Polɨ agaŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbu
Taitusɨ
saŋ iguci umalɨ.
1
Polɨ agaŋ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ nɨman lɨbɨmalɨ. Viaŋ Polɨ uamalɨ. Viaŋ Asɨ dɨ salaku hɨsɨŋ kulemɨlɨ uamalɨ. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ nudɨ salaku vivi saŋ iadɨ lɨbɨmɨŋamalɨ uamalɨ. Asɨ agaŋ nudɨ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ lɨbɨmɨŋa nɨman abamalɨ uamalɨ. Iadɨ nuken kulaŋ iamɨgali aba abamalɨ uamalɨ. Haman saja iadɨ abɨci viaŋ nudɨ kulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ ciaŋ sulahɨdin uamalɨ. Nulɨdɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ lɨpɨ igu igu saŋ ciaŋ sulahɨdin uamalɨ. Amɨŋ ciaŋ agasaŋ hɨji hutesɨ vivi saŋ sulahɨdin uamalɨ. Asɨ alaŋ acaba acaba lɨlɨ saŋ mavɨn hɨnihɨdi agadɨ lɨbiakɨlakɨla saŋ aveji sulahɨdin uamalɨ. Aha + Asɨ agaŋ acaba acaba agɨladɨ ma lamɨmaŋ lɨdɨŋ ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni agadɨ alusaŋ igu igu saŋ ciaŋ mɨgu abamalɨ uamalɨ. Nɨbu ma mafɨlahɨdi uamalɨ. Haman saja nɨbɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨniŋ nusaŋ mɨhasɨhavɨm aba ciaŋ sulahɨdin uamalɨ. Asɨ + nɨbu aludɨ akɨliakudaci ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agaŋ uamalɨ. Nɨbu abɨci viaŋ ciaŋ sulasula salaku agadɨ vidamin uamalɨ. Nɨbu nuken ciaŋ sulasula mɨkiŋ agadɨ lamamalɨ uamalɨ. Lama kulaŋ agɨladɨ hɨji mɨŋaiakɨci ciaŋ sulavɨdami uamalɨ. Sulavɨdaci nudɨ ciaŋ agaŋ usi iakamalɨ uamalɨ.
Viaŋ + manasɨŋ nagadɨ Taitusɨ nasaŋ lɨbadin uamalɨ. Nama iadɨ ninaŋ me sɨbam hɨnihɨdanaŋ uamalɨ. Nama hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ alaŋ nen hɨnihɨdalu haman laci ala hɨnihɨdanaŋ uamalɨ. Asɨ agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ kulaŋ nasaŋ mavɨn lamavɨdaci nadɨ humɨgaŋ agaŋ simɨ hɨnibali uamalɨ. Asɨ nɨbu aludɨ Iavaŋ uamalɨ. Jisasɨ Kɨlaisɨ nɨbu aludɨ akɨliakudaci ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agaŋ uamalɨ.
Taitusɨ dɨ Kɨlitɨ avɨli muha hen hɨdahɨdaŋ manɨgali agɨladɨ lɨbɨmɨŋamɨŋa saŋ abamalɨ.
