Polɨ agaŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbavɨla
Lom
haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
1
Polɨ sibɨla vihadami agasaŋ abami.
Polɨ + agaŋ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ nameŋ lɨbami. Viaŋ Polɨ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ iadɨ lɨbɨmɨŋɨci viaŋ nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilan uami. Asɨ avi iadɨ lɨbɨmɨŋavɨla nudɨ ciaŋ sulasula saŋ abɨci nudɨ ciaŋ agadɨ sulasula hɨdɨlan uami.
Vaka + sɨbaŋ Asɨ agaŋ ciaŋ mɨguavɨla nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ abɨdaci nudɨ ciaŋ agadɨ lɨbavɨmi uami. Lɨbavɨci ciaŋ agaŋ Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniadami uami. Ciaŋ + Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniadami agaŋ Asɨ dɨ Ninaŋ agasaŋ abami uami. Lɨci Ninaŋ agaŋ hulaŋ sɨbaŋ lɨfavɨla Devitɨ dɨ hɨdɨlɨ hɨvɨ iahavɨla nudɨ iamɨlɨnu hɨniadami uami. 4-5 Hɨnia + ua hɨmɨci Asɨ nudɨ abɨci cɨhu hɨhi iahami uami. Iahɨci Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨci igɨdamɨli nɨbu Asɨ dɨ Ninaŋ hɨnilalɨ uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨdaci Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hɨnilalɨ uami. Hɨnihɨni Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ibi hɨvɨ ala Asɨ agaŋ abɨci Jisasɨ aludɨ lɨbɨmɨŋami uami. Hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu sɨkasɨkan agɨlaŋ iasaŋ nukeŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨla iadɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlavɨbali aba aludɨ lɨbɨmɨŋami uami. Namɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ laci hɨma uami. Namɨlaŋ hɨdɨlɨ mu mu uami. Asɨ agaŋ hɨdɨlɨ mu mu naludɨ avi abɨdaci nudɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨnilalaŋ uami.
Asɨ + agaŋ hulaŋ iamɨgali Lom haiabɨla hɨsɨŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni naludɨ abɨdaci namɨlaŋ nudɨ hulaŋ iamɨgali hɨnilalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ manasɨŋ nagadɨ nalusaŋ lɨbadin uami. Aludɨ Iavaŋ Asɨ agaŋ aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula nalusaŋ mavɨn hɨniavɨdaci naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨbali uami.
Polɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ igɨben aba lɨmi.
Sebɨlɨ + mɨse viaŋ naludɨ abɨben aba ladin agaŋ nɨbu nameŋ uami. Viaŋ igahɨlɨdalɨŋ haiabɨla mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨlaŋ naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agasaŋ abavɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ nalusaŋ igahɨlahɨla Asɨ dɨ huaci aba abɨlan uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ iasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci viaŋ Asɨ dɨ huaci aba abɨlan uami. Viaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama Asɨ dɨ sibɨla vivi Ninanu dɨ ciaŋ agadɨ sulɨlan uami. Asɨ agaŋ iadɨ igɨlalɨ uami. Akape tɨbɨ viaŋ nalusaŋ igahɨlahɨla Asɨ dɨ abɨlan uami. 10 Viaŋ + naludɨ ua iga iga saŋ Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ aba aba hɨnilan uami. Lɨdalɨŋ nɨbu iasaŋ hɨbɨ hihɨlɨci ha viaŋ uavɨla naludɨ igɨben uami. 11 Viaŋ uavɨla naludɨ iga iga saŋ mavɨn hɨnihɨni hɨji nameŋ lamadin uami. Viaŋ ua namɨlaŋ hula hɨnihɨni sibɨla vidalɨŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨdaci namɨlaŋ huaci vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama sibɨla vibalaŋ aba abadin uami. 12 Naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ iadɨ ahɨliahubali aba abadin uami. Iadɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ avi naludɨ ahɨliahubali aba abadin uami. Hameŋ lɨdamɨli aludɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ hɨniavɨbali aba abadin uami.
