2
Timoti nama Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ huaci sɨbaŋ me hɨniha uami.
Iadɨ ninaŋ me nama uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nasaŋ mavɨn hɨnilalɨ sadaŋ nama nɨbu hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniha uami. Hɨnihɨni vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨha uami. Hulaŋ akape igahɨlavɨdaci viaŋ ciaŋ akape sulacin uami. Sulɨdalɨŋ nama avi igahɨlahanaŋ uami. Ciaŋ igahɨlahanaŋ agɨladɨ hulaŋ hɨhɨle agɨlasaŋ sulɨha uami. Hulaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla hɨhɨle agɨladɨ lamalubiavɨbali agɨlasaŋ sulɨha uami. Lɨnaŋ nɨbɨlaŋ hulaŋ iamɨgali hɨhɨle agɨlasaŋ tɨbi sulasula lamalubiavɨbali uami.
Nama + Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ huaci sɨbaŋ me hɨniha uami. Hɨnihɨni alaŋ vɨhɨlɨ havɨlalu hameŋ ala nama avi vɨhɨlɨ havɨha uami. Nama + sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ dɨ lusɨŋ agɨladɨ igɨlanaŋ uami. Nɨbɨlaŋ aludɨ sagaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ aludɨ sibɨla huaci huaci agɨladɨ iga iga hɨjɨŋalɨbali aba sibɨla huaci huaci agɨladɨ pam vihavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ hɨnihɨni hɨsɨŋ sibɨla saŋ pam igahɨlavɨlalɨ uami. Akuaba akuaba sibɨla mu mu agɨlasaŋ ma igahɨlavɨlalɨ uami. Hulaŋ + akuaba akuaba vivi saŋ haŋɨla haŋɨla me haŋɨlɨlalɨ agaŋ uami. Nɨbu haŋɨla haŋɨla hɨsɨŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lubiahɨlɨlalɨ sadaŋ haŋɨla lɨvalavɨla akuaba akuaba agɨladɨ vibali uami. Agadɨ ala hulaŋ mu haŋɨla haŋɨla hɨsɨŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lulɨlalɨ agaŋ vɨdɨvɨdɨŋ haŋɨla lɨvalɨbali ala akuaba akuaba haŋɨla lɨvalavɨla vivi hɨsɨŋ agɨladɨ ma vibali uami. Nɨbu haŋɨla haŋɨla hɨsɨŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lulɨlalɨ sadaŋ akuaba akuaba agɨladɨ ma vibali uami. Hulaŋ + hualɨ sibɨla hekɨlɨ vilalɨ agaŋ nɨbu mɨse nudɨ hualabɨla hɨsɨŋ sɨmɨŋ agɨladɨ via nɨbali uami. Navɨla limu hɨhɨle agɨlasaŋ igunɨbali uami. Viaŋ nasaŋ ciaŋ sulacin agasaŋ hɨji lamɨha uami. Lɨnaŋ aludɨ Hekɨlɨ agaŋ lɨdaci nadɨ hɨji agaŋ tovedaci ciaŋ akape agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ hɨdɨlɨ igɨbanaŋ uami.
Jisasɨ + Kɨlaisɨ nɨbu Devitɨ dɨ iamɨlɨnu uami. Nɨbu hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahami uami. Nama nusaŋ pam hɨji lamalama hɨniha uami. Viaŋ nusaŋ ala ciaŋ sulɨlan uami. Ciaŋ + sulɨlan agasaŋ ala hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iadɨ igavɨci viaŋ hulaŋ sɨbɨlɨ me hɨnicin uami. Lɨlɨŋ iasaŋ vɨhɨlɨ mu mu agɨladɨ iguavalɨ uami. La iadɨ vave lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ lamavalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ ciaŋ agaŋ nɨbu lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me ma hɨnilalɨ uami. 10 Hameŋ + sadaŋ viaŋ hulaŋ iamɨgali Asɨ lɨbɨmɨŋami agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ igahɨlɨlan uami. Lɨdɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ lagulama hɨnihɨni vɨhɨlɨ akape agɨladɨ havɨlan uami. Nɨbɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniavɨdaci Asɨ nulɨdɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba vɨhɨlɨ havɨlan uami. Asɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agadɨ hɨvɨ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba vɨhɨlɨ agɨladɨ havɨlan uami.
11 Alaŋ + ciaŋ nagasaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnimɨli uami. Alaŋ nɨbu hula amɨŋ sɨbaŋ hɨmahɨlu lɨci uami. Ha nɨbu hula hɨhi iahavɨla huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami. 12 Alaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla hɨnihɨni vɨhɨlɨ akape agɨladɨ havavɨla uami. Ha alaŋ avi manɨgali fɨli tɨbɨ mu mu migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ me hɨnihɨni Jisasɨ hula akuaba akuaba agɨladɨ migɨlɨbalu uami. Alaŋ hɨhɨle agɨladɨ nameŋ abɨmagalu uami. Alaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ hɨma aba abɨmagalu uami. Hameŋ abɨmɨli Jisasɨ avi nudɨ Iaganu dɨ abɨbali uami. Nɨbɨlaŋ iadɨ hulemɨlɨ hɨma aba abɨbali uami. 13 Alaŋ + ciaŋ mɨgumɨgu abɨlalu agadɨ amɨŋ ma lubiahɨlɨlalu uami. Agadɨ ala Asɨ nɨbu hameŋ ma lɨlalɨ uami. Nɨbu ciaŋ mɨguavɨla abɨlalɨ agasaŋ igahɨlahɨla hameŋ laci ala lɨlalɨ uami.
