4
Atausiułiq Christ-kun Atautchisun Timitun
Isiqsiviŋmiittuŋa atakkii pigipluŋa Atanġuruam. Agaayyutim tuqłuġaasri. Taatnamik pitchuksaaġipsi iñuutquplusri maliġullugu Agaayyutim iñuutqurrutaanun ilipsitñun, atchigusri ataramik piisaanġiḷḷusriḷu, manimmisiḷusri avatmun suli akuqtuutilusri piqpakkutigiił̣ikun. Pisuqtilaapsiktun atausriŋŋuumaaġitchi Ipqitchuakun Irrutchikun ilaanunkii atausriŋŋuqtittusri qiñuiññakun. Agaayyutim tuqłuġaatigut piqatigiiqupluta ukpiqsriruani, taatnamik timaurugut atautchimik Christ-kun. Pakma atausriq Irrusriq nayuutiruq uvaptikni, iluqata niġiuganikhuta atautchiiñamik, ataniqaqtugut atautchimik, ukpiqsrił̣iqaqtugut atautchimik, paptaaqsił̣iqaqtugut atautchimik, Agaayyutiqaqtugut atautchimik Aapauruamik iñupayaamun, qaukłiġikkaŋat supayaat suli savaktuaq supayaakun suli iñuuruaq supayaani. Atausriullaapluta aatchuusriaqaqtugut aatchuutinik maliġutlugu iłuaqqutrisaa Christ-ŋum. Taatnaqługu Agaayyutim nipliutigigaa uqałiġmiñi,
“Mayuġniqsuq pakmuŋa
aullatripḷuni tigutaaġikkaŋiñik uumiksrim,
suli qaitchiruq aatchuutinik iñuŋnun.” Psalm 68:18
Nipliqami “Mayuġniqsuq,” taamna qanuutauniqpa? Taamna itnautauruq uvva, mayuqsaŋaiñŋaġmi atqaqqaaqtuq atchiŋñiqsrapiaġataŋanun nunam. 10 Taamna tarra atqaqtuaq atausiiñauruq mayuqtuaq qutchiŋñiqsramun qiḷaŋmun qaaŋiqł̣ugich, pakmaasiiñ Christ nayuutitlasripḷuni nanipayaaq. 11 Christ taamna “qaitchiruq aatchuutinik iñuŋnun,” iḷaŋich uqqiraqtiksrauplugich, iḷaŋich sivuniksriqiriksrauplugich, iḷaŋich quliaqtuaqtiksrauplugich, iḷaŋich agaayuliqsiksrauplugich iḷisautriksrauplugiḷḷu. 12 Christ qaitchiruq aatchuutinik itqanaiyaġiaqługich Agaayyutim iñuiñ savaaksraŋat ikayuił̣ikun, makitammaaġił̣iksraŋatnun ukpiqsriruat timigikkaŋa Christ-ŋum, 13 atausriŋŋuumaaġviksraptiknunaglaan ukpiqsrił̣ikun suli iḷisimapiaġataġviksraptiknunaglaan Iġñiŋanik Agaayyutim suli iluqnauġviksraptiknunaglaan iñuguġuta Christ-ŋum iluqnaułhanun. 14 Tarra inŋaiġñiaqtugut iḷiḷgauratun maliksuaġuuruatun. Umiatun tiŋitauruatun qanutnamunliqaa anuqłikun, taatnatun aŋalatinġiġñiaqtugut killukun iḷisauttutiŋitñun kinnitñiŋniaqtit iñuich. Pisaasrułiġmiktigun killukuaqtitchiñiaqtut ukpiqsriruanik iñugunġitchuaniksuli Christ-ŋum iluqnaułhanun. 15 Aglaan ataramik iḷisautriyumarugut iḷumutuuruamik avatmun. Aasriiñ piqpakkutigiigupta avatmun qiñiqtitlugu suraġałłaptigun, iḷisaiñaġisirugut Christ-tun ittuatun qaukłiġikkaŋatitun ukpiqsriruat. 16 Iluqaan timi aŋalatiqaqtuq niaqumun, taatnatuntuuq ukpiqsriruapayaat aŋalatiqaqtut Christ-mun qaukłiuruamun. Timi tigummisiqaqtuq napyaatigun, iliŋisallaa savaaqaqhutiŋ naupkaġiaġlugu timi. Taatnatuntuuq ikayuutiruksraupmiugut avatmun iḷisaiñaġuguta Christ-tun piqpakkutiłikun avatmun.
