4.7 Mt 24.13-14, Lu 21.34, Lom 13.11-12, 1 Ko 10.11, Fl 4.5, Kl 4.2, 2 Pi 3.9, 1 Jo 2.18 + 4:8 4.8 Snd 10.12, 1 Ko 13.7, Kl 3.14, Ib 13.1, Je 5.20, 1 Pi 1.22 + 4:9 4.9 2 Ko 9.7, Fl 2.14, Fm 1.14, Ib 13.2 + 4:10 4.10 Lom 12.6-8, 1 Ko 4.1-2, 4.7 + 4:11 4.11 1 Ko 3.10, 10.31, Ef 5.20, 1 Pi 5.11, CHL 1.6 + 4:12 4.12 1 Ko 3.13, 1 Pi 1.6-7 + 4:13 4.13 HJL 5.41, Lom 8.17, 2 Ko 1.7, 2 Ti 2.12, Je 1.2, 1 Pi 1.5-6, CHL 1.9 + 4:14 4.14 Sng 89.50-51, Mt 5.11, 2 Ko 12.10, Je 1.12, 1 Pi 2.20 + 4:15 4.15 1 Te 4.11, 1 Ti 5.11-14, 1 Pi 2.20 + 4:16 4.16 HJL 11.26, Fl 1.20 + 4:17 4.17 Jer 25.29, Mal 3.5, Lu 10.12-14, 23.31, 2 Te 1.8 + 4:18 4.18 Snd 11.31, Lu 23.31 + 4:19 4.19 Sng 31.5, Lu 23.46, 2 Ti 1.12