Peter-m Sivulliich Tuyuutai
1
Uvaŋa Peter. Uqqiraqtigigaaŋa Jesus Christ-ŋum. Aglaktuŋa ukuniŋa tuyuutinik piksraqtaaŋiñun Agaayyutim uŋutauplutiŋ siamittuanun iluqaani Pontus-mi, Galatia-miḷu, Cappadocia-miḷu, Asia-miḷu, Bithynia-miḷu, piksraqtaaŋiñun maliġutlugu sivunniutni iḷisimaplugich Agaayyutim Aapauruam, ipqiqsakkaŋiñun Ipqitchuam Irrutchim tupiksritquplugich Jesus Christ-mik siqiḷḷaqtitquplugiḷḷu auŋagun. Iłuaqqutaa qiñuiññaŋalu nausaiñaġlik ilipsitñi.
Iñuuruaq Niġiugaq
Quyyan illi Agaayyutmun Aapaŋanun Atannapta Jesus Christ. Iḷunŋuktaqpałiġmigun anitqiksitkaatigut iñuuruamun niġiugamun aŋitqił̣hagun Jesus Christ tuqułiġmiñ suli paitchaktaaksrautmun piunġiqsanġitchuamun pigiirrutaitchuamunlu unniiñ piuġanġitchuamun. Ilaan qaunagigaa piksraqsi qiḷaŋmi. Ilipsi qaunagikkaurusri saŋŋiagun Agaayyutim pisigiplugu ukpiqsrił̣iqsi anniqsuġiamun sagviġñiaqtuamun aqulliġmi piviŋmi. Taamna pisigilugu quviasrugitchi, pakma sivikitchuami nagliksaaqtaullakkaluaqtusri atlakaaġiisigun uuktuaġutitigun. Tamatkunuuna uuktuaġutitigun ukpiqsrił̣iqsi uuktuakkauruq igḷutuitḷapmaŋaan. Manik kaviqsaaq piunġiġaqtuaq uuktuaġuugaat iknikun, taatnatuntuuq ukpiqsrił̣iqsi akisuruaŋutluktuaq kaviqsaamiñ maniŋmiñuuktuakkauruksrauruq. Ukpiqsrił̣iqsi iḷumutuukpan akuqtuigisirusri nanġautmik kamanautmik kamagikkaułiġmiglu sagviġataqpan Jesus Christ. Qiñiqsimaitchaluaŋŋaan piqpagigiksi. Pakmaunniiñ qiñinġitchaluaqługu ukpiġigiksi quviasrullapiaqhusri quvianaqpauramik uqaġilgunaitchuamik. Takku iḷisimarusri aatchuusriaġiniaqtilaaŋapsitñik annautiksraŋanik iñuutchipsi, taŋiutauluni ukpiġikkapsitñun. 10 Sivuniksriqirit uqaqtuat Agaayyutim iłuaqqutrisaanik aatchuusriaġikkapsitñik pakaaqallapiaqmiut iḷitchuġiniaqługu. 11 Tarra Irrusrian Christ-ŋum taimani uqaqtitmatiŋ nagliksaałiksraŋanik Christ-ŋum suli kamanautmik tikitchuksramik aquagun nagliksaałhan, iliŋich iḷitchuġisullapiaqtut qakugun naagaqaa qanuq atuumaniaqtilaaŋanik. 12 Agaayyutim iḷitchuġipkaġniġai savautriñġisilaaŋat iŋmiknik aglaan ilipsitñik. Tamanna tusraayugaaġiksuaq pakma uqautauruq ilipsitñun taipchunuuna quliaqtuaġikkaŋatigun tumigiplugu Ipqitchuaq Irrusriq tuyuuruaq qiḷaŋmiñ; israġulgitunniiñ inuġrugipmigaat kaŋiqsisukługu tamanna.
Iñuuniałiksraq Ipqiḷḷuni
13 Taatnamik paqnammaaġiksilugich isrummatisri, qauġrimmaaġikkitchi niġiugusri iłuaqqutrisaanik qaisaugisiruamik ilipsitñun sagviġataqpan Jesus Christ. 14 Atriḷugu tupiktauruaq iḷiḷgaaq, atriŋuniasruŋaqasri pigiitchuanun kimmutiqaġuułłapsitñun iñuuniaqapsi naluŋŋapsi tusraayugaaġiksuamik. 15 Aglaan iñuuniaġitchi ipqiḷḷusri iñuuniałłapsitñi atriḷugu ilaa tuqłuqtigikkaqsi ipqitchuaq killuqsautaitḷuniḷu. 16 Atakkii Agaayyutim uqałhani aglausimaruq itna, “Ipqitchuksraurusri, takku uvaŋa ipqitchuaŋuruŋa.” 17 Aasrii agaayukapsi Agaayyutmun taisuugiksi Aapamik atanniisuuruamik iñuŋnik atlakaaġiiksitasuŋaqnagich savaaŋisigun. Iñuuniaġitchi taluqsrił̣ikun ilaanik irvigiuraallałhani marruma nunam. 18 Iḷisimagiksi tasukkaułiqsi taŋiġiḷaaniñ iñuuniałhatñiñ sivulliapsi. Tasukkaunġitchusri piunġiġaqtuatigun sutigun, ami manikun qatiqtaakun unniiñ kaviqsaakun, 19 aglaan akisuruakun auŋagun Christ-ŋum [tuniḷḷaqtauruam] ipnaiyaatun patchisaitchuatun taqsraqtaitchuatunlu. 20 Ilaa piksraqtaaŋuruaq iñiġaluaqnagu nuna, aglaan sagvikkauruq makunani aqulliġñi piviŋñi pisigiplusri. 21 Christ-kun ukpiġigiksi Agaayyun aŋipkairuaq ilaanik tuqułiġmiñ qaitchipḷugu kamanautmik, ukpiqsritquplusri niġiugaqaquplusriḷu Agaayyutmik.
22 Pakmaasriiñ ipqiqsitnapsiuŋ iñuusriqsi tupiksrił̣ikun iḷumutuuruamik tumigiplugu Ipqitchuaq Irrusriq piqpaksritḷasrirusri aniqatiupsitñik. Taatnamik piqpakkutisritchi piḷiqillapiaġusri [ipqitchuamiñ] uummatmiñ. 23 Qitunġaġiliutigaasri Agaayyutim tuqqutlaitchuam anitqiksimakapsi nautchiaksrakuunġitchuaq piunġiġaqtuakun aglaan piunġiġanġitchuakun, ami uqałhagun Agaayyutim iñuuruakunlu isukłitḷaitchuakunlu. 24 Takku Agaayyutim uqałha aglausimaruq, itna,
“Iñupayaaq atriqaqtuq ivigauramik,
suli iluqani kamanautaa iñuum atriqaqtuq nauriaŋatun ivgum.
Ivik pannaqługaqtuq, aasrii nauriaq katakhuni piiġaqtuq.
25 Aglaan uqałha Atanġuruam itkisiruq qaŋavak taimuŋa.” Isaiah 40:6-8
Taamna uqałiq tusraayugaaġiksuaq quliaqtuaġikkauruq ilipsitñun.