3
Asɨ agaŋ aludɨ ukaci lamamalɨ saja alaŋ lusɨŋ ukaci pam vimɨli uamalɨ.
Nama + kulaŋ iamɨgali agɨladɨ abɨnaŋ kulaŋ ibi daŋ ibi daŋ agɨladɨ lɨku hɨvɨ hɨnevɨm uamalɨ. Manɨgali fi tɨbɨ migɨla migɨla hɨsɨŋ agɨladɨ lɨku hɨvɨ hɨnevɨm uamalɨ. Haman lɨhavɨdaci nulɨdɨ manɨgali agɨlaŋ acaba acaba saŋ abavɨdaci nulɨdɨ ciaŋ agadɨ lɨbiakɨlavɨm uamalɨ. Lɨbiakɨlakɨlaŋ salaku acaba acaba ukaci agɨladɨ pam abavɨdaci vivi saŋ migɨlavɨm uamalɨ. Kulaŋ + mu dɨ abacuvavɨmɨdɨ uamalɨ. Hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ aba abaŋ lamacilavɨmɨdɨ uamalɨ. Nɨbɨlaŋ ibi apalɨ me hɨnihɨniŋ kulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ kulaŋ humɨgaŋ simɨ pam hɨnevɨm uamalɨ.
Aha + alaŋ aveji hɨji ukaci apalɨ daŋ hɨnihɨniŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ luladamɨlu uamalɨ. Aludɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ pam lɨhavɨdami uamalɨ. Haman lɨhavɨdaci aludɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ hɨjɨŋaladamɨlu uamalɨ. Hɨjɨŋalaŋalaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ salaku hɨsɨŋ kulemɨlɨ me hɨnedamɨlu uamalɨ. Haman lɨdɨŋ kulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ acaba acaba agɨlasaŋ mavɨn iga igaŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamadamɨlu uamalɨ. Haman lɨdamɨli kulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ aludɨ sɨbɨlɨ igavɨdami uamalɨ. Alaŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ igɨvɨ iga igaŋ hɨnedamɨlu uamalɨ.
4-5 Agadɨ + ala Asɨ nɨbu aludɨ akɨliakudaci ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agaŋ uamalɨ. Nɨbu alusaŋ mavɨn lama aludɨ ukaci lamamalɨ uamalɨ. Nɨbu hɨji nɨman lamamalɨ uamalɨ. Kulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ sikɨvica lɨbiakɨla salaku ukaci agɨladɨ vihɨdavi aba abamalɨ uamalɨ. Agadɨ ala viaŋ nulɨdɨ salaku ukaci agɨlasaŋ igakɨla ma akɨliakudaŋ aba abamalɨ uamalɨ. Viaŋ iadɨ hɨji hɨvɨ nuken kulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn lama nulɨdɨ akɨliakubalin aba abamalɨ uamalɨ. Akɨliakulɨŋ ukaci haman laci haman laci hɨnibalɨhavi aba abamalɨ uamalɨ. Haman aba abɨci kulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ avɨli hɨvɨ aludɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiakavɨdami uamalɨ. Lɨhavɨdaci alaŋ ninanadi mumɨŋ cɨkiŋ me iakadamɨlu uamalɨ. Lɨdamɨli nudɨ Amɨŋ agaŋ alusaŋ hɨji humɨgaŋ sebɨlɨ agɨladɨ igudami uamalɨ. Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ vɨkɨlɨ hadi igamalɨ uamalɨ. Aludɨ akɨliakudaci ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni saŋ vɨkɨlɨ hadi igamalɨ uamalɨ. Lɨci Asɨ agaŋ hɨjɨŋala nudɨ Amɨŋ agadɨ abɨci ve alaŋ kulaŋ sɨkasɨkan hɨnihɨdi uamalɨ. Jisasɨ + Kɨlaisɨ alusaŋ mavɨn lama nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ aludɨ akɨliakumalɨ uamalɨ. Lɨci Asɨ igadaci alaŋ kulaŋ iamɨgali ukaci hɨnihɨdalu uamalɨ. Haman saja Asɨ agaŋ aludɨ ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni saŋ lɨbɨmɨŋamalɨ uamalɨ. Ukaci haman laci haman laci hɨnihɨni agasaŋ ala mɨhasɨsɨŋ hɨnihɨdalu uamalɨ. Haman + saja alaŋ ciaŋ nagasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨmɨli uamalɨ. Viaŋ ciaŋ nagadɨ kulaŋ iamɨgali hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agɨlasaŋ nama vɨdɨvɨdɨŋ ciaŋ nulɨdɨ aba aba saŋ abadin uamalɨ. Haman lɨnaŋ kulaŋ iamɨgali Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamahɨdavi agɨlaŋ ukaci pam hɨnevɨdɨ uamalɨ. Hɨnihɨniŋ lusɨŋ ukaci agɨladɨ pam vihavɨdɨ uamalɨ. Lusɨŋ ukaci agaŋ kulaŋ iamɨgali akape agɨladɨ akɨliakudɨ uamalɨ. Haman saja lusɨŋ ukaci nɨbu ukaci sɨbam uamalɨ.
Nama + uavava ciaŋ agɨlasaŋ hɨji makamɨŋɨmɨnaŋ uamalɨ. Kulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nulɨdɨ ave iauacagalinɨlu dɨ ibi agɨladɨ lɨgulavɨdɨ agɨlasaŋ hɨji makamɨŋɨmɨnaŋ uamalɨ. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbɨmalɨ agasaŋ hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ aba abaŋ ciaŋ sagaŋ lɨbavɨdɨ agɨlasaŋ aveji hɨji makamɨŋɨmɨnaŋ uamalɨ. Lusɨŋ haman agɨlaŋ hɨdɨlɨ apalɨ uamalɨ. Kulaŋ iamɨgali agɨladɨ ma akɨliakuhɨdavi uamalɨ.
