9
Jesus-ŋum Iłuaqsigaa Aŋun Ayauŋaruaq Anił̣iġmiñiñaglaan
Jesus pisruksaałiġmiñi qiñiġniqsuq aŋutmik ayauŋaniqsuamik aniḷġatałiġmiñiñaglaan. Maliġuaqtaiñ apiqsruġniġaat, “Iḷisautrii! Kia killuqsautaan anił̣haniñ ayauŋapkaġniqpauŋ? Ilaan naagaqaa aŋayuqaakkiñ killuqsautaaknik?” Jesus-ŋum kiugai, “Taavruma ayauŋałha kaŋiqanġitchuq ilaan killuqsałhanun unniiñ aŋayuqaakkiñ killuqsałhaknun. Ayauŋaruq Agaayyutim saŋŋia qiñiġnaqtitquplugu ilaagun. Savaaġiraksraġigikput sivutmun piyumiñaġnaptikni. Unnuaq tikiññiaqtuq, kia-unniiñ savagvigiyumiñaisaŋa. Uvaŋa maani nunami innamni qaumaksrauruŋa nunam iñuiñun.” Taatnaanikami Jesus-ŋum tivvuaqhuni nunamun akurrutiniġaa maġġamun, aasriiñ nanukługik maġġamik taavruma aŋutim irrak, nipliutiplugu, “Aullaġutin iġġuġiaġuŋ kigiñan narvauraŋanun Siloam.” (Taamnaguuq mumiutiqaqtuaq Tuyuułiġmik.) Taamna aŋun aullaqhuni, kigiññi iġġuġiaqamiuŋ utiġniqsuq qiñitlasripḷuni. Iñuuniaqataiñ suli tamatkua qiñiqtikaaŋiñ iŋiularaupman apiqsruqtautiaqsiñiqsut, “Unauvva taimñaunġitpa aŋun aquppipḷuni iŋiulayuk?” Iḷaŋisa taivrumiŋaunigaat. Iḷaŋiḷḷi nipliġñiqsut, “Qaŋaa! Taivrumiŋaunġitchuq, taatnatun qiññaqaqsiñaqtuq.” Taamna aŋun iŋmiñik nipliġñiqsuq, “Taimñauruŋa.” 10 Tamatkua apiqsruġniġaat, “Qanuqhutinmi qiñitlasripkakkauvich?” 11 Ilaan kiugai, “Iñuum atiqaqtuam Jesus-mik irrakka maqatlamik nanuqqaaqługik aasriiñ tiligaaŋa Siloam-mun iġġuġiaquplugu kigiñaġa. Tarra aullaqtuŋa, aasriiñ iġġuqsaġluqqaaqtuŋa qiñitlasriruŋa.” 12 Taapkua apiqsruġniġaat, “Naamiimmami ilaa?” Kiuniġai, “Naluruŋa.”
Pharisee-ŋuruat Apiqsruqtuġaa Iłuaqsikkauruaq
13 Tamatkua taamna aŋun qiñitlaisimaruaq aullautiniġaat Pharisee-ŋuruanun. 14 Tamannaguuq uvluq Jesus-ŋum maqatlamik nanukługik aŋutim irrak pił̣ha qiñitlasritquplugu Jew-ŋuruat minġuiqsiaġviginiġaat. 15 Tarra Pharisee-ŋuruat apiqsrulgiññiġaat qanuqhuni qiñitlasripmaŋaan. Aasrii uqautiniġai, “Taivruma maqatlatiqługik irrakka, iġġuqapku kigiñaġa pakma qiñitlasriruŋa.” 16 Pharisee-ŋuruatguuq iḷaŋich nipliġñiqsut, “Taimña iñuk taatnaiḷipḷugu iñiqtaqaqtuaq Agaayyutmiqnisaunġiññiqsuq, takku atuqtaksraq minġuiqsiaġvikun tupikkutaiñiġaa.” Atlatli nipliġñiqsut, “Qanuġunimi iñuk killuliqirauruaq iñiqtaqatlagisiva taatnatchiñik quviqnaqtuamik savaanik?” Taapkua igḷugiiksinniqsut taavrumuuna. 17 Pharisee-ŋuruat apiqsrutqiḷgiññiġaat taamna aŋun, “Qanuġli nipliutigitlanayaqpiuŋ ilaa qiñitlasripkaġnipḷutin?” Taavruma kiuniġai, “Sivuniksriqirauruq.”
