11
Jesus-ŋum Tikisaałha Jerusalem-mun Ataniqtun
Qaniŋani Jerusalem Jesus iglauqataiḷu qalliñiqsut nunaaqqiuraaŋnun Bethphage-mun suli Bethany-mun ittuaŋnun iñġiŋani atiqaqtuam Olives-mik. Jesus tuyuqaġniqsuq malġuŋnik maliġuaqtimiñik nipliutiplugik, “Nunaaqqiuramukkitik. Taamuŋaasii isipqauraġuptik paqitkisigiktik pituksimaruaq nuġġaŋa natmaksiġvium natmaksiġvigimaiḷaq sivuani. Pituiġḷugu uvuŋautityatku! Kia iñuum apiqsruqpatik suvaata pituiġñiaqmagaan nipliutiyumagiktik, ‘Atanġuruam inuġigaa aglaan utiqtitkisiyaa qilamik.’ ” Taapkuak tarra aullaġniqsuk. Paqinniġaak natmaksiġvium nuġġaŋa tumitchiani pituqaqtuaq paaŋani tupqum. Tarra pituiġñiġaak. Taatnalu iñuiḷḷi qichaqtuat tamaani nipliutigaik, “Ukuqtiik, suniaqługu una pituiqpitku?” Aikł̣iqsuak taapkuak kiggutiniqsuk Jesus-ŋum tillisaatun. Iñuiḷḷi taapkua aullaqtinniġaich. Taapkuak taamna nuġġaq Jesus-muutiplugu, aasiiñ quppiġaatik mattaqługik iḷiñiġaik taavrumuŋa nuġġaġmun. Jesus natmaksiaqsiñiqsuq. Iñugiaktuat iñuich quppiġaatiŋ siamitkaqsiñiġaich apqutmun, suli iḷaŋich akiġuiñik napaaqtum navguqługich iḷḷiuqaiñiqsut apqutmun. Iñuich sivuagun Jesus-ŋum suli tamatkua aquagun nipruagaqsiñiqsut,
“Hosanna. Nanġaġlakput Agaayyun!
Uvvatuq Agaayyutim piḷiutiqaġliuŋ tikitchuaq piqusiqhuni Ataniġmik. Psalm 118:25, 26
10 Agaayyutim piḷiutiqaġliuŋ taamna aŋalatchiaqsiruaq pakma sivulliaptiktun David-tun.
Nanġakkauli Agaayyun qutchiŋñiqsrami qiḷaŋmi.” Psalm 148:1
11 Taatnatun Jesus Jerusalem-muŋniqsuq. Tavruŋaqami isiqhuni agaayyuvikpaŋmun, qiñiqtuagataġaluaqami aniñiqsuq. Tanuġaksipḷuni aullaġniqsuq Bethany-mun piqatigiplugich qulit malġuk maliġuaqtini.
Jesus-ŋum Pannaqtitkaa Fig Napaaqtua
12 Uvlaakuqman iluqatiŋ pisuktuaqamiŋ Bethany-miñ Jesus niġisuliġñiqsuq. 13 Tautuŋniġaa asirrisuuruaq napaaqtuq uŋavaniñ akutuqpaliqaġniqman. Tarra takuniġaa asrirritmaŋaaġiaqługu. Tikitñamiuŋ suqaġnianġitchuq. Akutuqpalił̣hiñanik paqittuq atakkii pukuŋnaqsinġitḷunisuli. 14 Jesus-ŋum nipliutigaa napaaqtuq, “Kia-unniiñ iñuum asiaqtuġvigitqikkumiñaitchaatin pakmakŋaniñaglaan.” Maliġuaqtaiñ tusaaniġaat taatnaqman.
