15
Alaŋ Jisasɨ dɨ hɨji agadɨ pam lubiahɨlɨmɨli uami.
Hɨji + vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ alaŋ uami. Hulaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ sɨbaŋ hɨma agɨladɨ ahɨliahuiahu vɨhɨlɨ havahava hɨnimɨli uami. Alaŋ aludɨ nukeŋ ahɨliahuiahu hɨjɨŋalaŋala saŋ pam lɨmagalu uami. Hulaŋ + iamɨgali sɨkasɨkan alaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ aludɨ isagali imahali me agɨladɨ ahɨliahudamɨli hɨjɨŋalavɨm uami. Alaŋ nulɨdɨ hameŋ lɨdamɨli hɨji huaci vivi vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨbali uami. Alaŋ + igɨlalu uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ avi nɨbu nukeŋ huaci hɨnihɨni agasaŋ ma igahɨlami uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ Asɨ dɨ nameŋ abi aba abami uami. Hulaŋ nadɨ cilu lɨhulɨhu ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ abavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi aba abami uami. Nɨbɨlaŋ iadɨ cilu lɨhulɨhu ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ abavɨlalɨ aba abi aba abami uami. Vaka + aludɨ milɨbalɨba saŋ ciaŋ akape Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ lɨbavɨmi uami. Ciaŋ agaŋ ala aludɨ iagaŋ lagudaci vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨdamɨli Asɨ aludɨ ahɨliahubali aba nusaŋ migɨla migɨla hɨnidalu uami. Asɨ + agaŋ iagaŋ lagudaci alaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalu uami. Viaŋ nalusaŋ igahɨlahɨla Asɨ dɨ nameŋ abɨlan uami. Nama lɨdanaŋ Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨji humɨgaŋ pam laci hɨniavɨm aba abɨlan uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ akuaba akuaba lɨmi agɨladɨ lubiahɨlavɨdaci nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ pam laci hɨniavɨm aba abɨlan uami. Nɨbɨlaŋ + ahuata hɨji humɨgaŋ pam laci hɨnihɨni nadɨ ibi mɨŋaiahaiaha nameŋ abavɨm aba abɨlan uami. Asɨ nama aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ Iaganu aba abavɨm aba abɨlan uami.
Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨdaŋ hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨdaŋ ahɨliahumi.
Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ namɨlaŋ nɨbu hula hɨnihɨni saŋ hɨjɨŋalaŋala hɨnilalɨ uami. Hameŋ laci ala namɨlaŋ avi hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ veve namɨlaŋ hula hɨnihɨni saŋ hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ nɨbɨlaŋ iga iga Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨbali uami. Viaŋ + naludɨ abin uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ uami. Nɨbu hɨji nameŋ igahɨlahɨla sibɨla vimi uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ iadɨ iga iga nameŋ abavɨbali aba abami uami. Asɨ dɨ ciaŋ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨnilalɨ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ aba abavɨbali aba abami uami. Asɨ ciaŋ mɨguavɨla aludɨ iamɨlɨhali agɨladɨ abami agaŋ hameŋ laci iahɨlalɨ aba abavɨbali aba abami uami. Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ hɨji nameŋ avi lamami uami. Hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ Asɨ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hɨnihɨni huaci lamɨlalɨ agadɨ iga iga nudɨ ibi mɨŋaiahavɨbali aba abami uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ Asɨ dɨ nameŋ abi aba abami uami. Viaŋ avi hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ alɨhaŋ alɨhaŋ hɨvɨ nadɨ ibi mɨŋaiahaiaha abɨben aba abi aba abami uami. Nama Asɨ amɨŋ aba abɨben aba abi aba abami uami. La nasaŋ ala igahɨlahɨla sɨhɨ iahɨben aba abi aba abami uami. 10 Asɨ + dɨ ciaŋ mu nudɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniadami agaŋ nameŋ avi abami uami. Hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu namɨlaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula hɨjɨŋalɨhalaŋ aba abami uami. 11 Asɨ + dɨ ciaŋ mu nudɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniadami agaŋ nameŋ avi abami uami. Hɨdɨlɨ mu mu namɨlaŋ sɨkasɨkan aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨhalaŋ aba abami uami. Hulaŋ iamɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ sɨkasɨkan namɨlaŋ avi nudɨ ibi agadɨ pam mɨŋaiahɨhalaŋ aba abami uami. 12 Aisaia + avi hameŋ laci ala abami uami. Manɨgali mu Jesi dɨ iamɨlɨnu agaŋ iahavɨla hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ migɨlɨbali aba abami uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ nusaŋ migɨla migɨla hɨniavɨlalɨ aba abami uami. Nɨbu iaha aludɨ huaci lamɨbali aba migɨla migɨla hɨniavɨlalɨ aba abami uami. 13 La + abami. Asɨ alusaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igu igu saŋ ciaŋ mɨguavɨla abami agasaŋ migɨla migɨla hɨnilalaŋ uami. Namɨlaŋ Asɨ saŋ pam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨlalaŋ uami. Lɨdalaŋ nɨbu lɨdaci naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨdaci hɨjɨŋalaŋala hɨnibalaŋ uami. Asɨ agaŋ nalusaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igu igu saŋ abami uami. Hameŋ sadaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ nalusaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci namɨlaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨla migɨla hɨnibalaŋ uami. Lɨdalaŋ hameŋ laci hameŋ laci migɨla migɨla hɨnihɨni hɨji agaŋ iaha hekɨlɨ lɨbali uami.