18 Jew-ŋuruat ukpiqqutiqaġumanġiññiġaat qiñitlaił̣iġmiñiñ qiñitlasrił̣ha. Kiisaimma tuqłuqpaich taavruma aŋutim aŋayuqaak. 19 Iliŋisa apiqsruġniġaich, “Una iġñiġivitchu? Nipliutigitlavitchu animałha ayauŋapluni? Qanuqhunimi qiñitlasriva pakma?” 20 Aŋayuqaakkiñ kiuniġaich, “Uvaguk iḷisimagikpuk ilaa iġniġikkaqpuk suli iḷisimagikpuk anił̣iġmiñiñaglaan ayauŋałha. 21 Aglaan nalugikpuk qanuqhuni pakma qiñitlasrił̣ha, naagaqaa nalugikpuk kimun qiñitlasripchałha. Ilaa iñuguaniksimaaqtuq suli kiggutitlasrimaaqtuq iŋmiñun. Apiqsruqtaqsiuŋ.” 22 Aŋayuqaaŋuruak taatna nipliġñiqsuk iqsikkutiqaqhutik Jew-ŋuruanun, takku sivunnianiksimaaqtut kia iñuum nalupqinaiġḷugu uqaġikpagu Jesus Christ-ŋuniḷugu anitkisipḷugu katraġviŋmikniñ. 23 Taatnaqhutik taapkuak aŋayuqaaŋuruak nipliġñiqsuk, “Ilaa iñuguaniksimaruq, apiqsruqtaqsiuŋ!”
24 Tugliḷiqł̣ugu tuqłulgiññiġaat iŋmiknun taimña aŋun animaruaq ayauŋapluni aasriiñ nipliutiplugu, “Agaayyutim sivuġaani akiqsruġiñ iḷumutun uqaġisił̣ł̣apkun. Uvagut iḷitchuġigikput taimña uisitin killuliqiraułha.” 25 Taavruma kiuniġai, “Ilaan qanusriułha nalugiga. Atausriq iḷisimagiga, uvaŋa ayauŋagaluaqtuami pakma qiñitlasriruŋa.” 26 Taapkua apiqsrutqiḷgiññiġaat, “Qanusriġaqhutin qiñitlasripkaqpatin?” 27 Kiuniġai, “Uqautianikkaluaġipsi aglaan naalaġnisunġitchusri. Suvaatami tusraatqiguaqsiḷgitpisiuŋ? Naaga maliġuaqsiutisrukpisi ilaanun?” 28 Tamatkua kiuniġaat uqaniġluutiplugu, “Ilvich taivruma maliġuaqtigiliutigaatin. Uvagut Moses-ŋum pigigaatigut. 29 Iḷisimagikput Agaayyutmun uqautrułha taimña Moses, aglaan nalugikput tamanna iñuk nakiñ aggiqsilaaŋa.” 30 Taavruma aŋutim kiuniġai, “Atlayuaġnarruqtugalukkut nalunikapsiuŋ nakitñaqtaułhagun, aglaan qiñitlasripkaġaaŋa. 31 Iḷisimagikput, Agaayyutim naalaġnitḷaił̣ha killuuruanun, aglaan naalaġniraġigai kamagirini suli tupiksriruat pisułiġmiñik. 32 Nunam aullaġniisaġatałhaniñ tusraanġaqsimaitchut iñuŋmik qiñitlasripkakkauruamik ayauŋapluni animaruamik. 33 Kisianik taimña iñuk aggiqsuaŋuluni Agaayyutmiñ pigumi avataagun sumik iñiqtaqalguyumiñaitmiuq.” 34 Tamatkua kigguqłuŋniġaat, “Animagaluaqtutin killukun iñukkuksaaŋuplutinlu aglaan iḷisautniagaqsivisigut?” Taatnaqqaaqługu iliŋisa aninniġaat katraġviŋmiñ.
Irrutchikun Qiñitlaiḷaułiq
35 Jesus tusraaniġaa ilaa aninnipḷugu. Paqitnamiuŋ nipliutiniġaa, “Ukpiġiviuŋ Iġñiŋa Iñuum?” 36 Taavruma Jesus kiuniġaa, “Uqautiŋŋa kisuutilaaŋanik. Uvaŋali ukpiġiyumigiga ilaa.” 37 Jesus nipliutigaa, “Ilvich qiñianiksimaaġiñ, suli ilaaŋuruq pakma uqaqatin.” 38 “Ataniiq! Uvaŋa ukpiġigikpiñ,” taamna nipliġñiqsuq, aasrii sitquqhuni sivuġaanun Jesus-ŋum. 39 Jesus nipliġñiqsuq, “Aggiġñiqsuŋa nunamun pisigiplugu atanniqsuił̣iksraq, ayauŋaruat qiñitlasripkaġlugich, suli qiñitlanasrugiruat ayaupkaġiaqługich.” 40 Iḷaŋisaguuq Pharisee-ŋuruat tarani ittuat tusraa'amitruŋ taatna nipliqman apiqsruġniġaat, “Uvaguttuuq qiñitlaitchuaġivisigut?” 41 Jesus-ŋum kiugai, “Ilipsi qiñitlaitchupsi killuutaiññiaġaluaqtusri, aglaan qiñitlaruaġiplusri ilipsitñik killuutiqaġugaaqtusri.”