13 Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Viaŋ ciaŋ sulasula sibɨla vidalɨŋ hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ valavɨdaci avɨli hɨvɨ nulɨdɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨlalɨ uami. Naludɨ hɨvɨ avi hameŋ laci ala lɨben aba ladin uami. Akape tɨbɨ viaŋ naludɨ hɨvɨ uben aba lɨlan uami. Agadɨ ala hɨbɨ apalɨ lɨdaci hɨnilan uami. 14 Asɨ agaŋ iasaŋ sibɨla iguci Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ agɨlasaŋ ciaŋ sulɨlan uami. Hulaŋ ciaŋ sɨbaŋ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨlasaŋ sulɨlan uami. Hɨji hutesɨ daŋ agɨlasaŋ sulɨlan uami. Hɨji apalɨ agɨlasaŋ avi sulɨlan uami. 15 Hameŋ sadaŋ iadɨ humɨgaŋ agaŋ iahɨdaci Lom haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali nalusaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sulasula saŋ lin uami.
Jisasɨ dɨ ciaŋ agaŋ nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ.
16 Viaŋ + Jisasɨ dɨ ciaŋ sulasula saŋ ma sɨhumahɨlɨlan uami. Jisasɨ dɨ ciaŋ agaŋ nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ uami. Ciaŋ agaŋ lɨdaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ mɨse Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨmi uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ avi Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ uami. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdaci Asɨ agaŋ nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. 17 Hulaŋ + iamɨgali hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdaci Asɨ agaŋ nulɨdɨ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. Lɨdaci alaŋ Asɨ akuaba akuaba huaci huaci lɨlalɨ agɨladɨ igɨlalu uami. Hulaŋ iamɨgali hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨniavɨdaci Asɨ agaŋ nulɨdɨ igɨdaci huaci hɨniavɨlalɨ uami. Ciaŋ mu Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨnimi agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ iamɨgali huaci huaci agɨlaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdaci Asɨ agaŋ nulɨdɨ abɨbali aba abami uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨbali aba abami uami. Hameŋ aba aba nulɨdɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba abami uami.
Hulaŋ akape Asɨ dɨ huligalavɨmi.
18 Asɨ + agaŋ nudɨ nukeŋ haiabɨla hɨvɨ hɨnidaci nudɨ igɨvɨ agaŋ haiabɨla iaha hulaŋ iamɨgali nudɨ huligalavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨladɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uami. Nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlaŋ lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ valavɨlalɨ uami. 19 Asɨ + akuaba akuaba lɨdɨŋ nulɨdɨ abalamɨdaci igavɨlalɨ uami. Agadɨ ala nudɨ huligalavɨlalɨ uami. Huligalavɨdaci nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨben aba lɨlalɨ uami. 20 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ vaka Asɨ hɨdɨlɨ maha fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba lamami agɨladɨ igavɨlalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ akuaba akuaba lɨhadami agɨlaŋ sɨvɨla hɨniavɨlalɨ uami. Iabi neŋ avi akuaba akuaba lɨlalɨ agɨlaŋ sɨvɨla hɨniavɨlalɨ uami. Hɨniavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ havɨ hɨji hɨvɨ pam igahɨlavɨlalɨ uami. Nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ agasaŋ avi hɨji hɨvɨ pam igahɨlavɨlalɨ uami. Igahɨlahɨla veve iabi neŋ avi hameŋ laci ala hɨji hɨvɨ pam igahɨlavɨlalɨ uami. Agadɨ ala fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba lamami agɨladɨ igavɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ nameŋ abavɨmɨdɨ uami. Asɨ akuaba akuaba lɨlalɨ agɨladɨ ma igɨlalu sadaŋ alaŋ hugɨ apalɨ hɨnidalu aba abavɨmɨdɨ uami.
