9
Polɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniadami.
Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilan sadaŋ ciaŋ amɨŋ laci abɨlan uami. Analɨ ciaŋ ma abɨlan uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ iadɨ hɨji mɨŋaiahɨlalɨ uami. Lɨdaci iadɨ hɨji tovedaci ciaŋ abɨlan agadɨ igɨdalɨŋ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ laci hɨnilalɨ uami. Viaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ igahɨlahɨla hameŋ laci hameŋ laci mavɨn mɨŋamɨŋa ilɨhɨben aba lɨlan uami. Asɨ + agaŋ iadɨ hɨdɨlɨ pam Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ cɨhu vim aba mavɨn mɨŋamɨŋa hɨnilan uami. Lɨdɨŋ hɨji nameŋ lamɨlan uami. Viaŋ Asɨ dɨ abɨlɨŋ nɨbu iadɨ lahuci avɨŋ hɨvɨ uavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hulemɨlɨ ma hɨniben aba abɨlan uami. Lɨlɨŋ iadɨ hɨdɨlɨ pam agɨlaŋ iadɨ uvɨsɨjiŋ huaci vihavɨbali aba abɨlan uami. Nɨbɨlaŋ + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ uami. Asɨ agaŋ nulɨdɨ nameŋ abɨlalɨ uami. Iadɨ hulaŋ iamɨgali sɨbaŋ aba abɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agadɨ igavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci Asɨ agaŋ mu tɨbɨ mu tɨbɨ ciaŋ mɨgumɨgu nulɨdɨ abadami uami. Nudɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ nulɨdɨ abadami uami. Nudɨ ibi mɨŋaiahaiaha sibɨla vivi saŋ abadami uami. Cɨhu tɨbɨ cɨhu tɨbɨ nulɨsaŋ akuaba akuaba igu igu saŋ abadami uami. Nulɨdɨ + iamɨlɨhalinɨlu agɨlaŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨniavɨhadami uami. Nulɨdɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hɨvɨ ala Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ hulaŋ sɨbaŋ iahami uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nɨbu Asɨ uami. Hameŋ sadaŋ nɨbu akuaba akuaba agɨladɨ migɨla migɨla manɨgali hɨnilalɨ uami. Alaŋ nudɨ ibi agadɨ pam hameŋ laci hameŋ laci mɨŋaiahaiaha hɨnibalu uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ uami.
Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ akuaba akuaba lɨhadami agasaŋ Polɨ abami.
Viaŋ + iadɨ hɨdɨlɨ pam agɨlasaŋ hameŋ laci hameŋ laci mavɨn mɨŋamɨŋa hɨnilan uami. Agadɨ ala viaŋ igɨlan uami. Asɨ nulɨdɨ abami agaŋ havɨ ma sɨvɨlami uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨladɨ igɨdamɨli Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hadipɨlɨ me hɨniavɨlalɨ uami. Agadɨ ala nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hɨji humɨgaŋ me ma hɨniavɨlalɨ uami. Alaŋ + nameŋ abɨmagalu uami. Nɨbɨlaŋ Ebɨlam dɨ mɨdɨ hɨvɨ iahavalɨ sadaŋ Ebɨlam dɨ ninanadi aba abɨmagalu uami. Vaka Asɨ agaŋ nameŋ abami uami. Nadɨ ninana Aisakɨ dɨ hɨvɨ lɨlɨŋ nadɨ iamɨlɨhalina agɨlaŋ iaha habɨlavɨbali aba abami uami. Ciaŋ + agadɨ hɨdɨlɨ nɨbu nameŋ uami. Ninanadi hulaŋ dɨ mɨdɨ hɨvɨ iahavɨlalɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ ninanadi hɨma uami. Asɨ agaŋ ciaŋ mɨguavɨla abɨci ninanadi iahavɨlalɨ agɨlaŋ pam Ebɨlam dɨ hɨdɨlɨ pam hɨniavɨlalɨ uami. Asɨ + agaŋ ciaŋ mɨguavɨla Ebɨlam dɨ nameŋ abami uami. Hualɨ mu adeŋ Sela agaŋ ninaŋ huhɨlavɨla hɨnidaci viaŋ cɨhu veben aba abami uami.