Viaŋ nadɨ Kɨlitɨ avɨli muha hen vala vecin uamalɨ. Lɨlɨŋ nama hen hɨnihɨniŋ salaku limu hɨhɨle agɨladɨ vala vecin agadɨ hɨkɨli hɨkɨli saŋ abacin uamalɨ. Viaŋ nadɨ abacin haman laci ala lɨka uamalɨ. Kulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiakavalɨ agɨladɨ hali hɨsɨŋ kulaŋ agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨka uamalɨ. Kɨlebɨla mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdahɨdaŋ hali hɨsɨŋ agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨka uamalɨ. Manɨgali ++ agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨba ha kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igavɨdaci kulaŋ hugɨ apalɨ hɨnihɨdavi agɨladɨ pam lɨbɨmɨŋɨka uamalɨ. Kulaŋ hɨhɨle iamɨgali pabiŋ pabiŋ lɨbihɨdavi agɨladɨ pam lɨbɨmɨŋɨka uamalɨ. Manɨgali lɨbɨmɨŋɨdɨnaŋ agɨladɨ ninanadinɨlu agɨlaŋ aveji Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨm uamalɨ. Kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igavɨdaci manɨgali dɨ ninanadi agɨlaŋ hɨjɨhɨjɨ lɨdɨŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ mu mu vihavɨmɨdɨ uamalɨ. Haman lɨdɨŋ iamɨnegalinɨlu dɨ ciaŋ lulavɨmɨdɨ uamalɨ. Asɨ + dɨ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨla hɨsɨŋ manɨgali hana Asɨ dɨ salaku hɨsɨŋ kulaŋ agɨlaŋ uamalɨ. Haman saja kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igavɨdaci nɨbu hugɨ daŋ hɨnimɨdɨ uamalɨ. Nɨbu viaŋ ibi daŋ abaŋ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨlaŋ lɨbɨsɨlɨvɨmɨdɨ uamalɨ. Nɨbu igɨvɨ igavɨkemɨdɨ uamalɨ. Nɨbu avɨli vɨdɨvɨdɨŋ nanaŋ uava iakuiaku hɨsɨŋ kulaŋ hɨnimɨdɨ uamalɨ. Nɨbu sagaŋ putɨ hɨnimɨdɨ uamalɨ. Nɨbu mafɨla mafɨlaŋ kulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ anɨm kɨlɨsɨ acaba acaba akape agɨladɨ vivi saŋ lɨmɨdɨ uamalɨ. Kulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ ulaŋ hɨvɨ vehavɨci nulɨdɨ sikɨvica sɨbam sakɨlam uamalɨ. Nɨbu lusɨŋ ukaci saŋ pam lɨm uamalɨ. Lɨdɨŋ hɨji sɨlɨvɨ ukaci agadɨ pam lɨbiakɨlam uamalɨ. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ pam sikɨvica lɨbiakɨlam uamalɨ. Nɨbu ukaci sɨlɨvɨ laci hɨnim uamalɨ. Nɨbu nudɨ nuken hɨji humɨgaŋ agadɨ sikɨvica migɨlam uamalɨ. Asɨ + dɨ amɨŋ ciaŋ hɨvɨ lamalɨfavɨmalɨ agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbam mɨŋalɨvam uamalɨ. Haman lɨdɨŋ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ amɨŋ ciaŋ agadɨ hɨvɨ lamalɨfɨci hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdɨ uamalɨ. Lɨhavɨdaci ciaŋ agaŋ nulɨdɨ iagaŋ lagudaci amɨŋ ciaŋ agadɨ lɨbiakɨlakɨla saŋ pam lɨhavɨdɨ uamalɨ. Kulaŋ limu hɨhɨle hɨji limu daŋ hɨnevɨdaci ha nɨbu ukaci nulɨdɨ hɨji agɨladɨ lama hɨkɨlidɨ uamalɨ.
Kɨlitɨ avɨli muha hɨsɨŋ agɨlaŋ nulɨdɨ kulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ mɨŋaikuiku lɨhavɨmalɨ.
10-11 Kɨlitɨ + avɨli muha hɨsɨŋ kulaŋ akape agɨlaŋ ciaŋ lulahɨdavi uamalɨ. Limu hɨhɨle ciaŋ kavɨ kavɨ aba abaŋ kulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ hɨji mɨŋaikuiku lɨhɨdavi uamalɨ. Kulaŋ nulɨdɨ limu hɨhɨle ha nɨbɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ uamalɨ. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ nɨbɨlaŋ ala kulaŋ agɨladɨ hadi sɨbɨlɨ ikalakalaka saŋ vɨsɨvɨsɨ lɨhɨdavi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ haman agɨladɨ vibiŋ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ mafɨla mafɨlaŋ anɨm kɨlɨsɨ vivi saŋ lɨhɨdavi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ nulɨdɨ lusɨŋ alaŋ ma vivi agadɨ hɨvɨ kulaŋ agɨladɨ lamalɨfɨhɨdavi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ haman lɨdɨŋ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨdaŋ nulɨdɨ ninanadinɨlu agɨladɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨdaŋ sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lamahɨdavi uamalɨ. Haman saja nama manɨgali ukaci ukaci agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨka uamalɨ. Lɨbɨmɨŋɨnaŋ manɨgali agɨlaŋ nulɨdɨ haman haman lɨlɨ saŋ abamɨgɨlavɨm uamalɨ. 12 Aha kulaŋ mu Kɨlitɨ avɨli muha hɨsɨŋ hɨji hutesɨ daŋ agaŋ nɨman abamalɨ uamalɨ. Kɨlitɨ avɨli muha hɨsɨŋ nɨbɨlaŋ mafɨliŋ mafɨliŋ ciaŋ hɨsɨŋ aba abamalɨ uamalɨ. Nɨbɨlaŋ kulaŋ sɨbɨlɨ sɨbam aba abamalɨ uamalɨ. Nɨbɨlaŋ sabaŋ saŋalaŋ me aba abamalɨ uamalɨ. Nɨbɨlaŋ nana saŋ pam lɨdɨŋ iukɨlɨ saŋ lɨhɨdavi aba abamalɨ uamalɨ. 13 Ciaŋ + nanaŋ nɨbu amɨŋ sɨbam uamalɨ. Haman saja nulɨdɨ hɨkɨli hɨkɨli saŋ nulɨdɨ abacabɨlɨka uamalɨ. Lɨnaŋ Asɨ saŋ sikɨvica sɨbam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdɨ uamalɨ. 14 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨladɨ ciaŋ kavɨ kavɨ agɨlasaŋ hɨji makamɨŋavɨmɨdɨ uamalɨ. Kɨlitɨ avɨli muha hɨsɨŋ kulaŋ nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ amɨŋ ciaŋ agadɨ lulahɨdavi uamalɨ. Haman lɨdɨŋ mafɨliŋ mafɨliŋ ciaŋ agadɨ hɨvɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ me abahɨdavi uamalɨ. Haman saja kulaŋ iamɨgali Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamahɨdavi agɨlaŋ nulɨdɨ mafɨliŋ mafɨliŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ lɨbiakɨlavɨmɨdɨ uamalɨ.
15 Kulaŋ + iamɨgali agɨladɨ Asɨ igadaci hugɨ apalɨ ukaci laci hɨnihɨdavi uamalɨ. Nulɨdɨ sɨmɨŋ niniŋ acaba acaba agɨlaŋ aveji ukaci pam hɨnihɨdavi uamalɨ. Agadɨ ala kulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ lɨbiakɨlakɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ kuligalahɨdavi agɨladɨ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ Asɨ igadaci sɨbɨlɨ pam hɨnihɨdavi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ nulɨdɨ sɨmɨŋ niniŋ acaba acaba agɨlaŋ aveji sɨbɨlɨ pam hɨnihɨdavi uamalɨ. 16 Nulɨdɨ + sɨbɨsaŋ hɨvɨ pam alaŋ Asɨ dɨ igahɨdalu aba abahɨdavi uamalɨ. Agadɨ ala nulɨdɨ hɨnihɨni hɨdahɨda agaŋ nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ci valavala agɨladɨ abalamahɨdi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ lulalula hɨsɨŋ uamalɨ. Haman saja Asɨ agaŋ nulɨsaŋ ma sɨbam lɨhɨdi uamalɨ. Nɨbɨlaŋ pabiŋ tɨbɨ aveji lusɨŋ ukaci ukaci agɨladɨ ma sɨbam vihɨdavi uamalɨ.
+ 1:2 1.2 Lom 16.25, Kl 1.27, 2 Ti 1.1, 1.9, 1 Pi 1.20 + 1:3 1.3 Ef 1.9-10, 1 Te 2.4, 1 Ti 1.1, 1.11, 2.3, 2 Ti 1.10, Ta 2.10, 3.4-5 + 1:4 1.4 Lom 1.7, 2 Ko 8.23, Ga 2.3-5, 2 Ti 1.2, 4.10 + 1:6 1.6 2 Ti 2.24-26 + 1:6 1.6-9 1 Ti 3.2-7 + 1:7 1.7 Wkp 10.9, 1 Ko 4.1, Ef 5.18, 1 Pi 5.2 + 1:9 1.9 1 Ti 1.10, 1.15, 2 Ti 1.13, 2.15, 4.3, Ta 2.1 + 1:10-11 1.10-11 Mt 23.13-14, Jo 10.12, 1 Ti 1.6, 4.7, 6.5, 2 Ti 3.6, 1 Pi 5.2 + 1:13 1.13 2 Ti 4.2, Ta 2.2 + 1:14 1.14 1 Ti 4.7, 2 Ti 4.4 + 1:15 1.15 Mt 15.11, Lu 11.39-41, Lom 14.14, 14.20, 14.23, 1 Ko 6.12 + 1:16 1.16 Lom 1.28, 2 Ti 3.5, 3.8, 1 Jo 1.6, 2.4, Ju 1.4