21 Nɨbɨlaŋ + Asɨ akuaba akuaba lɨlalɨ agɨladɨ igavɨlalɨ uami. Agadɨ ala nudɨ nameŋ ma abavɨlalɨ uami. Nɨbu aludɨ Asɨ aba ma abavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ nudɨ huaci aba ma abavɨlalɨ uami. Nudɨ ibi avi ma mɨŋaiahavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hɨji apalɨ uavauava lɨdɨŋ hɨfɨlɨ me hɨvɨ hɨniavɨlalɨ uami. 22 Hɨnihɨni + abavɨlalɨ uami. Alaŋ hɨji daŋ aba abavɨlalɨ uami. Alaŋ hɨji daŋ aba abavɨlalɨ uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ hɨji apalɨ hɨniavɨlalɨ uami. 23 Hulaŋ + iamɨgali alaŋ hɨmɨlalu uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ kɨlɨ lɨhulɨhu lamavɨdaci hulaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me hɨniavɨdaci aludɨ asɨ aba abavɨlalɨ uami. Sɨhɨm sabaŋ lahu havaŋ akuaba akuaba agɨladɨ mugaŋ lamɨgaŋ me agɨladɨ avi lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba abavɨlalɨ uami. Asɨ hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ agadɨ huligalavɨla nudɨ ibi ma mɨŋaiahavɨlalɨ uami.
Hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vihavɨhadami.
24 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ huligalavɨdaci Asɨ nulɨdɨ valadami uami. Valɨdaci akuaba akuaba agɨladɨ lɨben aba hameŋ laci lɨhavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci nulɨdɨ nukeŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlaŋ lɨhavɨdaci hudɨmɨda hafala hafala nulɨdɨ nukeŋ hadipɨlɨ agɨladɨ sɨbɨlɨ lamavɨhadami uami. 25 Hulaŋ + iamɨgali hameŋ agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ valavala analɨ ciaŋ agɨladɨ lubiahɨlavɨhadami uami. Lɨdɨŋ Asɨ fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba lamami agadɨ huligalavɨhadami uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba agɨladɨ vivi lɨhuavɨhadami uami. Lɨhuavɨdaci akuaba akuaba Asɨ lamami agɨlaŋ me hɨniavɨhadami uami. Hɨniavɨdaci aludɨ asɨ aba nulɨdɨ ibi mɨŋaiahavɨhadami uami. Lɨdɨŋ nulɨdɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni nulɨdɨ sibɨla vihavɨhadami uami. Asɨ nɨbu akuaba akuaba agɨladɨ hɨdɨlɨ uami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ alaŋ Asɨ hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ agadɨ ibi mɨŋaiahɨmɨli uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ uami.
26 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ huligalavɨdaci Asɨ nulɨdɨ valɨdaci nɨbɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ hɨji sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lubiahɨlavɨhadami uami. Iamɨgali agɨlaŋ muŋaŋ iahuiahu saŋ valavɨhadami uami. Valavala hɨnihɨni iamɨgali agɨlaŋ nɨbɨlaŋ masa masa lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨhadami uami. 27 Hulaŋ + agɨlaŋ avi iamɨgali sabisabi saŋ valavɨhadami uami. Valavala hɨniavɨdaci humɨgaŋ iahɨdaci hulaŋ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ masa masa lusɨŋ sɨbɨlɨ agadɨ vihavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci nulɨdɨ nukeŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ nulɨsaŋ vɨhɨlɨ iguadami uami.