Timoti Asɨ dɨ sibɨla vivi saŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ hɨnim agasaŋ abami.
14 Hulaŋ + iamɨgali agɨladɨ hameŋ laci hameŋ laci ahɨliahudanaŋ ciaŋ abamin agasaŋ hɨji lamalama hɨniavɨm uami. Asɨ igɨdaci nama nulɨdɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ abɨha uami. Abɨdanaŋ nɨbɨlaŋ akuaba akuaba ciaŋ cɨki cɨki agɨlasaŋ lamacilacila hɨniavɨmɨdɨ uami. Lamacilacila ciaŋ hameŋ agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ ma ahɨliahuavɨlalɨ uami. Lamacilacila ciaŋ hameŋ agɨladɨ igahɨlavɨdaci nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ sɨbɨlɨ lɨhavɨbali uami.
15 Nama + Asɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ amɨŋ amɨŋ hɨniavɨla nudɨ sibɨla agɨladɨ vinabɨla uami. Ha Asɨ nadɨ igɨci nama nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ huaci sɨbaŋ hɨnibanaŋ uami. La nudɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ sulɨben aba nusaŋ ma sɨhumahɨlɨbanaŋ uami. 16 Hulaŋ + iamɨgali hɨhɨle Asɨ dɨ hɨji agadɨ valavala uavauava ciaŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ abavɨlalɨ uami. Ciaŋ hameŋ agɨladɨ abavɨdaci nulɨdɨ valavɨla uha uami. Ciaŋ hameŋ agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨhavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ sɨkasɨkan valavala huligalavɨla uavauava lɨhavɨlalɨ uami. 17 Ciaŋ + hameŋ agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨbɨlɨ lamavɨlalɨ uami. Fim sɨbɨlɨ hulaŋ mu dɨ hɨvɨ iaha hekɨlɨ lavɨla nudɨ sɨbɨlɨ lamɨlalɨ hameŋ lɨhavɨlalɨ uami. Ciaŋ hameŋ agɨlaŋ iahaiaha hekɨlɨ lɨhavɨbali uami. Hulaŋ akape agɨlaŋ ciaŋ hameŋ agɨladɨ abavɨlalɨ uami. Nulɨdɨ hulaŋ ahica agɨladɨ ibi nɨbu nameŋ uami. Mu Himeneusɨ uami. Mu Filetusɨ uami. 18 Ahica agɨlaŋ ciaŋ amɨŋ agadɨ ci valavalɨ uami. La nameŋ abavɨlalɨ uami. Asɨ hulaŋ iamɨgali hɨmavalɨ agɨladɨ abɨci cɨhu hɨhi ci iahavalɨ aba abavɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ cɨhu tɨbɨ hameŋ ma lɨbali aba abavɨlalɨ uami. Ciaŋ hameŋ abavɨdaci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ igahɨlavɨlalɨ uami. Igahɨlahɨla nulɨdɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ valavɨlalɨ uami.
19 Agadɨ + ala hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ igu igu saŋ Asɨ agaŋ lɨba kum hekɨlɨ me lamami uami. Lɨci ulaŋ lua madɨŋ agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ igu igu saŋ lamɨci hɨnihɨni me hɨnilalɨ uami. Lavɨla lɨba kum hekɨlɨ me agadɨ hɨvɨ ciaŋ lɨbami uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ nudɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨlalɨ aba abami uami. La ciaŋ mu nameŋ agadɨ avi lɨbami uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi daŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ aba abami uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ huligalavɨm aba abami uami.
20 Hunaŋ + mɨsɨn akuaba akuaba mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vihavɨmi agɨlaŋ ulaŋ hekɨlɨ heŋ hɨniavɨlalɨ uami. Hɨhɨle lɨba golɨ hɨvɨ vihavɨmi uami. Hɨhɨle lɨba silɨva hɨvɨ vihavɨmi uami. Hɨhɨle kɨlɨ hɨvɨ vihavɨmi uami. Hɨhɨle maŋa agadɨ vivi nudɨ hɨvɨ vihavɨmi uami. Hunaŋ hɨhɨle sibɨla huaci vivi hɨsɨŋ uami. Hunaŋ hɨhɨle sɨmum likɨlavɨci mɨgudaci viovio havala havala hɨsɨŋ uami. 21 Hulaŋ + mu lusɨŋ sɨbɨlɨ nudɨ hɨvɨ hɨnilalɨ agadɨ valɨci cɨhu Asɨ igɨdaci huaci laci hɨniavɨla uami. Ha nɨbu sibɨla vivi hɨsɨŋ hunaŋ mɨsɨn huaci sɨbaŋ me hɨnibali uami. Nɨbu ala nudɨ manɨgali Asɨ dɨ hulaŋ hɨnihɨni sibɨla huaci huaci akape agɨladɨ vibali uami. Lɨdɨŋ cɨhu sibɨla mu mu vivi saŋ migɨla migɨla hɨnibali uami.