10 Asɨ + dɨ ciaŋ mu agasaŋ avi hɨji lamɨhalaŋ uami. Lebeka ninaŋ ahica agɨladɨ uaiaŋ pabiŋ hɨvɨ huhɨlami uami. Ninaŋ ahica agɨladɨ iaganɨlu Aisakɨ uami. Nɨbu aludɨ iamɨlɨ uami. 11 Agadɨ ala Asɨ agaŋ nudɨ nukeŋ hɨji agadɨ lubiahɨlavɨla ninaŋ ahica agɨladɨ mu lɨbɨmɨŋami uami. Ninaŋ lɨbɨmɨŋami agaŋ sibɨla huaci ma vici igavɨla lɨbɨmɨŋami uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ avi ma vici igavɨla lɨbɨmɨŋami uami. Nɨbu nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlavɨla lɨbɨmɨŋami uami. Lebeka agaŋ ninaŋ ahica agɨladɨ ma huhɨlɨmaŋ lɨdaci Asɨ agaŋ ninaŋ mu agadɨ lɨbɨmɨŋami uami. 12 Ninaŋ + ahica agɨlaŋ sibɨla ma vimaŋ lɨhavɨdaci Asɨ agaŋ Lebeka dɨ nameŋ abami uami. Ninaŋ hali huhɨlɨbanaŋ agaŋ nɨbu ninaŋ sɨvɨ huhɨlɨbanaŋ agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨnibali aba abami uami. 13 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ agaŋ abi aba abami uami. Viaŋ Jekopɨ saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan aba abi aba abami uami. Iso saŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilan aba abi aba abami uami.
14 Hameŋ + sadaŋ alaŋ nameŋ abɨmagalu uami. Asɨ agaŋ akɨ saŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ agadɨ vimi aba abɨmagalu uami. 15 Asɨ + agaŋ Mosesɨ dɨ nameŋ abami uami. Viaŋ hulaŋ mu saŋ mavɨn hɨniavɨla nudɨ huaci lamɨbavɨla aba abami uami. Ha viaŋ nusaŋ mavɨn hɨniavɨla nudɨ huaci lamɨben aba abami uami. Viaŋ hulaŋ mu saŋ mavɨn hekɨlɨ mɨŋavɨla nudɨ huaci lamɨbavɨla aba abami uami. Ha nusaŋ mavɨn hekɨlɨ mɨŋavɨla nudɨ huaci lamɨben aba abami uami. 16 Hameŋ + sadaŋ Asɨ agaŋ hulaŋ lɨbɨmɨŋɨben aba hulaŋ agadɨ sibɨla akuaba akuaba agɨlasaŋ ma igahɨlɨlalɨ uami. Hulaŋ agadɨ hɨji humɨgaŋ huaci agasaŋ ma igahɨlɨlalɨ uami. Asɨ nɨbu nukeŋ hulaŋ agadɨ iga iga mavɨn hɨnihɨni nudɨ huaci lamalama lɨbɨmɨŋɨlalɨ uami. 17 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ agaŋ Isipɨ fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agadɨ abi aba abami uami. Nama manɨgali hɨnihɨni saŋ viaŋ nadɨ lɨbɨmɨŋamin aba abi aba abami uami. Lɨlɨŋ nama manɨgali hɨnidanaŋ iadɨ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ abalamɨdalɨŋ igɨbanaŋ aba abi aba abami uami. Igɨdanaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ iadɨ ibi agasaŋ fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ sulasula hɨdavɨbali aba abi aba abami uami. 18 Hameŋ + sadaŋ alaŋ igɨlalu uami. Asɨ agaŋ nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla hulaŋ mu dɨ iga iga abɨlalɨ uami. Viaŋ nusaŋ mavɨn hɨniben aba abɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ hameŋ laci ala lɨlalɨ uami. Hulaŋ mu dɨ iga iga abɨlalɨ uami. Hulaŋ nagaŋ iadɨ ciaŋ lulɨbali aba abɨlalɨ uami. Lɨci hulaŋ agaŋ hameŋ ala lɨlalɨ uami.