28 Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ saŋ hɨji ma igahɨlavɨdaci Asɨ agaŋ nulɨdɨ valɨdaci nɨbɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ hɨji sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lubiahɨlavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ Asɨ abamɨgɨlami agɨladɨ vihavɨlalɨ uami. 29 Lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ nameŋ agɨladɨ vihavɨlalɨ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ saŋ pam lɨhavɨlalɨ agaŋ uami. Aba aba lɨbɨsɨlɨvasɨlɨva anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba agɨladɨ vivi agasaŋ pam lɨhavɨlalɨ uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ nagɨli lamalama agasaŋ pam lɨhavɨlalɨ uami. Hulaŋ mu huaci hɨnidaci nusaŋ humɨgaŋ vɨhɨlɨ vivi agaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ ifɨhɨmuhɨmu agaŋ uami. Hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ aba aba agaŋ uami. Sɨdaŋ ciaŋ igu igu analɨ ciaŋ aba aba agaŋ uami. Hulaŋ limu hɨhɨle dɨ sɨbɨlɨ lamalama hɨji agaŋ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hameŋ agɨlaŋ nulɨdɨ hɨvɨ mɨlavɨla hɨniavɨlalɨ uami. Hulɨpɨŋ ciaŋ aba aba agaŋ uami. 30 Hulaŋ mu dɨ analɨ abavɨla nudɨ ibi sɨbɨlɨ lamalama agaŋ uami. Asɨ dɨ nagɨli lamalama agaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ sɨbɨlɨ iga iga ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ ula ula livaliva aba aba agaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hɨji hɨvɨ pam nulɨdɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahaiaha agaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahɨben aba ciaŋ mu mu aba aba agaŋ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ sebɨlɨ sebɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi agaŋ uami. Nulɨdɨ iamiagagalinɨlu agɨladɨ ciaŋ lulalula ma lubiahɨlahɨla agaŋ uami. 31 Nɨbɨlaŋ hɨji huaci apalɨ uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba lɨbalu aba ciaŋ mɨguavɨla abavɨlalɨ agadɨ ma lubiahɨlavɨlalɨ uami. Nulɨdɨ humɨgaŋ pam hɨsɨŋ agɨlaŋ hula humɨgaŋ pam ma hɨniavɨlalɨ uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlasaŋ avi mavɨn ma hɨniavɨlalɨ uami. 32 Asɨ + dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ hɨmavɨbali aba abami uami. Nɨbɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igahɨlavɨlalɨ agadɨ ala ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lulalula akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ vihavɨlalɨ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ agɨladɨ laci ma vihavɨlalɨ uami. Hulaŋ limu hɨhɨle lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨladɨ ibi avi mɨŋaiahavɨlalɨ uami.
+ 1:1 1.1 HJL 9.15, 13.2, 22.21, 1 Ko 1.1, Ga 1.15-16 + 1:2 1.2 HJL 26.6, Lom 3.21, 16.25-26, Ga 3.8, Ta 1.2 + 1:3 1.3 Mt 22.42, Lu 1.32, Jo 1.14, HJL 2.30, Lom 9.5, Ga 4.4, 2 Ti 2.8 + 1:4-5 1.4-5 HJL 13.33, 26.16-18, Lom 12.3, 15.18-19, 1 Ko 15.10, Ga 2.7-9, Ef 3.8, Ib 9.14 + 1:7 1.7 Nam 6.25-26, 1 Ko 1.2-3, 2 Ko 1.1, Ga 1.3, Ef 1.2, 1 Te 4.7 + 1:8 1.8 Fl 1.3, Kl 1.3-6, 1 Te 1.2, 1.8 + 1:9 1.9 2 Ko 1.23, Ef 1.15-16, Fl 1.8, 1 Te 2.5, 2.10, 3.10, 2 Ti 1.3 + 1:10 1.10 HJL 19.21, Lom 15.23, 15.32, 1 Te 3.10, Je 4.15 + 1:13 1.13 Jo 15.15-16, HJL 19.21, Lom 15.23 + 1:16 1.16 Sng 119.46, Mk 8.38, HJL 13.46, 1 Ko 1.18-24, 2 Ti 1.8 + 1:17 1.17 Hab 2.4, Jo 3.36, Lom 3.21-22, Ga 3.11, Ib 10.38 + 1:18 1.18 HJL 17.30, Ef 5.6, Kl 3.6, 2 Te 2.12 + 1:19 1.19 HJL 14.14-17, 17.24-28 + 1:20 1.20 Jop 12.7-9, Sng 19.1, HJL 14.17, 17.27, Ib 11.3 + 1:21 1.21 Jer 2.5, Ef 4.17-18 + 1:22 1.22 Jer 10.14, 1 Ko 1.20 + 1:23 1.23 Lo 4.16-18, Sng 106.20, Jer 2.11, Ese 8.10, HJL 17.29 + 1:24 1.24 HJL 7.42, 14.16, 1 Ko 6.18, Ef 4.18, 1 Te 4.4 + 1:25 1.25 Ais 44.20, Jer 13.25, 16.19, Amo 2.4, Lom 9.5, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20 + 1:26 1.26 Wkp 18.22-23, Ef 5.12 + 1:27 1.27 Wkp 18.22, 20.13, 1 Ko 6.9 + 1:32 1.32 Sng 50.18, Lom 2.2, 6.21