Polɨ agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sulasula sibɨla vimi agasaŋ hɨjɨŋalami.
14 Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Viaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ lamɨlan uami. Akape tɨbɨ namɨlaŋ sibɨla akuaba akuaba huaci huaci sɨbaŋ vilalaŋ aba abɨlan uami. Namɨlaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨji huaci mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ daŋ sadaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨhɨle agɨlasaŋ hɨji huaci igubalaŋ aba abɨlan uami. 15 Viaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahaiaha saŋ ciaŋ cɨki nagadɨ lɨbadin uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ manasɨŋ hɨvɨ lɨbalɨba saŋ ma lɨdɨlan uami. Asɨ agaŋ iasaŋ mavɨn hɨniavɨla iadɨ lɨbɨmɨŋami sadaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahaiaha saŋ hameŋ lɨlan uami. 16 Iadɨ + lɨbɨmɨŋɨci Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ hɨvɨ hɨdahɨda sibɨla vilan uami. Sibɨla vivi Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sulɨlan uami. Lɨdɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ likɨla likɨla sagalɨ huaci me Asɨ saŋ vivi ulan uami. Vivi udalɨŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨdaci nudɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ uami. Hɨniavɨdaci Asɨ nulɨsaŋ hɨjɨŋalɨlalɨ uami. 17 Hameŋ sadaŋ viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilan uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ sibɨla vivi hɨnilan agasaŋ hɨjɨŋalɨlan uami. 18-19 Viaŋ + akuaba akuaba agɨlasaŋ aba aba saŋ ma lɨlan uami. Sibɨla pabiŋ sɨbaŋ agasaŋ laci aba aba saŋ lɨlan uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ iasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sibɨla vivi nudɨ ciaŋ sulɨlan agasaŋ pam aba aba saŋ lɨlan uami. Nɨbu ala iadɨ ahɨliahuiahu vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sibɨla huaci huaci agɨladɨ vilan uami. Vivi mu sihɨ mu sihɨ agɨladɨ abalamɨdalɨŋ iga iga abavɨlalɨ uami. Amɨŋ ala aba abavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ viaŋ hula hɨnidaci nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ sibɨla mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vilan uami. Vivi hɨji nameŋ lamɨlan uami. Hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ akuaba akuaba hameŋ lɨlalɨ agɨladɨ vana igavɨm aba abɨlan uami. Iga iga Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlavɨm aba abɨlan uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨkasɨkan sulamin uami. Jelusalem haiabɨla hɨnia hɨdɨlɨ maha sulasula hɨdahɨda uavɨla Lilikum fɨli tɨbɨ iahumin uami. 20 Viaŋ + hulaŋ iamɨgali Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ibi ma igahɨlavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ uavɨla Asɨ dɨ ciaŋ sulɨben aba lɨlan uami. Nusaŋ ala hɨve lama abɨben uami. Viaŋ ulaŋ hɨda hulaŋ limu hɨhɨle mavavɨci mɨguavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ hafihafi me agasaŋ valɨlan uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ human hɨvɨ ulaŋ hafihafi me agasaŋ pam lɨlan uami. 21 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ nameŋ abami uami. Vaka hulaŋ iamɨgali nudɨ ciaŋ hɨjɨ ma igahɨlavɨmi agɨlaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ heŋ igahɨlavɨbali aba abami uami. Hulaŋ iamɨgali nudɨ ciaŋ ma igahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ avi heŋ ala nulɨdɨ hɨji tovedaci igahɨlavɨbali aba abami uami. Viaŋ Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami agadɨ hameŋ laci ala lɨben aba lɨlan uami.
Polɨ agaŋ Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ igavɨla cɨhu Sɨpen fɨli tɨbɨ saŋ uben aba lɨmi.