Iñuuniaqurrutaa Christ-ŋum
17 Taatnamik Atanġuruam uqautritqugaaŋa qapiŋaiqł̣uŋa tarakŋaniñaglaan iñuuniusriqaqunġitḷusri Jew-ŋunġitchuatitun. Isrummatiŋich suuyumiñaitchut. 18 Isrumaŋich taaqsipḷutiŋ aasriiñ kaŋiqsiḷguitchut. Nalupiallaktut uqayunaitḷutiŋlu. Taatnaqhutiŋ iḷaliutiyumiñaitchut iñuułiġmun Agaayyutim qaisaŋanun. 19 Suginġiqł̣ugu qanuq iñuuniałiqtiŋ qaisaġiplutiŋ iŋmiknik pisugruaġutaanun timim savaaġiplugu qaayuġnaqtuapayaaq urrautaiḷaakun.
20 Aglaan ilipsi, iḷiñġitchiksi Christ taatna. 21 Iḷumutun tusraagiksi kaŋiqsipḷugu qanuq Christ-mun iñuuniaqutilaaqsi. 22 Iḷitkiksi iñuuniaqtuiñaġumiñaił̣iqsi sivuanisun. Taatnamik piiqsaksraġigiksi iñuuniałiġruaq piunġiqsitchiruaq kinnitñikhuni pisugruaġutaagun timim. 23 Iḷitkiksi nutaaġuqtuksraułiqsi isrummatipsitñi Agaayyutim Irrusriagun, 24 suli atitqułiqsi nutauruamik iñuŋmik atipmatun atnuġaamik. Agaayyun iñiqsiruq taavrumiŋa iñuŋmik ittuamik iŋmisun iḷumutun nalaunŋaruałikunlu ipqił̣ikunlu.
25 Taatnaqługu sagluqsruŋaiġumuusi. Iḷumutuuruami uqaqtuksraurusi avatmun, takku ukpiqsriruaŋupluta atausriurugut timaani Christ-ŋum. 26 Qinnaŋniġupsi killuqsautiginiaqasiuŋ. Siqiñiq nipipkaġniaqnagu qinnaksimaŋŋaqpich. 27 Tuunġaġmun akiiḷipkaġniaqasri. 28 Iñuk tigligaqtuaq tigliganġiġḷi, aglaan sakkaġli atuġlugich argaŋni sagluqisruŋaqani, aatchuutiksranikkumuuq inuqsriuqtuanun. 29 Uqautigiyumiñaitchiksi atniummatiksraq aglaan uqautigilugu ikayuutiksraq sivutmuutiksrauluni. Tamatkuali tusraaruat uqautipsitñik ikayuusriaqaġumuut. 30 Aliatchaktitaġniaqasiuŋ Irrusria Agaayyutim. Taavruma Ipqitchuam Irrutchim nalunaitmiutchiġaasri Agaayyutmun, tasuiñiaqtuam ilipsitñik taivrumani uvlumi. 31 Uumisugruaġutiqaqasi suli qinnaktaqasi uumitchaktaġusi. Nipaalasruŋaqasi uqamaqłuutisuŋaqasiḷu, suli qanusripayaamik pigiitchualiqisuŋaqasi. 32 Aglaan iłuaqqutilusri piqpakkutilusiḷu avatmun. Natqigutilusri avatmun, taatnatun Agaayyutim natqigutipmigaasri Christ-kun.