Jesus-ŋum Suaqłuiyaił̣ha Agaayyuvikpauramik
15 Tikitñamiŋ Jerusalem-mun Jesus isilgitchuq agaayyuvikpaŋmun. Anitkaqsiḷiġniġai tunisiullaqtuat suli tauqsiqsuktuat taavrumakŋa agaayyuvikpaŋmiñ, ulġutqataqługiḷḷu niġġiviich akiñik simmiqsuġviich suli aquppiutaŋich tunisiullaqtuat tiŋmiaġruuranik tuniḷḷautiksrauruanik, 16 suli kiñaunniiñ akiyaqtitchumiñaiññiġaa tuniaksranik agaayyuvikpakuaġlugu. 17 Iḷisautiniġai iñuich, “Aglausimaruq,
‘Uvaŋa tupiġa taiyuutiqaġisiruq
iñupayaat agaayutyaqtuġviatnik.’ Isaiah 56:7
Aglaan ilipsi iriqtuġviḷiutiniġiksi tigliŋniaqtinun.” 18 Qaukłiŋich agaayuliqsit suli aglaliqirit tusaakamitruŋ taamna, pakaaġiaqsiñiġaat qanuq taimma piyaqquġukługu. Nuyuaġiliutiniġaat atakkii iluqatiŋ iñuich quviġusuutigiplugich Jesus-ŋum iḷisauttutai. 19 Unnuksraaqman Jesus aullalgiññiqsuq nunaaqqimiñ piqatiqaqhuni maliġuaqtimiñik.
Iḷisaaksraq Pannaqłuktuamiñ Napaaqtumiñ
20 Suli uvlaaġuqman apqusaaqamiŋ taututqiŋñiġaat asirrisuuruaq taimña napaaqtuq. Pannaqłuŋniqsuq kaŋituummaġmi. 21 Peter-m itqaqtilgiññiġaa imña atuumaruaq aasiiñ nipliutiplugu Jesus, “Iḷisautrii, asirrisuuruaq napaaqtuq piuŋiḷḷaqsruqtikkan paniqtiġniqsuq.” 22 Jesus-ŋum kiugai, “Ukpiqsrisitchi Agaayyutmik. 23 Iḷumutun uqautigipsi, Nipliutigupsiuŋ iġġiq, ‘Ki, nuutittin igitaulutiŋ taġiumun’ atuumagisipiaqtuq. Taamna nalupqinaitchuq. Ukpiġillapiaġupsiuŋ iluqnauġusi taatna atuumagisiniḷugu, tavra savaaŋupkałhiñaugiksi. 24 Taatnamik nipliqsuŋa, qanutchipayaat kipiġniuġutigikkasi agaayyutigigupsigik ukpiġitchi akuqtuġiniḷugich, suli piginiaġisi. 25 Agaayugupsi, natqigutimaaġumagisi iḷagikkasi qanutchimik akikŋaqtuutiqaġniġupsi. Taatnaġupsi aapagikkapsi pakmani ittuam natqigutimaaġisigaasi killuutipsitñik. 26 [Natqigutrisimaitkupsi iñuŋnik atlanik aapapsi pakmani ittuam natqigutiyumiñaitmigaasi killuutipsitñik.]”
Kimik Jesus Tuyuġiriqaġniqpa?
27 Utitqikkamiŋ Jerusalem-mun, Jesus isiġniqsuq agaayyuvikpaŋmun. Qaukłiŋich agaayuliqsit suli aglaliqirit suli sivulliuqtiġruat tikiññiġaat 28 apiqsruqługu, “Kia aatchuqpatin aŋalatchił̣iġmik savautiplutin tamatkuniŋa? Kia saŋŋiksriññiqpatin taatnatun?” 29 Jesus-ŋum kiuniġai, “Apiqsruġniaġipsi atautchił̣hiñamik apiqsruutmik. Kiulgugupsitŋa uqautigisigipsi aŋalatchił̣ikun tamatkuniŋa savalgutilaamnik. 30 Nakitña John aŋalatchił̣inikpa ilaan paptaaqtitchisilaaŋanik? Agaayyutmiñ naaga iñuŋniñ? Uqautisitŋa.” 31 Taapkua uqqaaġiaqsiñiqsut iŋmiknun, “Kiuguptigu pakmakŋaktauniḷugu nipliutigisigaatigut, ‘Suvaatami ukpiġiññiqpisiuŋ John?’ 32 Naagaqaa uqaġumiñaitchugut aŋalatchił̣ha iñukmiqnisauniḷugu.” Iliŋisa sivuuġaginiġaich iñuich, atakkii iñupayaaq ukpiġipiaġniġaaq John sivuniksriqiraunipḷugu. 33 Taatnagaluaqamiŋ kiułhiñaġniġaat Jesus, “Uqautilguiññiġiptiġiñ.” Jesus-ŋumli kiugai, “Uvaŋaptuuq uqautiyumiñaitmiñiġipsi nakikŋa aŋalatchił̣inikłuŋa tamatkuniŋa savaaqaqtilaamnik.”