19 Naludɨ + hulaŋ mu agaŋ iadɨ nameŋ abɨbali uami. Asɨ hameŋ lɨlalɨ sadaŋ aludɨ nameŋ abɨmɨdɨ aba abɨbali uami. Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ viavɨla hugɨ daŋ hɨnidalaŋ aba abɨmɨdɨ aba abɨbali uami. Aniaba hulaŋ agaŋ Asɨ dɨ hɨji agadɨ ma lulɨbali aba abɨbali uami. 20 Asɨ + hameŋ lɨlalɨ agasaŋ aniaba hulaŋ nama nudɨ abɨmɨnaŋ uami. Hulaŋ mu fɨli sɨji vivi hɨsɨŋ maŋa agadɨ vivi fɨli sɨji vilalɨ uami. Vidaci fɨli sɨji agaŋ hulaŋ agadɨ nameŋ ma abɨlalɨ uami. Nama iadɨ akɨ saŋ hameŋ vinaŋ aba ma abɨlalɨ uami. 21 Hulaŋ + fɨli sɨji vivi hɨsɨŋ agaŋ nɨbu ibi daŋ sadaŋ fɨli sɨji vivi hɨsɨŋ maŋa agadɨ viavɨla nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlavɨla fɨli sɨji ahica agɨladɨ vivi uami. Fɨli sɨji mu nɨbu mɨhiŋ hekɨlɨ hɨvɨ sibɨla huaci huaci vivi hɨsɨŋ agadɨ vivi uami. Fɨli sɨji mu nɨbu huaci sɨbaŋ hɨma uami. Nɨbu uaiaŋ pabiŋ pabiŋ sibɨla cɨki cɨki vivi hɨsɨŋ agadɨ vivi uami.
22 Asɨ avi nɨbu hameŋ ala lɨlalɨ uami. Iadɨ igɨvɨ agadɨ haiabɨla lamɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iadɨ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ agadɨ igavɨbali aba hameŋ lɨlalɨ uami. Fɨli sɨji sɨbɨlɨ lɨlɨ hɨsɨŋ agɨladɨ ifɨcɨkɨcɨkɨ lɨben aba hɨji lamadi uami. Agadɨ ala vakala makamɨŋamɨŋa hɨnidi uami. 23 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ iadɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agadɨ igavɨbali aba nameŋ lɨlalɨ uami. Nudɨ fɨli sɨji agɨlasaŋ mavɨn hɨnihɨni nulɨdɨ huaci lamalama saŋ ci mɨŋahihɨlami sadaŋ nulɨdɨ valɨci abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨniavɨbali uami. 24 Fɨli sɨji nulɨsaŋ mavɨn hɨnilalɨ ha hulaŋ iamɨgali lɨbɨmɨŋɨci hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ me uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ alaŋ pam hɨma uami. Hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ avi uami. 25 Asɨ + dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ Hosea agaŋ manasɨŋ hɨvɨ ciaŋ lɨbami uami. Asɨ agaŋ nameŋ abi aba abami uami. Vaka hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iadɨ hulaŋ iamɨgali ma hɨniavɨhadami aba abi aba abami uami. Agadɨ ala nulɨdɨ abɨben aba abi aba abami uami. Ha iadɨ hulaŋ iamɨgali aba abɨben aba abi aba abami uami. Viaŋ nulɨsaŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilan aba abi aba abami uami. Agadɨ ala mufɨli nulɨdɨ abɨben aba abi aba abami uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan aba abɨben aba abi aba abami uami. 26 Fipɨ + mu heŋ hɨniavɨdaci viaŋ nulɨdɨ nameŋ abamin aba abi aba abami uami. Namɨlaŋ iadɨ hulaŋ iamɨgali ma hɨnilalaŋ aba abamin aba abi aba abami uami. Fipɨ heŋ ala hɨniavɨdaci viaŋ nulɨdɨ cɨhu abɨben aba abi aba abami uami. Viaŋ Asɨ hameŋ laci hameŋ laci hɨnilan aba abɨben aba abi aba abami uami. Namɨlaŋ iadɨ ninanadi hɨnibalaŋ aba abɨben aba abi aba abami uami.
27-28 Lɨci + Aisaia agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ igahɨlavɨla abami uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli hɨsɨŋ agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ ci lami aba abami uami. Nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨbali agaŋ ci mikɨ mikɨ ladi aba abami uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ iaha habɨlavɨla hacɨŋ hɨlɨcɨ me hɨniavɨbali aba abami uami. Agadɨ ala aludɨ Hekɨlɨ agaŋ nulɨdɨ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ ma ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba abami uami. Nɨbu nulɨdɨ pabiŋ pabiŋ agɨladɨ laci ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba abami uami. 29 La + cɨhu nameŋ abami uami. Aludɨ Hekɨlɨ nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ sadaŋ aludɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨladɨ ma ifɨhɨma fɨhalami aba abami uami. Ifɨhɨma fɨhalɨci iabi alaŋ ma hɨnivɨlu aba abami uami. Sodom haiabɨla Gomola haiabɨla sɨbɨlɨ lɨhavɨmi hameŋ ala sɨbɨlɨ lɨvɨlu aba abami uami. Akuaba akuaba vaka Aisaia abami agɨlaŋ hameŋ laci ala lɨhavɨmi uami.
Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi.
30 Alaŋ + nameŋ agasaŋ abɨlalu uami. Hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ vɨsɨvasi igu igu Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla saŋ ma igahɨlavɨhadami uami. Agadɨ ala Asɨ nulɨdɨ abami uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abami uami. Nɨbɨlaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨci Asɨ nulɨdɨ abami uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abami uami. 31 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla huaci hɨnihɨni saŋ lɨhavɨmi uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia ma lubiahɨlavɨmi uami. 32 Nɨbɨlaŋ + Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama saŋ ma igahɨlavɨmi uami. Nulɨdɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla sibɨla huaci huaci vivi hulaŋ iamɨgali huaci hɨnibalu aba lɨhavɨhadami uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ lɨba kum hekɨlɨ me agadɨ hɨvɨ hɨcɨ lɨbɨdɨbɨ lalakubɨlakubɨla uavɨhadami uami. 33 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ abami uami. Asɨ agaŋ nameŋ abi aba abami uami. Ci igɨlaŋ aba abi aba abami uami. Viaŋ lɨba kum hekɨlɨ me agadɨ Saion haiabɨla heŋ lamɨlɨŋ hɨnilalɨ aba abi aba abami uami. Heŋ hɨnidaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ uu hɨcɨ lɨbɨdɨbɨ lalakubɨlakubɨla uavɨlalɨ aba abi aba abami uami. Limu hɨhɨle agɨlaŋ lɨba kum hekɨlɨ me agadɨ hɨvɨ lɨdɨdɨhulɨhu mɨgaifavɨlalɨ aba abi aba abami uami. Hulaŋ iamɨgali lɨba kum hekɨlɨ me agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ ma sɨhumahɨlavɨbali aba abi aba abami uami.
+ 9:3 9.3 CV 32.32 + 9:4 9.4 CV 4.22, 9.4, Lo 7.6, 14.1-2, HJL 3.25, 13.22, Ef 2.12, Ib 8.8-10, 9.1 + 9:5 9.5 Mt 1.1-16, Jo 1.1, Lom 1.25 + 9:6 9.6 Nam 23.19, Jo 8.39, Lom 2.28, 3.3, Ga 6.16 + 9:7 9.7 HM 21.12, Ga 4.23, Ib 11.17-18 + 9:8 9.8 Ga 4.23 + 9:9 9.9 HM 18.10, 18.14 + 9:10 9.10 HM 25.21 + 9:12 9.12 HM 25.23 + 9:13 9.13 Lo 21.15, Mal 1.2-3, Lu 14.26 + 9:14 9.14 2 Sto 19.7, Jop 8.3, 34.10, Sng 92.15 + 9:15 9.15 CV 33.19 + 9:16 9.16 Ef 2.8-9 + 9:17 9.17 CV 9.16, Ga 3.8, 3.22 + 9:18 9.18 CV 4.21, 9.12, 14.4 + 9:19 9.19 2 Sto 20.6, Jop 23.13, Dan 4.35 + 9:20 9.20 Ais 29.16, 45.9, 64.8 + 9:21 9.21 Jer 18.6, 2 Ti 2.20 + 9:23 9.23 Lom 8.28-30, Ef 1.3-12, Kl 1.27 + 9:25 9.25 Hos 2.23, 1 Pi 2.10 + 9:26 9.26 Hos 1.10 + 9:27-28 9.27-28 Ais 10.22-23, Lom 11.5 + 9:29 9.29 Ais 1.9, 13.19, Jer 50.40 + 9:30 9.30 Lom 1.17, 4.11, 10.20 + 9:31 9.31 Lom 10.2-3, 11.7, Ga 5.4 + 9:32 9.32 Ais 8.14-15, Lu 2.34-35, 1 Ko 1.23 + 9:33 9.33 Sng 118.22, Ais 8.14-15, 28.16, Mt 21.42, Lom 10.11, 1 Pi 2.6-8