22 Hameŋ + sadaŋ hɨji humɨgaŋ sɨbɨlɨ hulaŋ mɨnibɨlɨ naludɨ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ nama sɨkan huligalɨha uami. Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlɨha uami. La Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniha uami. Hɨnidanaŋ nadɨ hɨji humɨgaŋ agaŋ simɨ hɨnim uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hameŋ lɨhavɨlalɨ uami. Asɨ nulɨdɨ igɨdaci nɨbɨlaŋ hɨji huaci daŋ laci hɨnihɨni aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha Asɨ dɨ abavɨlalɨ uami. Nama nɨbɨlaŋ lɨhavɨlalɨ hameŋ laci ala lɨha uami. 23 Hulaŋ + hɨji huaci apalɨ agɨlaŋ uavauava ciaŋ agɨladɨ abavɨlalɨ uami. Nama nɨbɨlaŋ hula hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ abɨmɨnaŋ uami. Nama igɨlanaŋ uami. Lamacilacila ciaŋ hameŋ agɨlaŋ hulaŋ agɨladɨ hɨji humɨgaŋ mɨŋaiahavɨdaci sagaŋ lɨbavɨlalɨ uami. 24 Aludɨ + Hekɨlɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agaŋ lamacilacila ciaŋ sagaŋ saŋ hɨdɨmɨdɨ uami. Nudɨ humɨgaŋ agaŋ simɨ hɨnidaci hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ huaci lamam uami. Nudɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci igɨvɨ hɨnihɨni agadɨ valam uami. La Asɨ dɨ ciaŋ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ huaci sɨbaŋ hɨnim uami. 25 Hulaŋ + iamɨgali ciaŋ lulavɨlalɨ agɨladɨ hɨji hihɨla hihɨla saŋ ciaŋ simɨ hɨvɨ aba aba hihɨlam uami. Hihɨla hihɨla hɨji nameŋ lamam uami. Asɨ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ valavɨbali akua aba abam uami. Valavɨla hɨji huaci viavɨla ciaŋ amɨŋ agadɨ hɨdɨlɨ igavɨbali aba abam uami. 26 Laguŋ agaŋ nudɨ hɨji lubiahɨlahɨla saŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ci mɨŋalɨvalɨ aba abam uami. Havaŋ saŋ lɨmɨn lamavɨci mɨŋɨlalɨ hameŋ mɨŋalɨvalɨ aba abam uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ igahɨlavɨci aba abam uami. Ha nulɨdɨ hɨji agɨlaŋ tovedaci iga iga laguŋ dɨ lɨmɨn me agadɨ valavala uu huaci laci hɨniavɨbali aba abam uami.
+ 2:3 2.3 1 Ti 1.18, 2 Ti 1.8, 4.5 + 2:4 2.4 1 Ko 9.25 + 2:5 2.5 1 Ko 9.25-26, 2 Ti 4.8 + 2:6 2.6 1 Ko 9.7, 9.10 + 2:8 2.8 Lom 1.3, 2.16, 1 Ko 15.1, 15.4, 15.20 + 2:9 2.9 HJL 9.16, 28.31, Ef 3.1, 3.13, Fl 1.7, 1.12-14, Kl 4.3, 4.18 + 2:10 2.10 2 Ko 1.6, Ef 3.13, Kl 1.24 + 2:11 2.11 Lom 6.5, 6.8, 2 Ko 4.10-11, 1 Ti 1.15 + 2:12 2.12 Mt 10.33, Lu 12.9, Lom 8.17, 1 Pi 4.13 + 2:13 2.13 Nam 23.19, Lom 3.3-4, Ta 1.2 + 2:14 2.14 1 Ti 1.4, 5.21, 6.4, Ta 3.9 + 2:15 2.15 1 Ti 4.6, Ta 2.7-8 + 2:16 2.16 1 Ti 4.7, 6.20, Ta 1.14 + 2:17 2.17 1 Ti 1.20 + 2:19 2.19 Nam 16.5, 16.26, Ais 52.11, Nah 1.7, Jo 10.14, 10.27, Lom 8.35, 1 Ko 8.3, 1 Jo 2.19 + 2:20 2.20 Lom 9.21, 1 Ko 3.12, 1 Ti 3.15 + 2:21 2.21 2 Ti 3.17, Ta 3.1 + 2:22 2.22 HJL 9.14, 1 Ko 1.2, 1 Ti 1.5, 6.11 + 2:23 2.23 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.16, Ta 3.9 + 2:24 2.24 1 Ti 3.2-3, Ta 1.7-9, 3.2 + 2:25 2.25 Ga 6.1, 1 Ti 2.4, 6.11, Ta 1.1, 1 Pi 3.15