22 Viaŋ + akape tɨbɨ naludɨ ua iga iga saŋ lɨlan ala ciaŋ sulasula sibɨla agaŋ lɨdaci naludɨ ma ua igɨlan uami. 23 Agadɨ ala iabi viaŋ fɨli tɨbɨ neŋ sibɨla apalɨ uami. Viaŋ hualɨ mu mu hulaŋ iamɨgali Lom haiabɨla hɨnilalaŋ naludɨ iga iga saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. 24 Hameŋ + sadaŋ viaŋ Lom haiabɨla heŋ uavɨla naludɨ iga iga saŋ igahɨlahɨla hɨnidin uami. Ua naludɨ igavɨla namɨlaŋ hula hɨjɨŋalaŋala hɨniben uami. Hɨnimitɨdalɨŋ iadɨ ahɨliahua hɨbɨ hihɨlɨlaŋ naludɨ valavɨla cɨhu Sɨpen fɨli tɨbɨ saŋ uben uami. 25 Agadɨ ++ ala iabi viaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali Jelusalem haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ anɨm hɨlɨcɨ via uben uami. 26 Asɨ + dɨ hulaŋ iamɨgali Masedonia fɨli tɨbɨ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ hula Akaia fɨli tɨbɨ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ hula abaigahɨlavalɨ uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨhɨle Jelusalem haiabɨla hɨnihɨni akuaba akuaba saŋ tɨbɨ mɨgavɨlalɨ agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ abaigahɨlavalɨ uami. Anɨm hɨlɨcɨ mɨgudɨbavɨla Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguavɨci uu saŋ lɨhavalɨ uami. 27 Nɨbɨlaŋ + nulɨdɨ nukeŋ hɨji agadɨ lubiahɨlavɨla igu igu saŋ lɨhavalɨ uami. Hɨji hameŋ agaŋ nɨbu huaci sɨbaŋ uami. Hameŋ lɨlɨ agaŋ nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨbɨŋ hɨbɨŋ igu igu me uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ huaci huaci agɨladɨ vivi uu hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlasaŋ sulavɨlalɨ uami. Sulavɨdaci hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ akuaba akuaba hadipɨlɨ hɨsɨŋ agɨladɨ vivi Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ uavɨlalɨ uami. 28 Viaŋ anɨm hɨlɨcɨ mɨgudɨbavalɨ agɨladɨ viovio saŋ igahɨlin uami. Anɨm hɨlɨcɨ agɨladɨ vioua Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguben uami. Iguavɨla ua Lom haiabɨla heŋ naludɨ igavɨla cɨhu Sɨpen fɨli tɨbɨ saŋ uben uami. 29 Viaŋ + ci igin uami. Viaŋ naludɨ pɨŋ ulɨŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ viaŋ hula hɨnihɨni naludɨ huaci lamɨdaci namɨlaŋ huaci sɨbaŋ hɨnibalaŋ uami.
30 Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Alaŋ aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnilalu uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨdaci alaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalu uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ iadɨ ahɨliahuiahu saŋ Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Viaŋ Asɨ dɨ abɨlan hameŋ ala abɨhalaŋ uami. 31 Asɨ dɨ abɨdalaŋ Judia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ limu hɨhɨle Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ agɨlaŋ iadɨ sɨbɨlɨ ma lamavɨbali uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali Jelusalem haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Abɨdalaŋ viaŋ nulɨdɨ ahɨliahuiahu saŋ sibɨla vilan agasaŋ hɨjɨŋalavɨm uami. 32 Hameŋ lɨdalaŋ Asɨ agaŋ iadɨ alia aba abɨci viaŋ uavɨla naludɨ igɨben uami. Igavɨla hɨjɨŋalaŋala alusacɨhuavɨla cɨhu vɨdɨvɨdɨŋ viben uami. 33 Asɨ agaŋ lɨdaci aludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨlalɨ uami. Nɨbu namɨlaŋ hula hɨnibali uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ uami.
+ 15:1 15.1 Lom 14.1, Ga 6.1 + 15:2 15.2 Lom 14.19, 1 Ko 9.19, 9.22, 10.24, 10.33, 13.5, Fl 2.4-5 + 15:3 15.3 Sng 69.9, Mt 26.39, Jo 5.30, 6.38-39 + 15:4 15.4 Lom 4.23-24, 1 Ko 9.9-10, 10.11, 2 Ti 3.16-17 + 15:5 15.5 Lom 12.16, 1 Ko 1.10, Fl 3.16 + 15:6 15.6 HJL 4.24, 4.32 + 15:7 15.7 Lom 5.2, 14.1-3 + 15:8 15.8 Mt 15.24-25, HJL 3.25-26, 2 Ko 1.20 + 15:9 15.9 2 Sml 22.50, Sng 18.49, Jo 10.16, HJL 3.25, Lom 9.23, 11.30 + 15:10 15.10 Lo 32.43 + 15:11 15.11 Sng 117.1 + 15:12 15.12 Ais 11.1, 11.10, CHL 5.5, 22.16 + 15:13 15.13 Lom 12.12, 14.17 + 15:14 15.14 1 Ko 8.1, 8.7, 8.10, 2 Pi 1.12, 1 Jo 2.21 + 15:16 15.16 Lom 1.4-5, 11.13, 12.3, Ga 2.7-9, Fl 2.17 + 15:18-19 15.18-19 HJL 19.18, 2 Ko 3.5, 12.12 + 15:20 15.20 2 Ko 10.15-16 + 15:21 15.21 Ais 52.15 + 15:22 15.22 Lom 1.13 + 15:24 15.24 1 Ko 16.6 + 15:25 15.25 HJL 19.21, 20.22, 24.17 + 15:25 15.25-26 1 Ko 16.1-4 + 15:26 15.26 HJL 24.17, 2 Ko 8.1, 9.2, 9.12 + 15:27 15.27 Lom 9.4, 11.17, 1 Ko 9.11, Ga 6.6 + 15:29 15.29 Lom 1.11 + 15:30 15.30 2 Ko 1.11, Fl 2.1, Kl 4.3, 4.12, 2 Te 3.1