10 Kulaŋ + mu Asɨ dɨ kulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋalatɨhɨci ha uamalɨ. Nama nudɨ hɨji humɨgaŋ mɨŋahɨkɨlihɨkɨli saŋ ciaŋ ukaci agadɨ pam iguka uamalɨ. Mɨŋahɨkɨlihɨkɨli ciaŋ agadɨ akica tɨbɨ haman iguka uamalɨ. Haman lɨnaŋ nadɨ ciaŋ ma igakɨlɨci ha nudɨ sɨkan kuligalɨka uamalɨ. 11 Kulaŋ + haman agaŋ nɨbu hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ci vala lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ kulaŋ hɨnihɨdi uamalɨ. Haman saja nudɨ nuken hugɨ agaŋ nudɨ nɨman lɨbɨmɨgumɨguŋ abahɨdi uamalɨ. Nama lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ kulaŋ aba abahɨdi uamalɨ.
Polɨ agaŋ Taitusɨ ve nudɨ iga iga saŋ manasɨŋ lɨbu iguci umalɨ.
12 Kulaŋ + akica viaŋ kulaŋ nen hɨnevadi uamalɨ. Mu Alɨtemasɨ uamalɨ. Mu Tikikusɨ uamalɨ. Nulɨdɨ mu agadɨ abɨlɨŋ nadɨ hɨvɨ udɨ uamalɨ. Uci iga nama iadɨ ve iga iga saŋ hɨbɨ sukɨlɨka uamalɨ. Nikopolisɨ kɨlebɨla hen ve iadɨ iga iga saŋ hɨbɨ sukɨlɨka uamalɨ. Viaŋ Nikopolisɨ kɨlebɨla hen u avɨli hɨmiŋ hɨvɨ hɨnibalin uamalɨ. Haman saja nama Nikopolisɨ kɨlebɨla hen ve iadɨ iga iga saŋ abadin uamalɨ. 13 Apolosɨ + dɨdaŋ Senasɨ dɨdaŋ sikɨvica migɨlɨka uamalɨ. Senasɨ nɨbu hɨji hutesɨ daŋ uamalɨ. Nɨbu Lom kɨlebɨla hɨsɨŋ agɨladɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ sikɨvica igadami uamalɨ. Nulɨdɨ akɨliakuka uamalɨ. Haman lɨnaŋ u hɨbɨ cina acaba acaba saŋ ma tɨbɨ mɨgavɨdɨ uamalɨ.
14 Aludɨ + kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ salaku ukaci vivi saŋ lɨhavɨm uamalɨ. Salaku ukaci agɨladɨ vibiŋ kulaŋ iamɨgali acaba acaba saŋ tɨbɨ mɨgavɨdɨ agɨladɨ aveji akɨliakuavɨm uamalɨ. Haman ma lɨhavɨci kulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiakavalɨ agɨlaŋ kulaŋ kavɨ me hɨnevɨdɨ uamalɨ. Nulɨdɨ hɨnihɨni hɨdahɨda agɨlaŋ kualabɨla sɨmɨŋ apalɨ me hɨnevɨdɨ uamalɨ.
15 Kulaŋ iamɨgali viaŋ kulaŋ hɨnevadi agɨlaŋ nasaŋ lama ula ula ciaŋ iguavadi uamalɨ. Kulaŋ iamɨgali Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamadamaŋ alusaŋ mavɨn hadi sɨbam lamahɨdavi agɨlasaŋ aveji lama uladalu uamalɨ. Nama u alaŋ nulɨsaŋ lama uladalu agasaŋ nulɨdɨ abɨka uamalɨ. Asɨ agaŋ nalusaŋ sɨkasɨkan mavɨn lamɨbali uamalɨ.
+ 3:1 3.1 Lom 13.1-7, Kl 1.10, Ib 13.21, 1 Pi 2.13-14 + 3:2 3.2 Ef 4.2, 4.31, Fl 4.5, Kl 3.12, 2 Ti 2.24-25 + 3:3 3.3 1 Ko 6.11, Ef 2.1-2, 5.8, Kl 1.21, 1 Pi 4.3 + 3:4-5 3.4-5 Jo 3.3-5, Lom 11.6, Ef 5.26-27, 1 Ti 2.3, 2 Ti 1.9, Ta 1.3, 2.11, 1 Pi 3.21 + 3:6 3.6 Jol 2.28, HJL 2.17-18, 2.33, Lom 5.5 + 3:7 3.7 Lom 3.24, 8.23-24, Ga 2.16, Ta 2.11 + 3:8 3.8 1 Ti 1.14-15, Ta 2.14 + 3:9 3.9 1 Ti 1.4, 2 Ti 2.14-16, 2.23, Ta 1.14 + 3:10 3.10 Mt 18.15-17, 2 Ko 13.2, 2 Te 3.6, 3.14, 2 Ti 3.5, 2 Jo 1.10 + 3:11 3.11 HJL 13.46, 1 Ti 6.3-5 + 3:12 3.12 HJL 20.4, Ef 6.21-22, Kl 4.7-8, 2 Ti 4.12 + 3:13 3.13 HJL 18.24, 1 Ko 3.5-6, 16.12 + 3:14 3.14 Mt 7.19, Ef 4.28, Fl 1.11, Kl 1.10, Ta 2.14