2
Jesus Mamititchiñiqsuq Aŋutmik Aulatlaitchuamik
Kiŋuagun ikituurat uvlut Jesus utitqiŋñiqsuq Capernaum-mun. Iñupayaat uqaaqsiñiqsut aiñipḷugu. Iñugiaktuat kativagitḷutiŋ tavruŋa iniksraigutiniqsut tupqum iḷuani naagaunniiñ paam siḷataani. Jesus-ŋum quliaqtuaġutiniġai Agaayyutim uqałhanik. Tarra sisamat iñuich tavruŋautriñiqsut aulatlaiḷaamik iñuŋmik. Qalligaluaqhutiŋ tikiḷguiññiġaat Jesus iñugiakpagitḷutiŋ iñuich. Tavra aŋmaqługu tupqum qiḷaŋa atqaqtinniġaat taamna aulatlaiḷaq qaatchiaqtuummaan. Jesus-ŋum iḷitchuqłiqamiuŋ ukpiqsrisiqaqtilaaŋat, nipliutiniġaa aulatlaiḷaq, “Nukatpiaq, killuqsautipnik natqigutigikpiñ.” Iḷaŋich aglaliqirit aquppiruat tamaani isummatiqaġniqsut itna, “Suvaata una uqaqpa Agaayyutitun? Taamna uqaġniqłuktauruq. Agaayyun kisimi natqigutritḷaruq killuqsautinik!” Jesus-ŋum irrutchiġmigun kaŋiqsiaġiliqamigich uqapiḷułhat, nipliutliġniġai, “Suvaata uqapiḷukpisi isummatipsigun? Qanuq una nipliutitquvisiuŋ aulatlaiḷaq, ‘Killuqsautipnik natqigutigikpiñ’ naagaqaa nipliutiłhanik, ‘Makillutin, uqummatitin tigulugich pisugiñ’? Nalliak qaġanatlukpa? 10 Aglaan iḷitchuġitqugipsi Iġñiŋan Aŋutim aŋalatchił̣iqałhanik maani nunami natqigutritḷapluni killuqsautinik.” Tavrani nipliutigaa aulatlaiḷaq, 11 “Tiligikpiñ, ‘Makillutin, tigulugu qaatchian aggiiñ!’ ” 12 Tavrakŋatchiaq taamna aŋun makitiqtuq. Tiguplugu qaatchiani aullaġniqsuq nakuqsipqauraqami. Qiñiqtuapayaat taavrumiŋa quviġutchaŋniqsut. Kamasruaqsiñiġaat Agaayyun, “Tautunġaŋitchugut taatnatchimik,” itnaqhutiŋ.
Jesus Piksraġniqsuq Levi-mik
13 Jesus taivrumuŋalgiññiqsuq siñaanun narvaŋan Galilee-m aasii katirviginiġaat iñugaaġruich. Ilaan iḷisautiaqsiñiġai. 14 Tamaani apqusaaqami tautuŋniġaa Levi, iġñiġikkaŋa Alphaeus-ŋum aquppiruaq savaaġmiñi manniqipluni. Tavra Jesus-ŋum nipliutipmani itna, “Maliŋŋa,” taavruma makitluni maliutliġniġaa.
15 Aasiiñ taavruma aquagun Jesus niġiñiqsuq tupqani Levi-ŋum. Iñugiaktuat tax-siliqiritlu atlat killuliqiritlu aquppiqatiginiġaich Jesus-ŋumlu maliġuaqtaiñḷu. Tamatkua iluqatiŋ maliaqsipmiñiġaat. 16 Aglaliqirit suli Pharisee-ŋuruat tautuŋniġaat niġiqatiqaqługu tax-siliqirinik suli killuliqirinik. Taapkua nipliutigaich maliġuaqtai, “Suvaata ilaa niġiqatauva suli imiqatauva tax-siliqirini suli killuliqirini?” 17 Jesus-ŋum tusaakamigich nipliutigai, “Iłuaqtuat taapkua atniġñaitchuat inuqsraŋitchut taaktinik aglaan iliŋich atniġñaqtuat. Uvaŋa aggiŋitchuŋa aiyugaaġiaġlugich nalaunŋaruat aglaan killuliqirit.”
Apiqsruun Uisauraałikun
18 Maliġuaqtai John-ŋum Paptaaġirim suli Pharisee-ŋuruat uisauraaġuuniqsuat piqusiġiplugu. Iḷaŋich iñuich utlakamitruŋ apiqsruġniġaat, “Suvaata maliġuaqtai John-ŋum suli Pharisee-ŋuruat uisauraaqmata, ilviḷḷi maliġuaqtitin taatnatlaiññiqpat?” 19 Jesus-ŋum kiuniġai atrikusautmik, “Iḷagiich uumani iḷaqatnigiaqtuami uisauraaġniqpat iḷaqatnigiaqtuam nayuutiniŋanisuli? Taatnaġumiñaitchut iḷaqatnigiaqtuam nayuutiłhani. 20 Aglaan uvluq tikitkisiruq iḷaqatnigiaqtuam aullaġviksraŋa iliŋitñiñ. Tavra uisauraaġviksraqpaaluk.” 21 Jesus-ŋum iḷisautipsaaġniġai atrikusrautmik, “Iñuum utuqqaq atnuġaaq iḷaaġumiñaitchaa nutaamik ukił̣haamik atakkii iḷaaŋuyumi nutaam utuqqaq alikpalaaġisigaa, aasiiñ allaq aglitḷukhuni. 22 Naagasuli, iñuum utuqqaq puuq immiġumiñaitchaa nutaamik asiam misuġuanik atakkii nutaam misuqqum alikkisigaa asiam misuġuan puuŋa, suli asiam misuġua maqigisiruq taavrumakŋa puumiñ. Aglaan nutaaq asiam misuġua immiutraksrauruq nutaamun puumun.”
Qanuutautilaaŋa Minġuiqsiaġvium
23 Uvluani minġuiqsiaġvium Jesus pisuŋniqsuq nautchiivikun. Tarra maliġuaqtai tamaunnaaqamiŋ pukuŋniqsut mukkaaksranik, niġiaqsipḷugitaasiiñ. 24 Tavra iḷaŋisa Pharisee-ŋuruat nipliutilgiññiġaat, “Ataŋii, suvaata iliŋich savakpat minġuiqsiaġvium uvluani maliġutaksrakuaġnaŋitkaluaqtuat tamarrumani uvlumi?” 25 Ilaan kiuniġai, “Agliqimasuknaġiksi David-ŋumlu piqataiñḷu inuqsriułhat niqiksraġmiknik? 26 David isiġniġuguuq tupqanun Agaayyutim niġipḷuniasii qaqqumik tuniḷḷaqtuutmik Agaayyutmun. Taatna atuumasruuniqsuaq Abiathar-ŋum qaukłiułhatni agaayuliqsit. Maliġutaksraptigun kimun-unniiñ niqiksrautitquŋiññiġaa avataatigun agaayuliqsit. Aglaan David-ŋum niġiñiġaa qaqqiaq, aasiiñ aatchuġniġaa maliktigikkani.” 27 Taatnaġaluaqamigich Jesus-ŋum nipliutipsaaġniġai, “Minġuiqsiaġvium uvlua iñiqtauruq iñuŋmun aglaan iñuk iñiqtauŋitchuq minġuiqsiaġvium uvluanun. 28 Taatnamik Iġñiŋa Iñuum atanġuruq unniiñ minġuiqsiaġvium uvluani.”